Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdeněk
Vloženo: 14.10.2014 13:31:56 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Vážení moc nerad Vás otravuji ale to co jsme s moji paní teť zažili je vrchol všech vrcholu moje paní si dala žádost do ZO Ivančice kde byla řádně dle stanov přijata ZO požádalo dle stanov o schválení polohy holubníku výbor OVS Vysočina a teť se držte odpověď je následující Vážená paní můžete být členkou naší OVS Vysočina můžete nám nosit peníze můžete létat ale NEBUDETE ve Výsledkách OVS tak toto jsem ještě nikdy neslyšel a ne vím kde na to páni funkcionáři přišli .Rád bych slyšel na to odpovědi fun .MS a pana prezidenta jestli je toto možné Děkuji za odpovědi a vaše názory.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 14.10.2014 13:57:44 (212.20.76.232 mt-kladruby-svod.ipnet.cz)

Jestliže jste obdrželi opravdu takovéto vyjádření Os navíce
písemě tak dle mého je to nehorázná ostuda Os až to hraničí
s .....
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 14.10.2014 14:33:56 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Pane Meisl, s ohledem na některé "nejasné" minulé Vaše příspěvky, bychom patrně uvítali pokud byste to vyjádření výboru OS Vysočina zkopíroval a umístil k tomuto tématu. Jinak tu budou podobná málo fundovaná "vyjádření", či názory, a to asi nikdo nechce.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdeněk
Vloženo: 14.10.2014 20:48:58 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Pane Adamík teť jsem před chvílí přeposlal zápis ze schůze OVS Vysočina Panu Matuškovi kde je jasně napsáno a ještě se odvolávají na zápis z loňského roku že nebude ve výsledkách toto rozhodnutí mé paní nikdy nedoručili.Zdeněk
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 15.10.2014 06:53:10 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

No tak uvidíme co s tím pan Matuška udělá. Ono i když se to mnohým nezdá, je to ve dvou rovinách (nakonec to může být i ve třech, tedy i morálně/etické), a tam pak rozhoduje každé slovo.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 15.10.2014 10:39:36 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Závodní řád mimo jiné říká:

Základní organizace .....
přijímající nového člena je povinna:
a) Zvážit, zda poloha holubníku hostujícího nebo nového člena výrazně nenarušuje územní celistvost OS
b) Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového nebo hostujícího chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu, že poloha holubníku
hostujícího nebo nového chovatele nezpůsobí z daného letového směru poškození ostatních účastníků závodu vlastního OS CHPH.

Můj komentář: ZO Vaši paní přijala za členku, tudíž v tomto směru vpořádku, nikdo nic nemůže namítat. ZO v souladu s tímto (jak dále uvidíme diskutabilním ustanovením ZŘ)postupovala rovněž správně tím, že požádala o názor pořadatelele oblastních závodů, zda nemůže dojít k poškození ostatních účastníků OBLASTNÍCH závodů. Výbor OS se k tomu vyjádřil rovněž v souladu s citovaným ustanovením ZŘ - nezkoumal jsem zda u jiných nebo jiného účastníka závodu není vzdálenostní rozdíl od středových vzdáleností závodů OS Vysočina větší než Vaší paní či nikoliv, to si zjistěte sám a dle toho pak Vaše paní či výbor ZO může stanovisko výboru OS případně rozporovat.

A nyní další ustanovení ZŘ:

I. ORGANIZACE ZÁVODNÍHO PROVOZU

§ 1 Pořádání oficiálních závodů
1. Je výhradně v pravomoci Oblastních sdružení CHPH (dále jen OS CHPH), Zemských sdružení CHPH a povolených klubů. Pořadatel MŮŽE uspořádat oficiální závod pouze za podmínek,
kdy umožní účast VŠEM ČLENŮM pořadatelské organizace.

Můj komentář: protože je Vaše paní členkou pořadatelské organizace,a není jí tedy dle názoru výboru OS Vysočina umožněna rovnocenná účast, jako ostatním účastníkům závodů,
bude nutné nadřízeným orgánem, případně soudem posoudit, zda za takovýchto podmínek může vlastně OS Vysočina a potažmo třeba i Zemský řídící výbor závody vůbec v roce 2015 realizovat!?

