Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: ZAPLETAL Bedřich st.
Vloženo: 08.12.2013 22:03:09 (80.250.31.130 80.250.31.130)

Vážení přátelé

Zvolili jsme nové Zemské výbory.Nehodlám čekat až čas ukáže,z jakého důvodu jste se nechali navolit do funkcí.Předpokládám,že se budete snažit zpomalit klesající trend počtu závodících chovatelů.Udělat soutěže atraktivní,kde může dominovat chov kvalitní co se týká holubů,jejich motivace a výběru.Nastavit soutěž s předem stanoveným počtem závodníků,kteří v průběhu sezony nebudou doplňováni a nahrazováni.Tento ekonomický systém je plně funkční v chovatelsky vyspělých zemích.V žádném případě nás nezachrání chovatelé s kříženci Německých výstavních/Šaubrů/.
Můj názor je takový:
-Nastavit soutěž s předem stanoveným počtem holubů,kteří v průběhu sezony nebudou měněni a doplňováni.
-Standardy bez výkonu,pokud ještě lítají,nechat přeletět k organizacím zabývajícími se chovem okrasných holubů.
-Cestou Referenda přes OS zjistit kokrétně,které ZO mají zájem o změnu soutěží.Výsledek umístnit na Svazových stránkách pro zpětnou kotrolu.No a většina rozhodne.Nejsme přece stádo tupců,se kterými budou manipulovat jedinci.

Vyzývám Zemské výcvikáře k odpovědi:

1.Jaký je Váš osobní názor na současný systém soutěží?

2.Umožníte členům dát svůj názor najevo?

3.Pokud budou členové požadovat změnu,zúčastníte se jí aktivně?


Přeji všem chovatelským rodinám,zdraví,pohodu a radost ze svých úspěchů.PF-2014

Děkuji Vám-Letu zdar.
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Josef Beran
Vloženo: 09.12.2013 08:33:41 (109.80.49.191 191.49.broadband17.iol.cz)

Tak tomu lze jen zatleskat, i když musím zůstat jen fandou PH. Jsem zvědav, zda se k této iniciativě postaví ZO a jejich funkcionáři čelem. Neboť odtud by měl vzejít většinový názor. Ještě když žil p. Uhlík a začalo se soutěžit s neomezeným počtem holubů a narůstaly mistrovské série, říkával, že to povede k postupnému zániku chovatelství PH u nás, k problémům a zániku kamarádského ducha...
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Borovička Ladislav
Vloženo: 09.12.2013 10:08:06 (178.72.253.34 034.253.olomouc.internethome.cz)

Kdyby se neco takoveho podařilo,bylo by to super!!!!! Plně souhlasím s panem Zapletalem,ale zároven nevěřím,že se toto podaří. Budem létat povinně všichni všechno a kdo bude mít mohutnější základnu a tím i větší možnost výběru a doplnění ten bude na špici. A ten zbytek to pomalu omrzí a bude pomalu končit. Bohužel,tak to vidím já.
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Milan Heglas ml.
Vloženo: 09.12.2013 11:22:13 (194.50.64.137 gate1.army.cz)

A já se zeptám takto: Kolik chovatelů se staralo před volbama o to, jací kandidáti jsou navrženi a s čím do této funkce vstupují? Protože pak by nebylo třeba se obávat toho, co bude následovat... Ale co, už to nějak doklepeme... Je mi z toho smutno! Tímto nenapadám zvolené funkcionáře, ale systém, který je zjevně špatný. Jak už jsem psal před volbama, nyní se chovatelé ptejte svých delegátů, proč volili toho a toho a co chce zvolený kandidát prosazovat. Ale to už zřejmě asi víte, protože od Vás měl mandát k hlasování podložený informacema o kandidátech. Nebo ne?
Jinak pro změnu soutěží a systému jako takového jsem všema 20! Já bych se ještě osobně přikláněl ke zrušení ŘV, protože na naši krajinu by stačilo prezidium a 2 sportovní komise. Zároveň snížení počtu ZO (sloučení) a ukončení zneužívání "mrtvých duší" a chovatelů do 18ti let by také nebylo od věci. Zrušením (sloučením) ZO a ŘV by se také snížil potřebný počet funkcionářů k obsazení funkcí a narostla by kvalita. Ale myslím si, že je to boj s větrnými mlýny a že pořádná reforma našeho koníčku nastane, až když bude pozdě. A ti, kteří ještě budou holubařit to pocítí mnohem víc, než kdybysme začali už nyní. To je ale můj názor a nikomu jej nevnucuji.
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Ing. Zdeněk Horák
Vloženo: 09.12.2013 14:46:24 (90.176.213.136 136.213.broadband9.iol.cz)

