Je to v pořádku?
Autor: Flieger Jaroslav
Vloženo: 22.03.2015 22:53:15 (89.187.195.17 net-12-17.jaw.cz)

Vážení přátelé, v současné době dostávají předsedové OS maily zhruba v tomto znění: Vážení předsedové OS,
v příloze vám zasíláme formulář rozšířené evidence členů, jehož vypracování a následná rozšířená evidence členů svazu byla projednána na svazové konferenci.
Věnujte prosím řádnému vyplnění potřebnou pozornost a vyhotovený soupis členů prosím zašlete v elektronické podobě zpět tajemníkovi svazu.
Termín: 20.4.2015
Ing. Jaroslav Novotný
Nehledě k tomu, že v zápisu a usnesení z konference o tomto není ani zmínka, je vyžadováno jméno,příjmení,ZO,ulice a číslo,PSČ,město,telefon,mail,datum narození a souřadnice. Nejsem právně vzdělán, ale je to v pořádku podle Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb. Myslím, že tyto údaje se mohou zpracovávat pouze se souhlasem subjektů.Už vidím, jak se na to budou tvářit. Páni předsedové, toto jste odhlasovali? Díky za vyjádření. JardaF
Je to v pořádku?
Autor: Z.Teichl
Vloženo: 23.03.2015 07:16:42 (82.99.182.50 50-182-99-82.static.tkrnet.cz)

Ještě bych doplnil rodné číslo a výši důchodu.
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 23.03.2015 08:07:53 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

A co sexuální orientace? To tam nestojí ....?
Je to v pořádku?
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 23.03.2015 08:18:25 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Je to dost podivné se zápisem. V minulé době když jsem byl ve funkcích jak za minulého režimu tak i po, tak zápis musel obsahovat vše co se projednalo. A to jak pozitiva tak negativa
a zdůvodnění. Dnes to vypadá tak, že prezidium něco navrhne, přítomni delegáti to schválí ale už nikoho nezajímá co bude v zápise. Kdysi po konferenci se přečetlo usnesení a to muselo sedět se zápisem.
Je to v pořádku?
Autor: Peroutka Jan
Vloženo: 23.03.2015 12:16:11 (109.81.208.168 168.208.broadband18.iol.cz)

Myslím si, že jsme dostatečně zaregistrováni v ZO a příslušném OS.
Jen by nám chodilo více nabídek, od šmejdů a jim podobným.
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 23.03.2015 13:39:22 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

A nyní trochu vážněji: Prezidium potřebuje a už dávno mělo věkovou strukturu a geografické rozložení členské základny mít, aby moho reálně plánovat vývoj členské základny a s tím spojené reálné možnosti ekonomické, sportovní a další.
Za tím účelem je potřeba vytvořit Věkovou pyramidu ze které lze, mimo jiné také odhadnout, jak dlouho ještě členská základna bude schopna např. stávající organizační moloch uživit, zda má smysl do něčeho rozumně investovat či nikoliv (a co potom s penězi na účtech a inventářem?) nebo raději chovatelům ulevit např. v neplacení členských příspěvků, či rozumnými dotacemi do těch nejdražších závodů atp. Není to nic složitého přičemž je třeba mít také na paměti, že průměrná délka života mužů v ČR je cca 73,5 až 74 let, s tím že ne každý umře v "plné síle".
Rozsah požadovaných údajů je bezpodmínečně nutné co nejvíce zúžit - omezit, získaná data detailně nezveřejňovat a vzít osobní zodpovědnost úzkého počtu funkcionářů za jejich možné zneužití, na základě dodatku Stanov a prohlášení!
V takovém rozsahu jak je výše uváděno je to naprosto nepřijatelné a nelze podle mne také nikoho donutit aby takováta data bez záruk o nemožnosti jejich zneužití poskytl anebo vůbec poskytl.
Patrně zase někdo, jak se lidově říká: "Střelil kozla".
Já vím, že myšlení bolí, ale někdy je skutečně nutné tuto bolest i překonat.
Je to v pořádku?
Autor: Ján Bučo
Vloženo: 24.03.2015 07:53:28 (195.146.142.147 stip-static-147.195-146-142.telecom.sk)

Dobré ráno,
U nás v OZ sa tieto údaje každoročne dávajú pri evidencii už niekoľko rokov a za ostatné dva roky udávame aj číslo parcely na ktorej stojí holubník a zatiaľ nebadám o nič väčší nátlak "šmejdov" alebo niečo podobné. Naše údaje sú dostupné na milión miestach a keď si niekto chce niečo o nás vyšpárať nájde to ľahšie ako by sme si mysleli.
Letu Zdar!
Jano Bučo, Stráňavy, OZ Žilina
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 24.03.2015 10:07:37 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