A k tomu jen tak na okraj: do OS Vysočina mají údajně zájem letos přejít ve větším počtu chovatelé z OS Svitavy, bude zajímavé sledovat, zda OS Vysočina bude postupovat ve shodě se stanoviskem zaujatým k žádosti ZO Ivančice kde je Vaše paní členkou. A to se jistě brzy dovíme.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Matuška Stanislav
Vloženo: 15.10.2014 15:20:36 (85.93.161.170 gw.starhill.org)

Zápis jsem přeposlal panu Zdeňkovi Adamíkovi.
Z toho, co jste si zatím mohli vyčíst výše vyplývá, že v našich předpisech stále existují hluchá místa, která by však při vstřícném chápání nemusela představovat žádný problém. V opačném případě však náhle existují různé druhy výkladů a problémy jsou na světě. Nemáme však členů na rozdávání a rozhodně není dobré o ně z nějakých osobních důvodů zbytečně přicházet. Řečeno zcela obecně.

Hlavní je přece dodržování pravidel závodního řádu. Již dnes ročně přicházíme vlivem úmrtí a končících členů o 1 oblastní sdružení. Hustota chovatelů se bude dramaticky zmenšovat a chtíc pořádat vůbec nějaké závody, budeme se muset spojovat. Tím se budou hloubky a šířky doletových pásem zvětšovat. Závody se tak stanou, z dnešního hlediska, méně spravedlivými a brzy budeme vyhodnocovat dnes vysmívaných 250 holubů nasazených ve dvou, třech základních organizacích. Oblastní sdružení se budou muset zásadním způsobem reorganizovat...

V nejbližších letech nás tedy čekají docela velké změny. Nebudou to změny příjemné a bude třeba obrovské míry tolerance, aby nám náš sport ještě nějakou dobu vydržel.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdeněk
Vloženo: 16.10.2014 20:25:16 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Pane Adamík velice děkuji za Vaše podrobné vysvětlení jak to má vypadat hrůza je v tom že u nás mě přijde že stanovy a všechny předpisy si naši funkcionáři vy kládají po svém a špatné je že se nikde nedovoláte spravedlnosti ale já Vám slibuji že letos to dotáhnu do konce i kdyby mě to připravilo o všechno i o ty holubi ještě jednou dík Zdeněk
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 17.10.2014 08:40:24 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Ano Stando, máš pravdu v tom, že se budou muset slučovat organizace na úrovni Oblastních sdružení či rekonstruovat tzv. nadoblastní "pásma". Tím skutečně bude docházet k rozšiřování jejich doletových hloubek a šířek. Ale co je horší, jak správně píšeš, dojde z dnešního pohledu, ale i logiky věci, k méně spravedlivým doletům na vzdálenostech do 550 km. A co z toho plyne, jistě se najde dost (ostatně už jak dnes, tak i v nedávné minulosti se našlo, několik OS, mohl bych je jmenovat, ale většina je zná) chovatelů a funkcionářů, kteří budou stále hledat a měnit místa a směry vypouštění a tím rozkládat členskou základnu a zejména její organizaci. Část stávajících členů to zcela určitě "otráví" natolik, že přestanou holubařit dříve, než je k tomu doženou věk, zdravotní stav či nezbytné finance. Já osobně jsem dospěl k názoru, že za těchto podmínek přejdu k posílení chovu se zaměřením na jednodenní DT a SDT. A poslední dva roky na tom také pracuji. Zda se mi to podaří či nikolilv, ukáže čas. Tratě kratší vypadly z mého zorného pole právě pro jejich nejen částečně současnou, ale zcela jistě budoucí, neobjektivitu.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Václav Trenz
Vloženo: 17.10.2014 19:50:40 (94.113.225.241 ip-94-113-225-241.net.upcbroadband.cz)

