Zápis ŘV MSS.
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 24.10.2014 10:00:10 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Po přečtení zápisu ŘV ze dne 7.10.2014.
U bou 4 jsem se trochu pozastavil a srovnal s § 12 skladování holubů v nasazovacím středisku. V tom paragrafu je stanovená doba od kdy je povinnost krmit a napájet. U přepravy holubů jen po 6 hodinách ale od kdy není zmínka. Jestli že přepravce poveze holuby celou noc a celý den , holuby napojí v 15 hodin , potom ve 21 hodin, tím pádem naplnil ustanovení zmíněného paragrafu.

4. Návrh programu ZZ a MMDT pro rok 2015

V diskusi k tomuto bodu vystoupil Marek Skrbek s připomínkou k přepravě pásmových závodů. ŘV MSS ukládá přepravcům pásmových závodů MMDT plně dodržovat ustanovení Závodního řádu §13 a podmínky vyplývající z Veterinárního zákona č.166/1999 Sb. a zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. ŘV MSS dále ukládá přepravcům pásmových závodů MMDT pořízení videozáznamu z krmení, napájení a startu holubů.


d. Pravidelné napájeni a krmeni holubů po celou dobu přepravy, nejméně po 6 ti hodinách.
Počet napájení a krmení je určen délkou přepravy na závod a klimatickými podmínkami.

§ 12 Opatření v zasazovacím středisku.
Spadají do pravomoci vedoucího ZS nebo jím pověřeného zástupce.

2. Skladování zasazených holubů – Doba od nakošování do naložení holubů do přepravního
prostředku nepřesáhne 2 hodiny. Pokud je limit překročen, je nutno zajistit krmení a napájení
holubů.
Pokud se mýlím, prosím o slušnou a odbornou odpověď.
Jelikož do dnešní doby se většinou schválí plán závodu a cena za holuba ale za co chovatel zaplatí už se nedozví. Pouze ví ,že mu někdo holuba odveze , jak bude o něj postaráno během přepravy už mu do toho nic není. Potom se divíme ,že chovatelů ubývá nejen stárnutím členské základny.
Bojko.
Zápis ŘV MSS.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 24.10.2014 13:06:50 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Já to chápu tak, možná to vyplývá i z logiky věci, že počátkem je čas naložení holubů do Zoobusu v prvním svozném uzlu a po 6 hodinách se holubi ošetřují, a tak dále v pravidelných intervalech.
Námitky, že holubi nepijí či nežerou, bych ponechal na holubech samotných....
A Zoobusy a vleky, které nemají dostatečné vnitřní osvětlení bych nepřipustil k přepravě, rovněž je potřeba přezkoumat zda mají zoobusy dostatečnou kapacitu zásobníků s vodou na počet napájení při přepravě + možný den stání na místě startu. V dnešní době už není prakticky možné tankovat vodu na "každé" benzince.
Zápis ŘV MSS.
Autor: Zdeněk Kvapil
Vloženo: 24.10.2014 21:24:48 (178.22.116.252 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Zápis ŘV MSS
Není pravda,že chovatelé ZO Blatec nemohli nasazovat.V ZO Prostějov nasazovali dva,jeden 5x,druhý1x.Panu Škovranovi žádná ZO v okolí neumožnila nasazování.V ZO Prostějov o tom rozhodla členská schůze,kdo rozhodl jinde nevím.Nasazování bylo umožněno panu Škovranovi v ZO Lipník,což neakceptoval.Jaké jsou mezilidské vztahy mohl posoudit pan RNDr.Uherek,který byl přítomen na výboru OS Haná.Nevím proč se z ŘV nikdo nezajímal proč odcházejí chovatelé ze ZO Blatec a zda zbytek členů v ZO Blatec je schopno naplnit §3ZŘ bod 2,3,§6 ZŘ bod 2,3.Nahlášeno bylo 13 chovatelů,z toho 4 nelétající,5 rodina a 3chov.kteří nasadí na 3-5 závodů na sezonu.Zasazovací středisko Blatec zrušila KONFERENCE OS Haná.ŘV na svém zasedání uložil VÝBORU OS Haná zřídit ZS Blatec dle §10 bodu 1 Stanov.ŘV nezapomněl dodat,že při nesplnění tohoto nařízení zahájí se všemi členy výboru OS Haná Disciplinární řízení dle §2 a §3 Dis.řádu.Kde jsou demokratické zásady,co nejvyšším orgánem OS-snad konference, pokud se nemýlím.A celý výsledek:ZO Horka,ZO Olomouc-chtějí do OS Uničov-ZO Luběnice nevím a prakticky se rozpadl výbor OS Haná.Ten který chtěl problémy řešit za dané DEMOKRACIE raději rezignoval a ani se mu nedivím.Poslední-co stanovy a nový OZ a zákon o sdružování občanů.
Zápis ŘV MSS.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 25.10.2014 06:01:25 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

