Diskriminované občanky
Autor: Meisl Zdenek
Vloženo: 14.01.2014 23:28:34 (109.81.254.129 129.254.broadband18.iol.cz)

Vážení funkcionáři
Odvolání diskriminovaných občanů ČR ve vztahu chovatelek poštovních holubů vůči orgánům svazu ČMSCHPH
Jedná se o pí.Meislové a Adámkové,které podaly žádost o přijetí za členy svazu ČMSCHPH a jejich žádosti byly bezdůvodně zamítnuty,neboť jsou stále spojovány s kauzou Meisla Zdeňka,který je řádným členem ČMSCHPH v OVS Brno Venkov.
Výše uvedené žadatelky splňují všechny podmínky dle stanov ČMSCHPH a přesto OS Znojmo a OS Vysočina nám z neznámých důvodů neumožnili se stat řádnými členy, což je zjevná diskriminace ze strany všech funkcionářů svazu.
Dle stanov je umožněno závodit třem členům z jednoho holubníku,tudíž nechápeme volání po nových členech nejvyšších funkcionářů,potažmo p. prezidenta v IZ CHPH a nás za nové členy odmítáte přijmout.
Z uvedených důvodů bychom rády konečně již po třech letech chtěly vědět nějakou odezvu a hlavně objektivní zdůvodnění uvedeného nepřijatí,poněvadž do dnešních dnů tomu tak nebylo.

Meislová Marie
Adámková Božena
KOUZAMEISL ROSPOR MEZI OS CHPH ZNOJMO
Objektivní odůvodnění v kauze Meisl versus OS Znojmo,potažmo vyšší orgány svazuČMSCHPH

Prvopočátek všech nedorozumění již začalo v roce 1999 a to závodem Koblenz, kde došlo k přeplnění přepravních boxů některých ZO a to Hostěradice, Konice, Znojmo, Mor.Budějivice, Hrušovany n/j. Mikulov,naproti tomu ZO Mor. Krumlov, Ivančice a Prosiměřice si počty pohlídali a tudíž nepřipustili přeplněni boxů, ale v ostatních boxech bylo kolem 50 holubů.Bohužel tento závod se posunul o jeden den a třem ZO závod proběhl stardartně, zbývajícím-přeplněným se nevrátilo 90% holubů.Na další schůzi se zástupci jednotlivých ZO pohádali a Mor. Krumlov odešel do Vysočiny

Dalším bodemrozepře byl rok 2002 hostování p.Meisla,Kohoutka v OS Vysočina,kde p. Becha řekl,že chovatelé OS Znojmo jsou slabší a teť se ukáže,jak na tom kdo je.Konečné pořadí nakonec ukázalo p. Meisl byl mistr s náskokem 600 bodů před druhým a pan Kohoutek byl čtvrtý ,tato skutečnost mu do dnes nebyla zapomenuta.

Nasleduje rok 2007 ,po rozepři nadsazení plateb za sezonu odstupuje předseda p.Mareš s celým výborem tím byl zvolen nový výbor a tento dokázal závodní sezonu zajet za podstatně nižší prostředky, ale při posledním závodě řidič havarovala tudíš vozidlo bylo nepojízdné.Nový výborrozhodnul o opravě vozidla,které zajistil p.Meisl.Ještě v tomto roce žádá ZO Mor.Krumlov a Mor. Bránice o Přijetí do OS Znojmo se značným tlakem na výbor.Bohužel jsme nepředpokladali,že tento přestup je vyvolánproblémem v OS Vysočina a to kvůli autu OS Vysočina,které bylo za přispění dopravce p.Bechy a opraváře p. Cetla,znehodnoceno a oprava stala 90 000-Kč Kdybychom tuto skutečnost věděli, nikdy by nedošlo k jejich přijeti do OS Znojma

Zajištěná oprava havarovaného auta OS Znojma ve výši 116000-Kč, v této ceně je zahrnuto tažné zařízení na voženívleku OS Brna Venkova s kterou byla dohodnuta kooperace v dopravě v hodnotě 120 000-Kč dále byla dohodnuta přeprava závodu Landen 1800 holubů v ceně 36000-Kč,tím byl příjem do pokladny OS 152 000,-Kč a tyto prostředky byly použity na opravu auta,chovatelé nemuseli uhradit ani korunu ze svého.