Dva výborné příspěvky pánů Matušky a Adamíka. Je škoda každého chovatele, proto by funkcionáři měli dát pozor, abychom nakonec neměli více stanov a závodních řádů než chovatelů samotných.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Kvapil
Vloženo: 17.10.2014 21:05:29 (178.22.116.252 ip252-116-cust.sprintel.cz)

O výše zmíněném sporu nic nevím,stanovy a řády znám jen z veb.stránek,ale ptám se:kdy byly stanovy zaregistrovány/pokud byly/a jestli jsou v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o sdružování občanů.Některé rozhodnutí nadřízených orgánů se mi zdají poněkud divné nebo neobjektivní.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 17.10.2014 22:52:15 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Občanský zákoník, Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012, platnost od 22.03.2012, účinnost od 01.01.2014 se vytvářel deset let. V roce 2012 ho podepsal i tehdejší prezident V. Klaus, takže v přechodném dvouletém období, bylo dostatek času se připravit změnami - úpravami, svazových dokumentů, což se nestalo. Od 01.01. let. roku nabyl konečně účinnosti a chovatelům, funkcionářům ZO nastaly zbytečné problémy. Ad absurdum se někde můžeme dovědět, že snad ani de jure neexistujeme. Více to nebudu rozvádět. Kdo je zodpovědný za současný stav je asi každému jasné. Samozřejmě každá zásadní změna Svazových dokumentů, zejména Stanov musí být schválena MV ČR A TEPRVE OD DATA SCHVÁLENÍ NABÝVÁ ÚČINNOSTI.
Je toto v našem sportě možné
Autor: ZdeněkKvapil
Vloženo: 19.10.2014 08:58:15 (178.22.116.252 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Děkuji pane Adamík za odpověď.Pak již se nemůžu divit vyjádření ŘV-myšleno obrazně,že si musím nechat na svém dvoře působit sousedova kohouta.
Je toto v našem sportě možné
Autor: mMeisl Zdenek
Vloženo: 21.10.2014 19:20:21 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Pane Adamík OVS Vysočina měla 20.10 2014 konferenci kde měli bod jednání přijetí členů z bývalé OVS Svitavy ale přijetí paní Meislové v programu nebyl cleny z e Svitav přijali ale budou ve výsledcích ale paní Meislová nebude tak nevím podle kterých stanov přijali p. Meislovou a podle kterých Svitavské .Žal napíši odvoláník MSS Rev KOMISY A PREZIDIU A taky k Obucmanu ČR.
Je toto v našem sportě možné
Autor: nímelŠ. P
Vloženo: 21.10.2014 21:08:39 (213.250.200.29 sleml.lit.rev-fortech.cz)

K Vašemu případnému řešení : " Žal napíši odvolání k MSS,Rev. komisi a Prezidiu "
- určitě nebudu originální, ale na tento stav by se hodil citát z jedné velmi známé básně,jednoho velmi známého básníka: "Dalekáť cesta má, marné volání"...
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 22.10.2014 07:05:54 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Vaše paní byla přijata Základní organizací naprosto v souladu se Svazovými dokumenty. Abych případně mohl posoudit přijetí chovatelů nebo ZO z OS Svitavy, musel bych vidět Zápis z této konference a také PŘEDCHOZÍ Zápis z konference OS Svitavy, kterým se OS rozpouští, včetně řešení majetkových náležitostí a správnosti postupu jak výboru OS Svitavy, tak nadřízeného orgánu v této věci. Pokud by tam byly nějaké chyby byl by význam konferencí nulitní.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdeněk
Vloženo: 26.10.2014 09:42:08 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Mě jde o to že jedny chovatele OVS Vysočina přijme a budou ve výsledcích a druhého kterého taky přijali tak ho NEDAJI do výsledků je asi něco špatně proto to nechám vyřešit jinak.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 26.10.2014 10:21:18 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Moc jste to zjednodušil. Těch problémů tam může, ale také nemusí, být vícero.
Tedy ještě jednou zcela "polopaticky" k problému Vaší paní: v případě že by přijali někoho, některé, jiné chovatele se souřadnicemi z toho vyplývajícími vzdálenostmi většími než jsou holubníku vaší paní a odsouhlasili možnost uvedení ve výsledcích OS VY lze, podle mne zcela úspěšně, takové jednání napadnout u nadřízeného orgánu. A možná i u civilního soudu či Ombudsmana, jak jste už jednou naznačil, jako jednání šikanózního charakteru.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Hutárek
Vloženo: 26.10.2014 10:30:09 (37.48.44.46 37-48-44-46.tmcz.cz)