No já našel něco jiného na jednom webu:

Mnoho chovatelů se mě ptalo proč se letos nezúčastňujeme závodů holubů. Vysvětlení je jednoduché, kvůli lidské závisti, pomstychtivosti a hlouposti.
Začalo to pomluvou a křivým obviněním a i když ŘV MSSCHP konstatoval že to jako pomluva vypadá, neudělal nic pro její eliminaci. Pomlouvající tedy pokračují a šíří i nadále nehorázné lži a přesto že se nezakládají na pravdě a nejsou pro ně sebemenší důkazy, mnoho bývalých poražených soupeřů na ně rádo slyší. Přitom nejde o nic jiného než jen závist a strach s konkurence.
Následně se přitvrdilo a výbor OS Haná rozhodoval o zrušení zasazovacího střediska, kde se zúčastňujeme závodů ač pro to nebyl důvod. Počet členů ZO i závodících chovatelů bohatě splňoval podmínky bezproblémového provozu a byl i vyšší než v mnohých jiných organizacích. Přestože byl několikrát porušen závodní řád ze strany výboru OS a přesto že na to bylo vedení OS upozorněno řídícím výborem MSS CHPH, nakonec se zasazovací středisko zrušilo i přes rozpor se ZŘ. Přitom hlavní argument vedení OS - že nemohou ZO kontrolovat a že nevěří že může fungovat - byly zcestné, když na jiné schůzi bylo odsouhlasena kontrola na každé nasazení, závod a vyhodnocení, které jsme se nikdy nebránili. Kontrol u nás bylo již tolik že bylo spíše vyjímkou když nějaká nebyla. Šlo tedy o pomstu z pocitu moci, bezprecedentní likvidaci a potrestání všech členů organizace. Tzv. kolektivní trest. Ale potrestání čeho, když k žádnému provinění nedošlo?
Navíc si nechal výbor OS následně konferecí MSS CHPH posvětit přičlenění chovatelů do organizace, kam odešla většina pomlouvajících chovatelů. Pro nás zásadní rozhodnutí tak udělali lidé, kteří si vyslechli stanovisko pouze jedné strany a neměli tak vůbec možnost vytvořit si objektivní názor. Z organizace která nám byla přidělena nám bylo již dopředu vyhrožováno že budeme nasazovat za plotem, že budeme platit mnoho desítek tisíc nájemného a dokonce i fyzickým napadáním. Bohužel ono středisko je v majetku soukromé osoby a ta se podle toho i tak chová. O osudu ZS se rozhodlo bez jeho zástupců a bez možnosti obhajoby.
I přes snahu nasazovat jinde se toto nesetkalo s ochotou a víceméně se k nám většina oslovených obrátila zády. A to i přesto, když jsem avizovat že se nám nejedná o nějaké špičkové závodění ale pouze o nasazování bez konstatování, jen pro radost z doletu.
Tento likvidační přístup je v absolutním rozporu k prohlášením o snaze přilákat k holubaření další chovatele. Pro nové a budoucí chovatele to pak znamená že není o co stát. Kdy se soupeři poráží nikoliv na závodech, ale na schůzích a jednáních. Kdy se sebemenší úspěch neodpouští. Kdy se ze závisti dokáže vymyslet tolik teorií, pomluv a nepravd jak jich jen může být. Kdy se argumentuje čímkoliv i křivým pohledem, kdy se věci překrucují či vytrhávají z kontextu a platné svazové směrnice a řády se ohýbají až praskají. Do funkcí jdou lidé, pro které je hlavní důvod pomoci si sám sobě a uškodit těm kdo jsou proti nim, a bohužel pro nezájem chovatelské většiny cokoliv dělat, tyto funkce obvykle dostanou.To jsou bohužel vlastnosti některých chovatelů a funkcionářů.
Pokud bychom někdy závodní řád porušili tak bychom rozhodně nemohli být oceněni a vedlo by se s námi disciplinární řízení - A rozhodně tomu tak není uvažujte zdravým rozumem a nevěřte všemu co Vám kdo nakuká.
Zápis ŘV MSS.
Autor: Beran J.
Vloženo: 25.10.2014 08:56:02 (109.80.49.191 191.49.broadband17.iol.cz)

