Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 29.03.2020 19:52:44 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Překlad Google.Belgičané se chtějí soudit.
Co na to, naši představitele, možná by to šlo také, jen by se muselo chtít.
Draví ptáci: Natuurpunt chce pomoci najít řešení, ale ne u soudu
V případě problému dravých ptáků jsme poslouchali Natuurpunt i KBDB kvůli stavu. Obě strany uvažují o řešení, ale mají odlišný přístup.
„Vzhledem k tomu, že Natuurpunt nechová dravce a neuvolňuje držitele, nemůže být u soudu předložen žádný případ. Natuurpunt chce zvážit, zda není lepší zavěsit hnízdo pro sokola stěhovavého na místech se spoustou závodních holubů. “ Takto říká Marc Herremans z Natuurpunt.
KBDB bude prostřednictvím národního předsedy Pascala Bodengiena nadále pevně stát: KBDB použije soudního vykonavatele k ověření hnízdních boxů sokolů stěhovavých na prstenech závodních holubů.
Skutečnost, že mnoho holubů je obětí dravců, není přírodními sdruženími popírána. Ale ten holubí fanoušci hrozí, že se obrátí na soud, protože přírodní sdružení vypouštějí dravé ptáky je pro Natuurpunta příliš daleko. Marc Herremans z výzkumné služby Natuurpunt: „Natuurpunt nechová dravce. Ani jiná přírodní sdružení. Z právního hlediska se to stává případem bez předmětu. “
Národní předseda KBDB Pascal Bodengien tyto problémy pečlivě sleduje. "Myslíme si, že soud určitě dává smysl." Nejen holubí sport, ale také lov a rybolov jsou pod tlakem. To je zřejmé z rozhovorů, které jsme vedli se Svazem sv. Huberta, což představuje zájmy lovu. Na prstenech našich závodních holubů plánujeme zkontrolovat 2 až 3 hnízdní sokoly stěhovavé v každé provincii. To se provede společně se soudním vykonavatelem. Slyšel jsem, že v konkrétní hnízdní schránce bylo právě nalezeno 211 prstenů. Vlastníme ty holuby. Nepustíme to, i když je to nyní v pozadí kvůli koronové krizi. Politici musí vědět, že máme zásadní problém. “
Konstruktivní.
Národní prezident dále zdůrazňuje, že chce konstruktivně hovořit s Natuurpuntem, ale zároveň říká, že KBDB se této záležitosti nevzdá. Marc Herremans: „Každý rok se ve Flandrech chovatelé holubů chovají stovky tisíc„ závodních holubů “a nechají je jít do přírody, i když v naději, že se vrátí ke svému podkroví. To však není zaručeno z různých důvodů, z nichž mohou být draví ptáci. Holubské odbory vyzývají své členy k fotografování a hlášení holubů, kteří se stali oběťmi dravých ptáků. Informace, které sbírají holubí fanoušci, se nyní stanou zajímavými, když ukážou vzor: například v čase (ve kterých měsících padne většina obětí?) Nebo v prostoru (kde je většina holubů chycena?). Nebo možná některé barevné druhy holubů jsou citlivější na predaci? Pokud federace holubů mohou také vytvořit mapu toho, kde jsou ve Flandrech přítomny největší koncentrace chovaných holubů, pak by bylo možné zvážit, zda není na těchto místech lepší zavěsit hnízdo pro sokola stěhovavého. ““
Pascal Bodengien: „Všechno v pořádku a dobře, ale je to také o jestřábech a vrabčích. Draví ptáci způsobí zmatek mezi našimi závodními holuby. A jsme z toho velmi nešťastní. Chtěli bychom najít zdravé řešení spolu s přírodními asociacemi, ale musí být rozumná.
Delfíni skákaví
Výzkumná služba Nature Point Research Service má také neočekávaný návrh řešení: „Jedním z těchto základních pravidel je to, že druhy, které jsou početné nebo méně inteligentní nebo rapované, budou pravděpodobně konzumovány. Pokud nejste chytřejší než draví ptáci. Například mohou existovat možnosti na ochranu dražších holubů ve skupině tím, že nechají létat spolu s holubi, kteří přitahují více pozornosti (barvou nebo chováním). S tím stojí za to experimentovat. Pokud například necháte holuby delfínů delfínů rozmnožovat kolem podkroví společně s dalšími holubi, ty bláznivé létající delfíny delfínové přitahují takovou pozornost, že draví ptáci se na to mohou soustředit jako první, takže ostatní mohou být ušetřeni. Draví ptáci neloví neustále. Každý, kdo žije přímo pod hnízdem sokola stěhovavého, může pozorováním pozorovat, kdy právě jedl, a podle toho upravit vypouštění holubů. “
Soudní proces
Zda se KBDB skutečně obrátí na soud, je třeba vidět. Pascal Bodengien je již kategorický: „Není možné, že jsme nechali naše holuby zabité dravými ptáky. To je koníček téměř 20 000 holubů. Slyšeli jsme docela odlišné hlasy z Nizoze
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 31.03.2020 10:21:10 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Jak v kocourkově!! Z jedné strany se dělá sčítaní prospěšného ptactva a volá k přikrmováni v zimním období a z druhé strany se podporuje jejích hlavní predátory.
Ochrana přírody dodává katastrofická čísla úbytku ptáku zemědělské krajiny a zahrad a z druhé strany s dávají peníze neziskovce která ubývající trend má na svědomí.