Nevím proč nechce Vysočin ZDENKA VZÍT když vezme kde koho. Je to už trapné dva roky řešit stejný problém. NĚKDE JE CHYBA.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Jiří Šťastný
Vloženo: 26.10.2014 11:35:11 (93.153.42.157 93-153-42-157.tmcz.cz)

Je zajímavé, že pana Meisla, řeší tolik osob z jiných OS.
Na pondělní(20.10.) schůzi OS Vysočina nikdo nevystoupil na podporu p.Meisla (p.Meislové) a tak všechny ZO souhlasily se zápisem a rozhodnutím výboru OS Vysočina.
Že OS Vysočina přijala nové ZO ze Svitav rozhodli delegáti z deseti ZO v poměru 25:3!!
Měl jsem možnost hovořit z několika chovateli, kteří osobně p.Meisla znají a moc pozitivních slov na jeho adresu jsem neslyšel. Myslím, že by pan Meisel měl začít u sebe proč tomu tak je.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Jiří Šťastný
Vloženo: 26.10.2014 11:35:55 (93.153.42.157 93-153-42-157.tmcz.cz)

Je zajímavé, že pana Meisla, řeší tolik osob z jiných OS.
Na pondělní(20.10.) schůzi OS Vysočina nikdo nevystoupil na podporu p.Meisla (p.Meislové) a tak všechny ZO souhlasily se zápisem a rozhodnutím výboru OS Vysočina.
Že OS Vysočina přijala nové ZO ze Svitav rozhodli delegáti z deseti ZO v poměru 25:3!!
Měl jsem možnost hovořit z několika chovateli, kteří osobně p.Meisla znají a moc pozitivních slov na jeho adresu jsem neslyšel. Myslím, že by pan Meisel měl začít u sebe proč tomu tak je.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 26.10.2014 18:20:30 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Pane Šťastný, zapomněl jste nás obohatit čísly jak tedy dopadlo hlasování o možném zařazení paní Meislové do výsledkových listin OS Vysočina. Děkuji za doplnění.
To že OS Vysočina přijala další ZO z OS Svitavy je pěkné, patrně splnily všechny náležitosti dle Stanov a Jednacího řádu a Vaši členové výboru se o tom předem přesvědčili a převzali od nich písemné mateirály - potvrzení o bezdlužnosti.
Však ŘV MSS CHPH to jistě prověří nebo už prověřil. Ve výše uvedeném sporu je spíše zajímavější zda-li také budou zařazeni do výsledkových listin, o tom rovněž nikde ani zmínka. Jistě zde také rád doplníte jak toto hlasování dopadlo.
K agentuře JPP se vyjádřit nelze, zejména pak když se jedná o jinou osobu než která je předmětem sporu.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 26.10.2014 18:56:35 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Pane Šťastný, byl proveden také takový ,dá se říct drobnohled u zmíněných dvou ZO které jste přijali, jako u pana Meisla ? Co konkretního pan Meisl provedl ,že je u jiných členu OS takový odpor když zním prakticky do styku nepřijdou a v ZO Ivančice ho přijali kde s ním budou žít. ? Jelikož je to veřejné tajemství,tak bych prosil o sděleni co vlastně se stalo a jak by pan Meisl měl začít u sebe když byla přijata za členku ZO paní Meislová.
Je toto v našem sportě možné
Autor: J.Šťastný
Vloženo: 26.10.2014 21:31:37 (93.153.42.157 93-153-42-157.tmcz.cz)