Přesně tak Milane, v našem svazu je to tak jak nechvalném parlamentu. Nadělají komor, výborů, podvýborů a dalších zbytečností, jen aby měli všichni funkce k přístupu a k zneužívání nějakých výhod a mohli si tak prosadit svého holuba do nejvyšších soutěží.
Pak chudák Novotný musí zastávat tři funkce. Jaký pak je za ním výsledek v holubaření a v zaměstnání výzkumného ústavu, ponechám již na jiných.
Nic nezměníme pánové, je to naprosto zbytečné. Povinně budete muset mít v mistrovství OS závod Oostende, aby měli určití výboři zajištěné počty nasazených holubů a když jich bude méně, tak dopravné majiteli stejně odhlasují a doplatí ze společné kasy.
Jsem jednoznačně pro znovu zavedení jedné celostátní organizace, která léta fungovala pro celé Československo s docela jiným stavem chovatelů a jimým počtem holubů!
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Milan Blahovský
Vloženo: 09.12.2013 17:27:25 (109.236.123.131 109.236.123.131)

Nerád poučujem, ale osobne si myslím, že každý kto chce byť volený, alebo ešte lepšie povedané pracovať pre širokú chovateľskú verejnosť,mal dať na verejnosť svoj tzv.volebný program. Po úspešnom výsledku ho následne môže verejnosť kontrolovať a v prípade zlyhania požiadať o odvolanie.
Lenže my žijeme na území bývalého Československa a tak sa aj správame. Do funkcií sa necháme zvoliť viac zo zištných , ako z tých pre chovateľov potrebných, dôvodov. Česť výnimkám.
U nás je po funuse, takže skôr je to aktuálne u vás ako sa k tomu postavíte. Živá diskusia je odstavená, odvaha chovateľom verejne sa vyjadriť chýba. Skrývať sa pod iným menom je necharakterné a slabošské. Nedivme sa potom keď to smeruje tam kam to smeruje.

Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 09.12.2013 18:13:30 (80.82.146.32 c032.netron.cz)

Rozdělení funkcí v ŘV MSS
- ŘV MSS na své ustavující schůzi rozhodl o následujícím rozdělení funkcí pro funkční období 2014-2016:
předseda: RSDr. Zdeněk Uherek
místopředseda: Ing. Jaroslav Novotný
tajemník: MVDr. Martin Polášek
pokladník: Ing. Václav Švec
člen: Marek Skrbek
člen: Aleš Truhlář
člen: František Hradil
- funkci výcvikáře MSS bude vykonávat Ing. Jaroslav Novotný

Tady není co dodat, špičkoví chovatele budou dělat křoví.
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 09.12.2013 19:43:18 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Vážený sportovní příteli pane Zapletale,
byl jsem zvolen do funkce výcvikáře ČS, tudíž otevřený dopis je adresován mně a já Vám tedy odpovídám, tak jak jsem Vám slíbil dopoledne do telefonu.

ad 1) Osobně si myslím, že máme tolik soutěží, že je chovatelé ani všechny neznají... Od mistrovstvích v ZO (generální, mkt, mst, mdt, holoubata a další), mistrovství OS (mistrovství starých, mkt, mst, mdt, holubice, roční, holoubata, královské, generální), mistrovství kooperací (např. ČMK, MDTVČ, Morava střed, jih, západ, sever, apod.), dále mistrovství ČS (GM, MKT, MST, MDT, PROFI, holoubata, roční) a MSS (GM, MKST, MMDT) a dále celostátní a také nesmím zapomenout na mistrovství chovatelů do 18 let a také samozřejmě soutěže jednotlivých holubů, každé mistrovství má své různé propozice a každý chovatel si může vybrat to, co se mu líbí a na něco se zaměřit, ale z vlastní zkušenosti vím, že někteří chovatelé ani pořádně neznají mistrovství ve své vlastní OS.
K CM - "nové" CM bylo zavedeno teprve v roce 2011, tak nevím zda je dobré ho opět měnit, nepomáhá to soutěžícím ani soutěži jako takové, i když osobně si myslím, že je CM nastaveno špatně, zcela vypadl vliv samotného chovatele, a pokud se podívám na počty chovatelů, kteří tyto podmínky splnili, tak si myslím, že to není dobrá cesta - ČS "pouhých" 28 chovatelů a MSS 124 chovatelů...

