Pokus o smír
Autor: Bohumil Filipi
Vloženo: 30.09.2018 19:02:54 (89.24.56.11 89-24-56-11.nat.epc.tmcz.cz)

Vážení diskutující,
dne 22. září 2018 jsem obdržel e-mail od pana Bohuslava SEDLÁKA s předmětem "pokus o smír", ve kterém do 30.9.2018 požaduje veřejnou omluvu za můj příspěvek ze dne 31.7.2018 20:18:04.
Ne že by tato zpráva splňovala veškeré právní náležitosti, ale chci již mít od tohoto pána pokoj.

Cituji z jeho dopisu:
---
Vaše nepravdivé obvinění mojí osoby mě značně poškodilo u chovatelské veřejnosti i dalších čtenářů. Proto požaduji Vaši veřejnou omluvu na stejných veřejných stránkách chovatelského diskusního fóra veřejně dostupných stránek Ecoteam Matuška v samostatném novém diskusním příspěvku tohoto znění:
Nové téma diskuze:
Omluva panu Bohuslavu Sedlákovi
Znění omluvy:
Omlouvám se panu Bohuslavu Sedlákovi za jeho nepravdivé obvinění zveřejněné dne 31.7.2018 na stránkách Ecoteam Matuška. V diskuzním téma „Aukce ČMSCHPH“ jsem ho mým diskuzním příspěvkem nepravdivě obvinil, že se sám navrhl a hrnul do funkce člena revizní komise Oblastního spolku Pardubice. Na tomto obvinění nebylo a není nic pravdivého. Pan Sedlák byl řádně navržen na kandidáta do revizní komise a na volební konferenci OS Pardubice zvolen předsedou této komise.

Tento můj návrh na omluvu berte za pokus o smír. Po zveřejnění omluvy v navrhovaném znění budu považovat celou věc za uzavřenou. Celé téma diskuse mám nahrané, včetně smazaných příspěvků. V případě nezveřejnění omluvy předám potřebné podklady svému právnímu zástupci k zahájení právních úkonů za účelem dosažení Vaší omluvy. Zároveň budu požadovat finanční náhradu za vzniklou nemajetkovou újmu, kterou poukáži na dobročinné účely. Podotýkám, že právní zastoupení a případný soud samozřejmě není zadarmo.
Omluvu požaduji zveřejnit do 30.9.2018. Po tomto termínu zahájím avizované právní kroky.
---

Bohužel se s tímto zněním nemohu ztotožnit, vycházel jsem z veřejně dostupných informací k volbám na podzim roku 2016 a nechal se vyprovokovat předchozím nyní již smazaným příspěvkem. Byla to chyba.
Ale i Výbor OS Pardubice ve svém zápisu zmiňuje dodatečný zápis z členské schůze MS Vysoké Mýto, která se konala až dne 30.4.2018. Tedy po prvním upozornění mého syna.
Obrázek si může udělat každý sám.

******
Za svůj příspěvek ze dne 31.7.2018 20:18:04 v diskuzním tématu "Aukce ČMSCHPH" se tedy na těchto stránkách panu Bohuslavu SEDLÁKOVI omlouvám.
Bohumil Filipi
******

Doufám, že tato omluva bude dostačující a již naši rodinu nechá na pokoji.

Moudřejší ustoupí.

Letu zdar
Bohumil Filipi
Pokus o smír
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 01.10.2018 08:42:14 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Moudřejší nešíří pomluvy. Mohli jste se na to zeptat mě osobně, nebo statutárního zástupce MS. Místo toho jste sháněli drby. Moje diskreditace z důvodů jiných témat diskuze bohužel nevyšla.
Snad vás to poučí!!!
Pokus o smír
Autor: Martin Kolář
Vloženo: 01.10.2018 17:51:22 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

Pane Sedlák. Vy, hlavně vy máte co mluvit o morálce. Vzpomeňte si na rok cca1995, kdy jste vzal " na hůl" odhadem 500chovatelů z obou pásem. Když se vybíralo na motor do ZOOBUSU......
Pokus o smír
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 02.10.2018 08:23:40 (2a00:1028:96cd:70ea:acab:6fec:8e52:2739 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-acab-6fec-8e52-2739.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Kolář, jestli je to vaše pravé jméno, tak jste zapomněl napsat, že jsem ještě zabil vlastní babičku.
Teď vážně.
Je pravda, že jsem v uvedených letech zodpovídal za dopravu holubů v naší OVS. Je pravda, že v uvedené době byla provedena výměna motoru v našem dopravním prostředku RTO. Za původní motor jsme provedli montáž motoru M634. Jednalo se o přestavbu, kterou musel povolit a schválit výrobce vozidla a motoru Liaz Jablonec. Přestavbu prováděla odborná opravna ČSAO Moravany. Na všechno byly, možná se dají dohledat doklady a faktury.
Ostatní je lež a sprostá pomluva.
Pokladníkem v OVS jsem nebyl, žádné peníze od chovatelů jsem nevybíral. ZO posílali peníze na účet OVS, ze kterého se propláceli faktury a pokladní doklady. Někteří chovatelé znalí věci již nejsou bohužel mezi námi. Další, kteří pomáhali u přestavby ano. Pravda se potvrdí.
Pane Kolář prosím o vaši celou identifikaci. O prošetření vašeho obvinění požádám revizní komisi svazu pokud jste členem ČMSCHPH. Pokud členem nejste někoho jiného.

