Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 03.07.2020 21:38:14 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Vážení priatelia,odporúčam všetkým chovateľom,sympatizantom,v prípade možnosti i laickej verejnosti,prečítať si Informačný spravodal č.2-2020,kde sa prezident SZCHPH,venuje aktuálnym problémom,priamo súvisiacim s budúcnosťou tohto športu.Napísané pravdivo,s citom oboznámiť,vyjadriť skutočnosť,zároveň neprovokatívne informovať a nepobudzovať proti poštovým holubárom laickú verejnosť,vedomosti ktorej sú k danej problematike neraz minimálne.Nebude to jednoduchá cesta,hlavne v dnešnom období-kto sleduje vývoj v posledných rokoch,vie,že v mnohom sa jedná skôr o rozvrat,ako o budovanie a udržiavanie tradičných hodnôt.Mnoho ľudí dnes žije z pozície tzv.ochranárskych združení a napriek všetkému a vynaloženým finančným prostriedkom,je výsledkom úpadok prírody.Už niekoľkokrát spomínaný pokles populácie spevavcov o polovicu,za posledných 30-40 rokov a ak sa tento trend nezastaví,zvyšok vyhynie počas jednej ľudskej generácie,je absolútne alarmujúci.A množíme sokola a jastraba...Február 2020,v zahraničnom hol.periodiku,veterinár Nanne Wolf píše-ešte nikdy predtým mi nebolo prinesených toľko,dravcami zranených holubov,ako v tomto roku.Včera to bolo sedem,napoly zjedených poštových holubov.Dravce odrazu vyrývajú kusy mäsa z hrudníka holuba.Prsný sval po zašití potrebuje veľmi dlhý čas,aby sa zahojil.Z väčšiny takto poranených už závodníci nebudú...Minulý týždeň sme sa zúčastnili na holubárskej svadbe v PL a samozrejme,holubári aj poľovníci, vždy pri posedeniach preberajú podobnú problematiku.Platí to čiastočne u mňa a i v niektorých najviac ohrozených lokalitách v PL,Nemecku,USA a pod.V týchto lokalitách sú už holuby iba volierované,tzv.chovné holubníky a všetky mláďatá sú vysielané na závodný holubník k spriaznenému chovateľovi,kamarátovi,kde nie je taký počet dravcov a tam sa s nimi závodí,prípadne do testovacích staníc.Situácia sa zhoršuje už aj v mestách,kde neboli,pretože na vežiach,komínoch bývalých tovární,stožiaroch,sa rozmiestňujú hniezdiská pre dravce.Bez toho,aby existovala nejaká dohoda s dotknutými,ktorým budú škodiť...Máme divnú formu demokracie,volíme avšak značne nás ovplyvňujú nevolení...Ďalšia forma tzv.holubárenia je,že mnohí museli z uvedených dôvodov skončiť,nechceli však úplné odlúčenie od holubov,tak holuby už nechovajú,avšak súťažia spôsobom,že kúpia každý rok povedzme 10 mláďat z chovných staníc a tie potom umiestnia do testovacej stanice.Sú to v mnohom zmeny vyložene vynútené,pokiaľ človek nechce porušovať zákon.A zákony by mali byť vytvárané tak,aby ľuďom pomáhali a nie aby likvidovali...Snaha o riešenie tejto situácie je zo strany vedenia SZCHPH,veľmi sympatická,bude potrebná zrejme i spolupráca v rámci FCI a dokumentácia zo strany chovateľskej verejnosti,veď už len krúžky a čípy zozbierané pod hniezdami dravcov,sú jasným dôkazom.A čo ochranári?Tým momentálny stav maximálne vyhovuje,tu je prvotná bariéra porozumenia...
Co na to naše presidium ?
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 28.07.2020 20:50:05 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Dostal se mě do rukou Informační zpravodaj Slovenských chovatelů, tak jsem si dovolil se skenovat obsah ohledně dravců. Je to v originále aby nedošlo k špatnému překladu.
Jak jsem se zmínil výše, že Slovenský President začal pracovat veřejně ve prospěch chovatelů.

