Vzkaz
Autor: Václav Špilar
Vloženo: 08.08.2016 16:56:57 (77.48.200.109 77.48.200.109)

Aleši Truhláři!
Ani presidium jako celek, natož jeho jednotlivý člen nemá právo zasahovat do kooperací schválených jednotlivými ŘV. V zápise z konference ČS CHPH ze dne 18.3.2016 je jasně uvedeno které kooperace jsou schválené.
Protože tato kooperace byla výcvikářem ČS umístěna na stránky JE SCHVÁLENÁ.
Věřím, že v co nejkratší době zařídíš nápravu a výsledky MJČ jako celku budou znovu zveřejněny.

S pozdravem
Václav Špilar
Vzkaz
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 08.08.2016 19:42:41 (37.48.23.214 37-48-23-214.tmcz.cz)

Dobrý den, celou věc týkající se kumulací kooperaci ve vztahu k CM jsme si s Václavem vyřídili telefonicky.
AT
Vzkaz
Autor: Miroslav Žeblinský
Vloženo: 08.08.2016 20:59:03 (217.77.171.102 217.77.171.102)

Ještě že jste si to vyříkali po telefonu.
A vysvětlení pro řadové chovatele MJC, kterých se ty změny především týkají ?
Vzkaz
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 08.08.2016 21:22:34 (62.209.192.76 ext.cz.foxconn.com)

Vážení sportovní přátelé,
není co vysvětlovat, zítra budou výsledky kooperace opět zveřejněny...
Ohledně kooperace MJČ mě Aleš Truhlář v minulém týdnu telefonicky kontaktoval a byl ubezpečen, že jde o oprávněnou a schválenou kooperaci, která splňuje všechny podmínky. Nechápu, že je možné bez mého vědomí smazat oficiální výsledky. Opravdu mám velmi rád, když se někdo snaží upravovat podmínky až po sezóně, komupak se to opět (ne)hodí do krámu? Duch fair play? Asi žádný, ale mě už snad nepřekvapí nic.
Letu zdar
Jan Filipi
výcvikář ČS CHPH
Vzkaz
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 08.08.2016 23:04:02 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,
jde o poměrně "složitou" věc a opět zde není jasný výklad jak vlastně postupovat.
1/3 V oblasti změn Stanov a Závodního řádu Ing. Švec Václav přednesl změny schválené na
zemský konferencích a to změnu členství během závodní sezóny, pravomoc prezídia
schvalovat název Oblastního sdružení, vydávání výsledků z jednoho závodu v rámci
kooperace dvou Oblastních sdružení.
9/3 Ing. Novotný informoval o tom, že při výpočtech nadoblastních soutěží dochází ke spekulativnímu spojování výsledků závodů některých oblastí v rámci schválených kooperací, pro výpočty koeficientů. Sportovní komise vypracuje návrh na úpravu Závodního řádu CHPH.
12/2 Truhlář Aleš poukázal na to, aby bylo dodržováno usnesení z minulé
konference, kde bylo stanoveno, že výsledky ze závodů mohou byt vypočítávány
pouze samostatný OS nebo OS + kooperující OS, a nebo pásmové výsledky. Není
možné, aby OS vydávala jednotlivé výsledky i s dalšími OS.
Další oblastí, kterou Ing. Švec Václav přednesl, byla otázka vydávání výsledků. Znění § 17 ZŘ upravit
tak, že pouze nahlášené kooperace lze použít pro výpočet závodu v případě nesplnění limitů dle bodu 1.
Z jednoho závodu lze vydat pouze jedny výsledky kooperace mezi dvěma OS.
Tolik výtah z posledních zápisů. Zvláště poslední věta je velmi důležitá !!! Ale každý si ji může vyložit po svém, jelikož není zcela jasně řečeno "A" ani "B".
Z jednoho závodu lze vydat pouze jedny výsledky kooperace mezi 2 OS.
Týká se to mj. MJČ: Příklad: Závod "A" - výsledky z kooperace Č.B.,Prácheň, Český Západ, Tábor, dále ze stejného závodu Č.B + Tábor a ještě Prácheň + Český Západ. Celkem tedy 3 výsledky kooperace, když mohou být jedny ?
A co ZZ? - je to kooperace - nedořešeno.
Honzo, nehledej v tom nic osobního, mně toto nijak nezvýhodňuje a vůbec se mně to nedotýká, já jen chci stejné a rovné podmínky pro každého. Když jsem tě v minulém týdnu telefonicky kontaktoval, ohledně tohoto "problému" tak si mi řekl, že ji nahlásil přepravce. Já bych na to ani nepřišel, kdybych nemusel přidělovat body při nesplnění počtů nasazených holubů.
Klidně ať je třeba 50 kooperací, to je jen dobře, ale ať jsou jasná a stejná pravidla pro všechny.
Závěrem snad jen to: Je třeba však kontrolovat soutěže a vypočtené
výsledky a to před schválením prezídiem. Za kontrolora ze strany prezidia byl
schválen Truhlář Aleš.
P.S. Výsledky se kontrolují po sezoně :-)
Fair play, rovným a (rovnějším) podmínkám pro všechny ZDAR
Vzkaz
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 09.08.2016 00:28:51 (62.209.192.76 ext.cz.foxconn.com)