BS
Pokus o smír
Autor: Seklák Bohuslav
Vloženo: 03.10.2018 09:10:50 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Kolář, spíše bezcharakterní ubožák, který se vydává a skrývá pod cizím jménem.
Stando, vím že máš jiné starosti, ale zkus dát zjistit kdo to poslal nebo alespoň odkud. Pokud to nebudu moci dořešit sám, podám trestní oznámení na neznámého pachatele policii ČR. Usnadní ji to část práce.

BS

Pokus o smír
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 05.10.2018 08:29:41 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Doplnění odpovědi na křivé obvinění ubožáka, který se musí podepisovat cizím jménem. Pokud si myslel, že na jeho lži datované do roku 1995 se nenajdou doklady, hluboce se spletl. Doklady se podařilo dohledat.
1/ rozhodnutí policie ČR o povolení přestavby vozidla Liaz 706 RTD, SPZ PUA 33-03 ze dne 13.3.95.
2/smlouva o dílo s ČSAO Moravany na přestavbu vozidla PUA 33-03, ze dne 3.3.1995.
3/na úhradu provedené přestavby, vystavily ČSAO Moravany dvě faktury a to:
a/fakturu na sponzora dne 24.3.95 ve výši 64593,-Kč, úhradou se snížily náklady všem chovatelům OVS
b/fakturu na OVS dne 10.4.95 ve výši 111334,Kč, jediné náklady chovatelů OVS na přestavbu
C/na přestavbu bylo potřeba ještě dodat blok motoru, převodovku z vozidla MTS, vstřikovací čerpadlo atd. Toto také nikdo z chovatelů neplatil.
4/předávací protokol o předání vozidla po přestavbě je ze dne 12.4.95
Pokud někdo chce uvedené doklady a sponzora vidět, může se ke mně přijet podívat.
Pátrání po ubožákovi pokračuje. Možná je mezi těmi, které žádám o dodržování stanov svazu a současných platných zákonů.
BS
Pokus o smír
Autor: Martin Němec
Vloženo: 05.10.2018 08:40:01 (188.92.8.174 router-tp-retenice.speednet.cz)

Napište mi na mail, něco Vám ukáži, budete překvapen.

nemec.martin@email.cz
Pokus o smír
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 09.10.2018 14:18:14 (2a00:1028:96cd:70ea:3d1f:6003:3431:1e3d dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-3d1f-6003-3431-1e3d.ipv6.broadband.iol.cz)

Anonym podepsaný cizím jménem se začíná zhmotňovat.
Omluvu tentokrát nepožaduji, lidem bez charakteru to nepomůže. Pokud bude poskytnut sponzorský dar a to takto:
10.000,- Kč mému mateřskému místnímu spolku,
20.000,-Kč mému mateřskému oblastnímu spolku,
nebudu podávat trestní oznámení. Budu ale požadovat řešit lživé obvinění výborem oblastního spolku podle disciplinárního řádu.
Funkcionáře obou spolků anonym dobře zná, s radostí mu jistě poskytnou čísla bankovních účtů, kam sponzorské dary poslat.
Nebudou-li sponzorské dary poskytnuty nejpozději do 30.10.2018, podám trestní oznámení. Zároveň budu vzpomínat, co všechno mi řekl v jeho telefonickém hovoru. Možná to bude na oznámení finančnímu úřadu pro možné krácení daní. S kontrolou jim budu nápomocen, aby se nezapomnělo na nějaké příjmy.
Pokus o smír
Autor: Jan Svoboda
Vloženo: 10.10.2018 10:07:46 (90.181.103.234 234.103.broadband14.iol.cz)

Pr boha svatýho co se to děje.Já jsem si myslel,že se tu dovím něco o chovu poštovních holubů.Jak připravovat holubi na závody,nebo jak má vypadat kvalitní holub,nebo něco o zdravovědě.A zatím, sama špína, vyhrožování paragrafama a to nejhorší tak udavačství.Je my z toho na zvracení a proto jsem se rozhodl,že toto FORUM nebudu číst.Nemá to nic společného s poštovním holubem mojím koníčkem.A nestojím o žádnou odpověd.
Pokus o smír
Autor: petr bures
Vloženo: 10.10.2018 11:16:19 (37.48.50.252 37-48-50-252.nat.epc.tmcz.cz)

Pane svoboda super pane sedlák uvažujte Prosím o nějaké odborné pomocí PS jdu se podivat do schránky patrne tam bude od vás obsilka
Pokus o smír
Autor: Vladimír Andrš
Vloženo: 11.10.2018 09:27:45 (188.75.158.54 188.75.158.54)

Vážení přátelé, kam to kráčíme!!
Lidé říkají, že svět za poslední dobu běží rychle vpřed.
Ano, ale jenom technologie. My, lidé jsme stále stejně krutí, samá zloba, závist, nepřejícnost.
Náš koníček děláme pro radost. Teda většina a musím dodat,že většina taky za suchý z nosu.
V nasazováni, konstatování holubů máme super novoty, které nám ulehčuji život, ale co se za poslední čas vymyslelo pro zlepšení pobytu našich holubů při přepravě v autě. Nic.. stále jak za krále KLACKA.

