Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 29.01.2019 09:23:12 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Nemohu najít zápis z prezidia. Prezidium ČMS se konalo 11.1.2019 při konání celostátní výstavy v Lysé. Zápis z jednání píše tajemník svazu, nebo pověřený člen prezidia a ověřuje prezident. Nemělo by prezidium jako první dodržovat stanovy a řády ČMS. Nebo zápis někde je, kdo poradí? Děkuji.
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 29.01.2019 13:12:39 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Děkuji za zveřejnění zápisu z jednání prezidia. Mohlo to být dříve v souladu s termíny pro zveřejnění podle stanov. Moji stížnost by měla řešit URK, kam jsem ji poslal, protože prezidium to za dva roky nedokázalo. Jsem ale rád, že to budou řešit oba vrcholné orgány svazu. Dopisem to sdělím prezidiu i URK. V dopise prezidiu jsem uváděl ještě jeden bod k prošetření. V zápise z jednání prezidia jsem ho nenašel.
B. Sedlák
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 29.01.2019 13:27:42 (2a00:1028:96c7:acda:81a:a0d0:d654:2d60 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-081a-a0d0-d654-2d60.ipv6.broadband.iol.cz)

"Jan Filipi požádá právní kancelář, která se podílela
na tvorbě svazových dokumentů o specifikaci jejich zdůvodnění z minulých vyjádření
k svazovým dokumentů. Odpověď panu Sedlákovi zpracuje Jan Filipi".
Četl jsem to dvakrát a nepochopil jsem výše uvedené formulace, možná proto, že neznám detaily, nevím. Nicméně žádat někoho aby sám sebe (právní kancelář) hodnotil, tak si hodnocení mohu představit i napsat sám (každá liška chválí svůj ocas...).
Takže pokud někoho žádat o posouzení, tak zcela jistě jinou nezávisloui právní kancelář a do případné rekonstrukce svazových dokumentů zapojit i zkušené chovatele poštovních holubů řádně obeznámených s danou problematikou.
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 29.01.2019 18:43:55 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Prezidium právní posouzeni uvedené kanceláře má, ale tvrdí úplně jiný názor ke svazovým dokumentům. Nebo chce zkusit právníky právní kanceláře, jestli si pamatují co před dvěma lety napsali? Nebo je důvod jiný, řešíme, ale do konání svazové konference to nestihneme?
Některé otázky a odpovědi právníků.
--- může právně existovat spolek bez registrace-nemůže
--- může místní spolek bez registrace přijímat chovatele za členy ČMSCHPH-nemůže
--- může mít místní spolek bez registrace funkcionáře ( předsedu atd.)-nemůže.
Asi nejde o posouzení, ale o snahu chtít.
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 30.01.2019 07:43:17 (2a00:1028:96c7:acda:f038:1078:a4b8:50dd dynamic-2a00-1028-96c7-acda-f038-1078-a4b8-50dd.ipv6.broadband.iol.cz)

Na toto se musí někdo ptát advokátní kanceláře? To, snad, podle mne, vyplývá nejen ze Zákona, ale také z logiky věci.
Ostatně na tento problém narazily už některé místní spolky přede dvěma lety při žádosti o dotace. Pokud nebyly nalezeny v registraci (rejstříku)... tak nemohla být žádost přijata, a ani vyplacena.
Kromě toho, pokud některá obec, bez znalosti věci, snad něco v tomto smyslu vyplatila, může se dostat pravděpodobně daný pracovník-ce do osobního problému, ale hlavně způsobenému někým z nás.
§ 8, odst. 2 Stanov Svazu: 2. Člen je povinen chránit majetek Svazu a majetek pobočných spolků, kterých je členem.
K tomu si dovoluji podotknout, že se to týká nás všech, zejména pak druhého nejvyššího orgánu Svazu, tedy Prezidia.
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 30.01.2019 10:01:32 (2a00:1028:96cd:70ea:49b9:e368:91a8:18d9 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-49b9-e368-91a8-18d9.ipv6.broadband.iol.cz)

Najdou konečně po dvou letech členové Prezidia odvahu říci delegátům svazové konference na následující svazové konferenci:
--místní spolky musí být zaregistrovány v rejstříku spolků
--místní spolky bez registrace nemohou přijímat chovatele za právoplatné členy ČMSCHPH
a dořešíme otázku místních spolků, které se nechtějí registrovat ve stanovách a řádech Svazu. Jejich členové ve svazu budou fungovali jako skupiny chovatelů, zúčastňovat se závodů, výstav atd. Budou mít taková práva a povinnosti.
Ta odvaha se však musí nalézt.
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 30.01.2019 10:12:02 (2a00:1028:96c7:acda:68b9:d7b4:f24d:4e0b dynamic-2a00-1028-96c7-acda-68b9-d7b4-f24d-4e0b.ipv6.broadband.iol.cz)