Dal jsi si dost práce, ale proč jste tedy nesmazali všechny výsledky kooperací na DT v Čechách či spojení pásem MSS Jih a Střed? Měl si na letošní konferenci asi dávat větší pozor, když pan prezident Novotný po tvém příspěvku vysvětloval postup pro schvalování kooperací. Tvůj příspěvek není srovnán chronologicky správně, takže tebou zmíněná "poslední" věta není poslední...
Je správné, že výsledky kontroluješ, ale mazat správné výsledky bez upozornění? To nebude ten správný postup... Určitě si o tom popovídáme za měsíc na schůzi Prezidia.
Vzkaz
Autor: Milan Heglas ml.
Vloženo: 09.08.2016 07:54:19 (194.50.64.137 gate1.army.cz)

Jen jestli není zakopaný pes v § 17 - Výpočet výsledků.

1. Výsledky lze vydávat při účasti nejméně 20 chovatelů a 150 holubů a pouze takové výsledky lze použít pro výpočet mistrovství a soutěží OS, zemských a celostátních.

Logicky, pokud kooperuje 6 OS na DT (což je super), tak ještě díky § 17 hledají pro ně-jejich chovatele, nejvhodnější variantu kooperace, ze které se budou dopočítávat body do mistrovství os... Jinak ti chovatelé nemají motivaci na ty dt nasazovat, když v té celkové kooperaci jejich os umístí např. jen 5% a z toho se přidělí body. Když už takto někdo "zasahuje" oskám do jejich mistrovství OS, tak ať se potom nediví, že hledají varianty, jak z toho ven (pro případ dopočítávání bodů, i kooperaci se sousední OS)!
Nehledě na ten chaos, který to dělá v "aktuálním" pořadí mistrovství OS...

Vzkaz
Autor: Beran Josef
Vloženo: 09.08.2016 10:24:14 (90.181.32.78 78.32.broadband14.iol.cz)

Bohužel již jsem jen fanda(zdravotní důvody), ale sleduji celé dění kolem PH. Pro mne je udivující, že do nějaké tabulky, např. mistrovství OS, se někde dopočítávají body z kooperací-vlastně úplně jiné soutěže. To je důsledek toho, že OS mají málo chovatelů, veklé územní rozpětí atd. Bohužel, OS jsou u nás historicky zažité a tak se hledají různé cestičky, jak závodit na DT, získávat koeficienty atd. Prostě doba je jiná a zatím se nedaří si uvědomit, že je třeba zásadní změny. Pokud se budou hledat "reformy" a "vychytávky" ve stávajícícm systému, pak je to jedna z příčin poklesu členské základny. Při všech úvahách se málo kdy zohledňují zájmy "mlčící" většiny a neefektivně se využívají dnešní možnosti IT. Až na čestné výjimky. Ale to je o většinové vůli chovatelů a jejich delgátů.....
Vzkaz
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 09.08.2016 11:06:11 (217.197.156.169 mail.vydoz.cz)

Ano Milane, přesně.....
Vzkaz
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 09.08.2016 11:55:46 (2a00:1028:96c7:acda:4192:eb57:6163:1919 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-4192-eb57-6163-1919.ipv6.broadband.iol.cz)

Výcviková (sportovní)komise ČMS CHPH zasedá, obvykle pozdě, a je z toho nějaký výstup, někdy logický, jindy méně, možná i neobratně formulovaný nebo jsem blbej a nerozumím některé formulaci. Nicméně: když už nějaký výstup z toho jednání je, měl by se dostat na celostátní konferenci, být o něm řádně hlasováno. Jinak je to mrhání časem, prostředky a neúcta k členům této komise.
Na Slovensku je její hlavní náplní, případně rozšířené komise, pečlivá kontrola docílených výsledků, kompletní závodní dokumenhtace, a to co možná nejdříve po skončené závodní sezoně. Nedovedu si představit jak to může zvládnout fyzicky jedna osoba, a to ani nehovořím o možné chybovosti s ohledem na množství informací ke kontrole předložených (nebo je to jinak?).
Takže poučme se u sousedů. Přidejme komisi více pravomocí a hlavně dejme jí šanci své návrhy prezentovat na konferencích!

Vzkaz
Autor: Ing.Stan.Matuška (registrovaný)
Vloženo: 09.08.2016 16:31:39 (85.93.161.170 gw.starhill.org)

Pane Berane,
zaujala mně vaše větička: "Pro mne je udivující, že do nějaké tabulky, např. mistrovství OS, se někde dopočítávají body z kooperací-vlastně úplně jiné soutěže."

Pro mne je to rovněž udivující. Protože dopočítáním bodů z jiné konkurence do bodované soutěže OS se dopouštíme sčítání jablek s hruškami. Pořadí chovatelů poté nekoresponduje s úrovní jejich chovatelských kvalit. Takže prakticky nejde o mistrovství daného OS.

Stanovením podmínky pro uznání závodu tuším 150 holubů a 20 chovatelů se sleduje co, vlastně?