Chovatelia poštových holubov a dravévtáky
V utorok 4. februára 2020 mi zavolal pán Jedinák z prešovského oddelenia televízie Markíza, či by som bol ochotný vyjadriť sa k postupu našich dvoch č/enov, ktorí bolí obvinení z pokusu o otravenie dravých vtákov. Chví/'u sme na túto tému rozprávali a nakoniec sme sa dohodli, že za mnou príde pán Marek Vnenčák a natočí rozhovor, v ktorom sa k danej téme vyjadrím. O štyridsať minút pán Vnenčák prišiel a natočili sme rozhovor. Nakoniec som sa spýtal, kedy sa to odvysiela, odpovedal mi, že to bude v televíznych novinách. Poznamenal som, že keby som to vedel, tak žiadne vyjadrenie neposkytnem, lebo to býva tak, že z rozhovoru sa vyberú dve-tri vety, ktoré sa budú vhodné do konceptu, či zamerania. Pravdu povediac, vysielanie v televizil, ktoré bolo až o dva týždne, som ani nevidel, lebo v tom termíne sme mali zasadnutie prezídia. Moj predpoklad bol správnty, nakolko sa z mojich vyjadrení do vysielania dostala jedna veta. Tá určite nemože charakterizovať všetko. ČO som povedal a už vobec nie vzťah chovatetov poštových holubov k dravým vtákom.
Každý z nás, ktorí chováme poštové holuby, sa s problémom dravých vtákov chtiac-nechtiac stretáva.
Často sa táto téma vzťahu dravých vtákova holubov prezentuje ako problém medzi chovate/'mi poštových holubova ochrancami dravých vtákov. Každý z nás má na túto tému vlastný názor. Dosť často veia záleží na uhle pohťadu. vzhťadom k tomu, že som sa k problému vyjadril na kameru a mám rád poštové holuby i celú prírodu, vrátane všetkých druhov vtákov, tak zverejňujem svoj pohťad na tento problém, ktorý v hrubých rysoch kopíruje moje spomenuté vyjadrenie pre televíziu.
Príroda okolo nás sa vyznačuje obrovskou rozmanitosťou, každý živý tvor má v nej svoje pevné miesto. Táto rozmanitosť umožňuje v prírode prežiť každému živočíšnemu i rastlinnému druhu. Akékol'vek narušenie rovnováhy vedie k velkým zmenám v ekosystéme. Na zmeny sú vel'mi citlivé potravné reťazce. V nich je stanovené, kto je komu potravou a na čom je svojím bytím závislý. Stačí, aby poklesol počet jedincov niektorého článku a zákonite musí poklesnúť početjedincov nasledujúceho článku. Vel'mi pekne je to vidieť na grafe vzťahu koristi a predátorov. SÚ to dve sínusoidy, ktoré ako keby sa.naháňali"
Od dieťaťa mám blízky vzťah k prírode a všetkému živému. Celý svoj život chodím do prírody a všímam si rastlin a živočichov, To nakoniec rozhodlo o mojom životnom zameraní. Prírodu pozorujem nie rok ani dva, je to už dobrých 60 rokov. Nedá sa porovnať to, ČO bolo v prírode pred šesťdesiatimi rokmi a ČO je dnes. Keď som sa vybral povedzme v roku 1961 v zime na Iyžiach k neďalekým lesom, často vybiehali krdle prepelíc, zajace, videi som krdle vtákov. V lete bolo plno hmyzu, ktorý bol potra- vou hmyzožravých vtákov. Teraz už na Iyžiach nechodím, nie preto, že nevládzem, ale aj pod Tatrami je málo snehu. Pri prechádzkach nestretávam takmer žiadne živočichy, Spišskú Maguru prechádzam do týždňa trikrát a snáď dva razy mi do cesty vbehol zajačik. Prečo je to tak? O to sme sa postarali my I'udia. Nemám právo a ani nechcem hl'adať vinníkov. O tomto stave sa maže presvedčiť každý, treba iba ísť a poobzerať sa v prírode okolo seba.
Na základe uvedených skutočností sa mažeme dostať aj ku vzťahu dravých vtákov a poštových holubov i ich majitel'om, chovatel'ov poštových holubov. To, že tieto dva druhy sú vo vzájomnom vzťahu ako predátor a korisť nikto popierať nernóže. Stačí sa pozrieť na stránke Wikipédie - jastrab krahulec a vidíte dravca nad poštovým holubom. Teda poštový holub ako potrava. Niet sa tomu ČO čudovať, veď inej koristi ako som uviedol, v prírode neustále ubúda. Nuž čo, niektoré dravé vtáky sa orientujúna poštové holuby a nie je ich málo. Nakoniec o tom svedčia aj údaje slovenských ochranárov (Ochrana dravcov na Slovensku). Po vyhubení populácie sysl'ov na Slovensku sa z našej prírody stratili sokoly rárohy, ktorých hlavnou zložkou potravy boli sysle. Po čase sa do našej prírody vrátili, ibaže sa potravne preorientovali a hlavnou zložkou ich potravy sa stali holuby (Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku).
Ktoré dravce sa najviac podiel'ajú na chytaní poštových holubov? Predovšetkým sú to sokoly- sťahovavý a rároh. Kolko ich je, neviem odpovedať, tak si pomóžem užvyššie spomínanými zdroj mi. Roky 2013 - 2018, sokol sťahovavý 160 - 200 párov, sokol rároh 35 - 52 párov. Podl'a údajov sú všetky lokality hniezdísk zmapované, zaznamenané sú aj lokality, kde hniezdili a už nehniezdia. Bez toho, aby som chcel s niekym polemizovať, tak sa mi udaj zdá nepresný. Z jediného dóvodu. Podl'a vyhlásení v televízii a podl'a zverejnených hniezdnych lokalít sokolov, by tam sokoly hniezdiť nemali.Vel.mi ma zarazil aj ich počet. Znova to nesedí s teritóriom jedného hniezdiaceho páru. Nebudem sa v tom šprtať, ale čosi tu nesedí. Pre úplnosť je potrebné povedať, že k nám prichádzajú zimovať i jedince zo severských populácií.
Podl'a zdroja - Ochrana dravcov na Slovensku, jastrabov velkých na Slovensku je 1200 až 1600 párov. Zimuje ich u nás 3500 až 5000. Krahulcov je 1500 až 2000 párov. Obidve populácie sú stabilné.
ČO je potravou týchto vtákov? O sokolovi rárohovi som sa už zmienil. U sokola sťahovavého 50 potravy, v dósledku poklesu biodiverzity a ubúdania koristi v prírode, tvoria holuby, predovšetkým poštové. Sokol sťahovavý je.králorn vzduchu" a poštové holuby sú jeho ideálnou korisťou. Neraz som videi, ako loviaca dvojica (pár) po rozohnaní křdla v priebehu 5 - 10 minút ulovila i tri-štyri holuby. Sokoly si nie vždy hneď korisť odnášajú.
Podl'a staršieho výskumu 41 ,2 ich potravy jastraba lesného tvorí úžitková zver, jarabice, bažanty, holub domáci, hrivnák a králik. Beriem to ako fakt, ako záver seriózneho výskumu. Ako som už uviedol, žijem pod Tatrami a Spišská Magura mi je druhým domovom. Jastraby tu žijú, ale jarabice či bažanty sú cel kom mínus, hrivnáky, zajace, králiky možno sem-tam. Takže predovšetkým holuby.
Krahulec, ktorý je podstatne menší (hlavne samček), najradšej chytá spevavce. V jeseni má potravy dost, pretože u nás sú to škorce, vrabce a iné vtáčatá. Na jar, keď hniezdi, tak hlavne samička sa s odvahou pustí do holubov, vie ich prekvapiť a ked'sa jej niekde začne dariť, takvie holuby zdecimovať. Boli aj takí sokoliari, čo mi tvrdili, že krahulec holuby neloví, možno to ešte nevideli, tak si aspoň móžu pozrieť zverejnenú fotografiu.
Kolko ulovia uvedené dravé vtáky poštových holubov na Slovensku? V prvom rade je potrebné povedať, že nie je to všade rovnako. Záleží na denzite (hustote populácie) a velkosti potravného teritória (revíru) dravca. Niektoré dravce lovia každý deň, niektoré každý druhý deň a záleží tiež od ročného obdobia alebo od stavu hniezdenia. Niekedy rodičia prinášajú mladým na hniezdo štyri úlovky za deň niekedy aj osem. Pójdem na to jednoduchšie, možno nie celkom presne. Spočítajme priemerné počty uvedených štyroch druhov dravých vtákov. Sokol rároh - 84 jedincov, sokol sťahovavý - 360 jedincov, jastrab velký - 2 800 jedincov, jastrab krahulec - 3 500 jedincovo Bez migrujúcich jedincov je to spolu 6 744 jedincovo Bez ohladu na výchovu mláďat či ročné obdobie, ak každý bude denne jesť, tak musia uloviť denne 6 744 kusov koristi a za rokjeto 2 milióny 461 tisíc kusov koristi. Kolko je z toho poštových holubov? Budem vychádzať z uvedených zdrojov. Sokol rároh 84 jedincov, 70 potravy tvoria poštové holuby, to by bolo ročne 21 462 domácich holubov. Sokol sťahovavý - 360 jedincov, 50 potravy sú domáce holuby, to by bolo ročne 65 700 holubov. Jastrab velký - 2 800 jedincov, ak budemvychádzať zo starých zdrojov, uloví ročne 209 tisíc domácich holubov. Krahulec - 3 500 jedincov (ako som napísal, holuby loví predsa len zriedkavejšle), nech sú to 2 v jeho potrave, tak je to 25 tisíc domácich holubov. Spolu to vychádza 321 tisíc domácich holubov. Pripúšťam, že maximálne polovica je mestských a okrasných holubov. Teda poštových holubov by to malo byť cca 160 tisíc kusov.
Ospravedlňujem sa za tento výpočet chovatel'om poštových holubov, ktorým iba okolo domu dravce pochytajú aj viac ako 100 holubov za rok. Uvedené číslo určite nie je nadsadené, pretože Slovenský zvaz chovatel'ov poštových holubov má 4 200 členov a priemerne každý z nich príde ročne o 40 holubov, ktoré pochytajú dravé vtáky. Mažeme sa pozrieť na celú vec aj cez peniaze. Ceny holubov sa dajú zistiť na dražbách, ktoré prebiehajú na internete, ale z nich nebudem vychádzať. Použijem snáď najnižšiu cenu, za ktorú sa predávajú priemerne kvalitné mláďatá, teda 30 €/kus. (pritom najnižšia cena poštového holuba je stanovená rozhodnutím Prezídia SZ CHPH na 40 EUR). Z uvedeného vyplýva, že chovatelia poštových holubov na Slovensku prispejú na potravu dravých vtákov sumou 4 milióny 800 tisíc EUR.
Pýtam sa teda, prečo každý chovatel' má prispievať takou vysokou sumou. Ktorá inštitúcia, organizácia, ktorá bojuje za ochranu dravých vtákov prispieva takou vysokou sumou. Kto z ochranárov, ktorí sa bijú do prs ako milujú dravé vtáky, vytiahne ročne z vlastnej peňaženky 500- eurovku a prispeje ňou na dravé vtáky?
V televíznom šote ma prekvapila myšlienka: n ••• cho- vatelia poštových holubov s tým musia počítať" ...
Chápem to tak, že my musíme počítať s tým, že naše vlastné poštové holuby, ktoré nás stoja nemalé peniaze sa majú akosi zákonite, beztrestne, bez nároku na náhra- du stať potravou dravých vtákov? Prinajmenšom zau- jímavý názor, ale v rozpore so zákonmi o vlastníckych právach. To vari v tejto spoločnosti rnóžern povedať susede, keď mój nový pol'ovnícky pes, ktorý si vyhrabal dieru popod plot a zadusil jej desať sliepok, že mala s tým počítať?
Takto to predsa nefunguje ani fungovať nernóže. Je predsa normálne, že ak medveď roztrhá družstevníkom ovce na salaši, tak im je za spósobenú škodu vyplatená náhrada. Ak včelárovi medveď porozbíja úle a spósobí škodu, škoda mu je uhradená. Tak to má byť. A tak by to malo byť a vyplácať by sa malo aj za straty na poštových holuboch. Počul som názor, že sa škoda nedá presne zistiť. Určite sa to dá zistiť a aj vypočítať cel kom presne, veď na hniezdach sokolov sú nastavené fotopasce. Žial', nie je stanovená inštitúcia, s ktorou by sa to malo riešiť.
Nie som zástancom jednorazových a násilných riešení. Nepovažujem za správne trávenie a zabíjanie dravých vtákov. Ja keďsom našiel jastraba v holubníku ako sedí na křrnidle a pochutnáva si na holubo- vi, tak som ho chytil a vypustil. Veď aj on je tiež súčasťou prírody, on zato nemóže, že jeho prirodzená špajza je prázdna. Mám určite záujem na tom, aby aj moje vnúčatá a pravnúčatá mohli pozorovať prekrásne zásnubné lety dravých vtákov. No zároveň som presvedčený, že na to, aby prežili, nestačí dať fotopasce okolo ich hniezd, či strážiť ich hniezda počas hniezdenia. Tieto vtáky potrebujú aj jesť, a to je vel'mi dóležitá cesta k ich záchrane. Treba presne povedat, kto čo urobil, aby si mohli tieto vtáky den ne uloviť korisť. Nestačí sa riadiť heslom: "My vás milujeme, ale jedlo si choďte ukradnúť k susedom, holubárom".

