Stojící zleva: Jan Matuška, Josef Červeňák, Petr Varga, Dušan Orság, František Vaculčík, Ing.Stanislav Matuška, Milan Kocián, František Král, Jiří Valenta, Ladislav Vereskov
Sedící zleva: Arnošt Křižanič, Josef Večeřa (zemřel 1.12.2014), Bohdana Matušková, předseda Mikuláš Varga, Petr David.