založení a nezaložení klubu standardkářů
Autor: Jindřich Stach
Vloženo: 08.10.2014 16:33:13 (89.31.8.191 cust979-89-31-8-191.isp.mcnet.cz)

Dobrý den, může mi někdo kompetentní vysvětlit, proč se stalo toto,(viz.níže) a proč se k tomu náš "orgán" staví jako k nějaké odumřelé části těla, jako bychom měli lepru? Psal jsem mejla, nikdo mi neodpověděl, asi je to nezajímá, ale mě to zajímá, a budeme se tím muset něco udělat. Jednoduše když nás náš svaz nechce, (naše členské se jim ale líbí asi, že?) tak si založíme svoje! Je to ostuda, že nás staré chlapy chcete odrbávat o poslení možnosti jak se bavit.
Opravdu se mi to nelíbí, jak jste ve třech větách totálně odrovnali práci našich kamarádů.

--------

5. Standard klub, informace o ustavující konferenci

5/1 Informaci z členské schůze Českomoravského klubu standardních poštovních holubů podal Pavel Lundák.

5/2 Členové prezidia konstatovali, že ustavující konference proběhla v rozporu s platnými svazovými předpisy. Klub proto není schválenou organizační složkou svazu.
založení a nezaložení klubu standardkářů
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 08.10.2014 20:35:00 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Nevím nebyl jsem tam, nezbývá než funkcionáři Prezidia věřit, že ne všechno proběhlo v souladu se Svazovými normami. Jinak skromná otázka? Jaké akce v Klubu proběhly od jeho založení? Kolikrát jste se např. sešli, kde jsou z toho zápisy, zkrátka obecná klubová činnost?
založení a nezaložení klubu standardkářů
Autor: pastyřík jiří
Vloženo: 08.10.2014 22:41:35 (77.78.89.195 client-195.mk-as.cz)

Nejsem sice kompetentní,ale můj názor je, že založení takového klubu je v rozporu se Stanovami svazu. Stanovy § 26
zná jen pojem sportovní klub, který je zájmové seskupení členů ČMS CHPH za účelem rozšíření sportovní činnosti.A o to vám zřejmě nejde a ani jít nemůže. A jiné kluby Stanovy neznají a taky není důvod. Jinak proti chovatelům těchto holubů nic nemám jen že se jedná vlastně o šlechtění a selekci jiným směrem a ta vede k vytváření jiných plemen.
Ale to je povídání na velmi dlouhou dobu.
založení a nezaložení klubu standardkářů
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 09.10.2014 09:58:19 (62.209.192.76 ext.cz.foxconn.com)

Dobrý den p. Stach,
komu jste zasílal Vámi zmíněný e-mail?

Nikdo není proti Vašemu klubu, doufám, že záměr byl opravdu sportovní, jak je uvedeno v březnovém zápisu Prezidia ČMS CHPH, tak klub měl následující cíl - docílit zvýšení celkové úrovně vystavovaných holubů kategorie standard ČMS CHPH v zahraniční konkurenci, to je tedy standard s výkonem...

Je ale nutné dodržovat stanovy ČMS CHPH, které na ustavující schůzi klubu dodrženy nebyly, a proto Prezídium rozhodlo tak, jak rozhodlo.

Cituji ze Stanov ČMS CHPH (jde především o první větu) - §10 Zásady organizace odst. 5:
Orgány a komise ČMS CHPH se mohou usnášet, jakmile je přítomná více jak polovina jejich členů nebo delegátů. Hlasování může být veřejné nebo tajné. Pro platnost usnesení je potřebná více jako polovina hlasů přítomných členů nebo delegátů, pokud v těchto stanovách není výslovně uvedeno jinak. V případě rovnosti hlasů při veřejném hlasování rozhoduje hlas předsedajícího.

Navázal bych na pana Adamíka a ptám se Vás jaká byla činnost klubu od dubna 2014? Na web stránkách www.standardni-holub.webnode.cz není o žádné aktivitě zmínka.

Děkuji a Letu zdar
Jan Filipi
člen Prezídia ČMS CHPH
založení a nezaložení klubu standardkářů
Autor: Zdeněk adamík
Vloženo: 09.10.2014 12:20:28 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Takže nyní je to jasnější. Pokud to tedy myslejí opravdu vážně, bude třeba zcela nový přípravný výbor (tento zklamal a vůči Prezidiu se rovněž nechoval korektně)a noví lidé pak v souladu se Svazovými dokumenty mohou usilovat o statut klubu od roku 2015, no moc času jim na tak náročný úkol již nezbývá, ale zvládnout se to jistě dá.
Podle mého názoru, bude asi po stávajících zkušenostech nutné, pověřit úkolem ÚRK, prověření seznamu členů předložených (který bude předložen) k žádosti o uznání klubu a v případě zjištěných nedostatků vynaložené náklady vyúčtovat přípravnému výboru.
Jsem rovněž toho názoru, že tento postup je oboustranně korektní a zároveň i závazný.
založení a nezaložení klubu standardkářů
Autor: Jindřich Stach
Vloženo: 09.10.2014 15:54:34 (89.31.8.191 cust979-89-31-8-191.isp.mcnet.cz)

Děkuji oboum pánům za korektní odpovědi. Pane Adamíku, máte pravdu, je potřeba nad tím zamakat.

Pěkný den, Stach.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.