Slovenský zvaz chovatel'ov poštových holubov je pripravený o tejto záležitosti rokovať a hl'adať cesty a spósoby ako problém riešiť. Zároveň si nemyslíme, že naše holubníky by sa ma li stať krmelcami dravých vtákov. Čím dlhšie nebude ochota a záujem problém riešit, tým viac možno očekávat, že niektorí chovatelia stratia nervy a budú si svoj majetok chrániť aj nezákonným spósoborn. A to predsa nikto nechce a preto treba hl'adať riešenia.

RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHP


Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Novák Josef
Vloženo: 29.07.2020 23:12:14 (193.179.3.152 193.179.3.152)

Moc hezky a hlavně věcně napsaný článek. Snad i u nás se dočkáme nějaké reakce na dnešní velice špatnou situaci s dravci. Třeba se i nějaké kroky podnikají, ale je třeba informovat členy svazu. Nebo to necháme být? Dělat že se nic neděje a nechat iniciativu na lidech, kteří riskují problémy se zákonem? Je nutné domáhat se uhrazení škod způsobenými dravci, to je jediná cesta k lepším zítřkům. Pepa Novák
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 30.07.2020 06:07:03 (2a00:1028:96d0:6882:e567:b8b6:77d1:6263 dynamic-2a00-1028-96d0-6882-e567-b8b6-77d1-6263.ipv6.broadband.iol.cz)

Já jsem letos zažil doslova hororovou sezonu. "Díky" jestřábům jsem přišel o 21 vdovců a vdov. A k tomu z neustálých útoků znervoznělý závodní tým. Jen jsem pustil holoubata na prolety, tak to začalo znovu. Vracejí se mi na druhý den nebo i na třetí značně vystresovaná.
Co k tomu více dodávat?
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Mirek Ptáček
Vloženo: 30.07.2020 10:00:09 (80.250.25.107 80.250.25.107)

Zdravím všechny chovatele,
myslím, že kdo problémy (peklo) s dravci nezažil na "vlastní kůži", nepochopí tu beznaděj. Já si užil úžasnou závodní sezónu 2019, kdy mých 25 závodníků v přirozené metodě letělo s úspěšností 50% a holubi mi dělali skutečnou radost. Na závodech vždy minimální ztráty (do 5 ks za sezónu) a občas ztráta kolem holubníku (krahujec), ale pak to přišlo (jestřábi) a v období 7-9/2019 jsem přišel o více jak polovinu svého závodního týmu včetně nejlepších holubů. Byl to tak prudký zásah a tak silný pocit beznaděje, že jsem chtěl s chovem a závody PH skončit. viz.:

http://ptacekpigeonsteam.kh.cz/oxibD1qMSZyPTImdHlwem9iPTImej0xMjUmaWRwYXJlbnQ9MSZpZHBvbG96PTA-

Ale znáte to, když máte holubářství pod kůží, tak končit moc nejde a já doufal, že třeba na jaře bude situace lepší. A i když jsem udělal jistá opatření, teror ze strany dravců pokračuje, ztráty kolem holubníku jsou značné, závodní sezóna je pro mne podprůměrná a z dvaceti holoubat, které člověk kroužkuje vždy s naději do budoucnosti, mám polovinu. Mám takový nepříjemný pocit, že kalich hořkosti už přetekl..
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 30.07.2020 11:43:32 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dořák Jaroslav:) Nezažil? Domnívám se to zažívá většina chovatelů. a to kdybi jsi měl holubník na místě jako mám já tak by ti zbylo možná 10 kusů možná ani to ne.(naproti vzrostlí les) Můžem si neustále stěžovat ale to je asi tak všechno.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 30.07.2020 21:09:12 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Na téma dravců už upozorňuji pomalu 10 let. Byl jsem, kolikrát zesměšňován v letošním roce nastal zlom mé trpělivosti. Rozhodl jsem se z důvodů výběru směru závodních trati, které vedou přes Orlické hory, Jeseníky a další místa s hnízdy Sokolů a Jestřábu ukončit závodění se starými holuby. Pokud mě zdraví dovolí budu lítat pouze s holoubaty a v Testovacích stanicích a možná v OS Třinec. Z jara když pouštím staré holuby přijdu o 10 až 15 kusů.“ U mne nelétají holuby od konce sezony starých až do konce Března dalšího roku „ V letošním roce mě zbylo na závody z 62 závodníku po první nácvik pouze 48 kusů a to 24 starších a 24 ročních. Zlom nastal u dvoj závodů, kde jsme letěli Chomutov a Jaroměř. Z Jaroměře mě nepřišli 3 roční kteří bodovali v předešlých závodech a jeden mě přilétl v takovém stavu, že jsem byl rád, že jsem ho zachránil. Farmáři naši OS prosazují tyto závody a sami vytratí spoustu holubů, stačí se podívat na množství nasazováni na začátku závodní sezony a na konec. Bohužel takový je život a jsem rád, že se našli konečně chovatelé, kteří zažívají stejný problém s dravci jako já. Pokud se nenajde někdo, kdo bude proti dravcům bojovat jako Slovenský president tak holubářčině bude brzy zvonit umíráček.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 06.04.2020 20:55:07 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ano pánové, mohlo se to začít řešit, před 8 až 10 lety na zmíněném Bahenci. Tehdejší prezidium tam vyslalo 2 členy Ing. Kopřivu a V. Máchu. Když jsem měl informace od Sokolníků“ myšleno ti co se zabývají lovem drobné zvěře a bažantu“ že by bylo možné začít jednat v tomto směru, že ptáků zemědělské krajiny rapidně ubývá. Tak jsem dostal informaci, že tam jsou delegováni zmínění chovatelé. Zjistil jsem tel. na Ing Kopřivu a zavolal jsem mu. Jednal se mnou jak podřadným člověkem. I když jsem se mu snažil vysvětlit oč vlastně jde. Byl v tom problém, že jeden by musel z delegovaných odstoupit a takovou akci si nikdo nenechá ujít. Jak píše p Hnilička bylo to tak dohodnuto, že by se mělo kontrolovat hnízda čím se vlastně Sokoli živí. Tenkrát byl od Sokolníků návrh, že by se nemělo pokračovat dál v rozmísťováni budek na komíny kvůli ubýváni ptáku zemědělské krajiny. Byla také nabízena právnička, bohužel lak cnost naších zmíněných zástupců překvapila zmíněné Sokolníky. Jak jsem už kdysi psal, platí stále, nehas, co tě nepálí, platí pořád a další ať si poradí. Holandsko a Belgie mají jiné zástupce, jelikož tam mají holuby jako majetek, u nás je to bráno někdy jako škodná, a potrava pro dravce. Bohužel naši představeni by v tomto směru mohli hodně udělat, jelikož je poslancem holubář, jen by museli chtít. Ještě jsem holuby nepustil, jelikož jsem čekal na přílet divokých holubů, kousek od mého bydliště každý rok hnízdí 2 páry. Přilétli a já chtěl pustit, překvapení přišlo od jestřába, hned druhý den chytl jednoho. Dnes jsem viděl jednoho, krásně to začíná, ještě, že je ta karanténa.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 31.07.2020 18:20:28 (178.22.113.24 178.22.113.24)

Zítra letíme Eisenach, tak se zase sokoly přečíslené stavy v "NDR" a SZ Čechách zase pomějou na holubech Moravy střed a jih. Co si pak stěžujeme, když je jim tam sami servírujeme a nejen my, ale i Slováci. Nevím proč se tak všichni bojí závodů z jihu, když celý západní chovatelský svět odtud závodí!
Jo, komu není rady, tomu není pomoci a dobře nám tak!
Dřív se pořád hledělo na východ a po převratu zase jen na západ.
To nemluví o tom jaký je na západě "frekvenční a radiační smog", který v takové síle na jihu jistě není.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 31.07.2020 21:01:32 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Je pro informaci, Holanďané už hlasí útoky dravých ptáků.
Dravé útoky
Majitelé přepravních holubů v posledních letech zažili stále větší problémy s dravci. Aby byl problém opravdu jasný, vyvinuli jsme tuto stránku s přehledy. Díky dobře vyplněné databázi můžeme ostatním stranám objasnit, že nejde o incidenty!
Byl váš holub napaden dravým ptákem?
Zadejte polohu a další podrobnosti.
Nahlaste dravého ptáka

Níže vidíte mapu a seznam všech oznámení.
Chcete se dozvědět více podrobností o útocích na dravce?
Pokud se chcete dozvědět více tak stačí se podívat na Holandské stránky
Jak jsem se zmínil, když nebude mít dravec z jara u mne co chytit tak si najde dalšího obětního beránka. Jelikož jsem se rozhodl, že je krmit nebudu.
Jak je vidět, že když se chce něčeho dosáhnout tak se musí kolem toho něco popdniknout,
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 11.08.2020 06:25:01 (178.22.113.1 ip1.113.pripojeni.net)

Ohroženého sokola stěhovavého “ubytovává“ na svém komínu teplárna
ŠKO-ENERGO od roku 2015. Od té doby se stejný pár do nerezové boudy ve výšce 170 metrů pravidelně vrací hnízdit.