Před sta lety, napsal Shakespear báseň Sonet č.66 a po přečtení jsem usoudil, že se opravdu neměníme... LIDÉ

Znaven tím vším bych raději chtěl nebýt

a vpřed se dere nafoukaný prevít,

když vidím, jak se slušní krčí vzadu

jak svatý slib se mění v lež a zradu,

jak úctihodná vážnost je všem k smíchu

jak čistá ctnost je hozená v plen hříchu,

jak pravá dokonalost v hanbě strádá

jak sílu ochromuje špatná vláda,

jak umění je umlčeno mocí

jak upřimní jsou pro ostatní cvoci,

jak blbost káže svoje rozumy

jak dobro zlu se vzepřít neumí.

Znaven tím vším, smrt bych měl za svůj cíl,

kdybych tím svou lásku nezradil.

Přeji krásný den přátelé,Vladimír
Pokus o smír
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 11.10.2018 10:21:25 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Andrš, BINGO !!
Náš koníček děláme pro radost. Teda většina a musím dodat,že většina taky za suchý z nosu.
V nasazováni, konstatování holubů máme super novoty, které nám ulehčuji život, ale co se za poslední čas vymyslelo pro zlepšení pobytu našich holubů při přepravě v autě. Nic.. stále jak za krále KLACKA.

Stále poukazuji na to, jak pečují o holubi v Holandsku, Belgii. Také na to, že v Polsku mají 13 nebo 14 závodu a žádné, dvoj závody.
V nadcházející Olympiádě zase ukážou světu jak jsou na tom.
U nás na konferencích se schvaluje hafo zbytečných závodu, které stojí hodně času a financi. Mně chováni některých funkcionářů připadá tak, že jím nezáleží na tom zda se jejích počiny líbí nebo ne, hlavně, že rozhodnou a bude po jejích. Kdybych neměl teto pravdivý postřeh, tak nebude takový úbytek chovatelů. Na konci sezony se zjistí, že jsme v Koef. na štíru, jelikož máme slabý počet nasazených holubů " až na výjimky "

Z druhé strany, můžou za to také pseudo demokratické STANOVY a Jednací řád. Vymyšlený u odstupu od Drobno chovu. Teto paskvil svazuje ruce v rozhodování PREZIDIU.
Pokus o smír
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.10.2018 10:59:27 (2a00:1028:96c7:acda:c111:49e5:59c1:8d93 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-c111-49e5-59c1-8d93.ipv6.broadband.iol.cz)

Stando, co to tady kecáš, Svazové dokumenty byly komplexně předělány po nabytí platnosti NOZ (i když se zpožděním)a to za spoluúčasti, pokud jsem dobře informován, právníků. Napřed si něco najdi, přečti a pak se možná i probudíš.
Neříkej něčemu paskvil, když sám nejsi schopen ani toho "paskvilu".
Kromě toho tu pleteš hrušky s jablky. A sice mistrovství ČR a mistrovství OS. U mistrovství ČR souhlasím, že je nutno ho komplexně předělat, návrhy nechat projít všesvazovou diskuzí a potom dle výsledku schválit či nikoliv.
Co se týká oblastních mistrovství je to věcí Oblastních sdružení, co si schválí, jakou mají sílu členské základny a v neposlední řadě i ekonomickou sílu. Do toho by jim neměl nikdo kecat, protože nikdo jim na to nepřispívá či neplatí. Klidně už jsi se mohl v Třinci postarat aby bylo mistrovství vašeho OS podle Tvého přání. A jak je vidět, nikoho u vás či demokratickou většinu Tvé návrhy nezaujaly. Jak jistě víš, mi by to mohlo býti jedno, protože mistrovství jakéhokoliv druhu, kromě generálního mistrovství Moravy, které považuji za spravedlivé, mě nezajímají a tedy se tím ani netrápím.
Pokus o smír
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 11.10.2018 12:15:32 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Děkuji Zdeňku za poučeni ?
Tvoje věta. Jak jistě víš, mi by to mohlo býti jedno, protože mistrovství jakéhokoliv druhu, kromě generálního mistrovství Moravy, které považuji za spravedlivé, mě nezajímají a tedy se tím ani netrápím.
Právníci, pokud dané situaci dobře nerozumí tak to udělají podle sebe a dle zákonu.
Já nezpochybnil, žádné mistrovství, jen jsem poukázal na to co odrazuje chovatelé a to je hafo závodů.

Hrušky a jablka si svým vyjádřením, smíchal dobře.
Což jsem očekával.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.