ČERT ABY SE V TOM VYZNAL...
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 27.03.2014 18:48:02 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Sice nejsem sám kdo se ptá, ale ostatní asi nemají dost odvahy nebo nemají "péra":

Ze zápisu č. 1 ŘV MSS z 18.03. 2014:

bod 4.3. změněn na: Jednoroční soutěže všech členů OS sdružených v MSS. O zařazení nových členů OS a hostujících chovatelů, s doletovými souřadnicemi mimo území Moravy a Slezska do těchto soutěží rozhoduje ŘV MSS. OS jsou povinna o zařazení těchto členů ŘV požádat.

Není uveden termín: tudíž můj výklad: KDYKOLIV.

S ohledem na to že je zde hovořeno/psáno o soutěži vyhlašované a pořádané ŘV MSS z logiky věci vyplývá, že tato povinnost se netýká výsledků v rámci OS. Není-liž pravda?
ČERT ABY SE V TOM VYZNAL...
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 27.03.2014 19:50:04 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,
nevím k čemu je potřeba "mit odvahu" slušně se zeptat může kdokoliv a kdykoliv.

Ze zápisu jednoznačně vyplývá to co je v něm uvedeno a interpretace je snad jasná.
Jde o zařazení do soutěží pořádaných MSS. O Oblastních sdruženích tam není ani slovo.
Obecně: Chovatel OS (patřícího do ČSCHPH, nebo ze souřadnicemi mimo Moravu a Slezsko) požádá např. o hostování v OS sdruženém v MSS, řekněme třeba chovatel z Prahy. Pokud by chtěl být uveden ve výsledcích soutěží pořádaných MSS, musí OS ve kterém hostuje požádat ŘV MSS o schválení.
Tato změna byla přijata na základě poslední fluktuace chovatelů z ČS do MSS.

10/2 Prezídium projednalo návrh předsedy Českého sdružení ing. Václava Blažka přednesený na svazové konferenci o vypracování pravidla pro přestup Oblastních sdružení mezi Českým a Moravskoslezským sdružením.
"Prezídium odsouhlasilo, že stávající stav rozdělení Oblastních sdružení mezi Českým a Moravskoslezským sdružením je do budoucna neměnný".

Pokud máte nějaké jiné dotazy, telefon nebo e-mail na mě máte a jistě i na další členy ŘV MSS.
Více nechci tyto stránky zatěžovat.
ČERT ABY SE V TOM VYZNAL...
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 28.03.2014 08:33:55 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Nejedná se jenom o mne. Pokud něco potřebuji já osobně, dovedu si informaci získat nebo se o sebe postarat.
Nebylo zodpovězeno na termín, který není v zápise uveden.

Citace ze ZŘ:

4. Hostovat v ZS jiné oblasti může chovatel i bez souhlasu vlastního OS CHPH. Základní organizace
umožňující hostování chovatele a přijímající nového člena je povinna:
a) Zvážit, zda poloha holubníku hostujícího nebo nového člena výrazně nenarušuje územní
celistvost OS
b) Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového nebo hostujícího
chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu, že poloha holubníku
hostujícího nebo nového chovatele nezpůsobí z daného letového směru poškození ostatních
účastníků závodu vlastního OS CHPH. Hostující chovatel musí mít ve výsledkové listině
i v tabulkách soutěží OS místo označení ZO nebo bydliště uvedeno „hostující“. Zahraniční
chovatel příslušnost ke státu.
c) V blízkosti státních hranic lze povolit hostování chovatelů ze Slovenska, Rakouska, Německa
a Polska. OS které povolí hostování chovatelů s holubníkem mimo území ČR, musí
zaslat jejich jmenný seznam za uplynulou sezónu výcvikáři zemského sdružení do 31.8.

Vydaný souhlas k hostování je platný jen pro příslušnou závodní sezónu. Hostování ZO není povoleno.

O tom, že ZÁVODNÍ ŘÁD, schválený celostátní konferencí má vyšší právní sílu a je nadřazen jakékoliv organizační složce snad nemusím nikoho poučovat.

I proto tyto dotazy.

Jinak také obecně: o mně je známo že dlouhodobě jsem proti fluktuaci a různým turbulencím ZO, OS atd. Nicméně je třeba postupovat v rámci toho co jsme si dříve sami schválili. A nakonec: nepokládám za správné aby Prezidium rozhodovalo nad časový rámec svého volebního období, to snad přísluší někomu jinému.
ČERT ABY SE V TOM VYZNAL...
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 28.03.2014 10:05:36 (88.81.90.5 host5.nwt.cz)

Ano, termín do kdy tam chybí, můžu se na to dnes zeptat.

Tady není řeč o ZO a OS, hostování je v jejich kompetencích.

Zbytek snad není tak těžké pochopit a nevím jak jinak bych to ještě vysvětlil. Viz nahoře.

Není třeba hledat problém, tam kde není.

Pokud jsem (mám) holubník mimo OS sdružené v MSS a chci se účastnit soutěží v MSS, musí OS ve kterém hostuji požádat ŘV o schválení, abych mohl být zařazen do soutěží.
O nic jiného nejde.ČERT ABY SE V TOM VYZNAL...
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 05.04.2014 20:18:41 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Tak další dotaz jistě obecně platný (nejenom pro mne):


6. Hlášení doletu: První dolétlí ŠPIČKOVÍ holubi ze závodů Bad Bentheim a Oostende musí být nahlášeni do 30 minut...

http://www.postovniholub.cz/zavrad/ZZ2014.htm
Z významu výše uvedené věty vyplývá, že pokud jako první, či druhý přiletí holub průměrný tak se nehlásí.
Je tomu tak?

ČERT ABY SE V TOM VYZNAL...
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 06.04.2014 08:59:31 (85.93.161.170 gw.starhill.org)

Zdeňku,
tvůj dotaz je deklarovaný jako obecný, ale v podtextu lze tušit, že v letošní sezóně si na tebe budou muset soupeři dávat velký pozor. Jestliže si v podvědomí připouštíš, že jako první či druhý ti budou přilétávat průměrní holubi, co pak lze očekávat od holubů špičkových! To tedy bude na předních pozicích řádná tlačenice.

Pro upřesnění závodního řádu a propozic navrhuji ustanovit komisi, která by definovala status špičkového a průměrného holuba a z toho tudíž povinnost hlásit či nehlásit jeho dolet. Tento status by byl pro každého holuba platný vždy jen jeden rok a při jeho definici by se vycházelo z výkonnosti roku minulého. Evidenci kvality každého holuba České republiky by vedla výše uvedená komise přes PC a seznam holubů by byl zveřejňován vždy před sezónou ve zvláštním výtisku Informačního zpravodaje. Je to jen návrh, ale je třeba se nad ním v dostatečném časovém předstihu zamyslet aby bylo v roce 2015 již vše jasné a v pořádku.

Tož tak si tady žijem :-)))

P.S.
Ještě musím svému počítači odpovědět na záludnou otázku: "Kolik je šest plus pět" a tento konstruktivní příspěvek se mně snad podaří odeslat. Zkusím číslo "11"
ČERT ABY SE V TOM VYZNAL...
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 06.04.2014 09:26:47 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Ahoj,

jsem rád, že si rozumíme.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.