No nic moc proti tomu, snad jen tolik, že Zákony by se měly dodržovat. A kdo je nechce dodržovat, jeho problém, následky si ponese sám.
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 31.03.2015 15:54:20 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Tak co páni předsedové OS, už svoláváte mimořádné konference Oblastních sdružení k prodiskutování pracovního materiálu inovovaných Svazových dokumentů k získání podkladů k jejich oponentuře, doplnění atp.? Abyste mohli získat mandát k jednání až dostanete legální, platnou, pozvánku na Mimořádnou konferenci ČMS CHPH (komu není jasná tato poslední věta, tomu si dovoluji zdvořile připomenout jistý svazový dokument v němž je stanoveno KDO a za jakých podmínek takovouto konferenci svolává, či může svolat. Rozhodně by to mělo být uvedeno v záhlaví pozvánky a neměl by ji svolávat smluvní zaměstnanec Svazu).
Je to v pořádku?
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 31.03.2015 20:44:34 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,
žádnou mimořádnou konferenci nesvolávám a ani nevím proč bych měl.
Změna stanov již byla schválena na konferenci 21.2.2015 viz bod 11 zápisu.
V tomto případě se nejedná až tak o změnu stanov jako o jejich úpravu tak,aby korespondovaly s novým zněním Občanského zákoníku.
Tuto úpravu připravila právní kancelář, která se touto problematikou zabývá a zná příslušné zákony. O žádných jiných změnách či jejich tématech nevím. Chcete snad připomínkovat tyto v zákoníku ?
Moje zkušenost z jiné oblasti je úplně stejná. Změnu stanov společenství vlastníků rovněž připravil právník - šel jsem to jen podepsat.
Tolik vysvětlení jak ho vidím já.
Je to v pořádku?
Autor: Milan Heglas ml.
Vloženo: 31.03.2015 21:00:19 (37.221.242.255 ip-37-221-242-255.cust.tlapnet.cz)

Dobrý večer,
Aldo a to tam jedeš hlasovat za sebe nebo za svou OS? :-)
Je to v pořádku?
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 31.03.2015 21:46:10 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Ahoj Milane, za svou OS. Mám snad hlasovat proti ? Proti novele Občanského zákoníku ? Jak jsem psal výše - o jiných změnách nevím a ani pro jiné změny, které nebyly předem projednány na zemských konferencích, nebo s členskou základnou hlasovat nebudu. Pro novelizaci stanov související s OZ však ano. Chápeme se ?
Je to v pořádku?
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 31.03.2015 23:51:07 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Ahoj Aleši,
a četl jsi vůbec nové stanovy?

Také samozřejmě zdravím všechny čtenáře (především chovatele PH) diskuzních příspěvků na těchto stránkách...

Sám jsem byl šokován požadavkem na březnové české konferenci žádnou mimořádnou konferenci nesvolávat a stanovy ihned schválit, a to aniž by byly alespoň "někým" překontrolovány či přečteny...
Aleši, ty by jsi podepsal nějakou smlouvu, aniž by jsi ji viděl? Pochybuji...
Já jediný jsem na únorové schůzi Prezídia uvedl tři "chyby" (nesrovnalosti) v prvním návrhu nových stanov (v zápise bohužel nebylo uvedeno, ale na to jsme si už "zvykli"), a jak je vidět nešlo o poslední. Četl někdo po tebou uvedené právní kanceláři text? Jak je vidět ze zaslaných připomínek (v e-mailu mám dvě), tak asi moc ne a nebo je to stávajícím funkcionářům jedno? Já to tak nevidím, jde o budoucnost holubaření v ČR nebo mám raději napsat v Čechách a na Moravě?
Bohužel nejasnosti, překlepy apod. jsou i v nových stanovách... Nevím, jak byla právní kancelář z našich peněz ohodnocena, ale asi si s našimi Stanovami moc práce nedala (a to nemluvím o změnách, na které narážíš, ty musejí projít tzv. "dlouhým" kolečkem)...

A to jak "na rychlo" byla svolána původně avizovaná "letní" mimořádná konference také vůbec nerozumím (jde o záměr?), bohužel s tím nejsem oficiálně seznámen (ale takových věcí je bohužel více).
Ale možná vám na Moravě začíná léto mnohem dříve ;o) V našich zeměpisných polohách budou mít někteří chovatelé v dubnu před domem i sníh, ale budeme jistě všichni vděčni, když se počasí vyřádí v dubnu, než v květnu...

