Prezidium - pohrdání nebo nevědomost
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 13.07.2020 07:59:58 (90.180.214.179 179.214.broadband13.iol.cz)

Spíše arogance a pohrdání nižšími složkami a jejich funkcionáři.
Prezidium na svém posledním zasedání rozhodovalo v rozporu s platným zněním stanov a jednacího řádu. Rozhodli a vyložili současné platné znění stanov a jednacího řádu schválené poslední celostátní konferencí. Máme něco schvalovat nebo je to zbytečné? Členové schválí znění ve stanovách doprava, prezidium rozhodne, vyloží , že to znamená doleva.
Rozhodli, že funkce místopředsedy a pokladníka jsou neslučitelné.

Stanovy § 4 bod 8
8. Kumulace funkcí je neslučitelná, pokud jsou tyto ve vzájemném kontrolním vztahu.

Stanovy- výbor OS
3. Výbor OS provádí rozdělení funkcí po Oblastní konferenci, nejpozději do 14 dnů po jejím konání. Ze svého středu volí místopředsedu, tajemníka a pokladníka.

Jednací řád, čl. 14 bod 4
Pokladník: Vede finanční hospodaření organizační jednotky spolek podle obecně platných zákonných předpisů. Přijímá veškeré platby a provádí výplaty jménem spolku. Spravuje účet spolku. Zpracovává výsledek hospodaření a připravuje rozpočet spolku. Odpovídá za archivaci účetních dokladů. Funkce pokladníka není slučitelná s funkcí předsedy

Tolik platné znění stanov a jednacího řádu.
Místopředseda a pokladník nejsou ve vzájemném kontrolním vztahu. Oba dva jsou členy kolektivního statutárního orgánu, z titulu funkce si jsou rovni. Může je úkolovat výbor ( kolektivní statutární orgán ) nebo konference a jím se z plnění úkolů zodpovídají.
Funkce pokladníka není slučitelná s funkcí předsedy. Tolik znění jednacího řádu, O funkci místopředsedy se nikde nepíše.

Zajímavé je, že prezidium se zabývalo jedním OS, který postupuje podle platných stanov a jednacího řádu. Neřešilo jiné OS, kde stanovy a jednací řád nedodržují. Nemají nejdříve řešit porušování stanov a následně vykládat jejich znění.

Čerpáno z veřejně dostupných zdrojů.
Některé OS nemají zvoleného místopředsedu ( jejich členové jsou i členy prezidia ) - porušují platné stanovy?
Někteří mají pokladníka – nečlena. Porušují platné stanovy? Ale, OS jsou samostatný právní subjekt, proč by nemohly na funkci pokladníka nasmlouvat odborníka. Je to lepší řešení něž člen amatér!!

Prezidium má v první řadě dodržovat schválené stanovy a ostatní řády. Nedostatky řešit návrhem úprav stanov, řádů, nechat je schválit, následně vyžadovat jejich dodržování. Řídící výbor Čech by se měl nad rozhodnutím prezidia zamyslet a na znění stanov, jednacího řádu je upozornit. Pokud je to i jejich názor, je to ještě horší.
Některým členům prezidia se divím a nejsem sám že u těchto věcí dokáží asistovat.
Registraci spolků pochopili členové prezidia po třech letech. Nemohlo by to jít v jiných případech rychleji?

Prezidium - pohrdání nebo nevědomost
Autor: Beran Josef
Vloženo: 15.07.2020 11:36:46 (85.163.101.35 85.163.101.35)

Jen zopakuji, že ve spolcích a to nejen u chovatelů PH, chybí schopní a ochotní lidé(funkcionáři), kteří se budou zabývat dodržováním stanovených a napsaných pravidel. Ostatně, celá současná doba je o zpochybňování, to co by mělo být jednoznačné. Ti dříve narození(válečná a poválečná generace) mají již zenit svých možností za sebou a mladí budou mít (v tomto případě) soutěže a vše kolem PH, tak jak si to nastaví. Bohužel a nebo snad to bude dobře. Doba ukáže.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.