Čo sa deje to na DF SZCHPH
Autor: Lubomír Janda
Vloženo: 10.10.2017 22:46:30 (213.181.143.82 ip82.213-181-143.pegonet.sk)

Dnes o cca 22.25 som v téme nazvanej „DISKUSNÉ FÓRUM – prijatie opatrení“ na DF SZCHPH uverejnil príspevok nasledovného znenia:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dnes o cca 17.55 som v „živej“, teda neodstránenej téme tohto DF nazvanej „WSD“ uverejnil príspevok nasledovného znenia:
===================================================================
Dobrý večer,
dúfam, že sa nezdvihne vlna nevôle ak nebudem nad rozhodnutím pána prezidenta SZ CHPH z 09.10.2017 jasať. Je pravdou, že niektoré príspevky odstránených tém boli na hranici slušnosti a s prihliadnutím na čas ich editácie vznikali pochybnosti o tom či ten, ktorý protagonista požil, alebo užil. Také príspevky sa tu ale objavujú pravidelne a doposiaľ nebolo potrebné nič neodstraňovať.
Čo sa týka vulgarizmov, tak tie som ja v odstránených témach nezaregistroval, čím však s určitosťou netvrdím, že sa v nich žiaden nevyskytol. Spomínam na jeden príspevok, ktorým boli hodnotené hygienické návyky, bližšie nemenovaných veľmi dôležitých osôb (VIP) a čo by mohlo ešte vadiť, je po čase opäť spomienka na legendárne mláďa p. Krajčíka z roku 2005.
Ale rozhodnutím pána prezidenta nie som nadšený hlavne pre jeho nezrozumiteľnosť, nakoľko v odôvodnení neuvádza prečo vlastne rozhodol tak ako rozhodol a konštatovaniami cit.: „...nezriadil ju...“, „...nie je v žiadnom spojení...“ a „... sa v plnom rozsahu dištancuje ...“, v skutočnosti len deklaruje akýsi vzťah SZ CHPH k TS WDS.
Keďže sa v odôvodnení explicitne neuvádzajú konkrétne pochybenia, či incidenty, pre ktoré bolo rozhodnuté v neprospech TS WDS, jedná sa o tú istú kvalitu vzťahu, aký má SZ CHPH ku všetkým ostatným TS a preto má aj voči nim postupovať rovnako, teda odstrániť z DF s nimi súvisiace témy, pretože voči nim disponuje tými istými dôvodmi ako voči TS WDS a ak tak neurobí, bude sa jednať o diskrimináciu.
Na viac, odôvodnenie obsahuje generálnu hrozbu dočasného odobratia prístupových práv pre všetkých účastníkov DF, ktorí by sa rozhodli diskutovať na tému TS WDS, čo je vážnym obmedzením ústavou zaručenej slobody prejavu a nebezpečným precedensom do budúcnosti.
Takto situáciu vnímam ja!
Ľ. J.
===================================================================
Priznám sa, že ma ani neprekvapilo, keď o 18.30 bol príspevok s celou témou odstránený.
Obdobne sa zachoval správca DF 05.08.2017, keď som témou „Je „https://www.mypigeons.live/slovakia/sk/...“ hodnoverný zdroj?“ slušným spôsobom a s použitím relevantných argumentov upozornil na nedostatok vo výpočtovom programe. Následne bol môj príspevok z témy bez akéhokoľvek odôvodnenia odstránený.
Správcu DF upozorňujem, že to čo v uvedených prípadoch predviedol je c e n z ú r a , ktorá sa ústavou zakazuje, pre jej rozpor s demokratickými princípmi, teda zásadami. Nakoľko SZCHPH je podľa § 9 ods. 1 Stanov budovaný na demokratických zásadách, svojvoľné porušenie týchto zásad je porušením interného zväzového predpisu, teda disciplinárnym priestupkom v zmysle § 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku.
Z uvedeného dôvodu vyzývam správcu DF na verejné ospravedlnenie na tomto DF za svojvoľnú manipuláciu s príspevkami na DF SZ CHPH formou samostatnej témy v lehote do 17.10.2017. V opačnom prípade vykonám príslušné kroky na obnovu svojich práv vo vzťahu k nemu ako osobe a tiež voči SZ CHPH, ktorý vyššie uvedené konanie nedostatočným režimovými opatreniami na DF SZ CHPH umožnil. Na tento účel mám sporné príspevky dokumentované.
Ľ. J.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
O 22.35 celá téma odstránená a moje prístupové práva zrušené - administrátori p. Krajčík a p. Javorček, ... , asi majú nočnú!!!

S pozdravom

Ľ. J.
Čo sa deje to na DF SZCHPH
Autor: Dusan Konecny
Vloženo: 11.10.2017 10:32:28 (185.85.37.148 185.85.37.148)

Dobry den p. Janda, Vaša téma ohľadom MyPigeons mi ušla, preto sa chcem spýtať, či bol problém vyriešený.

Pamätám si, že cez leto sme riešili niekoľko nahlásených nedostatkov pri MDKS s p. Nochtom, najmä ohľadom použitého mŕtveho času a neskôr ohľadom chyby pri zoradení chovateľov po preteku podľa dosiahnutých koeficientov.
Čo sa deje to na DF SZCHPH
Autor: Ľubomír Janda
Vloženo: 11.10.2017 17:37:24 (213.181.150.5 ip5.213-181-150.pegonet.sk)

Dobrý deň p. Konečný,

tému ste najskôr nezaregistrovali preto, lebo som ju do DF vložil sobotu 05.08.2017 cca o 22.00 a do večera nasledujúceho dňa „horlivý administrátor“ miesto toho, aby sa postaral o nápravu odstránil z nej úvodný príspevok.

V tom je naozaj dobrý, včera som sa presvedčil a ako bonus dokáže na počkanie odobrať aj prístupové práva do DF. A to aj v nočnej dobe! So spomínanou nápravou to už ale nebolo také operatívne.

Keďže som mal výsledky MDKS už prepočítané, či došlo k zmene som zisťoval možno 2 až 3 krát do týždňa a opravu som zaregistroval niekedy v druhej polovici septembra, t.j. cca 2 mesiace po poslednom preteku. Takže výsledky sú v poriadku.

Ľ. J.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.