Sokolí mláďata vylétají z hnízd na komínech, vloni jich z umělých hnízd byla celá třetina
Právě v těchto dnech začínají z umělých hnízd na komínech řady průmyslových areálů vylétat na své první výpravy sokolí mláďata. Již sedmým rokem tak pokračuje úspěšný projekt umělého hnízdění vzácných sokolů stěhovavých na komínech, chladicích věžích či silech, který posiluje jejich populaci u nás. Loni už pocházela třetina odchovaných sokolích mláďat v ČR právě z těchto umělých hnízdišť.
V roce 2016 bylo na území České republiky zjištěno 89 párů sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Celkem bylo obsazeno 69 hnízd, z nichž vylétlo minimálně 121 mláďat. Na průmyslových stavbách bylo zjištěno 17 párů sokolů, z nichž 16 párů zahnízdilo a z toho 13 jich vyvedlo 41 mláďat, což je třetina všech loňských sokolích mláďat u nás.
Podle ornitologa Václava Berana, hlavního koordinátora projektu a výzkumného pracovník ALKA Wildlife, o.p.s., trend vývoje populace sokola stěhovavého i díky hnízdům na stavbách v průmyslových areálech vykazuje stálý nárůst a zdecimovaná populace sokola stěhovavého pomalu sílí. Ještě ale není tak silná, jako ve 40. letech minulého století, kdy dosahovala vrcholu.
Umělá hnízda na výškových budovách v průmyslových areálech jsou navíc pro sokoly bezpečnější než přírodní hnízdiště. Na komínech a jiných stavbách je neohrožují přirození predátoři ani nevyrušují turisté či horolezci. Jsou chránění v případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh a deště).
Snáší zde průměrně také více vajec i počet odchovaných mláďat je v umělých hnízdech vyšší než v přírodě. Může za to i dostatek potravy, sokoli mimo jiné přirozenou cestou snižují počty holubů ve městech. Od roku 2011, kdy byla na ochozu chladicí věže Elektrárny Tušimice umístěna vůbec první kovová sokolí budka v České republice, se již na výškových průmyslových stavbách (zejména komínech či chladicích věžích) podařilo sokolům odchovat 111 mláďat.
Sokol stěhovavý je na území České republiky každoročně mapovaným druhem.
V souvislosti s podporou sokola vyvěšováním budek na vysokých komínech průmyslových objektů a na význačných stavbách je sledováno mimo přírodní hnízdiště (od Šumavy, přes pás pohraničních pohoří a pískovcových oblastí v severovýchodních a středních Čechách, až po Jeseníky a také některé historické lokality na Českomoravské vrchovině, v Moravském krasu, v Podyjí a na Pálavě) také přes 40 lokalit mimo ně, zejména v Podkrušnohoří, ve středních Čechách a v Praze.
Monitoring sokola bývá prováděn v době toku a hnízdění, tedy v období od poloviny února do konce června. Sokol stěhovavý je z pohledu ochrany velmi citlivý druh. To je také jeden z důvodů, proč jsou zveřejňovány pouze souhrnné údaje za celou Českou republiku s členěním na jednotlivé kraje.
Trnitá cesta sokolů za přežitím
Jen ve výjimečných případech se stává, aby se ptačí druh, který zcela vymizel z přírody, opět dokázal vrátit a úspěšně obsadit svá historická hnízdiště. Právě tohle je případ sokola stěhovavého. Jeho hnízdění u nás bylo známo již z poloviny 19. století, a to především z Čech. Od 30. let minulého století u nás jeho počty narůstaly díky ochraně a v důsledku omezeného odstřelu v průběhu II. světové války.
Ještě před rokem 1950 byla populace sokolů v Československu poměrně silná. Jeho rozšíření bylo limitováno pouze výskytem vhodných přírodních hnízdišť. Pak ale došlo k prudkému úbytku jejich stavu z důvodu nadměrného používání pesticidů, které se přes potravní řetězec dostávaly do těla dravců.
To způsobovalo nízkou plodnost, mláďata hynoucí po narození a zeslabené skořápky vajec, které samice při zahřívání rozmačkaly. Takové byly důsledky vysoké koncentrace zejména DDT, silně toxického insekticidu, který pronikal do těl sokolů společně s jejich potravou.
V 60. letech proto vyhynuli sokolové stěhovaví nejen u nás, ale také ve velké části Evropy a Spojených států. Tento stav, kdy i u nás nebylo při ornitologickém mapování zaznamenáno žádné hnízdění sokolů, přetrvával až do let osmdesátých, kdy se začaly objevovat pokusy o zahnízdění.
Díky zákazu používání chlorovaných uhlovodíků, zejména DDT, přísné ochraně a reintrodukčním projektům u nás i v zahraničí, se sokol opět do přírody pomalu vrátil. Na začátku tisíciletí byl počet hnízdících sokolů v Česku odhadnut na 20 párů. V mnoha případech šlo o jedince pocházející z Německa či Rakouska.
V roce 2009 už bylo pozorováno 40 párů a do roku 2016 stoupl počet pozorovaných párů na 89. Z toho jich vloni už 16 využilo umělá hnízda na výškových stavbách a 1 pár se poblíž hnízda na komíně zdržoval.
Trend umělých hnízd na výškových stavbách k nám přišel z Německa, kde je již populace sokolů stěhovavých velice silná a kde vlastně hnízdění na lidských stavbách ve větším měřítku začalo. Dnes už tam takto hnízdí více než stovka párů a některé i na tak kuriózních místech, jako jsou velkorypadla v lomech. Postupně se z nejvyšších budov sokolové přesunují i níže, hnízdí třeba na mostech.
A jak to všechno začalo u nás? Jeden z nejvyšších komínů v republice v elektrárně Tušimice na Chomutovsku čekala v roce 2010 demolice. Ta se ale zkomplikovala, když se na jednom z ochozů komína ve výšce 250 metrů v klubku kabelů uhnízdil pár vzácných sokolů stěhovaných.
Sokol v přírodě hnízdí převážně na skalních stěnách. Hnízdo nestaví ani neupravuje, na skále často hnízdí přímo na holém podkladu. V Tušimicích si ale samička vybrala místo skály ochoz komína a snesla tu dvě vajíčka. Přes okamžité zastavení prací na komíně pro zachování klidu bylo nakonec hnízdění neúspěšné.
V lednu 2011 však už ornitologové ve spolupráci s energetiky umístili na chladicí věž elektrárny Tušimice ptačí budky pro sokoly, kteří tu mimo rok 2012 pravidelně hnízdí a vyvedli již 16 mláďat. Rekordmany je pár sokolů v Chemparku u Litvínova, který od roku 2012 vychoval 18 mláďat. Další zajímavostí je například první hnízdění páru v Komořanech, který se spokojil s římsou kotelny ve výšce jen 40 metrů. Což je nejnižší doložitelná výška hnízdění na průmyslových stavbách u nás.
Kuriozitou je hnízdění sokolů v Elektrárně Prunéřov, které už podruhé překazila samice raroha velkého. Stejně jako vloni okupovala letos budku na komíně. Vloni se ji snažili vypudit se sokolí samicí dokonce dva samci, ale neúspěšně. Nakonec samice raroha odletěla po téměř třech týdnech se samcem, který se k ní připojil.
Pokud by pár rarohů na komíně zahnízdil, byl by to pro ornitology ještě větší „úlovek“. Raroh je mnohem vzácnější než sokol a jednalo by se o nejzápadnější známé hnízdění rarohů vůbec a ještě k tomu na výškové průmyslové stavbě. U nás v posledních letech hnízdí maximálně 10 párů rarohů, všechny na jižní Moravě. Raroh je celosvětově ohrožený druh. V Evropě je těžiště jejich populace v Maďarsku. I pro rarohy se u nás připravuje záchranný program.
Po loňské premiéře a letošním opakování přímého sledování hnízdění sokolů na komíně teplárny TERMO v Děčíně na webu teplárny se letos s přenosy ze sokolího hnízda na komíně přidala teplárna mladoboleslavské automobilky ŠKO-ENERGO.
Zatímco v Děčíně se k sobě v hnízdě choulí tři kuličky ještě s bílým prachovým peřím, v mladoboleslavském hnízdě už se sokolové podobají tmavým opeřením svým rodičům a poletují kolem komína.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 31.03.2020 11:13:29 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Stručný popis firmy ALKA Wildlife
Realizujeme výzkumné projekty v oblasti ekologie a biologie, projekty vedoucí k ochraně volně žijících živočichů, zpracováváme odborné analýzy a studie, vedeme odborné práce studentů středních a vysokých škol v oblasti ekologie živočichů. Pořádáme konferencí, výukové programy a přednášky.

Zkrátka firma " urvi korunky kde to jde"
Dravci a holubi.
Autor: Miroslav Gemery
Vloženo: 31.03.2020 12:14:25 (46.34.227.215 ip-46.34.227.215.o2inet.sk)

Zdravim holubarov.Pravym dovodom preco sa v strednej Europe sokoli nevyskytovali bolo zlozenie hlinikovych kruzkov.Po roku 1993 ked sa zacali pouzivat plastove kruzky narast sokolov.Teraz katastrofa na holubnikoch aj v prirode.
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 31.03.2020 16:26:24 (178.22.116.254 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Co je to za nesmysl. Dravci kroužky nežerou, ty leží se zbytky kostí v hnízdě. V pozdním létě se můžeš zde sám přesvědčit:
https://www.unipetrol.cz/cs/zodpovedna_firma/Stranky/Starame-se-o-sokoly.aspx
Dravci a holubi.
Autor: Pavel Skokan
Vloženo: 31.03.2020 22:17:59 (2001:1ae9:308:4600:406b:285:bbf6:8a35 2001-1ae9-0308-4600-406b-0285-bbf6-8a35.ip6.tmcz.cz)

Reaguji jen pro informaci. Nevím jak sokoli myslím že ti to nosí do hnízda jelikož ten toho holuba sejme za letu a pak to donese do hnízda a potom to důkladně porcuje a na kroužek si asi dá pozor. U jestřába je to trochu jiné sice né vždy ale mám takové zkušenosti umně že hodně krát si holuba na zemi důkladně oškubal a pak ho postupně spolykal komplet i ze stehny skutečně i kroužky. Zůstalo jen z lebky ta ostrá část(čelíčko) velmi ostrá kterou prostě nepolkne. Ti co bydlí u lesa a prohrabali se v té kupě peří co zbylo z vašeho holuba určitě se mnou budou souhlasit. Domnívám se že někdy potravu sice také odnese do hnízda kde mladé postupně krmí a někdy potravu i vyvrhne to znamená s kroužky v hnízdě. Takže něco na tom pravdy možná bude co říká Mirek.
Dravci a holubi.
Autor: Petr Pernica
Vloženo: 31.03.2020 23:11:05 (37.221.241.251 tlapnet-241-251.cust.tlapnet.cz)

