Fakta ne diskuze
Autor: Jiří Pastyřík
Vloženo: 13.05.2020 23:18:32 (86.49.187.167 client-u167.mk-as.cz)

Po dlouhém uvažování jsem se rozhodl přeci jen napsat pár řádků na tyto stránky i když po přečtení zápisů z konference a prezidia mě přešla veškerá chuť něco řešit a věřit v určitá spravedlivá pravidla. Sice nerad píšu ale musím zde odcitovat něco o demokracii , nebotˇ, jak je deklarováno v našich Stanovách, je Svaz budovaný na
demokratických zásadách. / § 4.čl.1/ Tak co to ta demokracie je ?
Demokracie z řeckého demo kratia / demos = lid. krateo = vládnout/doslovně vláda lidu je forma vlády,ve které má lid právo volit zákonodárce/ své zástupce/. Existují dvě formy demokracie- přímá a zastupitelská.
V přímé demokracii lid rozhoduje o zákonech přímo, například referendem.
Zastupitelská demokracie -či nepřímá je založená na principu volby zastupitelů,kteří rozhodují o zákonech/pravidlech/ na základě názoru lidí ve svých obvodech/spolcích/.Problém zastupitelské demokracie může být,že zastupitelé hlas lidu ve skutečnosti nerespektují
a uplatňují svůj názor a v tomto případě se demokracie stává oligarchií t.j. vládou malé skupiny lidí.
Použitá literatura-Wikipedie.
Pokračování bude následovat.
Fakta ne diskuze
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 14.05.2020 11:43:21 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Zde je důkaz.
Autor: Lubomír Hapl
Vloženo: 08.02.2020 23:19:24 (2a00:1028:83ae:1232:e48e:73e3:4d10:120e dynamic-2a00-1028-83ae-1232-e48e-73e3-4d10-120e.ipv6.broadband.iol.cz)

Jenom pro informaci: niže uvedený dopis byl předán členovi RK k zahájení šetření týden před výstavou v Brně:
Podnět k šetření revizní komise

- Na podzimní zemské konferenci ze dne 5.12.2019 byli v rozporu s „Organizačním zabezpečením voleb“ a jednacím řádem zvoleni někteří členové moravského výboru. Tímto by měly být volby neplatné!

Organizační složky svazu mohou navrhovat kandidáty do vyšších orgánů svazu výhradně z řad svých členů.

Volit se bude ve všech stupních do orgánů a organizačních složek výhradně z písemně navržených kandidátů nižších složek (toto bylo schváleno konferencí svazu 16.2.2019)

Je tudíž nepřípustné, aby před volbou dal kdokoliv na „zvážení“ kandidaturu přítomným (Bortlová, Randják, Skrbek) bez písemného mandátu mateřské OS. Na mateřské konferenci OS tito členové sdělili, že kandidovat nebudou. Nehledě na to, že jako členové předešlého výboru byli odpovědni za krach evropské výstavy v Ostravě. Plně odpovědni by měli být minimálně předseda, místopředseda a jednatel. Odpovědnost za neúspěšnou organizaci evropské výstavy v Ostravě by ale měl nést celý výbor.

- K závažnému přestupku závodního řádu došlo během loňské závodní sezóny, kdy byly tolerovány na všech stupních výcvikáři a revizními komisemi počty nasazených holubů na závod.

- Závod Ostende – start byl proveden proti rozhodnutí belgického startéra do nevhodných podmínek, kdy došlo ke ztrátám velkého množství závodních holubů. Do dnešního dne nikdo nesdělil, kdo je za to zodpovědný a nikdo se za to chovatelům neomluvil. Toto je chování výboru – nechat v tichu vše vyšumět do ztracena a zapomnění.

Tímto žádáme revizní komisi o prošetření postupu voleb v souladu s jednacím řádem a důsledné dodržování závodního řádu při výpočtech soutěží.

Fakta ne diskuze
Autor: Lubomír Hapl
Vloženo: 16.05.2020 10:24:26 (2a00:1028:83ae:1232:a5d8:c57:e4a2:aa7b dynamic-2a00-1028-83ae-1232-a5d8-0c57-e4a2-aa7b.ipv6.broadband.iol.cz)

Aby jste byli trochu v obraze, tak ten dopis byl členem revizní komise rozmnožen a předán členům revizní komise a členům výboru na evropské výstavě v Brně, ale jako by se nic nepředalo. Po mém dotazu co s tím bude kontrolní komise dělat, mi předseda komise sdělil, že se dopis ztratil a že ho mám poslat doporučeně. V dnešní době se počítá za do doručenou poštu i e-mail, ale v zastaralém vedení ČSCHPH to zřejmě neplatí. Posuďte sami, jestli dopis zaslaný RK je adekvátní odpověďí na náš dopis.