Ornitologové to s určitostí vědí od roku 2017, kdy se jim podařilo samičku identifikovat a při tom zjistili, že pochází z komína v saském Glauchau.

Letos se dravci do budky nastěhovali začátkem března a od té doby zahřívala samička vajíčka, ze kterých se potřetí za sebou vylíhla čtyřčata.

Na komíně teplárny se zatím do loňského roku narodilo 21 mláďat.

Sokoli loví z výšky menší ptáky a ve městech jsou středem jejich jídelníčku převážně holubi. Díky dobrému zraku je dravec schopen holuba zahlédnout až na vzdálenost několika kilometrů.

Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/sokoli-komine-teplarny-mlada-boleslav-stream-primy-prenos.A200407_122706_praha-zpravy_rsr
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 17.08.2020 18:57:22 (2a00:1028:96d3:5ace:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96d3-5ace-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Zajímavý názor, dnes mně telefonicky informoval ornitolog od České Lípy. Nedaleko Č. L. v lese nalezl čip z mého holuba. Při telefonickém rozhovoru i ornitologové nesouhlasí s umísťováním hnízdišť pro dravce mimo jejich přirozená teritoria. I oni mají problém s rozsahem ochrany dravců a úbytkem ostatního ptactva. Ornitologové se diví, že se současným stavem (ztráta holubů doma , na závodech a tím vzniklé finanční škody) nic neděláme. Máme žádat kompenzace a omezení ochrany dravců. Dravce chrání a lobují i podle jejich názorů pseudoochranáři, placení v rámci jednotlivých grantů z EU a státních peněz. Je potřeba penězovod zastavit a je po aktivitách. Jsou ochotni naše požadavky podpořit. Jistě se najdou i další spolky.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 17.08.2020 21:54:39 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Sedlák, možná běžným ornitologům se to jak píšete, nelíbí. Dal jsem si trochu práce a listoval v Ornitologickém spolku a našl jsem jejích periodikum AVIFAUNA, tam mají smícháno všechno možné dohromady. Ale o tom, že přemnožení dravci škodí přírodě ani slovo. Jak se říká kapříci si rybníček pod Ministerstvem zemědělství nevypustí. Dle mého názoru by se měla uskutečnit schůze v poslanecké sněmovně, jak navrhoval Tomáš Hanzel místopředseda poslanecké sněmovny. Pozvat tam Ministra ZM a také “ochránce “. Možná by se trochu hnuly ledy zamrzlé v České kotlině v tomto směru.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 18.08.2020 19:24:59 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Další zajímavost která je, v uvedeném periodiku AVIFAUNA. Je příspěvek o dravcích a fotky kde Jestřábi drží ulovené zajíce a ještě nějaké zvíře. Teď je to možno sledovat na Televizi Seznam, Myslivecké téma odchov divokých zajíců i s komentářem chovatele, který mluví o veškerém nebezpečí i o otravách ale o tom, že by zajíce likvidovali dravci včetně Jestřábu ani zmínka. Možná, že o tom mluvil, ale režie to tam nedala.

Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Bohumil Kvasnicova
Vloženo: 01.10.2020 17:31:58 (91.139.70.110 91-139-70-110.customers.tmcz.cz)


https://www.facebook.com/…74/

I takto se dá bránit svého svěřence.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Bohumil Kvasnica
Vloženo: 01.10.2020 17:34:23 (91.139.70.110 91-139-70-110.customers.tmcz.cz)Oprava

https://www.facebook.com/100024964935915/videos/159396561569174/
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 02.10.2020 07:44:05 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Super metoda :-)) Ale v našich končinách bychom se velmi těžko zakopávali.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 02.10.2020 08:27:03 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

Chlapi, velmi zvažte co zde a i jinde píšete. Velký bratr vás vidí..... Víc nemohu neb jsem nusel podepsal mlčenlivost.....
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 03.10.2020 08:26:45 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Jen pište klidně dál. Za názory nelze nikoho trestat. Nejhorší je, jak říkával můj, dnes již nežijící kamarád, pos... se v kině. A to je 100% pravda.

Vidíme, jak se svět řítí do záhuby, jak se vymyká z kloubů. Jaké nenormální jsou např. požadavky pro udělení filmového Oscara, kolik údajně existuje lidských pohlaví. Co všechno musíme používat při jízdě na kole, nebo naopak co nesmíme dělat při jízdě na kole atd., atd., atd.. Zákaz, příkaz, zákaz, příkaz !!!

Ochrana přírody jde také od zdi ke zdi. Nejdříve se všichni dravci stříleli, dnes je to po vraždě druhý nejhorší trestný čin. Každý vidí, kolik je pernatých dravců a kolik ostatního ptactva. Ale vyhrávají ti hlasití a to my s holubičími povahami nejsme.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Hnilička Marek
Vloženo: 14.12.2020 19:37:46 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

Taky na zamyšlení:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-sefc-muj-problem-s-vlky.otevreny-dopis-rediteli-aopk?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=466311&dop_req_id=NrPDpxaScVF-202012141817&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Beran Josef
Vloženo: 14.12.2020 20:24:48 (85.163.101.35 85.163.101.35)

S vlky se trápí na Broumovsku zemědělci a stále bezvýsledně. A stejně bezvýsledné je volání po proporcionální ochraně přírody. Vždyť v Teplicko-Adršbaských skalách se daří hnízdit sokolům a vyvádět mláďata. A představte si, jak se mají živit v současné zemědělské krajině? Stejně tak jestřábi a další "vzácní" dravci. Zatím všem těm dravcům dodává a to nezjištně a zdarma, potravu holubáři. Je fakt, že počet holubářů klesá a za nějaký rok bude potrava pro dravce, kde?
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 14.12.2020 21:19:55 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Vážení, cca před 12 lety jsem začal psát o ošetřeni holubů během přepravy na závody. Za tu dobu se až na výjimky nic nezměnilo, jelikož ti co mají holuby nejkratší dobu v přepravním prostředku mají výhodu (kor v horkém počasí). Dále jsem zde psal o liknavosti naších zastupitelů na schůzce pořádané ČS Sokolníků na Bahenci. V naších Vysokých školách zaměřených na humánní odbory učí jak se chovat a také jak mají zdůvodňovat své projekty. Proto je tolik neziskovek kolem přírody a tím pádem selský rozum dostává na zadek. Po tomto zjištění jsem se rozhodl dále nepodporovat takové míře ptačí dravce. Holuby, kterých už mám jenom 20 párů ve voliérách jejích odchov dam do TS a něco si nechám pro závody holoubat, co zbude po závodech dam pryč. Přesné myšlení funkcionáře OP jsem zveřejnil pod názvem “ Myšlení OP “. Pokud se nezmění myšlení našich vyvolený “ne všech“ tak takových jako já bude přibývat.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 15.12.2020 09:28:56 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Pan Bojko-Pokud se nezmění myšlení našich vyvolených? Můj dodatek nezmění myšlení. Jediný profesionál je Pan Ing Matuška což dokázal při závodě ze Sterbengenu za spolupráce Wegena.A tací schopní se u nás nevolí.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Němeček zdeněk
Vloženo: 15.12.2020 17:39:41 (109.164.68.178 109.164.68.178)

p.Dvořák už jste tím(vlez někam)trapný!
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 15.12.2020 19:25:30 (88.146.231.189 88.146.231.189)

Pane Němečku,
já samozřejmě nepotřebuji bezmezný obdiv od kohokoliv. Nakonec si nyní dělám svoje a když to hodně přeženu, tak mně již současná situace nebolí. Ale to bych opravdu hodně přeháněl, poněvadž jsem chovatelem již 51 roků a dění kolem holubů mně vždy zajímalo a stále zajímá. Někdy se i hodně rozčílím a to bych, jak píšu výše, vůbec nemusel.

Samozřejmě do tohoto oddílu diskuse tento příspěvek vůbec nepatří, ale mohu říct jen tolik, že hodně škody v kategorii dlouhých tratí udělaly velmi špatně provedené starty, u Oostende pak v naprosto nevhodný čas. Ale vše již bylo popsané a jen bych se opakoval. Nemůže za to jen určený startér, ale i obecné mínění chovatelské veřejnosti, které nikdo nekultivuje. Asi ani nechce.