Dobrý večer. Jak píše p.Horák, dravci kroužky nežerou. Do hnízda se dostanou i s holubem, který je oškubaný mimo hnízdo. Tam ho samice porcuje a krmí tím mladé. Občas to můžete vidět i na online přenosu z různých komínů. Podle zprávy na stránkách ČSO je v ČR už přes 100 hnízdících párů sokolů stěhovavých, z toho čtvrtina úspěšně hnízdí v připravených budkách. A stále ho vedou jako kriticky ohrožený druh, tak to nechápu!
Dravci a holubi.
Autor: Miroslav Gemery
Vloženo: 01.04.2020 06:15:21 (46.34.228.210 ip-46.34.228.210.o2inet.sk)

Pan Horak kazdy rok pod hniezdami sokolov nachadzam stovky kruzkov a cipov a tie su zvnutra vyplnene nestravenym perim.Samozrejme ze mlade nezeru kruzky ked maju 2az3tyzdne ale potom je to mlyncek na maso.Podla vas dravci kruzky nezeru asi sa zacali spravat ekologicky a separuju odpad.Treba aj dokladne citat pisem o hlinikovych kruzkoch.
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 01.04.2020 07:42:22 (178.22.116.254 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Já zase vidím při on line záběrech z kamer sokolích hnízd, rodové kroužky a čipy v desítkách kusů před hnízdní budkou.
No ale něco k problematice. Dle od Josefa Vacka, prý holandský svaz po jednání se sokolnickým svazem, dosáhl jakési dohody o stop budování umělých sokolích hnízd, pod pohrůžkou placení náhrad škod na decimovaných chovech poštovních holubů.
Zde vidím snad možnost nějakého možného únosného stavu pro obě strany.
Dravci a holubi.
Autor: Alois Fiala
Vloženo: 01.04.2020 07:56:30 (85.207.215.162 85-207-215-162.static.bluetone.cz)

Bydlím u lesa,loni asi 40 holoubat pro chudáky ohrožené vzalo za své,v zimě se spletla a je po ní,letos zatím první , včera po příchodu z práce přímo na zahradě,budem muset zase zakročit.
Fascinují mě aktivisti placení přes různé kanály státem kteří tleskají jak se chudáčkům málem vyhynulým zase daří, ale každý dobrý hospodář přeci své svěřence krmí,ale mám dojem že se více spoléhají na nás chovatele PH,až holubáři vymřou,šíleně ohrožené druhy taky.
A argumenty , že žerou hlavně v přírodě a nebo zdivočelé holuby je děsná kravina, papají nejraděj ty připravené a dobře živené s růžovým svalem viz kroužky a čipy závodníků.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 01.04.2020 10:28:52 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Asi tak, za minulého režimu o ptáky a zvířata v přírodě se staraly myslivecké spolky. Ptáku a zvířat bylo na dá se říct dost. Co škodilo to se ředilo, například: myslivci na podzim pod duby stříleli Sojky, také se dělaly výrovky, střílely se jestřáby a vše co mělo křivý zobák.
Dnes se dá říct není pták zemědělské krajiny a myslivci si nechali vzít rozhodováni o své honitbě.
Před časem proběhla schůzka v Beskydech na Bahenci, všech sdružení kterých se dravci týkají. Byli tam naši zástupci, jen formálně o nic se nepokoušeli, vím to od Sokolníku, kteří se podivovali nad tím, jak se zástupci Poštovních holubu shovívavě chovali.
Dnes zástupci výše uvedené firmy jsou školeni, aby dobře vystupovali a hlavně uměli zdůvodňovat to, co dělají, že je ve prospěch přírody.
Proto jsem udělal překlad Googlem a snažil jsem se rozvinout diskusi. Všechny spolky „údajně ochrany přírody“ jsou financované většinou ministerstvem Zemědělství.
Bylo dobré, kdyby všechny OS zatlačily na prezidium, aby v tomto směru začalo jednat. Máme také poslance holubáře, který by mohl pomoci v jednáni. Vždyť nejde jen o holuby, jde také o ptáky zemědělské krajiny. Když to jde v jiných státech tak proč ne u nás? Já nejsem myslivec, ale pod hnízdy a v hnízdě skáceného stromu jsem našel spoustu kroužku a malé destičky z umělé hmoty, tak jsem je přirovnal k čipu a odpovídaly tomu rozměru.
Pokouším se jak o zdokonalení přepravy, tak o co nejmenší škody způsobené dravci. Ale něco mě říká v České kotlině si pálit prsty si jen tak někdo nenechá pokud se ho dany problém moc netýká a kor když si dovolí nechat volně lítat holubi celý rok. Bohužel máme staronové prezidium, možná, že se jím rozsvítí, když uvidí počty chovatelů a to ještě kolikrát zdvojených a k tomu část sympatizantu. Takže suma sumárum se může odečíst jedna 1/3 z celkového stavu a máme celkové číslo závodících HOLUBÁŘU.
Dravci a holubi.
Autor: Beran Josef
Vloženo: 01.04.2020 12:48:53 (85.163.101.35 85.163.101.35)

Ochrana přírody u nás a ve většině Západní Evropy je především o penězích a možných měřitelných výstupech. Pokud tomu bude tak, jak dnes, t.j. selektivní ochrana vrcholu potravního řetězce, nemůžeme se ani přiblížit k rovnováze, kdy predátor má dostatek potravy v kulturní zemědělské krajině. Od doby, co člověk započal zemědělskou a jinou činnost, mění krajinu a je za ní odpovědný. Bohužel dnes různí ochránci si udělali živnost z něčeho, co vlastně mnohdy škodí. Je to prosté. Je třeba zjistit úživnost krajiny pro např. sokola, jestřába a pak pejich počty držet v mezích. A pak skutečné škody, nejen na holubech, budou i pro každého houbáře škody bagatelní.Je to stejné, jako v zemědělství. Těžko uživím na 2 he 10 krav.
Dravci a holubi.
Autor: Váňa
Vloženo: 01.04.2020 16:44:07 (81.92.155.46 81.92.155.46)

Chyba je jen v nás. Problém je jen v neochotě si to přiznat. Raději hledáme viníky všude okolo, jen ne u sebe. Přitom si stačí přečíst první odstavec příspěvku pana Aloise Fialy, zamyslet se a (jak on píše) zakročit. :-)
Občas tady měl podobný odvážnější názor ještě pan Hnilička, ale ten už asi také "zakročuje".
Hodně štěstí

vv
Dravci a holubi.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 01.04.2020 17:17:43 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

Omyl nezakročuju, nelétám....
Ale ted jinak. Ano s předsedou svazu sokolníků (neplést si s ochranářema .....) Byla dohodnuta osnova jak se chovat, co dělat a kam co hlásit. Nabízel nám i právníka na výpomoc. Leč marně, koho to mělo zajímat se o to nezajímal, asi ho to v tu dobu nepálilo a já jsem byl jen řadový člen, bez jakých koliv pravomocí.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 04.04.2020 09:32:30 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Od posledního příspěvku o „zakročení“ bych přidal rozumnější řešení z Holandska. Od 2.2.2020 hlásí útoky a zabité holuby na svaz. Za tuto dobu bylo hlášeno 112 zabitých holubů dravci a další množství zraněných. K tomu musí být svědek. Co kdyby naše prezidium přišlo také z takovým návrhem a po určité dobije dohodlo zkontrolováni dostupných hnízd Sokolů. Co vy na to kterých se to zatím moc netýká a sedíte „lidově řečeno za bukem“ Možná, že až ty kteří dravce zatím krmí, skonči tak bude řada na další, jelikož se stále chystají další budky na komíny.
Dravci a holubi.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 04.04.2020 11:34:32 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