Obávám se, že to poslední bude vždy snadno napadnutelné, i když ne, snad, nemožné. Jenže to by potom musely být "překopány" všechny svazové dokumenty, jinak by vznikl "kočkopes". Od roku 2014 bylo na to času dost.
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: František Ištvánek
Vloženo: 30.01.2019 12:51:36 (31.192.88.101 101.pop1sh2.cust-nat.net-connect.cz)

Ve Stanovách ČSCHPH toto je řádně napsané, a to:
§ 23 Výbor místního spolku
1. Výbor MS je kolektivním statutárním orgánem místního spolku. Výbor MS tvoří
předseda a minimálně čtyři členové Výboru MS. Funkční období předsedy a členů Výbor
MS je tříleté.
Snad je každému jasné co to je STATUTÁRNÍ! Spolek musí být zaregistrovaný u rejstříkovém soudu, dle kraje. Viz https://or.justice.cz/ias/ui/podani Snad je možné dát do Stanov svazu, dodatek, že je možné, aby měl MS delegované IČO ČSCHPH. Kde není IČ, tak je to jenom hospodský spolek...
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 30.01.2019 13:40:39 (2a00:1028:96c7:acda:68b9:d7b4:f24d:4e0b dynamic-2a00-1028-96c7-acda-68b9-d7b4-f24d-4e0b.ipv6.broadband.iol.cz)

Jak vidíš Františku, panu prezidentovi to jasné už dva roky není a přísedícím, no nevím, podle různých zápisů?
Podle mne, namísto nahrávání ochráncům přírody ve smyslu propagování přihlouplé soutěže ročních holubů z Knokke, by se mohli zabývat nastudováním NOZ a také případně využít právníků v našich řadách, což by bylo patrně levnější než opakované dotazování advokátní kanceláře.
Podle mne IČO delegovat můžeš, ale v případě nějakého deliktu nižší organizační jednotky?
A co pak s tímto: § 25 Stanov: "4. Vyšší organizační jednotka neručí za dluhy a závazky nižší organizační jednotky."?
Nelze vydávat kontraproduktivní rozhodnutí, natož je zakotvovat do řídící organizační normy.......

CO NA TO MRTVÝ BROUK (po slovensky CHROBÁK)?
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 31.01.2019 09:18:09 (2a00:1028:96cd:70ea:49b9:e368:91a8:18d9 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-49b9-e368-91a8-18d9.ipv6.broadband.iol.cz)

Členové Prezidia se do diskuze asi nezapojí. Určitě intenzivně pracují na přípravě jednotlivých bodů svazové konference. Například návrh na změnu svazových dokumentů musí dát do paragrafového znění. Letošní rok je volební, konference jako nejvyšší orgán Svazu musí schválit návrh volebního řádu (Pokyny pro konání voleb). Jiná konference do voleb asi nebude. Všechny návrhy spolu s pozvánkou na konferenci zaslat účastníkům konference. Moc času na odeslání nezbývá. K tomu problém s porušováním platných zákonů, stanov a ostatních svazových řádů, konference také musí vyřešit.
Delegovat IČO hlavního spolku na nižší jednotky opravdu není dobrý nápad. Při vzniklé škodě to zaplatíme všichni.Pokud se členové MS nechtějí registrovat, je to jejich rozhodnutí. Fungování členů spolků bez registrace při určité snaze lze vyřešit. Pochopitelně úpravou svazových dokumentů.
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 01.02.2019 08:40:40 (2a00:1028:96c7:acda:b148:5159:935c:1f6c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b148-5159-935c-1f6c.ipv6.broadband.iol.cz)

Ze Zápisu č. 1/2019 z jednání Prezidia:
"Diskusní fórum na stránkách ČMS CHPH je v provozu,
připravuje se její další aktualizace, která bude spuštěna do 31. 1. 2019."
Stanovy ČMSCHPH platí?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 01.02.2019 10:12:07 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Že do zápisu z Prezidia se k plnění jednotlivých úkolů stanovují termíny pro splnění chápu. Že si sami sobě ukládají termíny, které nesplní, to už nechápu.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.