Krátce odpovím, uvedl jsem, že ZO z Vysočiny se proti rozhodnutí výboru OS k p.Meislové vůbec neohradili, takže souhlasili.
Já osobně p.Meisla ani pani Meislovou neznám, mě je jen divné, že nikdo ze ZO z Vysočiny se k tomu veřejně nechce vyjadřovat ani na schůzi OS.
Udělal jsem chybu, že se do toho případu pletu ale chtěl jsem jen sdělit pár údajů, které nejsou známy. Dál se už k tomu nebudu vyjadřovat.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdenek
Vloženo: 26.10.2014 23:03:15 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Vážený pane Šťastný není pravda že se neznáme jestli se nepletu tak jste v roce 1975 byl na vojně v Přelouči a tam hrál ragby a já se chodil na Vás divat.A teť k Vašemu vyjádření do Vaší OVS do ZO Ivančice si dala žádost paní Meislová tak co řešíte pana Meisla ten je členem ZO Vojkovice Ale víte uspěchy se v našem statě neodpouští a ti co o mě jak říkáte špatně mluví jsou kamarádi ZNOJEMSKEHO vedení.Musel by ste mluvit i s druhou stranou a pak můžete soudit.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdenek
Vloženo: 26.10.2014 23:10:38 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Omlouvám se pane Adamík moje souřadnice holubníku jsou kratší než některých chovatelů Vysočiny nap všech brnáků a i s IVANČIC.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 27.10.2014 08:24:18 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Já osobně pana Meisla neznám ,možná ,že jsem ho někdy viděl. Ale štve mě ta demokracie v chovatelství : Neznám ho ale kamarádi u piva nebo někde na chodníku mě řekli ,že je to (gauner) tak já abych byl lepší ještě mu zdělím ,že by se měl zamyslet nad sebou. Jak to v chovatelství je běžné ,po zásluze potrestán. Stačí když 2- 3 lidi se domluví a začnou roznášet drby ,kolikrát ze závisti a problém je na světě. Ale ,že tím kopou chovatelství hrob už nikoho nezajímá .Staré přísloví:100 x opakovaná lež se mění na pravdu.
Je toto v našem sportě možné
Autor: J.Šťastný
Vloženo: 27.10.2014 09:00:10 (93.153.42.157 93-153-42-157.tmcz.cz)