Letu zdar
Jan Filipi

PS: Toto téma bylo rozprouděno na téma evidence chovatelů a možná to bylo zapříčiněné mou osobou, kdy jsem byl zhrozen stávající evidencí členů ČMS CHPH (natož v OS či ZO), nehledě na to, že i dle stávajících Stanov máme vydávat členské průkazy, proto jsem připravil alespoň jejich elektronickou formu (v dnešní době podle mě dostačující), která bude neveřejná...
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 01.04.2015 06:50:36 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Tak já jsem, patrně na rozdíl od Tebe, četl NOZ následné dva roky po jeho podepsání tehdejším prezidentem ČR prof. V. Klausem a také jsem poukazoval na nutnost přípravy nových Stanov a návazných dokumentů našeho Spolku. Reakcí bylo (jak obvyklé): "Ty vždycky něco máš" nebo "Ty s tím naděláš". Až následně začaly ke mně lítat dotazy typu: "Nechtějí nám dát slíbenou dotaci" apod. "jak na problémy s registrací ZO?", tak se úplně zbytečně částečně opožděně "daly věci do pohybu". Vždy je lépe problémům předcházet, být přípraven, než je hasit.
K té "novele" je zde několik věcných i formálních chyb a také vynechaných (chyba nebo záměr?) paragrafů např.: právní subjektivita organizací (spolků) v rámci naší hierarchie. No asi aby se to trochu vyrovnalo např.: paragraf 22 je tam dvakrát - špatné číslování? Odkaz v textu na jiný paragraf - kde ho najdu? Jsem slepý? Neumím číst? A tak bych mohl pokračovat.
Nesvolávej tedy nic a hlavně: PŘÍŠTĚ (NAPOVÍM: 2016) UŽ PROSÍM NIKAM NEKANDIDUJ. Zklamal jsi mne a jak vidím ohlasy zde a také v soukromé poště, nejen mne. Předem děkuji.
Je to v pořádku?
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 01.04.2015 07:43:18 (88.81.90.5 host5.nwt.cz)

Dobrý den,

já nejsem právník a jsem si vědom toho, že Stanovy jako celek jistě nemají jen jedno "hluché" místo. Těch věcí, které se dají vysvětlit několika způsoby je více.
Nevím, zda-li by v tomto případě mimořádná konference něco vyřešila.
Ano Honzo máš pravdu, termín i mně osobně nemile překvapil, ale nic jiného v tom nehledám.
Co se týká změny Stanov (v soukromém sektoru, Společenství vlastníků), tyto nachystal a přepracoval právník v souladu s novým OZ. Nemám mu věřit ?
Pane Adamík, vím že dnes je registrováno u Ústavního soudu několik stížností na současnou podobu OZ a že patrně ještě dojde k několika novelizacím.
Pokud jde jen o úpravu názvů a nemění se podstata v našich stanovách....
K té vaší poslední větě snad jen to, že se známe několik let a jsme spolu v jednom OS. Vy jste byl také jedním z důvodů proč jsem vůbec někam kandidoval, ale pokud v roce 2016 členská základna řekne NE, nebudu s tím mít problém. Já dělám co umím, pokud to nestačí doufám že v sobě najdu dostatek sebereflexe. Co se týká soukromě pošty a telefonátů mám opačné (kladné) ohlasy na své působení ve funkcích. Asi máme každý "jiný" okruh fanoušků :-)
Je to v pořádku?
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 01.04.2015 11:00:57 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Nevím proč se zase prosazuje aby ŘV nebyly právními subjekty. Tyto ŘV bez právní odpovědnosti dělají Berlinskou zeď mezi chovateli z toho plyne " nevraživost a různá nedorozumění ".
Kdyby bylo jen Prezidium a žádný mezičlánek tak by to určitě pomohlo OS na dělicí čáře mezi Českou a Moravskou stranou k lepší spolupráci a kooperaci. O ušetřených finančních nákladech ani nemluvím. Funkcionáři kteří z daným kvapíkem
nesouhlasí měli by mimořádnou konferenci ignorovat. Pozvánka na tuto konferenci je i tak neplatná. Pozn. Když Němci se dohodli rozdělující zeď zbourat tak by to pro tak malou zemi neměl být problém.
Je to v pořádku?
Autor: Beran J.
Vloženo: 01.04.2015 18:34:29 (109.80.49.191 191.49.broadband17.iol.cz)