ad 2) Ano, jsem pro obnovení diskuze členů ČMS CHPH na svazových stránkách www.postovniholub.cz, ale v této otázce mi dejte čas do první celosvazové konference a první schůze prezidia, kde bych chtěl přednést můj návrh. Asi tedy po připravované EV v Brně. Příště tedy už snad na www.postovniholub.cz, kam si myslím toto téma patří. Rád bych se zasadil o větší otevřenost a transparentnost.

ad 3) Ano, vždy se snažím být aktivní, jak v ZO nebo nyní v OS a budu se snažit i v ČS, popř. prezídiu... Zatím jsem žádný požadavek na změnu soutěží nezaregistroval, pouze v naší OS na konferenci před letošní sezonou, ale změna nebyla přijata. Zde je také otázka čemu můžeme/můžete a chceme/chcete věnovat svůj volný čas, můžeme se snažit o nějakou změnu, úpravu, ale pokud nebude podpora od ZO a OS, odkud by měly návrhy na změny přicházet, tak náš drahocený čas přijde zbytečně v niveč.

Teď když už jsem se dostal k odpovědím, tak zareaguji na zbytek otevřeného dopisu, popisujete tzv. "evidenci", kterou pamatují dříve narození chovatelé, ale podle mě je to spíše otázka na Vaše vlastní OS, které v našich končinách zejména zajišťuje sportovní vyžití svých členů. A osobně si myslím, že je to z velké části otázka ekonomická.
ad standard bez výkonu, myslím, že jsme chovatelé poštovních holubů, tak jak máme v názvu svazu, zde jsem si vypomohl otevřenou encyklopedií www.wikipedie.cz (http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_holub) - cituji "Poštovní holub je plemeno holuba domácího, šlechtěné pro vynikající prostorovou orientaci a schopnost návratu domů z velkých vzdáleností."
Tím si myslím je vše jasné.
ad referendum a jeho výsledky na svazových stránkách, blízce souvisí s otázkou č. 2 a mým připravovaným návrhem, dejte mi prosím čas... Myslím si, že je to spíše problematika každé OS a od jejich zvolených zástupců by se měla tato informace dostat výše.

A nyní pozdravím ostatní sportovní přátele, kteří zde již rozpoutali další diskuzi.
ad Borovička Ladislav - co by bylo super? Evidence? Kolik ks před sezonou by bylo na listě, nezapomeňme, že z jednoho holubníku mohou závodit i 3 chovatelé (tedy 3 evidence a každý rok by si holuby mohli měnit), podle mě by se v soutěžích OS chovatelé v TOP 10 moc nezměnili. Ale můžeš připravit návrh (nezapomenout na ekonomickou stránku), předložit jej v ZO a poté v OS. Nikdo nikoho nenutí...
ad Milan Heglas - má pravdu v tom, že systém voleb a navrhování kandidátů není ideální a alespoň kandidáti mohli být zveřejněni na svazových stránkách, osobně bych to pro příště viděl i na krátké představení kandidátů a to by se nemuselo jednat pouze o volby do ŘV. Ad soutěže - viz. Ladislav. Ad ŘV vs. prezidium mám stejný osobní názor. Ad ZO to je na delší diskuzi, již jsem slyšel přesně opačný postoj...
ad Ing. Zdeněk Horák - zřejmě mířeno na ŘV MSS, závodu z Oostende si na Moravě važte, skvělá tradice, co bychom za to v ČS dali...

Bohužel není v mých silách kontrolovat a reagovat na všechny příspěvky, ale pokud máte nějaký dotaz či podnět, tak mě kontaktujte, nejlépe přes e-mail.

Všem chovatelům poštovních holubů přeji klidné prožítí svátků vánočních a vše NEJ v roce 2014!