Pane Meisel, jak budu mít Vaše tel. číslo tak Vám zavolám. S vojnou jste mě překvapil o tom jsem nevěděl.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdeněk
Vloženo: 12.11.2014 07:35:02 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Vážení holubáři a pane Adamík jelikož Vás chci informovat o dění kolem přijetí moji paní a mne v OVS Vysočina a mně v OVS Znojmo tak před kládám nové skutečnosti chci poděkovat vedení svazu v čele s p Novotným že po několika lety odpověděli moji paní na odvolání které jim zaslala ale nejsme spokojeni s obsahem víme že výbor OVS musí schválit polohu ale nelíbí se námže neuvedl důvod on totiž žádný není .Vzdálenost ma paní kratší než chovatelé z Ivančic a chovatelé z Komína u Brna .Naše obec leží na sever od Ivančic 7km vzduchem a 15 km po silnici a dokonce 2km od nás závodí p.Svoboda v Ivančicích. Ale proti tomu byli přijati chovatelé ze Svitav a Žďárska kteří jsou vzdálení na jih 40 a více km zdá se nám to velice učelné a proto se pani odvolala ke spravedlnosti k ombucmanu ČR je to diskriminace .Odvolání ke konferenci je možné kdyby pani bylo doručené vyjádření výboru dodnes nic není naco se odvolat.A teť k mému problému jelikož jsem letos chtěl vše dát na pravou míru aby mě nemuseli vyhazovat z OVS letošní jaro tak jsem si podal žádost o přijetí do ZO Moravský Krumlov v OVS Znojmo vzdálenost 7 km kde je předseda ZO pan Becha Lubomír předseda OVS poslání žádosti 29.10 odpověď nepřicházela ale dočkal jsem se 26.10 ale výbor asi četl něco jiného mě přišlo že nemusím nikam odcházet že OVS Brno Venkov nekončí a jiné nesmysli.Žádné vyjádření k mému přijetí a dodnes nic proto se omlouvám předem panu presidentu že mu sem nucen opět poslat ovolání na jednání ZO Mor.Krumlov.Něco tu asi není v pořádku obě kouzy se strašně podobají Děkuji za pozornost.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 12.11.2014 09:51:45 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Na mne to, neznajíce všechny detaily, to působí tak, že někteří funkcionáři možná neznají dokonale Svazové dokumenty, nebo si je v OS vykládají k obrazu svému (ohýbají jak se jim to zrovna hodí), tedy účelově.
Zřejmě už by bylo na čase, aby v souladu se Stanovami buď z vlastní iniciativy nebo z pověření nadřízenéhho orgánu:
ÚRK dle paragrafu 13, odst. 3., 4., 5., 6. případně RK Vámi uváděných OS, dle paragrafu 21 odst.2. Stanov, prověřily jak byla dodržena, všemi zainteresovanými, příslušná ustanovení Svazových dokumentů.
Ostatně oporu pro tuto záslužnou činnost mohou RK nalézt i v Jednacím řádu, článek 10, odst. 1,2.
K tomu jim dopomáhej ... třeba i zdravý rozum.
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl zdeněk
Vloženo: 12.11.2014 20:56:14 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Přesně co říkáte ale oni to ne chtějí znát a nejhorší je na tom že to nechtějí znát i ti na hoře proto jsem rozhod to nechat vyřešit jinak moc děkuji za podporu v našem boji s mlýnskými koly děkuji
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdeněk
Vloženo: 15.11.2014 16:45:05 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Vážení jsem tu opět ale strašně nerad chci poděkovat vedení MSS jménem mé paní za odpověď na její odvolání akorát že je totožné a vyjádřením Svazu ale mi to berem ale přece nám něco vadí a to je to že jestli výbor OVS se rozhodne Vás nepřijat tak mu v tom tento paragraf pomůže a nikoho nezajímá jestli je opravdu důvod ho použít 1 vzdálenost ta je stejná jek jiní chovatelé v OVS tak poloha na sever 7 km od posledního opět nepřipadá v úvahu.Tak důvod je pouze clenové výboru Vás nechtějí a vy podle nadřízených nemáte se kam odvolatasi to tak má být nakaždého jiný metr. Ale jsme zvědaví jak bude vedení svazu postupovat v mojí kouzy odvolal jsem se neboť jsem si dal žádost do ZO Mor.Krumlov kde poloha holubníku bude bezvýznamná měsíc uplinul a já jsem nedostal rozhodnutí ZO Mor.Krumlov jestli mě vzali a nebo ne tak jsem se odvolal a jsem zvědav jakou odpověď dostanu je smutné když předseda ZO je velký Funcionář.Svazu a nezná své povinosti.Ale nato se asi dnes nehraje.A teť vzkaz pa Zemanovi predsedu RK Moravy s panem Švecem jsem vůbec nemluvil ani jsem nejednal natož mu vyhrožoval vy jste nato abyste řešit tyto problémy a ne je ještě vyvolával děkuji za pozornost a nemyslete že sem píši rád radši bych pucoval holubník a né přebíral můj stůl v obiváku všech odvolání a jiných nesmyslů ale já to chci letos ukončit a slibuji že to dotáhnu do konce ať bude jaký koliv Zdeněk
Je toto v našem sportě možné
Autor: Meisl Zdeněk
Vloženo: 24.11.2014 19:18:03 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Vážený pane Adamík tak jsem poslal odvolání mojí paní na Svaz na MSS A na RK svazu tak odpověď přišla os svazu a MSS akorát uplně stejná ale předseda RK svazu asi se nedostal za měsíc na poštu a dopis si nevyzvedl a mojí paní přišel spatky nejlepší řešení to udělal Svaz i OVS Znojmo když jsem za moji pani poslal 100 korun členské a potopm ji zakázali závodit že členské nezaplatila toto je nová metoda řešení problému ale doufám že třeba předseda je mimo domov.Děkuji za pozornost Zdeněk

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.