Jako příklad znovu uvedu, když jsem na "Moravské schůzi" jako tehdejší předseda uvedl zkušenosti holandských chovatelů, jmenovitě Jacka Wegena. Hlas lidu zněl: "Ten Wegen tomu nerozumí!" Tož asi tolik. Komu není rady, tomu není pomoci. Když si nechceme nechat poradit od někoho, kdo má před námi obrovský náskok, tak si musíme následky nést sami. Těmi následky je rychle se blížící konec dlouhých tratí. Bohužel.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 15.12.2020 19:54:25 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Pane Němečku já jsem pouze odpověděl panu Bojkovi. ani vám a nikomu jinému.Pro Pana Matušku,určitě vám nechci pochlebovat ale mám rád holou pravdu tak jak ji cítím!
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Pavel Skokan
Vloženo: 16.12.2020 17:53:53 (2001:1ae9:308:4600:3d07:c782:4f35:d1f9 2001-1ae9-308-4600-3d07-c782-4f35-d1f9.ip6.tmcz.cz)

Pánové DT a Maratony pokud nebudou vedený v klubech jak tomu je v Polsku nebo v Rumunsku tak jak výše uvádí pan Matuška je skutečně konec.
Pan Dvořák se to různými způsoby snaží vzkřísit a pokud to se podaří klobouk dolů.
Jediná motivace v dnešní těžké době je a na to vezměte jed je pouze finanční odměna v závodech.
Například maratony jsou v Rumunsku na vzestupu Proč.. letí např.z Polska, Německa... Jelikož je tam masa chovatelů a jak se poskládají tak jim to udělá i 3tis-Euro nebo Zlaté křídlo jak mně bylo řečeno a to je pro veřejnost lákavé ... ovšem symbolické ohodnocení u nás plaketka, diplom nebo pohár už bohužel není v kurzu. Sami to vidíte třeba u Testovacích stanic o které je stále větší zájem. Někteří chovatelé to sami položí už se nechtějí honit v OS chtějí v klidu letět se svými šampiony a pokoušet štěstí v Testovačkách.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Peter Matalik
Vloženo: 16.12.2020 22:46:04 (213.81.199.3 static-3.livenet.sk)

Trefa do čierného p.Skokan!Finnačná motivácia.Ináč podľa môjho osobného názoru,Rumuni majú momentálne najlepšie DT holuby na svete.Neskutočné výkony už mláďat a ročných/videl som to na stretnutí majstrov v Tornali/,900-1100 km v špici ročné ,mladé až do 600 km.!
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 17.12.2020 02:09:12 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-) Víte pane Skokan na mých 68 let jsem byl v celku v kondici lékaře jsem nenavštěvoval,ale přeci jenom mne překvapil zdravotní problem že si mě nechali v nemocnici a strkali mě přes ústa do mě nákou hadici No a 17.2.2.021 mám nástup do nemocnice,budou činost opakovat navíc mě mají zavést drenáž a operace žlučníku. Snad se to dá přežít.Tak mne to v mé představě o maratonu trochu zaseklo. Také mne nepovbudilo vyjádření Prezídia přesto že jsem před tím hovořil telefonycky s panem Novotným a sPanem Uherkem a v telefonu se k tomu stavěli pozityvně a pak bác.Dále jeden sponzor kterého jsem oslovil že mých požadovaných 30.000 tis. mě nedá ta nevím? Další sponzor Holubář ze společnosti nejprve přislíbyl ale nakonec do telefonu mi řekl víš jaká je doba ono to nepůjde snažil ses nech to být.Navíc to vypadá že čechy se v brzké době otočí celé na jihovýchodní směr, přes všechny potíže bych byl rád kdyby se to dalo realizovat.Jinak to vypadá že by si to chovatelé museli zaplatit sami v četně pladeb které uvádím a také sázek na ocenění vsazených chovatelů.A nato je potřebné slušný počet přihlášených.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 17.12.2020 11:18:27 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-) Samozřejmě s jedné strany bych rád dokázal že při správném postupu tak jak o tom informuji v návrhu na příští rok že to jde i na uvedených vzdálenostech.A né jako organisátoři Moravského Knoké 2.019.Ale také v čechách při nepovedeném Orleánsu.Začátečnické chyby. Bohužel mě to nebude dopřáno.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Pavel Skokan
Vloženo: 17.12.2020 13:52:28 (2001:1ae9:308:4600:3d07:c782:4f35:d1f9 2001-1ae9-308-4600-3d07-c782-4f35-d1f9.ip6.tmcz.cz)

Pane Dvořák chápu zdraví je jen jedno a držím palce ať se vám vše zhojí. Taky říkám když budu zdráv budu aktivně závodit s holuby. I přes to posledním roce jsem již musel z pracovních důvodů skutečně vypustit závody holoubat. V poslední době tento velmi náročný koníček skloubit prací a rodinou je velký problém co si budeme povídat. Holoubata jsem si vyvezl kdy já jsem mněl čas 6x na 100km Z Olomouce a basta. No a k dlouhým tratím jsem již řekl své ale jsou tady na Moravě jiní aktivní zarytí dlohoptraťaři nebudu jmenovat a ťi by měli konat a vymýšlet než bude odpískáno těmto tratím. Ovšem je tady konec roku 2020 a žádný nový příspěvek do diskuze pro oživení a motivaci nových chovatelů do dalších let nevidíte. Nic nového se nevymýšlí vše při starém a to není dle mého názoru dobře. LETU ZDAR a více slunce než tomu bylo dosud nové zajímavější tratě.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Petr Pernica
Vloženo: 17.12.2020 22:21:35 (37.221.241.247 tlapnet-241-247.cust.tlapnet.cz)

Dobrý večer. Chtěl bych se vrátit k tématu v nadpisu a informovat chovatele poštovních holubů. Po telefonické rozpravě s panem Mgr. Václavem Beranem z neziskové společnosti Alka Wildlife, který má na starosti sokoly stěhovavé, mně na otázku: Jestli nechtějí přestat s vyvěšováním budek na budovy. Mi odpověděl takto: Na západě ČR ano, ale chtěli bychom se zaměřit na východ ČR. Tak si říkám, že by to naše prezídium, už mělo asi něco podniknout. S pozdravem a popřání všem šťastné a veselé Vánoce.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 18.12.2020 11:28:14 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Proč by prezidium něco dělalo, když zatím penízky na jejích akce jsou. Nikdo to nekontroluje, jelikož se finanční zpráva od roku 2007 jen přečte na konferenci. Nikdo z přítomných zástupců OS nemá většinou námitky, jelikož nemají kolikrát páru a čem se mluví. Je pravdou, že zástupci OS mohou nahlédnout do zprávy, ale pokladník nemá celou agendu a čas aby vše vysvětlil, pokud to schválí RK. Chtěl bych vědět vzděláni členů revizní komise zda umí alespoň kupecké počty. Jak jsem upozornil na jednom příspěvku “ myšlení OP „ Dle mne takto myslí i někteří funkcionáři pokud budou chovatelé a budou platit příspěvky tak budeme pokud ne tak my nebudeme také. Bohužel taková je skutečnost.

Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 18.12.2020 14:10:10 (178.22.113.20 178.22.113.20)

S velkým očekáváním jsem si klikl na zápis našeho prezidia.
Bohužel pánové a dáma jak jsem se dočetl jsou v naprostém klidu, setkali se pokecali a konstatovali, že problémy žádné nejsou a revizní komise rovněž žádné závady nenašla a nové nápady k zavedení vetší důvěryhodnosti, zřejmě nejsou zapotřebí.
No vysílají do zahraničí pěkný obraz o celém našem svazu. Jak mně řekl jeden Belgický účastník na Olympiádě: no víte pane Horák, kdyby ti čeští holubi měli aspoň Německé kroužky. Myslím., že tím řekl všechno.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 18.12.2020 16:16:16 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-) No mají hroší kůži. Jak říká jeden můj přítel musí to spadnout do bahna.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Martin Němec
Vloženo: 18.12.2020 20:06:58 (89.103.139.155 ip-89-103-139-155.net.upcbroadband.cz)

Dobrý večer všem! Co tady chcete regulovat, co tady chcete přednášet za moudra tzv. ochráncům přírody, když se ke svým holubům chováte jako k praseti v chlívku? Komu tady co chcete cpát do hlavy? Vy se všichni zamyslete, jak konáte a potom něco chtějte od druhých. Uvědomujete si svoji trapnost? Ano, sami si druhým krmíte a přispíváte jim v jejich chovu, že se vůbec vztekáte soudruzi (mnozí bývalí, ale i současní) Hrozná tupost na tomto světě.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Martin Němec
Vloženo: 18.12.2020 20:09:53 (89.103.139.155 ip-89-103-139-155.net.upcbroadband.cz)

Jak to napsat slušně... tolik malomocných na jedné hromadě se hned tak nevidí... skutečně žasnu v úžasu!
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 18.12.2020 21:07:45 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Němec, staré přísloví: Podle sebe soudím tebe. Nedá mi to více, než před vámi smeknout. Jinak škoda slov.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Martin Němec
Vloženo: 18.12.2020 23:07:47 (89.103.139.155 ip-89-103-139-155.net.upcbroadband.cz)