Pane Bojko, BINGO....
To stejné mi tu navrhoval p. Zvolánek s právničkou již před cca 8-10lety.
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 04.04.2020 12:00:46 (178.22.116.254 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Dle vyjádření předního sokolníka, se sokol dožívá dvaceti roků. Jeden pár vyvede každý rok 4 mladé.
Pokud něco naše prezidium nepodnikne, tak při vypouštění ze severozápadu, budeme bez těch nejlepších holubů. Chovat průměr nemá cenu a na to také náš sport brzo zanikne.
A jak to všechno začalo u nás? Jeden z nejvyšších komínů v republice v elektrárně Tušimice na Chomutovsku čekala v roce 2010 demolice. Ta se ale zkomplikovala, když se na jednom z ochozů komína ve výšce 250 metrů v klubku kabelů uhnízdil pár vzácných sokolů stěhovaných.
Sokol v přírodě hnízdí převážně na skalních stěnách. Hnízdo nestaví ani neupravuje, na skále často hnízdí přímo na holém podkladu. V Tušimicích si ale samička vybrala místo skály ochoz komína a snesla tu dvě vajíčka. Přes okamžité zastavení prací na komíně pro zachování klidu bylo nakonec hnízdění neúspěšné.
V lednu 2011 však už ornitologové ve spolupráci s energetiky umístili na chladicí věž elektrárny Tušimice ptačí budky pro sokoly, kteří tu mimo rok 2012 pravidelně hnízdí a vyvedli již 16 mláďat. Rekordmany je pár sokolů v Chemparku u Litvínova, který od roku 2012 vychoval 18 mláďat. Další zajímavostí je například první hnízdění páru v Komořanech, který se spokojil s římsou kotelny ve výšce jen 40 metrů. Což je nejnižší doložitelná výška hnízdění na průmyslových stavbách u nás.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 04.04.2020 20:41:28 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Jelikož lítám v OS Třinec a také se účastním závodu pásma Sever. Tak závody ze směru Chomutova jsou, dá se říct na podporu Sokolu a dalších dravců. V okolí Chomutova jsou 4 elektrárny Polerady, Tušimice, Prunéřov a Ledvice, dále Mladá Boleslav, Prachovské Skály a Jeseníky. Dle těch co to mají jako živnost a dobrou ve všech uvedených místech ve směru letu jsou hnízda Sokolů. Potom se divíme, že nepřilítne nějaký dobrý holub, který lítá výšinou ve špici.
Dravci a holubi.
Autor: Jaroslav Čulen
Vloženo: 06.04.2020 08:00:32 (37.48.7.248 37-48-7-248.nat.epc.tmcz.cz)

Jen tak pro zajímavost, letošní rok jako obvykle 12 vypuštění 13 příč.Od roku 2010-2020 cca 800kusů.Nejvíce za rok 96 a to na zimu zůstává tak 130.Holubník mám u lužního lesu.Takže plno křivozobáčů.A to pouštím holubi jen šest měsíců v roce.Hlavu vzhůru a letu zdar. Jara Č.
Dravci a holubi.
Autor: M.Florian
Vloženo: 06.04.2020 12:00:19 (85.163.99.11 85.163.99.11)

Bylo by to jednoduché,kdyby byla nějaká síla,která by donutila "tak zvané ochranáře"aby při čištění umělých hnízd a přírodních hnízd při kroužkování jak sokolů a jestřábů,pěkně nahlásili čísla kroužků což by měla (být jejich povinost),které jsou v hnízdech a okolí na ČMSCHPH, kde je velka možnost podle rozdělovníku kroužků sehnat majitele.Podle daného ceníku ve spolupráci s majiteli,kterým holubi patřili, jim je pěkně ocenit.Ono by je to za chvíli přešlo,kdyby museli platit tisíce a pro ně by nic nezbylo ze štědrých darů neziskovek a EU.Možná,že jsem trochu naivní.M.F.
Dravci a holubi.
Autor: Pavel Skokan
Vloženo: 06.04.2020 17:15:12 (2001:1ae9:308:4600:b8a9:8a3b:b4a7:bf9e 2001-1ae9-0308-4600-b8a9-8a3b-b4a7-bf9e.ip6.tmcz.cz)

Důkazy jsou vždy v hnízdech dravců a to si ochranáři při čištění vždy zametou.
Umně 1.3 první vypuštění a hned -1 a to sem s vzdálil jen na krátko. Jednou byl úplně neoblomný a nelekl se ani dýmové světlice lehce jen sebou cukl otočil se a po chvíli pokračoval u útoku mazec. Součet za jeden měsíc březen již celkem -6ks. Jak tady psal kolega o těch hliníkových kroužcích něco na tom pravdy asi bylo,tak to jiné složení kroužku by by jistě pomohlo.
Dravci a holubi.
Autor: Peter Matalik
Vloženo: 06.04.2020 18:26:37 (213.81.199.3 static-3.livenet.sk)

Miro Gemeri so svojim bratom ,by Vám ukázali dôkazy!420 krúžkov,čípov,z okolitých OZ,Poľske,české...Jedno hniezdo a aktívne,pretože tam boli aj krúžky z mláďat.Ochranári vyčistili škodu na 300 000 Eura!!!Jeden sokol hodnota 3000 Eura.Boli odsúdení. To všetko vraj "zlikvidovali na Východe Slovenska!!!Choré!Kto sa ich zastal.Že si bránili svoj majetok! Jak je to v Amerike,ak niekto vnikne na môj pozemok,resp. do Kňažkovej vily?Čo je adekvátna obrana?
Dravci a holubi.
Autor: Witos Patrik
Vloženo: 06.04.2020 19:31:13 (81.200.56.93 host-81-200-56-93.ip.nej.cz)

Jelikož bydlím v Třinci, a dojíždím 9 km na holubník, tak jsem letos pouštěl,,teprve,,třikrát a z toho 3 ks pryč! Poprvé 18.3. a to jen na prolety. Vždy jsem byl u toho jak zaútočil,člověk může tleskat atd.a s ním to ani nehne. Hold už to není divoké zvíře..Chovám cca 50 ks závodníků, tak to je hned znát. Minulý rok vzal cca 30 ks včetně holoubat. Člověk,aby se bál vůbec holuby pouštět..A to teprve útočí samec, co teprve až budou mít mladé a vyletí samice..
Dravci a holubi.
Autor: Alois Fiala
Vloženo: 06.04.2020 20:38:21 (62.141.8.226 62.141.8.226)

Voltaren funguje líp než hliníkové kroužky
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 06.04.2020 20:55:07 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ano pánové, mohlo se to začít řešit, před 8 až 10 lety na zmíněném Bahenci. Tehdejší prezidium tam vyslalo 2 členy Ing. Kopřivu a V. Máchu. Když jsem měl informace od Sokolníků“ myšleno ti co se zabývají lovem drobné zvěře a bažantu“ že by bylo možné začít jednat v tomto směru, že ptáků zemědělské krajiny rapidně ubývá. Tak jsem dostal informaci, že tam jsou delegováni zmínění chovatelé. Zjistil jsem tel. na Ing Kopřivu a zavolal jsem mu. Jednal se mnou jak podřadným člověkem. I když jsem se mu snažil vysvětlit oč vlastně jde. Byl v tom problém, že jeden by musel z delegovaných odstoupit a takovou akci si nikdo nenechá ujít. Jak píše p Hnilička bylo to tak dohodnuto, že by se mělo kontrolovat hnízda čím se vlastně Sokoli živí. Tenkrát byl od Sokolníků návrh, že by se nemělo pokračovat dál v rozmísťováni budek na komíny kvůli ubýváni ptáku zemědělské krajiny. Byla také nabízena právnička, bohužel lak cnost naších zmíněných zástupců překvapila zmíněné Sokolníky. Jak jsem už kdysi psal, platí stále, nehas, co tě nepálí, platí pořád a další ať si poradí. Holandsko a Belgie mají jiné zástupce, jelikož tam mají holuby jako majetek, u nás je to bráno někdy jako škodná, a potrava pro dravce. Bohužel naši představeni by v tomto směru mohli hodně udělat, jelikož je poslancem holubář, jen by museli chtít. Ještě jsem holuby nepustil, jelikož jsem čekal na přílet divokých holubů, kousek od mého bydliště každý rok hnízdí 2 páry. Přilétli a já chtěl pustit, překvapení přišlo od jestřába, hned druhý den chytl jednoho. Dnes jsem viděl jednoho, krásně to začíná, ještě, že je ta karanténa.
Dravci a holubi.
Autor: Miroslav Gemery
Vloženo: 06.04.2020 23:06:26 (46.34.229.194 ip-46.34.229.194.o2inet.sk)