Ono vlastně ZŘ dává možnost k různým dohadům, teóriím a to perfektní formulací, kdy může být někdo vyřazen pro "nepřiměřený náskok". Nikde však nikdo neformuluje matematicky co je a co už není nepřiměřené a tak se s podvodníky sveze i poctivý chovatel, kterému jedinec zaletěl životní závod, když pořadatel závodu neudělá vše potřebné pro naplnění objektivity. Myslím si, že rozhodování o všem, by mělo vycházet z doložených faktů a ne jen teórií, pomluv a závisti. A právě lidé, kteří šíří"hospodskou šeptandu", škodí nejvíce celému sportu. Bohužel, jak píše p. Adamík, do funkcí se dostávají ti, kdož spíše naslochají šeptandě a fakta jim jsou cizí.
Zápis ŘV MSS.
Autor: Hradil František
Vloženo: 25.10.2014 14:43:59 (93.93.33.1 cgn-01.mitranet.cz)

Pane Adamík, Vy hledáte na webu,aby jste nemusel hledat posílám zápis z výborové schůze OS Haná.

Zápis z jednání výboru OS Haná ze dne 1.6.2014

F.Hradil ,V.Valenta,ing.Hrubý, J.Sehnal,Z.Vysloužil,L. Novák

Předseda OS Haná seznámil členy výboru z jednání na mimořádné schůzi
ŘV MSS ze dne 27.5.2014.

František Hradil navrhl řešení celé situace tím, že ZO Blatec bude zařazena do ZS Prostějov, které je svým prostorovým a technickým uspořádáním a vzdáleností nejvhodnější. ŘV MSS se s navrženým řešením předsedy OS Haná-Olomouc ztotožňuje.
ŘV MSS upozorňuje výbor OS Haná-Olomouc, že je nutné splnit rozhodnutí Moravské konference a umožnit nasazování členů ZO Blatec v ZS Prostějov. Rozhodnutí výboru OS o složení ZS je plně a výhradně v jeho pravomoci a ZO, které jsou začleněny v ZS jsou povinny toto rozhodnutí respektovat.
ŘV MSS konstatuje, že výbor OS Haná-Olomouc učiní rozhodnutí o začlenění chovatelů ZO Blatec do ZS Prostějov neprodleně a informuje všechny zúčastněné nejpozději do termínu 1.6.2014!
ŘV MSS upozorňuje výbor OS Haná-Olomouc, že nesplněním rozhodnutí Zemské konference o začlenění ZO Blatec jako celku do nejvhodnějšího ZS se OS Haná-Olomouc vystavuje možnému postihu podle § 2 a § 3 Disciplinárního řádu.


Výbor celou situaci k ZS Blatec znovu projednal, zdokumentoval možnosti v nejbližších ZS, Luběnice ,Olomouc,Prostějov, tyto ZO jsou ochotny začlenit všechny chovatele ZS Blatec ,ale ne duo Škovranových a také p.ing.Chytila . Ukazuje se ,že mezi těmito chovateli a výše zmíněnými ZS jsou velmi silně narušeny mezilidské vztahy.V ZS Horka jsou prostory k nasazování omezené ,zde není možno chovatele ZO Blatec začlenit z kapacitních důvodů. Proto se jako jediná možná alternativa z hlediska nejvhodnějšího ZS jeví začlenit chovatele ZO Blatec do ZS Lipník na rok 2014.
Výbor OS Haná schvaluje začlenění chovatelů ZO Blatec jako celek do ZS Lipník pro rok 2014 .
ZO Blatec uhradila pohledávky k OS Haná k 1.6.2014 .

Výbor OS Haná ještě v letošní sezóně povede jednání se ZO Prostějov o začlenění chovatelů ZO Blatec do ZS Prostějov na rok 2015.