Vážený pane Hapl,

Revizní komise MSS se Vaším podnětem zabývala na svém jednání dne 18.2.2020. a přijala následující stanovisko:

1. Stěžovatel napadá rozpor mezi „Organizačním zabezpečením voleb 2019“, Jednacím řádem svazu a vlastním provedením voleb ŘV MSS.

- Zemská konference MSS 5.12.2019 zvolením některých členů ŘV MSS nedodržela pokyn „Organizační zabezpečení voleb 2019“.

- Zemská konference je dle Stanov svazu § 14 bod 5, vrcholným orgánem s právem volit členy ŘV a členy prezídia svazu za zemský spolek. Dle § 7 Stanov svazu má každý člen svazu nad 18 let právo být volen.

- Konferenci svazu nevyplývají pro volbu členů prezídia za zemský spolek žádné pravomoci. Nemůže tedy provedenou volbu zrušit.

- Jednací řád svazu nebyl v žádném svém ustanovení porušen. Nominace kandidátů, či jejich výběr na volené funkce, v něm není řešen.

2. Porušení Závodního řádu svazu není ve stížnosti specifikováno natolik, aby je mohl kdokoli prošetřit. Porušení ZŘ má primárně řešit výbor OS. Ze stížnosti není zřejmé, zda mu bylo porušení ZŘ oznámeno.

3. Start závodu Oostende (Knokke) napadený stížností.

- Dle ZŘ svazu § 14 bod 1 je pokyn ke startu oprávněn vydat pouze startér, to jest osoba k tomu výslovně předem určená pořadatelem závodu (MSS).

- V tomto případě dle rozhodnutí ŘV MSS ze dne 2.3.2019: Startérem těchto závodů – Jaroslav Novotný – komise v případě problému Roman Randják a Mirek Uherek. Tato komise o provedení startu rozhodla.

- Dále dle § 14 bod 5 ZŘ - … „Protokol o vypuštění holubů“ musí potvrdit organizace CHPH v místě startu. Pověřený zástupce neurčuje čas startu, pouze dohlíží na správnost a regulérnost vypuštění holubů.

Z uvedeného je zřejmé, že k porušení Závodního řádu svazu při startu závodu Knokke 27.7.2019 nedošlo. Zdůvodnění tohoto rozhodnutí a zhodnocení dalších možností startu bylo podáno podzimní zemské konferenci 5.12.2019.

Revizní komise konstatovala, že Váš podnět k šetření je ve všech bodech neopodstatněný.

František Zeman

Předseda RK MSS

Fakta ne diskuze
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 16.05.2020 13:08:47 (2a00:1028:96d0:6882:708f:6633:1ed4:89b2 dynamic-2a00-1028-96d0-6882-708f-6633-1ed4-89b2.ipv6.broadband.iol.cz)

"1. Stěžovatel napadá rozpor mezi „Organizačním zabezpečením voleb 2019“, Jednacím řádem svazu a vlastním provedením voleb ŘV MSS." - citát.
Tak tedy pokud jsem dobře rozuměl rozhodnutí či spíše stanovisko ÚRK, je toto organizační zabezpečení, mimochodem opisované každé volby jako "pozdravy z Buchlova" irelevantní, uvádějící členskou základnu v omyl.
Proto se ptám, jak to, že nedala ÚRK v průběhu roku 2019 návrh na jeho zrušení? To celý rok spala a náhle prozřela a v trochu jiném složení se probudila?
Fakta ne diskuze
Autor: Beran Josef
Vloženo: 17.05.2020 07:57:37 (85.163.101.35 85.163.101.35)

Ono vše se odvíjí od Stanov a dalších návazných dokumentů hlavního spolku. Je to o tom, že nějaká "politika a papíry" většinu chovatelů nezajímá, neboť chtějí především závodit. A tak se stává, že je cosi schváleno a něco jen deklarováno a má se zato, že si toho nikdo nevšimne. Právní povědomí je strašlivě důležité, ale...Mrkněte např. na následující právní přesmyčky v Chorvatsku, kdy, podle mého názoru, je uplatněno, že účel světí prostředky-tedy vše pro byznis: Chorvatsko vstup na své území povolí všem, kdo na hranicích předloží potvrzení o rezervovaném ubytování. Nevyžaduje se předchozí ani následné testování na přítomnost koronaviru. "Vstup do země je možný nejen na základě, že tam máte dům nebo jachtu, ale měla by stačit už pouhá rezervace ubytování," uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek s tím, že resort ještě zjišťuje další detaily o potřebných náležitostech u chorvatské strany.