Pan Skokan tie hlinikove kruzky co som pisal je pravda na 100%.Do roku 1993 vsetky komunisticke staty plus vychodny nemci-DDR hlinikove kruzky po dobu 40 rokov sokol stahovavy sa nevyskytoval v strednej europe.Jedine na obrazku.Od nastupu plexi kruzkov zacina postupny navrat sokolov az po katastrofu ktoru tento dravec napachal na spevavcoch a holuboch.
Dravci a holubi.
Autor: Pavel Skokan
Vloženo: 07.04.2020 22:05:02 (2001:1ae9:308:4600:c8a:d79d:eb12:8d7f 2001-1ae9-0308-4600-0c8a-d79d-eb12-8d7f.ip6.tmcz.cz)

Dneska znovu mam foto holubice kterou kterou chytil jen náhodou jsem to zahlédnul v dolině nad lesem jak se mihnul kolmo z nebe a lítalo z ní peří. Bylo to bleskové kolem 17 hod asi 30 minut po vypuštění. Sedli jsme s dětmi do auta a rychle jeli k lesu rojnice a děti ji po chvíli našli podle peří kolem. Ležela chudera na zemi pod každým křídlem díra a jedna ze shora. Krvácela a je podezření na propíchlou plíci dost chčela. K večeru ještě žila dal jsem ji pít. Moc velkou šanci nemá uvidím zítra. Její samec sedí už na vajíčkách sám. Umně by se klidně dal točit dokument o té pernaté škodné jak vždycky říkám. A to pod lesem bylo o víkendu na posetém poli min. 500 stěhovavých Doupňáků. Vypadá to jako kdyby už měli mladé že tak bere. Je to na hovno my chovatelé jsme úplně bezradní.
Dravci a holubi.
Autor: Novák Josef
Vloženo: 07.04.2020 22:10:10 (193.179.3.152 193.179.3.152)

Zdravím Vás kolegové holubáři.
Máte pravdu v tom,že by v tomto případě měl v první řadě jednat náš svaz a naši zástupci.Bohužel žádná odezva,ani vize do budoucna.Je opravdu smutné pozorovat hejno svých holubů,jak na ně beztrestně útočí dravec.Ony totiž různé "finty" vždy nezabírají.Když nepočítám lásku k našim chovaným holubům, jistě je silným argumentem škoda na našem majetku.Myslím,že je to velmi vážné téma pro naši budoucnost.

Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 08.04.2020 11:01:01 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Vážení holubáři, před 8 – 10 lety když byla zmíněná akce na Bahenci letělo v MSS cca 1791 chovatelů. Tenkrát jsem byl i některými zesměšňován. V minulém roce letělo cca 1227 a to „ se zdvojenými rodinnými příslušníky kteří před 10 lety neměli zájem lítat“ úbytek si sami započítejte. Zato přibylo dravých ptáku a ubylo ptáku zemědělské krajiny. V si myslíte, že hlavní představitele se budou v tomto směru angažovat, vždyť se jich to netýká. Stačí se podívat na místo bydliště na mapách. Možná za pár roků. Je zajímavé, že když hořela prodělečná výstavy tak si vzpomněli, že máme také poslance holubáře. Naší představitele se drží hesla: sedím za bukem a je mi dobře. Když se prokáže, že mají opravdový zájem něco řešit v tomto směru a budou nějaké výsledky, tak se celému prezidiu omluvim.
Dravci a holubi.
Autor: Milan Čížek
Vloženo: 25.04.2020 12:33:44 (89.203.224.74 nat-74.southgate.cz)

Vážení holubáři. Asi před 3 lety poprvé zahnízdil sokol na komíně Teplárny v Č. Budějovicích. Snažil jsem se domluvit s vedením Teplárny, aby na podzim budku odstranili, protože v okolí cca 3 km je 8 chovatelů PH. Nejhůře je na tom p. Pexa Václav, který bydlí 5OO m od komína. Dále jsem jednal písemně i telefonicky s p. Beranem, který tam budku přímo umístil. Když jsem mu vysvětlil, že by měl zjišťovat situaci na místě, kam chce budku umístit, tak mi odpověděl, "je dobře, že je tam tolik chovatelů PH, alespoň budou mít co žrát. Každoročně je mi přislíbeno, že budu o toho, až se bude budka čistit, aby bylo vidět kolik je tam našich holubů. Ale vždy na mě zapomenou, aby mi to oznámili. Asi aby nebylo vidět jakou škodu udělají na našich chovech. Od začátku dubna 2O jsem osobně přišel o 10 holubů a to pouštím jen občas a nepravidelně. Takže začnu být asi pravý myslivec. A jak říká můj kamarád myslivec :" Co má zahnutý zobák , tak to zastřel ."
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 25.04.2020 13:26:38 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Právě to je ten problém. Nikdo z těch, kteří povolují budky na komínech neví kolik takový holub má cenu. Většina obyvatelů si myslí, že to je jen pták nebo lítající krysa, jak holubům říkají lide ve městech. Je to také věc osvěty. Ještě jsem v žádné zveřejněné diskusi neslyšel, aby dotyčný diskutér se zmínil o ceně holuba, která může být i výší než cena nové Škodovky. Dle mne má na tom dost vinu naše prezidium od doby věšení budek na komínech.
Dravci a holubi.
Autor: jar.polák
Vloženo: 25.04.2020 13:35:30 (37.221.249.246 tlapnet-249-246.cust.tlapnet.cz)

pane Čížek , pokud by toto řekl pan Beran mě, obejdu ostatních 7 chovatelů a složil bych se na pěknou bouchačku s dalekohledem a hlouhým dostřelem a pana domácího bych s té budky na komíně pěkně vybudkoval , když to nejde podobrém …………….
Dravci a holubi.
Autor: Milan Čížek
Vloženo: 25.04.2020 19:51:07 (89.203.224.74 nat-74.southgate.cz)

Pro pana Poláka. Vše o čem píšete mám. Ale je problém na jiné straně. Budka je ve ve 12O metrech na prstenci komína a kolem není žádná vysoká budova, kam by se člověk dostal.Tak mi nic jiného nezbývá než se každý den dívat na kameru jak samice krmí mladé holubem. V současné době jsou tam 3 mladé.
Dravci a holubi.
Autor: Jar.polak
Vloženo: 25.04.2020 20:52:35 (78.80.24.55 78-80-24-55.nat.epc.tmcz.cz)

Pak už je jenom jedno řešení, Holubáři v okolí komína musím mít na pozemcích Lapače pěkně šikovně ukryté ať to nikdo nevidí ze sousedství , nedejte se!
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 25.04.2020 21:56:12 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Co tak zkusit nastavit zrcadlo, na 500 metru by mělo zabrat. Stačí 40x 40 cm. Obětovat některý den a stáčet to podle slunce, na budku. Sokolí ostrý zrak to nevydrži.
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 26.04.2020 05:40:02 (178.22.116.254 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Pane Polák, sokol na zemi neloví, ale zásadně za letu! Do lapače se chytí jestřáb, nebo krahujec či jim podobní.
Pro kolegu Čížka. Je jedno, zda je holubník pod komínem či ve vzdáleněji. Sokol nejraději loví v okruhu 20 - 30 km, ale i do 50 km.
Dravci a holubi.
Autor: Andrš Vladimír
Vloženo: 27.04.2020 09:12:12 (188.75.158.34 188.75.158.34)