-Aby byly OS větší, aby se nedrobily? Ale minimální početnost OS přece řeší jiný předpis.

-Aby mezi sebou oblasti spolupracovaly? To řeší "neviditelná ruka" trhu, jak říkával pan Klaus. Ekonomicky je přece téměř nemožné, aby na dlouhou trať některé OS vezlo 150 - 200 holubů. Není to ani vhodné pro samotné holuby. Malé hejno má vždy těžší život.

-Abychom ctili podmínky FCI? Nesmysl. Jde o mistrovství OS a ne o mistrovství FCI. Při výpočtech koeficientů FCI výpočetní programy nevhodné konkurence jednoduše vyřadí. Podívejte se, jakými úspěchy a z jakých konkurencí se chlubí třeba Belgičané a Holanďané. Častokrát i menšími než je 100 kusů! A nikomu to nevadí. Jestli zase nejsme papežštější než papež?

K čemu dopočítávání bodů v malých oblastech v reálu vede? K ještě většímu nezájmu o účast na dlouhých tratích. Bezprostředně po výpočtu chovatelům nejsou přiděleny ODPOVÍDAJÍCÍ body z konkurence oblasti. Dosažené body z kooperace se jim doplňují ručně až po výpočtu kooperačního závodu a to je jako čtení včerejších novin. A to zdaleka není to nejhorší, viz výše.

Vzkaz
Autor: Peter Matalik
Vloženo: 09.08.2016 17:55:30 (213.81.199.3 stip-static-3.213-81-199.telecom.sk)

Stando. Správe a výstižne !
Vzkaz
Autor: Miloš Javůrek
Vloženo: 10.08.2016 14:22:09 (188.75.176.70 188.75.176.70)

PŘESNĚ TAK!!!

DĚKUJI MILANE ZA VÁŠ SKVĚLÝ PŘÍSPĚVEK A VÁM OSTATNÍM, CO SE PŘIDÁVÁTE.

Toto bodování je zcela postavené na hlavu a marně v něm hledám logiku! Přeci v rámci kooperace máte mnohem větší šanci na umístění jiného počtu holubů než v OS. A to jak směrem nahoru, tak také dolů. Proč je toto vůbec v ZŘ? Vždyť je to blbost..

Vidím to u nás. Jsme malá oblast a co se týče počtu nasazených holubů na DT, malinká. Naše chovatele nemotivuje nasazovat na DT z důvodu ztrát (to je však úplně jiné téma!) a také proto, že vyjde prakticky zcela na stejno DT vynechat a nahnat si body na KT, ST. To potom chovatel, který neletí ŽADNOU trať nad 400km, může být do 5. místa v OS. A čím to je??
Kdyby byly tratě bodované v rámci OS (pro FCI závod neplatný) za každého počtu nasazených holubů a v případě Oostende např. 200 body, tak by se chovatelé, kteří mají zažité JEN mistrovství OS museli začít hodně otáčet, aby byli vidět... Ale takto??
Vzkaz
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 10.08.2016 21:36:52 (213.235.185.168 213.235.185.168)

§ 17 odst.1 ZŘ se projednával z mé iniciativy i na schůzi sportovní komise při CV v Hluku, bohužel změna neprošla dále a s CM je to stejné... Snad rok 2017 již poměří umění/odhad chovatelů a mistrovství OS nebude zkreslováno...
Letu zdar
JF
Vzkaz
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.08.2016 01:46:55 (2a00:1028:96c7:acda:dd50:6e2c:fcca:bcfe dynamic-2a00-1028-96c7-acda-dd50-6e2c-fcca-bcfe.ipv6.broadband.iol.cz)

Posuďte prosím sami:

4. Projednali minimální počty chovatelů a holubů pro vydávání výsledků viz § 17 odst.1 ZŘ. Doporučují oblastním spolkům využívat smysluplné kooperace se sousedními OS, tyto nahlásit každoročně do 28.2. ŘV zemského spolku viz § 17 odst. 2 ZŘ.
V Hluku 11.12.2015 Ing. Václav Švec
předseda sportovní
Vzkaz
Autor: matuška stanislav
Vloženo: 11.08.2016 14:58:23 (85.93.161.170 gw.starhill.org)

Pro vydávání výsledků nepotřebuje žádný oblastní spolek stanovovat minimální počty holubů. Počítač vypočítá závod a přidělí body když bude nasazeno jakékoliv množství. Zdůrazňuji i velmi malé množství holubů.

Doporučení k vytváření smysluplných kooperací s okolními oblastními spolky je jednoznačně dobrým doporučením. Nesouvisí však s mistrovstvím OS, ale slouží k získávání dobrých koeficientů FCI a k lepší ekonomice pořádání závodů. Samozřejmě také ke srovnávání kvality v širší konkurenci, pokud taková kooperace současně vyhlásí nějaký druh společného mistrovství.

Takže vzhlížejme s nadějí k roku 2017, kdy možná konečně ze závodního řádu zmizí nesmyslné minimální počty holubů potřebné k uznání závodu a také nefér Celostátní mistrovství postavené na zcela NEROVNÝCH základech ...

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.