Pane Bojko, vůbec vám nerozumím, tedy Vašemu komentu. Nezávisle na holubářích pouze upozorňuji na běžné chyby, kterých se dopouštíme. To, že jsou ve finále fatální a škodí nám všem v očích neholubářské veřejnosti je přece zdravě smýšlejícímu člověku snad zcela jasné. A ten zdravě smýšlející člověk přece z 99% není holubář. komu jsou prioritou Standovo, nebo Karlovo holubi, oproti "zdravé" populaci sokolů, rarohů, jestřábů? No přeci těm 99% zbývajících lidí v populaci. Tady mezi námi je opět většina lidí, co se staví na zadní na toto téma, ale jsme trapní, chápete mě? My se k holubům chováme jako k balíku slámy a chceme někoho poučovat a cosi regulovat? Ouha, tudy cesta nevede, to je jen špička ledovce. Tudíž pokud Standa, nebo Martin skončí s chovem létajících krys, tak zadostiučinění v očích veřejnosti nehledejte, nikoho totiž nezajímáte .me... A můžeme si za to sami, buďme objektivní.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 19.12.2020 10:26:14 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Němec asi tak. Holanďane a Belgičane, jsou také chovatele, lepší a horší jako u nás. Jenže rozdíl je v tom, že tam holub je majetek a ne jako u nás. Ve zmíněných krajinách začalo jednáni a to s efektem kontrol hnízd, čím se vlastně dravci živí. Dále dost dlouho zde píši o ošetření holubů během přepravy, kde máme velký deficit vůči západu a k tom kolikrát přeplněné boxy. Proč tomu tak je? V ZŘ je u přepravy vše doporučeno což v překladu je „ vlk se nažral a koza zůstala celá „ kdo z toho těží většinou ti kteří mají holuby nejkratší dobu v přepravním prostředku. Dále je spousta chovatelů, kteří pro udržení nasazovacího střediska dají holuba jen tak bez přípravy. Je pravdou, že tady na diskusi se nic nezmění, pokud vrcholné orgány nezačnou jednat jako ve zmíněných zemích. Jen tak na okraj v Holandsku jsem byl 4x a měl jsem tu výhodu, že jsem se dostal mezi holubáře díky manželovi rodinné kamarádky který je Holanďan a jeho otec měl také POŠTOVNĺ HOLUBY.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Milan Heglas ml.
Vloženo: 21.12.2020 13:06:38 (193.164.219.32 32-219-164-193-static.pro-com.cz)

Také zajímavé...Včetně diskuze pod článkem. https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/kareln-zvaral-premnozeny-puvodni-predator-muze-skodit-stejne-drtive-jako-nepuvodni-invazni?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=434900&dop_req_id=CqyPYsOylni-202012211154&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 21.12.2020 13:18:45 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

A můžeme si za to sami, buďme objektivní.
Asi před 15 lety můj známy, který pomáhal v jedné záchranné stanici, kde také měli dravce a od některých odchovávali mladé. Jelikož staří nemohli moc létat tak je krmili vystřihanými holuby. To co mě vyprávěl, by ti sami ochránci, kdyby viděli u nějakého chovatele tak by ho pokutovali za týraní zvířat. Když takového dravce vypustí ven tak, je to hotový zabiják bez jakékoliv přírodní plachosti. Z většiny si za toto mohou chovatelé sami, jelikož za 20 - 25 Kč co dostanou za holuba, podporují výchovu těchto zabijáku.
Proto zmíněni “ochránci přírody“ berou holuby jako plevel, který je třeba likvidovat.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 22.12.2020 17:55:16 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-) Ach ti dravci asi všichni na ně máme zlost asi nám to ale nepomůže, Jsou prostě chránění a mají potravu většinou naše holubi,pro sokoli se staví ještě budky tak jim nic nebrání aby se množili jako myši.Nejhůře na tom jsou chova telé v bliskosti vzrostlého lesa jako například já.Už jsem si skalkuloval že za sezonu přijdu o10 až 15 kusů podle toho si musí člověk obědnat krožky i když na letošek se mne zo nikdo neptal.dostal jsem jich 50 a hotovo. Dříve mě to stačilo protože jsem neměl prostory ale tedˇ dokončuji nový holubník tak kvůli dravcům bych jich potřebuval asi 100. O sezoně vidím neustále kroužit 3 i4 jestřáby a holubi jdou do velké víšky a není vzácností že jsem svědkem přímeho napadení ,dokonce mě jednoho pronásledoval až k plotu a člověk je bezbraný. Asi 3x do týdne jezdím z mého bydliště směr Týnec nad Labem- Kolín A dále. Za vesnicí Selmice asi 5km od mého bydliště vidím často polařit holubi při silnici na stromech již číhají dravci z auta jsou k vidění. Je ale zajímavé že v Týncí na mlejně hned u Labe žijě mnoho stovek holubů a ti vůbec neubývají spíše naopak.Také asi před 15 lety jsem jel do Rakouská do malé testovačky si dát 4 holoubata a pak jsem tam jel na fináloví závod, kopečky zalesněné a nikde jsem tam při cestě neviděl kroužit nebo přelétnout dravce.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Alois Fiala
Vloženo: 23.12.2020 09:53:09 (62.141.8.226 62.141.8.226)

Zdravím,
Pane Dvořák , bydlím u lesa a je to navíc CHKO , zkoušel jsem jednat s ředitelem ohledně neudržitelného stavu v roce 2019 kdy mi zbylo ze 130 holoubat 62 , nic jsem ofiko nepořídil.Tak jsem se postaral sám a je pokoj,nikomu drzý jestřáb co mi sem chodil nechybí ale mám obavy , že se do uvolněného teritoria nastěhuje druhý, už nebudu s nikým vyjednávat je to úplně k ničemu, pomož si sám.Jinak holuby mám od 10 měsíce zavřené tak chudák soused přišel o 2 slepice apřes soused o 1 nalétavá sem odjinud zatím se tu neusadil bo 2020 byl celkem klid tak uvidíme.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 23.12.2020 11:58:30 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-) Také zdravím pane Fiala,hezky vánoční svátek a noví rok.I dyž nevím jestli ty svátky budou hezké samá omezení covid je to divná doba ve všech směrech. Napsal jsem 10až 15 kusů ale rok předtím jich bylo daleko více.Mám radost když vidím menší hejno krkavců nalétávat na les jich se dravci bojí je známo ře krkavci jim napadají hnízda přitom jsou pro holubi neškodní.(pomalí)Jak se oběví krkavci v danou chvíli nejsou dravci vidět.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Novák Josef
Vloženo: 23.12.2020 20:28:35 (77.48.129.55 77.48.129.55)

Pane Novák. Nahradit dravce krkavcema je vytloukaní klínů klínem. Tedy pokud neuvažujete, že se k chovatelům PH přidají i chovatelé zvířat, kterým zase škodí krkavec. Bylo by vhodné prozatím si starý i nový holubník alespoň zavírat, když jste u toho lesa, aby vám to kuna nevyřádkovala. Nebo už vyřádkovala?
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Novák Josef
Vloženo: 23.12.2020 20:30:47 (77.48.129.55 77.48.129.55)

Opravuji: pane Dvořáku
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 23.12.2020 21:20:55 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Ano pane Novák holubi mám zavřené ale nejsem s toho nadšen(přibírají na váze) Také vím že krkavci nás nezachráněj pouze povolit částečnou likvidaci odstřelem nebo odchytem,obávám se že ktomu nedojde protože zákony naší země to nedovolí a to v žádném případě.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Petr Pernica
Vloženo: 17.03.2021 12:04:57 (37.221.241.247 tlapnet-241-247.cust.tlapnet.cz)

Zdravím holubáře v této nelehké době. Chtěl bych vás informovat o jednom nepříteli našich poštovních holubů. Stále (jak všude uvádějí) kriticky ohrožený sokol stěhovavý má nové webové stránky: sokolinakominech.cz Koukněte na to, stojí to za ..... Všem holubářů přeji pevné zdraví.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Martin Němec
Vloženo: 31.03.2021 14:34:35 (91.229.255.24 255-client24.nitex.cz)

Letu zdar! Nevím, jestli jste zaregistrovali tuto reportáž. Chtěl bych poděkovat redaktorům ČT, velmi jim poděkovat za projevený zájem. Paní redaktorka mně jen překřtila, ale to nevadí, jde o ten obsah.

https://www.ifauna.cz/holubi/diskuse/detail/3391510/ph-2017-2018#a3809178
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 31.03.2021 20:47:59 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Když si otevřete níže uvedenou adresu a k tomu přečtete uvedený článek z Ekolistu.cz tak dostanete obraz kolik Sokolů vlastně krmíme.

sokolinakominech.cz !!!