Vážení, nic nového pod sluncem. Je vidět, že chovatelé PH oddělením od ČSCH moc nezískali a mají stejné problémy, jako chovatelé v ČSCH. I zde se řeší nové stanovy. Bohužel to co přišlo k diskusi z Prahy, míchá do sebe požadavky NOZ a vnitřních předpisů ČSCH. Proto jsem navrhl stanovy jednoduché a vše ostatní řešit ve vnitřních předpisech a to po zkušenosti s již schválenými stanovami a zapsanými ve spolkovém rejstříku, pro jinou chovatelskou zábavu. Pokud chcete, mrkněte na http://www.cschnachod.estranky.cz/clanky/aktualne/pripominkove-rizeni-k-navrhu-stanov-csch.html. Přeji chovatelům PH, aby se podařilo příjmout funkční stanovy na mnoho let dopředu.
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 02.04.2015 08:07:20 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Dobrý den pane Beran. Zatím jsem "přežvýkal" jenom jednou a to nestačí. Ale z těch prvních poznatků je jasné, že problematika je podobná, i když naše, s ohledem naší monodbornosti, jednodušší. Filozofie Vašeho zatím osobního návrhu, který věřím, že Vaše okresní organizace po některých upřesněních přijme, by měla být stejná jako filozofie naše.
Jedno je však markantní a sice to, že v ČSCH byly osloveny Okresy a ZO cca 4 měsíce dopředu a mohly se tak prodiskutovat a následně precizovat Připomínky v rámci delšího připomínkového řízení. Je tedy zřejmé, že na návrhu bylo pracováno v průběhu roku 2014. K jednotlivým bodům, které bych snad považoval jako nutné k upřesnění se zde vyjadřovat nebudu, ani mi to nepřísluší a Váš termín už stejně vypršel. Takže hodně zdaru!
Je to v pořádku?
Autor: Beran J.
Vloženo: 02.04.2015 15:00:53 (109.80.49.191 191.49.broadband17.iol.cz)

Ano, v ČSCH byla odstartována diskuse začátkem roku tak, aby nové stanovy mohla příjmout valná hromada na konci roku 2015. Určitě u PH jde o jednodušší záležitost, neboť sdružují se pouze chovatelé PH, ale pouze jednodušími by se měly stát vnitřní předpisy. NOZ zákoník uvádí pouze několik záležitostí, které musí být ve stanovách. Na vše ostatní je prostor ve vnitřních předpisech. U chovatelů PH jde zejména o ZŘ a vnitřní strukturu, tedy OS, ZO - to jsou podle NOZ pobočné spolky, které může zřizovat a rušit hlavní spolek a tím je??? Je si třeba probrat co potřebují člonové pro svůj koníček a vše ostatní minimalizovat, zvláště pak náklady na správu spolku, nyní ČMSCHPH.
Je to v pořádku?
Autor: Milan Heglas ml.
Vloženo: 08.04.2015 20:24:58 (37.221.242.255 ip-37-221-242-255.cust.tlapnet.cz)

Vzhledem k tomu, že 15.4. je ta mimořádná svazová konference, tak je zatím klid po pěšině...Nikde v zápisech jsem se nedočetl, že by byl splněn článek z § 11 Stanov ČMSCHPH :"Mimořádnou Svazovou konferenci delegátů ČMS CHPH svolává Prezídium z vlastního podnětu, nebo pokud o to požádá alespoň jedna třetina z celkového počtu OS. Mimořádná konference musí být svolána do 2 měsíců od podání podnětu." Tak nevím, jestli to nebudou vyhozené peníze...Co na to řekne KRK?
Je to v pořádku?
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 15.04.2015 11:26:01 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Zápis z mimořádné "dnešní konference " pokud se uskuteční by měl obsahovat jmenný seznam delegátu kteří ten ( paskvil ) pokud se nedá do pořádku, ODHLASOVALI !
Je to v pořádku?
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 16.04.2015 14:15:21 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Vyňatek ze zápisu konference Svazu. 21.2.2115

Svazová konference ukládá prezidiu:
- trvá úkol z minulé konference jednat o pronájmu kanceláře a sídla svazu
- pracovat na sjednocení základních svazových dokumentů s novým Občanským zákoníkem a včas dát nové
návrhy těchto dokumentů k projednání.
Sice není napsáno komu k projednáni, ale také není žádné datum do kdy se to musí projednat. Takže jestli se konference konala je neplatná.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.