Letu Zdar
Jan Filipi
www.filipiteam.cz, e-mail: filipiteam@seznam.cz, tel.: 731 131 830
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Milan Heglas ml.
Vloženo: 09.12.2013 20:00:35 (194.50.64.137 gate1.army.cz)

No teda Honzo, takhle se tady snad ještě nikdy žádný funkcionář nerozepsal :-)Možná se ledy pohnou...
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Ing.Stanislav Matuška
Vloženo: 11.12.2013 07:09:57 (85.93.161.170 gw.starhill.org)

Ačkoliv nepatřím mezi vrcholné funkcionáře a vlastně ani mezi aktivně závodící holubáře (jsem tím pádem nezaujatý), budu krátce reagovat na příspěvek Jana Filipiho. Je konstruktivní a ve své podstatě s ním lze jen souhlasit.

Mne však nejvíce zaujala poznámka o Celostátním Mistrovství a zde souhlasím s Honzou opravdu ve všech částech. Jistě si vzpomenete, že jsem tento systém podrobil na těchto stránkách kritice minimálně dvakrát a bylo s podivem, že mne nikdo nepodpořil, ale nikdo mně ani nenadával. Absolutně bez zájmu!

Jsem přesvědčen o tom, že i když je současné CM relativně nové, je nejlepší variantou jeho co nejrychlejší zrušení. Stále nedovedu pochopit, jak je možné sestavovat pořadí v případě, že chovatelé nestojí tzv. na stejné startovací čáře. Tuto nestejnou čáru představují rozdílný počet konaných závodů, ze kterých se v oblastech koeficienty vybírají a různý počet holubů, které mohou (kapaciteně, finančně) chovatelé nasazovat. Vliv samotného chovatele opravdu zcela vypadl. Myšlen je vliv pozorovacího umění chovatele. Umění odhalit holuba v jeho nejlepší formě, umění jeho přípravy. Jde tedy o duševní hodnoty, které mnohdy mohou porazit hodnoty hmotné. Současné mistrovství však preferuje jen a jen kvantitativní výběr. Pokud jde o hodnoty samotných koeficientů, vždyť ty jsou plně vyhodnocovány každému holubovi v individuálních kategoriích.

Závěrem se budu znova opakovat v tom, že vzorem Celostátnímu mistrovství může být Mistrovství Moravy a Slezska, kde se "hraje" na dva tipované holuby z předem označených závodů a nutno zdůraznit, že pro každou oblast ze stejného počtu označených závodů. Takový systém nevyžaduje žádné podávání evidencí a dává šanci velkému počtu chovatelů. Nemusíme od systému MSS CHPH opisovat, ale motivovat bychom se měli.

Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.12.2013 08:02:15 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Zdar.
A kdo Tě měl tehdy podpořit? "Staré psy novým kouskům nenaučíš!" - říká trvale platné a pravdivé, přísloví. Firma pokud chce něco změnit, modernizovat výrobní program, orientovat se na nový, lepší, zisk přinášející produkci a tím potažmo i možnosti lépe ohodnotit, zaměstnance, managemet i akcionáře, provede zásah do vedení - vymění ty co už jsou mentálně vyhořelí. Sport: pokud se týmu nedaří řeší se to obvykle výměnou realizačního týmu, trenera. Obvykle na podnět akcionářů v našem případě chovatelů. Bohužel,čest výjimkám, většinou nelze čekat sebereflexi od těch co už se opotřebovali.Znovu opakuji: čest výjimkám. Příklady nemusím ani uvádět. Nelze jednoznačně tvrdit že by ti "opotřebovaní" ve své době neuspěli, či jejich působení hodnotit zcela negativně, ale zkrátka vývoj jde kupředu a nároky stoupají.
Takže pokud chceme něco změnit musíme začít u těch co jsou schopní a ochotní nastoupit progresivní cestu a nebudou zakopáni v zákopech stagnace.
Potřebný tlak musí vyjít od volitelů v ZO a OS, pokud zvolí staré pořádky - nositele těchto myšlenek, tak ti budou volit či sami kandidovat stejným způsobem a k jinému pohledu na naše hnutí tedy i různá mistrovství jen těžko dojde.
Já osobně žádná mistrovsství, kromě Tebou uvedeného nerespektuji a ani se za nimi nehoním, právě pro jejich NEOBJEKTIVITU. Samozřejmě si na sobě testuji schopnost vybrat ty momentálně nejlepší v daný okamžik pro daný typ závodu za předpokládaného vývoje počasí v den závodu. Ale to si dělám jen pro sebe a pro sebe z toho i vyvozuji závěry, zejména pro vlastní poučení a také v neposlední řadě selekci po závodní sezoně. I když někdy by to třeba chtělo vyměnit i trenera, jenže každý holubář je i sám sobě managerem a sám sebe obvykle od týmu nevyhodí.
No na závěr, stále ještě věřím, že někdo najde v sobě trochu sebereflexe a ještě z kandidatury do nejvyššího orgánu odstoupí, ale uvidíme, zhodnotíme. A také, že časem (včera možná již bylo pozdě) se zruší zbytečné, drahé, někdy i rozkoly přinášející zemské řídící výbory které se, podle mne, a s radostí vidím, že podle některých reakcí,konečně, nejen podle mne, PŘEŽILY.
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Borovička Ladislav
Vloženo: 11.12.2013 11:36:58 (178.72.253.34 034.253.olomouc.internethome.cz)