Z čistě právního hlediska je vpuštění turistů v rozporu s doporučeními chorvatských zdravotnických úřadů, které povolují cizincům překročit hranici pouze v případě, že doloží vlastnictví nemovitosti či plavidla v Chorvatsku či do země přijíždějí na pohřeb. Druhou výjimku tvoří lidé, které do Chorvatska pozval některý ekonomický subjekt. Třetí situace se vztahuje na cizince, kteří mají v Chorvatsku nějaký "hospodářský zájem".

Podle deníku Jutarnji list však do kategorie "hospodářského zájmu" spadají i právě turisté ze zahraničí, byť to v oficiálních dokumentech nikde není výslovně zmíněno.

A pak se nelze divit, že i ve spolku se používá něco obdobného..... Ale závodění již začalo a tak budou jiné starosti a pravděpodobně vše bude tak, jak je a opět v některé méně frekventované době někdo cosi nadhodí, ale nebuded mít sílu dosáhnout nápravy.
Fakta ne diskuze
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 17.05.2020 18:34:33 (2a00:1028:96d3:5ace:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96d3-5ace-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Z právního hlediska je volba členů ŘV MSS CHPH asi v pořádku. Ale jak je to s morálkou??? Do budoucna rozhodnutí a nařízení nadřízené složky ( prezidia ) pro nižší složky není závazné, pokud není v souladu se stanovami a jednacím řádem. Rozhodnutí musí být v souladu se svazovými řády, nebo nejdříve schválené svazovou konferencí jako doplnění svazových dokumentů. Je potřeba si to do budoucna pamatovat.
Pachuť však zůstane.
Fakta ne diskuze
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 17.05.2020 21:19:43 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Máte popsáno, jak se mělo postupovat v minulých volbách od MS až po vrcholný orgán. Teď prosím korektně, zda to bylo dodrženo. Ale prosím fakta. Také jsem uvedl fakta na diskusi ohledně dravců a to jak přeloženým Googlem z Holandštiny. Taky příspěvek ochránců Sokolů jak se jím daří. Nikdo jiný než náš vrcholný orgán což je presidium nemůže v tomto směru nic podnikat. Takto to činí hlavní představitele Holandska a Belgie. Jak je vidět, že jinde to jde, u nás zatím ?

Volby se budou konat na konferencích Oblastních spolků. Termín konání oblastních konferencí je stanoven do 17. listopadu 2019. Oblastní konference zvolí: 1. Z navržených kandidátů Místních spolků předsedu Oblastního spolku, nezvolení kandidáti Místních spolků na předsedu Oblastního spolku se stávají automaticky kandidáty do výboru Oblastního spolku. Zvolí dále výbor Oblastního spolku, který tvoří minimálně 4 členové. Předseda je statutárním zástupcem Oblastního spolku. 2. Z navržených kandidátů Místních spolků zvolí revizní komisi, která má 3 členy, z nichž Oblastní konference zvolí předsedu revizní komise Oblastního spolku. 3. Oblastní konference navrhne kandidáty do řídícího výboru a revizní komise zemských spolků. Samostatně navrhne kandidáta na předsedu zemského spolku. 4. Návrh kandidátů zašle tajemník Oblastního spolku písemně na adresu tajemníka příslušného zemského spolku do 22. listopadu 2019.
Fakta ne diskuze
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 17.05.2020 21:54:43 (2a00:1028:96d0:6882:4194:341b:ba3b:7858 dynamic-2a00-1028-96d0-6882-4194-341b-ba3b-7858.ipv6.broadband.iol.cz)

Takže obdobně jak doporučeje ÚRK do budoucna ignorovat všechna nařízení či pokyny prezidia a ŘV, která budou odchylovat od základních svazových dokumentů. A že existují- Děkujeme ÚRK.
Fakta ne diskuze
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 11.06.2020 17:04:35 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:Je vůbec z nově zvolených tak zvaně vzdělaných inteligentních lidí změnit stanovy,závodní řád a vůbec vše po čem naše stále razantně ubyvající členská základna určitě volá.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.