Zapsal : 1.6.2014

Hradil František
Předseda OS Haná


Zápis ŘV MSS.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 25.10.2014 17:32:24 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Zdravím Vás, respektuji všechny tři strany sporu. Nicméně na mne to působí skutečně jako účelové jednání, které se, pokud je mi známo, táhne od listopadu 2013. Teď se podívejte na termíny jednání výboru a z toho vyplývající termíny následné. No u nás začíná oficiálně sezona koncem měsíce dubna a předpokládám tedy, že v OS Haná rovněž. Dále bych chtěl zdvořile poznamenat, že mám informaci o tom, že dva z těch lidí, kteří přešli tuším v listopadu minulého roku do ZO Olomouc se nechali v ZO Blatec cca měsíc předtím zvolit do výboru ZO Blatec. Asi nějak prozřeli či co, nebo jim bylo někým něco slíbeno? V každém případě byli zvolení a funkci přijali na tříleté období, nechci vás jako funkcionáře ŘV MSS tady poučovat o příslušných ustanoveních Svazových dokumentů jenom naznačuji, že funkci musejí vykonávat kvalitně zodpovědně atd., rezignaci může přijat pouze ten kdo je do funkce zvolil tudíž v tomto případě členská schůze dané ZO. Pokud čl. sch. ZO rezignaci nepřijme je jejich povinností naplnit celé funkční období kvalitní prací. Pokud tak neučiní, což je evidentně tento případ, měli by být disciplinárně řešeni disciplinárním orgánem I. stupně, který to je víte stejně dobře jako já.
Jistě je možné, že jsou narušeny mezilidské vztahy a zřejmě podobně jako je tomu u rozvodů manželství, tak obvykle jsou "vinny" obě strany, některá více některá méně nebo 50/50. Bohužel občas si to některá ze stran nepřizná a háže vinu jen na stranu druhou.
Nechci tady někomu dělat soudce, nicméně pokud někdo někoho nazve veřejně podvodníkem bez relevantních písemných či jim na roveň postavených důkazů, tak je to přinejmenším nekorektní. A to je pravděpodobně počátek těchto lapálií. O mne je obecně známo že podvodníky nesnáším a navrhuji vždy, když k tomu mám příležitost, horní hranice trestů, nicméně jedině tehdy pokud mám, máme, důkazy. Na domněnky, smyšlenky ohledy neberu. A pokud by snad výše uvedené duo nebo jednotlivec podváděli tak byste za těch pár let co je "honíte" na to už přišli nebo jste naprosto neschopní, což ale nepředpokládám.
Takže suma sumárum možnými restrukturálními hrátkami prosím nenahrazujte kvalitní kontrolní činnost.

Zápis ŘV MSS.
Autor: Jiří Smékal
Vloženo: 25.10.2014 22:30:58 (85.71.225.6 6.225.broadband4.iol.cz)