V Jeseníkách začíná hnízdění sokolů. Vrátili se tam před 21 lety 24.3.2021 11:18 | PRAHA/JESENÍK (Ekolist.cz)
Přestože v horách leží ještě velké množství sněhu, některým ptákům již začalo náročné období rozmnožování a právě snášená vejce musí ochránit i před mrazivými teplotami. Jedním z nich je kriticky ohrožený sokol stěhovavý. Sokoli začali v Jeseníkách hnízdit po dlouhé přestávce v roce 2001, od té doby tu vyvedli bezmála 300 mláďat.
„Především v počátku hnízdění jsou sokoli velmi citliví na rušení. Pokud se to stává opakovaně, hnízdo mohou i opustit. Posledních pár týdnů, kdy se v horách pohybovalo méně lidí, začátku hnízdění určitě prospělo. Doufám, že i zbytek jarních měsíců budou návštěvníci Jeseníků ohleduplní a budou respektovat případná omezení vstupu do míst, kde se sokoli a jiné vzácné druhy vyskytují,“ říká Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Novodobé hnízdění sokola v Jeseníkách se datuje od roku 2001. Od této doby populace prakticky neustále posiluje. Tak jako při návratu sokola zpět do přírody sehrál důležitou roli člověk, tak i do posilování jesenické populace tohoto druhu se člověk nadále zapojuje – monitoringem, úpravou a především ochranou hnízdišť. Historicky uváděných dvacet hnízdišť se sokolům podařilo obsadit do dvaceti let od prvního prokázaného hnízdění. Návrat byl tedy poměrně rychlý a úspěšný. Od počátku je jesenická populace důsledně monitorována a výsledky jsou každoročně vyhodnocovány.
K monitoringu a ostraze samotného hnízda, případně i přístupové cesty využíváme fotopasti s okamžitým přenosem. Díky nim máme obrovské množství jedinečných informací ze života sokolích rodin, které se následně snažíme využít i k jejich ochraně,“ konstatuje Tomáš Pospíšil, ornitolog a spolupracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se na sledování sokolů od počátku významně podílí.
Pravděpodobnost zdárného vyvedení mláďat snižují i přirozené faktory, jako jsou predátoři (například kuna, výr či krkavec), nepříznivé počasí či vnitrodruhová konkurence. Zabezpečení klidného hnízdění ze strany člověka, ať už je to hospodář či návštěvník hor, je ale faktorem limitujícím.
Jeseníky se svým okolím jsou dnes jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v naší republice. Dalšími jsou například České středohoří. České Švýcarsko, Prachovské skály či Moravský kras.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Němeček zdeněk
Vloženo: 06.04.2021 11:54:08 (109.164.68.178 109.164.68.178)

Tak už to začalo,nebo si chtěli na Velikonoce jen přilepšit? Do včerejška nic,včera jeden potrhaný a druhého si vzal 3 metry odemne. Asi už mají mladé,tak to začne.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 06.04.2021 13:23:57 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Asi tak, chovateů ubývá dravců přibývá. Já v loškém roce jsem měl připraveno na sezonů 68 kusů, začaljsem pouštět poslední týden v Březnu než jsme začal závodit tak jich bylo 20 sežraných. proto jsem zkončil se závoděním starých. Nechal jsem si akorád chovné, nějaké holoubata dám do testovaček a zkusím si zazávodit s holoubaty a po závodech je dám preč. Kdýž ani to nebude reálne tak nepoletím ani s holoubaty.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 06.05.2021 14:40:52 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Dovolil jsem si tady zveřejnit příspěvek pana Čiháka z diskuse TS Řečany nad Labem. Na toto jsem upozorňoval už v roce 2012. Teď už je to tak rozjeté, že se tomu budeme těžko bránit. Když sami ( ochránci přiznávají, že je 200 páru Sokolů) a 74 budek na komínech.
p. Čihák
Ještě před deseti lety jste na tohle čuměli se zájmem, protože stěží jste viděli sokola letět natož lovit. Dneska díky aktivitě ekoteroristů z Alkalife (pračky pro sponzorský dary energetickejch moluchů) která postupně proměňuje tuhle republiku v množírnu sokolů, vás tohle video spíš nasere, zvlášť když si ho téměř každej můžej natočit sám na obloze nad svým holubníkem.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 08.05.2021 10:43:07 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jar:-)Nastupuje mladší generace a ta nemá ten správný adekvátní vztah k přírodě . Asi je zajímá jenom biznys.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Pavel Skokan
Vloženo: 24.05.2021 16:52:47 (2001:1ae9:308:4600:9026:2ad1:bca1:62b9 2001-1ae9-308-4600-9026-2ad1-bca1-62b9.ip6.tmcz.cz)

Zdravím. Dnes jsem opět přistihl čirou náhodou jestřába asi samici jak se tiše přenesla nad zemí lovem podobně jak krahujec. Dlouho byl klid a už je to tu zas. Normálně loví nízko i nad zemí nejspíš má mladé mrcha a je drzá jak opice. Mladé sem ještě nepustil a ti jsou přes den pouze ve voliérce a to už jsem poznal že když tam nejsem ta si tam dělá co chce jelikož v mžiku nebylo vidět ani jedno mladého. Pokud bych přes den nechal mladé bez dozoru puštěné tak už polovinu do týdne nemám.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 25.05.2021 07:48:38 (2a00:1028:96d0:6882:4589:d942:d76a:5b8a dynamic-2a00-1028-96d0-6882-4589-d942-d76a-5b8a.ipv6.broadband.iol.cz)

Tak já už letos do včerejšího dne 14 kusů závodníků zlikvidováno dravci. Je to o něco méně než vloni, to jich bylo 21. Holoubata rovněž nepouštím, dravci by to rozprášili do týdne. V podstatě chovám jen pro ně. Kdyby alespoň čipy a kroužky vraceli. Zajímalo by mne kdy dostaneme povolení k odstřelu, třeba i omezenému, přemnožených jestřábů. Jedná o tom vůbec někdo? Viz úspěšná jednání jiných spolků u kormoránů apod.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 25.05.2021 13:05:17 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jar.-:)Já se snažím bránit vypouštěním holubů až nejdříve v 16.30.Odstavená holoubata ještě déle,byla vypuštěna k proletu jenom 3x.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Bohumil Kvasnica
Vloženo: 25.05.2021 14:02:03 (91.139.70.110 91-139-70-110.customers.tmcz.cz)

Toho se pane Adamík nedočkáte, protože byste musel zaplatit více peněz ochráncům než dostávají od firem jako odpustky za znečištování ovzduší.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 10.10.2021 16:21:36 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Dnes před chvílí jsme seděli s kamarádem u mne na zahradě u kávi a bavíme se že dravci zatím dávají pokoj,když odjel já v klidu dopíjím kapučíno a sledují jak od lesa letí mých asi 25 holoubat akorád když byli nad mou zahradou tak se od lesa vyřítilo něco malého ale rýchlostí blesku jedno si oddělilo tak sem zvědav jestli ho dostalo.také bych byl zvědav co to bylo jenom vím že to nebylo velké spíš menší.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 10.10.2021 17:01:09 (90.180.26.32 32.26.broadband13.iol.cz)

Že by veverka?
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: zdeněk němeček
Vloženo: 10.10.2021 18:32:28 (109.164.68.178 109.164.68.178)

Ale no tak,veverka přece nelétá!!!
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 10.10.2021 20:25:19 (90.180.26.32 32.26.broadband13.iol.cz)

"se od lesa vyřítilo něco malého"
kde je tam, že by letělo?
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 11.10.2021 08:21:59 (88.146.231.189 88.146.231.189)

Mně to připomíná situaci z doby dávno minulé, kdy šla soudružka učitelka se šesťáky po lese a přes cestu jim přeběhla veverka.
Učitelka se ptá: Tak co děti. Copak to přeběhlo přes cestu?" Maruška odpoví:" Zajíček."
"Ale Mařenko, to nebyl přece zajíček."
Do toho vstoupí Honzík a říká: "To byl malý jezevec."
"Děti, děti," říká zklamaně soudružka učitelka," pořád se o tom učíme ve škole a vy takhle.."
To se již ke slovu dere známý sprosťák Pepíček a říká:" K...., že by to byl Lenin?"
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 11.10.2021 09:17:47 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Jaroslav Dvořák:-)No zřejmě to byl krahujčí sameček zvažoval jsem i o sokolu ale jak jsem dostal informaci sokol útočí zvrchu a tohle je stíhalo rovnoběžně ale určitě to mělo větší rychlost jak letos 1holub z Ostende přes 1.740 v čecháh. Jinak holoubata přišla z velké výšky asi za hodinu.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 11.10.2021 10:31:19 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák J.Tak jedno dostal.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Pavel Skokan
Vloženo: 11.10.2021 13:39:43 (93.153.27.62 93-153-27-62.customers.tmcz.cz)