Pane HEMERE, vyhynutí sokola nebylo kvůli hliníkovým kroužkům, ale pro nadměrné používání pesticidů v zemědělství. DDT působilo na hynutí mláďat na hnízdě, slabé skořápky vajec nebo následnou neplodnost potomků.
Dnes mají zelenou,,šmejdi!!
Přeji všem úspěšnou závodní sezónu a hlavně pevné zdraví, PŘÁTELÉ.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 27.04.2020 12:53:17 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Váženi, kdyby všechny OS na podzimní konferenci trvaly na tom, aby prezidium jednalo o přemnožení dravců a také o úbytku ptáku zemědělské krajiny. Důvod je jasný, kdyby nebyli chovatelé holubů tak nemají dravci co žrát. Proto by mělo prezidium trvat na kontrolách hnízd dravců, jak to mají Holanďané a Belgičané. Tímto by se prokázalo,čim se živí,že vlastně dravci škodí a jsou přemnoženi. Když dojde k zmíněné podpoře Raroha, tak se rozlučte s hloubkami, je to ještě větší zabiják než Sokol. Vždyť je to jednoduché, stačí nahlásit na zmíněné konferenci kolik holubů, v které OS padlo dravcům x 2000 a hned je cena k jednáni na ministerstvu zemědělství. Trochu by se uvolnilo kdyby museli sundat budky které neodpovídají přírodě.
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 27.04.2020 13:59:40 (178.22.116.254 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Předevčírem samice mladým porcovala divokou kachnu, dnes v tuto dobu kapratého holuba se žlutou kroužkou na levé noze.
No je vidět, že nácviky již začaly a sokolům nastává období blahobytu!
Dravci a holubi.
Autor: Jaroslav Kohout
Vloženo: 27.04.2020 22:24:26 (46.29.224.60 u46-29-224-60.static.ccinternet.cz)

Přeji hezký večer.
I já jsem komunikoval s p.Beranem,ale jen do té chvíle,než jsem mu navrhl,aby při čištění budek byl přítomen zástupce z odboru životního prostředí,pod který spadá daná lokalita a ten pak předal posbírané kroužky funkcionáři dané OS.Následnou škodu lze lehce vyčíslit,neboť máme ceník na našich svazových stránkách.Pak se p.Beran odmlčel.
Dravci a holubi.
Autor: Miroslav Gemery
Vloženo: 28.04.2020 00:29:29 (46.34.229.34 ip-46.34.229.34.o2inet.sk)

Pan Andrs nieco mi tu na vasych "odbornych"vyjadreniach nesedi a to ze to DDT skodilo iba jedinemu druhu a to sokolovy.Preco nevyhynuli aj ostatne druhy vtakov ked sa pouzival tento pesticid ale sme tu mali plno napr. bazantov,zajacov ktore sa zivili potravou ktora bola najviac zasiahnuta touto latkou. A pre pana Horaka dokaz ze dravci kruzky zeru na https://www.vogelbescherming.nl alebo mojom facebooku.
Dravci a holubi.
Autor: Andrš Vladimír
Vloženo: 28.04.2020 07:40:37 (188.75.158.34 188.75.158.34)

Pane Gemere, nadměrné používání pesticidů DDT, povolený odstřel, vybírání vajec a mláďat z hnízda pro velký zájem o tyto ptaky u nás, ale zejména v zahraničí.
V NSR se platilo až 10 000 Marek za kus. Stačí pane Gemere? Já jen, že hliníkový kroužek opravdu nepřivedl Sokola k vyhynutí. Přeji Vám krásný den.
Dravci a holubi.
Autor: Miroslav Gemery
Vloženo: 28.04.2020 08:49:12 (46.34.227.222 ip-46.34.227.222.o2inet.sk)

Nie nestaci.Odstrel NIKDY nebol povoleny.Hlinikove kruzky fungovali vyborne lebo v krajinach kde sa pouzivali tento druh sokola desiatky rokov nezil.Po zavedeni plastovych kruzkov postupny navrat tohto druhu az po ....Aj Vam pekny den.
Dravci a holubi.
Autor: Petr Pernica
Vloženo: 28.04.2020 09:07:46 (37.221.241.251 tlapnet-241-251.cust.tlapnet.cz)

Dobrý den. Pane Gemery, bavil jsem se se sokolníkem a ten mně řekl, že sokol nohy holubů nepolyká, to spíše dělají sovy. A není vnitřek kroužku u PH stále z hliníku? Odkaz na video, že občas nám pomůže sama příroda: https://www.youtube.com/watch?v=PRt7UbHULMI
Dravci a holubi.
Autor: Miroslav Gemery
Vloženo: 28.04.2020 10:10:28 (46.34.227.139 ip-46.34.227.139.o2inet.sk)

Pan Parnica.To ze dravce vratane sokolov nohy holubov polykaju aj s kruzkami si mozete pozriet na www. adrese ktoru som uviedol vyssie.Dnesne kruzky maju vnutro z hliniku ale je tato hlinikova zliatina totozna s vyrobenymi kruzkami pred rokom 1993?
Dravci a holubi.
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 28.04.2020 11:32:56 (2a00:1028:96d3:5ace:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96d3-5ace-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Křivý zobák se střílel na počkání, nejen na výrovce. DDT se používalo v 50 a 60 letech ve velkém. Oficiální studie potvrzovaly neplodnost sokolů v souvislosti s DDT. Pokud to zavinily hliníkové kroužky, jistě se všichni chovatelé k nim rádi vrátí. S pozdravem BS.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 28.04.2020 13:36:44 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Váženi diskutéři, jestli dravec žere kroužky a pak je vyzvrátí, není důležité. Důležité je tlačit na prezidium aby konalo, jak jsem už zmínil Belgie a Holandsko. Toto nám může pomoci a ne nějaké lamentace, nebo nějaké rady jak zakročit.
Dravci a holubi.
Autor: Andrš Vladimír
Vloženo: 28.04.2020 16:42:14 (213.192.26.38 saroun-praha.cust.sloane.cz)

Jistě máte pravdu, ale já nevěřím, že jakýkoliv ministr se postaví proti nějaké neziskové organizaci. Když někdo jenom špitne o nějakém omezení, nebo krácení peněz, tak nastane peklo. Aktivisti stojí pevně při sobě, každá vláda jim jde na ruku a dává jim nemalé peníze na jejich ,,činnost,, aby měla klid. CMSCHPH je malá organizace aby něco prosadila. Snad se obrátit na Vojenský historický ústav, tam připomenout význam poštovního holuba v armádě, ve válkách, kolik zachránili lidí atd. Vylíčit jim naši situaci a požádat je o pomoc.

Dravci a holubi.
Autor: Alois Fiala
Vloženo: 28.04.2020 19:06:45 (62.141.8.226 62.141.8.226)

A nebo v těchto lokalitách rozmnožit výra velkého, on už si to s nima vyřídí, loni těm oslavovačům slupnul k svačině 4 sokolí mladé , někde v moravském krasu
Dravci a holubi.
Autor: Alois Fiala
Vloženo: 28.04.2020 19:07:34 (62.141.8.226 62.141.8.226)

Titán proti titánovi
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 28.04.2020 21:01:13 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Vážení diskutéři, mě připadá, že už dopředu víte výsledek. Když je Výr velký ohrožen tak se pro něho nic nedělá ale proč, jelikož nejde dokázat jeho rozmnožení jako u Sokola. Výr velký hnízdi v dutinách stromu a na komín nepůjde. Budky pro Výra by se musely věšet v lese nebo okraji a to přeci korporace, které mají pronajatý určitý les si nemohou dovolit jelikož by museli brát na něj ohled. Kdyby se dělaly v polích bidélka pro káně a Sovy jak to bylo za minulého režimu tak nebyl přemnožený Hraboš polní. Co se týče Sokola a Jestřába. Do dnešního dne nikdo se nezajímal z prezidia, proč k tomu přemnožení došlo, jelikož hlavní funkcionáři bydlí, dá se říct mimo jejích teritoria a sem tak když něco nedolítne ze závodu tak to berou s nadhledem, že holub na to neměl. Proto mě mrzí, že většina z vás když vidí brod tak už je z toho podělaná a možná by stačilo si vyhrnout kalhoty a brod by se zvládnul. Moje celoživotživotní krédo zni, všechno jde jen se musí chtít. Další heslo je „ neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš nebo máš dopředu strach z výsledků“
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 29.04.2020 06:57:10 (2a00:1028:96d0:6882:6d32:2723:a90e:fc9e dynamic-2a00-1028-96d0-6882-6d32-2723-a90e-fc9e.ipv6.broadband.iol.cz)