Celkové náklady na sezonu 2008 činily box staří 2400,-Kč čl.příspěvky 600,- box holoubat 600,Kč celkem 3600,Kč tudíž tato sezonabyla bezkonkurečně nejlacinější v historii OS Znojmo.V porovnání s nynějšími sezonami,box staří 3400,-členské 800,- Kč holoubata 800,Kč celkem 5000,Kč


V roce 2008,při schůzi OS a revizi pokladny,zůstatek 15000,-Kč.Podotýkám,že za hospodaření a finance zodpovídá
výbor OS ,v čele s předsedou p.Kadlečíkem.

Začátek roku 2009 došlo k puči ze strany p. Bechy p.Mareše a ostatních funkcionářů kamarádů bez vědomí řadových členů OS Znojmo.Neboť bylo žádoucí odstavit p.Meisla z veškerých funkcí OS a taky z předsedy RK MORAVY a RK ČMSCHPH beboť zde byl nežádoucí.Pan Meisl končí v OS Znojmo a taky jako člen ČMSCHPH do OVS Brno venkov přihlašuje p.Meislovou.

Po neodůvodněném napadáním že zpronevěřil peníze OS Znojmo,byla vyvolána schůzka v restouraci Hostěradice kontrola všech dokladů přepravce za sezonu 2008.Přítomni předseda p.Becha,předseda RK p.Rubeš,členové p.Kopeček a p.Hruška.Ze strany p.Meisla,pro objektivnost p.Probošt p.Leikep.Veškeré předložené doklady p.Meislem byly akceptovány a rozdíl ve prospěch p.Meisla činil 6,-Kč.Besprostředně po kontrole byla vrácena záloha na sezonu 2009 pokladníkem.p. Meisl veškeré doklady byly poskytnuta předsedovi RK k ofocení,doklady byli vraceny.Tímto tato kouza byla pro p.Meisla ukončena,tudíž stálé napadání s OS Znojma do dnešních dnů je bezpředmětné. Dle stanov,poněvač bylo ukončené členství ČMSCHPH.Tím se výborOS Znojma dopouští křivého nařčení což je minimálně neslučitelné s morálním kreditem,případně s trestním činem.Příklad:povinné ručení auto p.Meislem bylo sjednáno u Rakouské pojišťovny,tím nemuselo být v depozitu.Převodempoviného ručení na ČP a nepodání do depozitu došlo k udělení pokuty za což nenese v žádnémpřípadě p. Meisl zodpovědnost.Další přehmat ze strany výboru byl udělen trest 4.6.2009,bez vyrozumění p.Meisla,což je v rozporu s kárným řádem svazu a navíc v té době p.Meisl nebyl členemOS Znojmo potažmo svazuČMSCHPH.Bylo by zajímavé,jak je trest evidován na svazu,když p.Meisl se zůčastnuje závodů.

Rok 2010 podává p.Meislová přihlášku do ZO Hostěradice,kde byla následně přijata.Při placení členských příspěvků všech ZO dne 6.4. 2011,nebylo umožněno zaplacení členského příspěvku za pi.Meislovou předsedou ZO Hostěradice,od ostatních členů byly příspěvky bezproblému přijaty Později vedení svazu ČMSCHPH advokátovi pí.Meislové poslalo vyjádření s tím ,že se nemůže zúčastnit závodů, neboť nezaplatila členský příspěvek do 31.1.2011,tudíš by se nemohli ostatní členi zůčastnitzávodů 2011,neboť nebyli členi ČMSCHPH.Dle stanov

Rok 2011 podává pi.Meislová přihlášku do ZO Hostěradice a na podnět předsedy OS Znojmo který vyhrožoval jestli ji přijmou že rospustí OS a Hostěradice nepřijme byla nepřijata bez udání důvodu v rozporu se stanovami ČMSCHPH které to ukládají.Z těchto důvodů se pi. Meislová dohodla s mladým chovatelem,členemZO Hostěradice a nabídla mu možnost závodit s jejími holuby p.Meislové.Pan tuto nabidku přijal a požádal o změnu souřadnic dle stanov .Vyjádření výboru OS Znojmo bylo šokující.Dostal dopis a tam stálo že p.Meisl má trest zákas závodění s jeho holuby v OS Znojmo Trest mu byl udělen 4.6. 2009 .Kdy p. Meisl nebyl člen OS Znojmo potažmo ani člen ČMSCHPH,a nikdy doručen to může být jen ve Znojmě .Pan leikep se odvolal dodnes mu nikdo neodpověděl,Na co ti pání funkcionáři tam prosim sedí.-

Tato kouza trvá již pět let"tudíž požadujeme přeskoumání výše uvedených podnětů a konečněé vyřešení,dle stanovČMSCHPH,jinak nabydeme dojmu ,že stanovy platí jen pro někoho,tudíž jsou nadbytečné a výbor OS si může dělat co chce, dle svého uvážení.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.