Zdravím Vás, pane Adamík. To laciné kopnutí Vašeho 1. příspěvku ze Standových stránek je z mého pohledu také účelové, ale chápu to. Hodnotit zmíněnou „schůzi“ ZO Blatec a dokonce volbu výboru, ke které zase dle mých informací vůbec nedošlo, je od Vás hodně odvážné, ale budiž. Co mě dostalo, tak ten závěr, jak „honíme“ duo a poukazujete na kvalitní kontrolní činnost. Proč takovou „smyšlenku“ předkládáte, když zápisy MSS CHPH jednoznačně prokazují, že „honičku“ zahájil ŘV a hodlá v ní pokračovat. Mohu Vás ubezpečit, že nikoho v Hané situace kolem kauzy Škovran netěší. Jako bývalý člen výboru OS jsem se v roce 2012 několikrát pozastavoval nad opětovným tlakem ŘV MSS na nepřetržité kontroly mistrovského holubníku ve Slavoníně. Měl jsem za to, že pokud se v roce 2011 žádné pochybení při nadstandardní jednostranně zaměřené a bezesporu nepříjemné kontrolní činnosti nepotvrdilo, tak se vše vrací do normálu. Bohužel, pro ŘV MSS bylo naše duo Škovran stále podezřelé. Když však v závěru sezóny 2013 Standa nedokázal vysvětlit určité doletové pochybnosti dosud jemu nejbližším kolegům ze ZO Blatec a oni bezprostředně reagovali přestupem do ZO Olomouc, čímž se snížil počet létajících chovatelů v ZO na 5 a konference OS zasazovací středisko logicky zrušila (v minulosti již tak učinila v případě ZO Brodek), přístup svazových funkcionářů se rázem změnil. Celý rok 2014 musel pravděpodobně nejobětavější předseda OS opět čelit nátlaku ŘV, tentokrát na nepochopitelné obnovení zasazovacího střediska v téměř rodinné ZO Blatec ?! Pane Adamík, myslím si, že většina chovatelů i v OS Haná stále uznává Standu jako špičkového chovatele a holubářského profesora, ale to, že nyní nezávodí, rozhodně není chyba výboru OS Haná. Bohužel, on sám pro očištění jména nic neudělal, resp. účelově doplnil ZO o rodinné příslušníky, neboť pravděpodobně přezíravě spoléhal, že jeho problém direktivně vyřeší Jarda, Zdeněk nebo Uďa. Tak snad svazová demokracie a kamarádské soutěžení fungovat nemohou ?! František Hradil po nařízeném obnovení zasazovacího střediska Blatec minulý týden z funkce předsedy OS Haná odstoupil a do ZO Blatec se budou posílat svazem organizované profesionální kontroly …. A pokud to „naprosto neschopní restrukturální hrátkaři “ v „Hané“, kteří především díky výše uvedeným pánům Kvapilovi a Hradilovi i přes vážnou havárii zoobusu dokončili zdárně celou letošní sezónu, hned nepochopí, tak jim ŘV MSS opětovně pohrozí disciplinárním řízením …

Zdraví, štěstí, kamarádství a lepší ŘV přeje všem moravským chovatelům ing. Jiří Smékal
Zápis ŘV MSS.
Autor: Zdeněk Kvapil
Vloženo: 25.10.2014 23:30:19 (178.22.116.252 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Vážený pane Beran,hospodská šeptanda opravdu sportu škodí a škodí i jiným věcem,ale s tím ,že se do funkcí dostávají ti co šeptandě naslouchají a fakta jsou jim cizí s Vámi nesouhlasím.Ti hodně chytří již dnes do žádných funkcí nechtějí a ti méně chytří z obavy aby některé organizace nezanikly se pod nátlakem nechají zvolit.To ale netuší,jaká falešná hra je čeká.Proto se více vyjadřovat nebudu,jelikož bych mohl dopadnout jak výše píše kamarád ing.Jirka Smékal
Zápis ŘV MSS.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 26.10.2014 08:54:51 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Jo, jo: "Máme to těžké", říká jeden můj kamarád a dodává: "Ale slon to má nejtěžší!"
Pravda se někdy těžce hledá a ještě hůře nachází. Nicméně budu se opakovat: co je psané to je dané, přeloženo do holubářské řeči: Co je v Protokolech o kontrole, to je platné a dané. Pokud tam však nic o chybách či dokonce podvodech není, tak to není chyba kontrolovaných ale KONTROLUJÍCÍCH, nebo žádné takové přestupky neexistovaly a neexistují. Na řeči typu: já jsem viděl, já jsem slyšel či neslyšel, které tu jistí chovatelé před časem také zveřejnili, objektivní člověk nic nedá. S tím snad se mnou budete oba souhlasit. A pokud měli jistí lidé ze ZO Blatec důkazy - věcné argumenty, měli s Duem Škovranů zahájit nebo dát podnět k disciplinárnímu řízení, a to se rovněž, pokud je mi známo (ale nemusím vědět všechno) nestalo. Že vším tím tříletým "honem na lišku" už utrávení Škovrani na podobné řeči nereagovali je také možné, i když já bych se asi kousl a zareagoval, a to jak s vysvětlením tak možnýmn podáním žaloby na autory. V jakém smyslu, je jistě také každému jasné.
V naší ZO také v inkriminované době proběhl diskuzní příspěvek jstého chovatele J.M., který při schůzi sdělil přítomným: mluvil jsem nedávno s jistým panem B. S. a ten mi řekl: "Už je máme". A dál to nechci rozvádět.
Tedy vážení až někdy někoho "budete mít", buďte si jistí, že já budu jeden z prvních který bude požadovat nejtvrdší trest.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.