Už jsem to tu před několika lety psal že chovatelé v Německu v lokalitách přemnožených dravci vyrobili nebo si nechali vyrobit velké budky pro výra velkého (Uhu)a ty věšeli na stromy v lese a bylo zčásti po problému. Uhu se hůře rozmnožuje a potřebuje tedy více klidu. Možná, že by stálo za to namísto rozpouštění peněz věnovat prostředky na takovouto bohulibou akci. Oba druhy jsou chráněné takže z tohoto pohledu nemůže nikdo nic mít. A mezi námi holubáři jsou majitelé lesa tam by také problém býti neměl. Ostatní je na dohodách s majiteli. Určitě by to chtělo vytvořit při prezidiu a zemských řídících výborech funkční komise, které by se této problmatice mohly věnovat, namísto těch pěti z minulého volebního období, ze kterých skutečně systematicky pracovala jen komise pro standard.
Dravci a holubi.
Autor: petr bures
Vloženo: 29.04.2020 15:21:56 (37.48.60.6 37-48-60-6.nat.epc.tmcz.cz)

Přesne tak pane bojko tak nám to předvedte jsem moc zvědav co dokážete
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 29.04.2020 15:28:55 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ano Zdeňku, chtělo by to třeba vytvořit komisi, je tu jedno velké ale. Když to neprosadí zástupci OS na konferenci tak to nebude, dále aby dotyční vzali funkci a nic nedělali tak taková komise je k ničemu, jak už byly komise jen pro formu. Nejlepší by bylo, aby to zastřešil sám pan prezident a ten si vybral svůj tým. Pokud si vzpomínám tak předseda MSS je nebo byl myslivec, tak je znaly v problémech myslivosti a přírody. Pokud se nezačne s jednáním na ministerstvu zemědělství čím nejdřív tak, příští rok jsou volby a pan Hanzel už nemusí být poslancem. Zatím se budou dělat další budky, jelikož je to královský honorováno. Pokud se nezačne konat tak se během pár roku zlikviduje koníček který přežil i válku. Poukazovat na Němce je jen dobrý příklad, který by se mohl realizovat, jenže je to na hrozně dlouhé lokte.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 29.04.2020 15:32:27 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Bureš, prosím si přečíst Stanovy a Jednací řád, potom možná takového nic nenapíšete, pokud smysl těchto dokumentu pochopíte.
Dravci a holubi.
Autor: petr bures
Vloženo: 29.04.2020 15:39:56 (37.48.60.6 37-48-60-6.nat.epc.tmcz.cz)

Pořád se někým zaštiťuje pane bojko porad před sebou někoho hrnete a sám pro to či ono uděláte ...
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 29.04.2020 19:53:11 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Bureš, kdybyste si přečetl a pochopil to, co jsem Vám doporučil tak nemůžete psát takové bludy. Musel byste vědět, že v našem koníčku jedinec neznamená nic, jelikož se jedná o demokratický postup ze spodu to je od MS nebo ZO, potom OS a dalších konferencích. Proto píšu, aby se tlačilo na prezidium od zástupců OS na konferencích. Nevím, kým se zaštiťuji a koho hrnu před sebou, prosím sdělte mě to, abych to věděl. Nevím, proč by to nemohlo být u nás, když to v Holandsku a Belgii jde. Nebo si myslíte, že Váš liknavý postoj pomůže Českému poštovnímu holubářství.
Dravci a holubi.
Autor: petr bures
Vloženo: 29.04.2020 23:49:47 (37.48.60.6 37-48-60-6.nat.epc.tmcz.cz)

To je Přesne ono pokud se to týka vás pak je to blud... když za vás nikdo nic neudělá pak je to liknavost... krom toho ze zde soustavne napadate funkcionare jste udělal jako co ? Neustale upozornujete na to či ono máte pocit když oslovite prezidium ze si tuto problematiku berete za svou ze vás nepodpoří ? To je právě to ceho se bojíte ze budete muset udělat něco sám za sebe a ze se to třeba nepovede ... a tak melete a melete a porad dokola !
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 30.04.2020 07:56:02 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Bureš, kdybyste četl zdejší diskusi tak byste nepsal takovou pitomost“ co jsem udělal pro holubáře“ Je vidět, že umíte akorát rýpat ale něco navrhnout ve směru této diskuse o dravcích, je nad Vaše síly bohužel.
Dravci a holubi.
Autor: Ma
Vloženo: 08.05.2020 15:22:23 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

https://www.unipetrol.cz/cs/zodpovedna_firma/Stranky/Starame-se-o-sokoly.aspx
ZROVNA PORCUJE POŠTOVNÍHO SE ZELENÝM KROUŽKEM....
Dravci a holubi.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 08.05.2020 15:33:28 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

Za 20minut zbylo z holuba jen torzo bez svaloviny, které samice odnesla pryč
Dravci a holubi.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 09.05.2020 08:07:20 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

Jen pro zajímavost v 18:00 porcovala dalšího....
Dravci a holubi.
Autor: M.Florian
Vloženo: 09.05.2020 08:52:53 (85.163.99.11 85.163.99.11)

Umělé hnízdo někdo vybudoval,takže někomu patří a pokud se v tomto hnízdě nachází věc někoho jiného,kterou scizil obyvatel tohoto hnízda za které zodpovídá zřizovatel a tuto věc neodevzdá to znamená (čípy,kroužky),které i s holubem mají nějakou cenu,tak to zavání trestným činem a to ještě pod dohledem usvědčující kamery.Pokud se tim nebude nikdo z kompetentních osob zabývat i s pomocí právníka,tak tady můžeme jen přihlížet jak je porcují.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 09.05.2020 13:25:47 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Florian, máte pravdu, jen naše Stanovy a Jednací řád, jednotlivci nic nedovolují v tomto směru podnikat ani s jednotlivcem se bavit nikdo nebude. Pokud se nedotlačí nadřízený organ aby v tomto směru konal. Dle výsledku diskuse jsou také takoví kteří snahy o nápravu kritizuji, jelikož se jich to až tak netýká. Stačí se podívat na mapy a bydliště odmítavého diskutéra. Hned v úvodu této diskuse jsem uvedl, jak to probíhá v západních zemích. Mě už padlo 7 kusů, od začátku dubna z celkového stvu 55.
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 09.05.2020 14:18:33 (2a00:1028:96d0:6882:c1f1:4a2c:7c15:238f dynamic-2a00-1028-96d0-6882-c1f1-4a2c-7c15-238f.ipv6.broadband.iol.cz)

Mi 14, k tomu jedna holubice, která po setkání se sousedovým balkonovým oknem, ve snaze uniknout dravci má mimo jiné zlomenou nohu a další holub uažených 6 letek a jedno péro rýdovací v ocase.
Dravci a holubi.
Autor: Petr Čihák
Vloženo: 10.05.2020 23:22:54 (85.163.8.174 gw1.pripojen.cz)

Problém je, že je potřeba s tím problémem fakticky něco dělat. Je jasné, že stojíme proti nějaké neprůhledné neziskovce Alkalife, ale především proti gigantům, kteří ji sponzorují jako je ČEZ a další energetické podniky, které platí budky, fotopasti, kamery, horolezce, a potažmo zaměstnance té organizace a je jim upřímně u zadku co si tady píšeme na diskusním foru. Jediná šance je, aby svaz zaplatil nějakou faktickou studii, která prokáže nebo naopak vyvrátí jaké procento potravy těch sokolů tvoří domácí holubi, tj. nejen pošťáci. To se dá udělat jednoduše, aby kromě toho chlapa co leze na komíny kontrolovat budky, sokolí mláďata, vyklízet budníky tj. uklízet stopy po kroužcích, tam prostě získal přístup ještě jeden pracovník, který bude dokumentovat kolik kroužků tam je, a z toho se pak vyhodnotí jestli je to opravdu problém nebo ne. Umím si představit, že pokud ta studie prokáže, že např. více než 50% kořisti tvořili domácí holubi, potažmo pošťáci, tak bude možné pak někde organizovaně, jakožto svaz, zalobovat za nějakou změnu, s tím, že celá ta myšlenka neziskovky ani zdaleka nefunguje jak má, a nějakou vyhláškou zajistit náhradu škody (podobně jako u kormoránů apod., kde hradí stát), podle mě teprve v tu chvíli by od toho dal ČEZ ruce pryč. Ale museli bychom mít stejně silnou lobby jako mají rybáři, což se mi zdá spíše jako utopie. Ale třeba je mezi našimi členy kdo má dlouhé prsty, nebo má kamaráda, který má dlouhé prsty a pomůže to prosadit.
Dravci a holubi.
Autor: Alois Fiala
Vloženo: 11.05.2020 08:12:42 (85.207.215.162 85-207-215-162.static.bluetone.cz)