Jestřáb i sokol když tam zrovna seděl a mněl hlad není to pravidlo že z výšky. Zažil sem již sokola, jestřába, krahujčici a i orla který si lehce vzal mladíka který byl na střeše krátce jen se přikrčil a orel si ho jen nabral. Teď to bude začínat když se stěhovaví ptáci vrátí na jih to jim teprve vyhládne. Dnes kroužili zas nad holubníkem 4 jestřábi asi mladé a rodiče.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Frantisek Vanek
Vloženo: 11.10.2021 14:25:15 (141.170.138.88 141-170-138-88.roznovan.cz)

Pájo Jestřabí nekrouzi ti jsou na útok jako šipka bez pohybu jen se nese ale rychlost dobrá
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Antonín Kocjan
Vloženo: 12.10.2021 14:04:25 (37.188.244.146 ip-37-188-244-146.eurotel.cz)

Největší dravci jsou sami holubáři!!!
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 12.10.2021 21:01:13 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Pane Antoníne nejste vy náhodou od sokolníků,nebo ochránců? Za mlada pamatuji co u nás bylo zpěvného ptactva a plné dráty vlaštovek kteří nás zbavují hmyzu.Tedˇje to obráceně dravců je mraky a zpěvné ptactvo mizí.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: luboš Holčák
Vloženo: 13.10.2021 08:30:54 (62.209.230.61 62.209.230.61)

p.Dvořák nemám tušení kolik vám schází napřiklad za tuhle sezonu holubů, mi celkem dost a nevěřím tomu ,že převažná část sedí na Kalouskových kostelech a nebo všechny pochytali dravci.Já nemám hlašeneho ani jediného holuba p.Kocjána znám a velmi dobře,jen se podívejte kolik on sám nahlásil zaletlých holubů a ne jen u nás pod jeho jménem. Kdyby měla většina holubářů takové myšlení jak má sám p.Kocjan tak by tolik holubů nechybělo.A proto má palec nahoru!!!
S pozdravem
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Martin Němec
Vloženo: 13.10.2021 09:06:16 (94.112.158.153 ip-94-112-158-153.net.upcbroadband.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Pane Antoníne nejste vy náhodou od sokolníků,nebo ochránců? Za mlada pamatuji co u nás bylo zpěvného ptactva a plné dráty vlaštovek kteří nás zbavují hmyzu.Tedˇje to obráceně dravců je mraky a zpěvné ptactvo mizí. - pane Dvořáku, úbytek zpěvného ptactva určitě nemají na svědomí krahujci, sokoli a jestřábi ale člověk. Ovšem pokud byste toto měl pochopit, tak potom byste musel studovat a vidět, jaké prasárny dělá člověk při tahu zpěvavců. Takže se hoďte do klidu i se svými inteligentními myšlenkami, vy máte fakt dost!!!
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 13.10.2021 12:02:35 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Víte pane Holčák že jsou dravci přemnoženi to snad víme všichni poštáčkáři á že nám způsobují velké škody to také snad všichni chápeme.Co se týče ostatního ptactva nejsem specialista a nemám to naštudované,snažil jsem se napsat realitu a oto se snažím i tedˇ.Jinak v minulostí na jiném bydlišti kde jsem měl slušné podmínky a taky jsem byl o hodně mladší jsem měl slušné výsledky ve dvou OS hlavně vítězní vdovci nebo špičkové dolety což mě vlastně nejvíce zajímalo a měl jsem z toho největší radost.Nikdy jsem se strátami na závodech příliš nezabýval.To samé chci praktikovat i teťˇpo likvidaci kunou s tím rozdílem že se chci zaměřit vyloženě na dálky ato ze západního až severozápadního směru v Čechách nikdy nebude a čekat na jedno Ostende které mám 869km ještě s větrem v zádech to opravdu ne.Proto doufám že z jihozápadního směru ty dálky alesponˇ3 budou Z doslechu se ještě k Oravitě přidá niš co už bude vzdálenostně zajímavé ke mě Přes 900Km.Jak říkám strátami na závodech se ani tedˇnebudu příliš zabývat.No uvidím jak to po konferenci dopadne hlasování osměru vPodoubraví,snad dobře pro jihozápad.Takže by byla drtivá většina OS na Jihovýchodě což je pro další spolupráci velice dobré.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 13.10.2021 12:11:21 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Je až úsměvné co zde někteří dovedou napsat, ti snad bydlí někde v městech nebo v centru vesnice nejméně 1 km od nějakého remízku. Jestřáb se honí za potravou jen, když má velký hlad což je třeba začátek zimy. Jinak jestřáb ani nehnízdi, až na výjimky kde není potrava. Například u mne jsou největší útoky hned z jara a potom na podzim. Největší svinstvo dělají vypuštění mladí jestřábi ze záchranných stanic ti jsou zvykli na lidi, tudíž nemají přirozenou plachost. Další co si chovatele dělají sami, že do záchranných stanic dávají nepotřebné holuby. Tady na diskusi se píše, že chovatelé jsou největší škodnou. Ti co si stoji za tímto prohlášením, by si měli sáhnout do vlastního svědomí, zda nejsou taký svým jednáním příčinou, že holub nedoletí, že se holubi před startem nenapojí. Co se týče Sokolů už jsem zde uvedl výše. Úbytek ptáku zemědělské krajiny mají z 80% na svědomí velké lány zemědělců a dravci, jak tady někdo píše, že se chytají? Ti se chytají od nepaměti a ptáci byli, jenže rádoby ochránci přírody to musí na něco svést, jen aby brali dotace na monitoring a kamery na sledování dravců. Další likvidátory ptáků jsou přemnožené Sojky a Straky ti mají na svědomí zpěvné ptactvo. Ještě se zmíním o vrabcích, kteří také mizí, ti nemají kde hnízdit, jelikož stodoly prakticky vymizely a ostatní stavení nemají místa kde na hnízdění, k tomu je chytají krahujci. Bohužel za minulého režimu o dění v přírodě rozhodovali myslivci většinou bez honoráře dnes neziskové organizace bez jakékoliv zkušenosti. Když si přečtete jejích plátky tak si kolikrát protiřečí a nic se neděje.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 13.10.2021 12:16:05 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák J.Oprava:Snad dobře Pro Jihovýchod.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: luboš Holčák
Vloženo: 13.10.2021 12:43:21 (212.158.150.18 argon.bezdratovy.net)

p.Němec,a p.Dvořáku,pokud by jste znali p.Antonína tak by jste nemohli napsat takový blábol.Není vám vůbec známo kolik holubů chybí,tak se radej zaměřte kde ti holubi jsou.Plně svámi souhlasím že jsou dravci přemnoženi,ale mám takový pocit že s tím nic neuděláte,a jestli ano tak budete slavný.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 13.10.2021 13:29:05 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Pane Holčák neznám Pana Antonína vím že jenom napsal největší dravci jsou sami holubáři,Pak tuto větu by měl více objasnit pročtomu tak je.Protože jde vlastně o nařčení.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Martin Němec
Vloženo: 14.10.2021 09:14:25 (94.112.158.153 ip-94-112-158-153.net.upcbroadband.cz)

Vážený pane Dvořáku! Vy máte nařčení tak nějak v hlavě asi od narození. Tudíž to zkrátím, to co napsal pán výše. Holubáři svými debilitami, změnami směrů, nasazováním nemocných a nepřipravených holubů na závody, špatným ošetřením při transportu a dalšími extempore si sami sobě způsobují největší ztráty. A je toho mnoho co holubáři dělají. A když si potom ochránce přírody přečte byť jen jednu větu od člověka, jako jste Vy, tak se musí smíchy potrhat, protože proti němu nestojí soupeř, ale holubář a tupec, a omlouvat se za pravdu nehodlám.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Martin Němec
Vloženo: 14.10.2021 09:16:10 (94.112.158.153 ip-94-112-158-153.net.upcbroadband.cz)

pro pana Holčáka, špatně čtete, chce to číst v klidu. Já jsem jen ocitoval Dvořáka a dopsal k tomu můj názor.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 14.10.2021 10:33:58 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:-)Pane Němec omlouvat se nemusíte je to váš názor na moji osobu,Já na vaši osobu mám daleko horší názor. Ale Doporučuji vám přečtěte si výše Pana Bojka ale i jiné jeho články o přepravě a ošetření možná vám to řekne více.Bohužel toto je naše stará bolest s které se alesponˇpodle mého snažíme zlepšit.Co se týče otáčení směru to si odlasovali demokratickou cestou jednotlivá OS a já to považuji za správné.Většina OS v čechách závodí z jihovýchodu.Stráty samozřejmě jsou ale jak říká jeden můj kamarád a přítel co jsme si nachovali to tady máme a já sním naprosto souhlasím.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: luboš Holčák
Vloženo: 14.10.2021 18:51:16 (212.158.150.18 argon.bezdratovy.net)

p.Němec:omlouvám se Vám velice mrzí že jsem špatně přečet,a na verše p.Dvořáka nemá žádný smysl reagovat.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.