Ahoj Honziku,já jakož to malý chovatel nemůžu obsahnout s 25 vdovci celý program včetně dálek. To je ovšem jen můj problém. Víc holubů jak 120 kompletně nechovám a ani nechci. Na total zase nemám už místo.Z množství soutěží jsem taky jelen,přiznám se. Zůstanu jen u těch závodů tuzemských. Já jen vím,že DT nechce lítat více chovatelů. Štárat do ničeho nechci a myslím si,že ty jsi schopný povznest chovatelství zase kousek dál. Tak ti držím palce. LETU ZDAR a pěkné svátky vánoční všem chovatelům PH
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 12.12.2013 19:02:23 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

No potěš koště! Když předseda ZO Olomouc přiznává: "Z množství soutěží jsem taky jelen...", tak to je jich asi opravdu hodně.Zároveň se zamýšlím nad tím jak to u nich funguje, když funkcionář je z toho jelen. Jak dokáže reagovat na dotazy členů ZO? Jak čte, četl úvod olomoucké ročenky, ročenek v nedávné minulosti, kde je měl, má podrobně popsány? No nic, to jen tak na okraj, ale o něčem to také vypovídá.
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Borovička Ladislav
Vloženo: 12.12.2013 23:00:25 (178.72.253.34 034.253.olomouc.internethome.cz)

Pane Adamík,v ZO Olomouc máme spoustu zkušených chovatelů,kteří jistě nepotřebují, abych jim něco vysvětloval!!!!! Za další,jak jste si jistě ráčil všimnout,tak do funkcí se dnes žádný rozhodně nežene. Já jako chovatel ,který závodí řekněmě krátce nemám ještě takový přehled jako máte Vy. Starý jezevec co holubaří již dlouhá léta. Ovšem slibuji,že svůj nedostatek se za domácí ukol doučím :-))). Mohl jsem v podstatě očekávat,že se ozve někdo Vám podobný s povzbuzujícím příspěvkem.Hledte si své ZO a NAŠE vysvětlování nechte na nas děkuji. Nehledě na to,že jsem odepisoval na příspěvek pana Zapletala a na Váš názor,nejsem upřímně vůbec zvědavý. Ale jinak i Vám samozřejmě přeji pěkné svátky vánoční.
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 13.12.2013 07:20:47 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Tak to se omlouvám, netušil jsem, že jste tak jaksi pro tuto funkci zbyl.
A také jsem asi nepochopil na kterou z otázek (1,2,3) položených Bedřichem st. jste reagoval.
I Vám přeje starý jezevec příjemné svátky vánoční a hodně úspěchů v nastávající závodní sezoně a pokud vyjde čas i v tom doučování.
Otevřený dopis Zemským výcvikářům
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 13.12.2013 10:27:57 (80.82.146.32 c032.netron.cz)

Tato diskuze, trochu ukazuje jak to vlastně je.Jan Filipi jako nový člen prezidia zde napsal svůj názor" jako jediný " za což mu patři poděkovat. Pokud nebudou mít předsedové OS kteří zastupují své členy na celostátní konferenci jasný a srozumitelný přehled o dění v našem koníčku, podložený znalosti všech soutěži a právních norem Svazu . Tak Jan Filipi bude jak sám voják v poli protože mu nikdo fundovaně nepomůže při schvalováni , třeba jeho názoru aby se ledy hnuly v před.
Staří funkcionáři kteří si myslí ,že bez nich to nejde ho "sežerou" i z botama.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.