Ono je to jinak,alespoň já to tak začínam vidět,všechno co má eko nálepku a je hodně zelený , tak tyto znečišťovatelské giganty ČEZ,Spolana, Chemopetrol atd.rádi podporují aby se mohli prsit co nedělají pro ekologii a když jim to ještě někdo moc hezky z těch zelenejch vypatlanejch mozků vysvětlí,je to v podstatě nestojí nic a můžou se tím ohánět , jak oni přeci dělají pro přírodu možné i nemožné.Ono kdyby možná těmto lidem z těch gigantů vysvětlil , jakej je sokol zmetek,že pro ekologii je tu vyloženě k hovnu, a že spoustě zákazníků ČEZU a dalších způsobuje jen škody a žádnej užitek třeba by se nad tím zamysleli.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 11.05.2020 10:42:23 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Dne 29. 3. 2020 jsem zde uvedl překlad, jak to letos začali dělat na západě. Také uvedl, jak se veřejně chlubí neziskovka kterou živí většinou dravci. Mysle jsem, že když mohl pomoct zachránit SEV, místopředseda poslanecké sněmovny pan Tomáš Hanzel, tak jsem nabyl dojmu, že stejní funkcionáři ho poprosí, zda by nepromluvil s ministrem Zemědělství o tomto problému. Vždyť sami ochránci přírody hlásí velký úbytek ptáku zemědělské krajiny, které mají na svědomí také dravci. Argumentu by se našlo hodně, jak zemědělská krajina trpí nedostatkem zmíněných ptáků. Někdy mě připadají příspěvky taky chovatelů, že z toho mají radost nebo nabádají zakročit jenže už napíšou co se může zakročiteloví stát. Nevin zda si toho někdo všimne, jelikož to není prodělečná SEV a nikdo si tím nezvýší moc ego, jelikož dravci trápí jen některé členy. Až tito členové přestanou chovat holuby tak budou mít problém další kterých to až tak zatím neboli.
Dravci a holubi.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 24.05.2020 14:08:11 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

VE 14:05 JIM MATKA NA KOMÍNĚ V CHEMOPETROLU DONESLA POŠTOVNÍHO HOLUBA S ČERVENÝM KROUŽKEM A ČERNÝM ČIPEM
Dravci a holubi.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 25.05.2020 12:23:47 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

25.5.2020 v 12:22 další poštovní holub s čipem
Dravci a holubi.
Autor: Borovička Ladislav
Vloženo: 26.05.2020 07:31:29 (217.195.175.38 38-175-195-217.cust.centrio.cz)

Umí ti parchanti chytat i něco jinýho než naše poštovní holuby?
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 26.05.2020 10:17:29 (178.22.113.5 178.22.113.5)

Co by pracně vyhledávali potravu, když jim tam blbci z OS Haná, Uničov, Beskyd a další, vypouští své holuby.
Bohužel jim za oběť padnou právě ti nejlepší Eso jedinci, letící jejich hnízdišti jako první!
Dravci a holubi.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 26.05.2020 12:41:13 (2a00:1028:dc00:275:dc0a:b1ed:1963:36ae dynamic-2a00-1028-dc00-0275-dc0a-b1ed-1963-36ae.ipv6.broadband.iol.cz)

Chytat umí, to ano. Osobně jsem viděl i ulovené vrabce. Než vylezla mláďata z bedny, tak s pravidelností v 9, 11, 15, 18 a v 21hodin tam tahaly potravu. Každý den 4-5 holubů. Téměř každý s kroužkem a čipem. Náhodou jsem zahlédl i kroužkování, jejich vylezení z bedny, ale i to když doostřovali kamery a koukali čím krmí.......
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 26.05.2020 12:44:18 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Asi tak v přírodě toho už moc není, kdyby nebyli poštovní holubi tak ochránci budou brečet, že nemají také výsledky jejích snažení. Ruku na srdce, je dost holubářských troubu kteří brečí nad ztrátami ale startovací místa hledají tam kde jiná OS by holubi nepustila. Je to záležitost jen o penězích a o tom, že důchodci, kteří mají jen mizerný důchod tak brzy skonči. Bohužel tak
Dravci a holubi.
Autor: Pavel Skokan
Vloženo: 26.05.2020 17:18:01 (2001:1ae9:308:4600:a857:a415:a487:c223 2001-1ae9-0308-4600-a857-a415-a487-c223.ip6.tmcz.cz)

Z Chomutova mi chybí šiml neviděli jste ho tam taky
Dravci a holubi.
Autor: Borovička Ladislav
Vloženo: 26.05.2020 20:22:00 (217.195.175.38 38-175-195-217.cust.centrio.cz)

Je to výsměch chovatelům holubů !!! Na jednu stranu nám tu (strašně vzácní sokoli) žerou náš majetek a na druhou stranu se nebráníme!! A ochránci přírody nás ještě slušně řečeno štvou tím ,že nám to pouští v přímém přenosu. Přijde mi zbytečné si tady o tom psát. Bud s tím začněme něco dělat a nebo se smiřme s osudem našich některých holubů a mlčme dál. Nebo má někdo lepší nápad?
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 27.05.2020 10:04:23 (178.22.113.15 178.22.113.15)

Ano zvolit jiný směr, kde ještě ti pomatenci
umělá hnízda sokolům nestaví, na rozdíl od těch našich a "NDR".
Nevím proč musíme pořádat závody ze SZ, když je tam tak členitá krajina obklopená pohoří, což náramně pasuje tento "ochranářům", když jim holuby předkládáme na zlatém podnosu.
Tito si na takový jednoduchý zdroj potravy velmi rychle zvykli a proč by se tedy obtěžovali létat hledat potravu desítky km od svých hnízdišť!
Vidíme to jasně na záběrech, kdy největší hody mají práve ve dnech startů.
Bohužel 98 % členů závodí o jen o ty primitivní body OS, stejně jako celý východní blok a výchovou Eso holubů se zabývá jen do 1 %.
Dravci a holubi.
Autor: Zdeněk Kvapil
Vloženo: 27.05.2020 13:05:31 (91.139.22.37 91-139-22-37.customers.tmcz.cz)

Ano,zvolit jiný směr je jedna možnost.Možná mám ještě jednu.Jestli-že sokol do naší fauny a flóry patří,tak má svá přirozená místa,hnízdiště apod.Kdo dal oprávnění ke stavění budek na komínech? Je jednoduší tato hnízda sledovat a monitorovat?Kde berou sokolníci mláďata na cvičení?Co tak podat trestní oznámení na neoprávněnou pomoc dravcům"sokolům"na stavbu hnízdních budek na úkor likvidace našich poštovních holubů,kteří jsou při hnízdění nejjednodušším potravním úlovkem.Když jsou kroužky a čipy hmatatelným důkazem naší újmy.Minimálně by do toho musel vstoupit právník,kterého jistě ČMSCHPH má.
Dravci a holubi.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 27.05.2020 15:40:15 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ano pane Kvapil, máte pravdu. Sami ochranáři brečí u sčítáni které probíhá každým rokem ubývá ptáku zemědělské krajiny. Některé druhy jsou na pokraji vyhynuti, to je jediný důkaz toho, že dravci pokud jsou poštovní holubi v zimě většinou zavřeni tak likviduji ty zbytky, co v přírodě jsou. Ochranáři dravců se chlubí v České televizi. Jak Sokolníci, tak ostatní ochranáři patří pod Ministerstvo zemědělství. Tam by se měla ubírat jednáni prezidia. Jak jsem už psal, když hořela výstava tak věděli za kým se mají obracet. Jenže když si přečtete některé názory “ také holubářů“ tak je člověkovi smutno.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.