VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Ing.Stan.Matuška (registrovaný)
Vloženo: 31.05.2013 11:56:11 (85.93.188.160 ip-85-93-188-160.wscnet.cz)

Máme za sebou první měsíc sezóny 2013. Jak ho budeme hodnotit? Hodně oblastí hned v úvodu mělo dvoudenní závody, což není na krátkých tratích nic příjemného. Počasí se zkrátka předvádí se všemi svými vrtochy.

V měsíci květnu nás sluníčko potěšilo pouhými 80-ti hodinami svitu, přičemž normální doba je vyčíslena hodnotou 400 hodin. V lesech rostou podzimní houby a všechno je tak nějak naruby.

Chovatelé lamentují nad vysokými ztrátami a pokud někteří vysoké ztráty nemají, pak alespoň oplakávají nějakého význačného holuba svého holubníku. A taková ztráta hodně bolí.

Máme před sebou další víkend a rozhodně nepůjde o procházku růžovou zahrádkou. Je na startovacích komisích, jak se
k velmi těžké situaci postaví. Jak tak sleduji prognózy, vyhraje v nadcházejícím víkendu ten, kdo uteče. Svět se kvůli případně zrušenému závodu jistě nezboří, ale bude také hodně těch, kteří budou tvrdit, že "holub musí letět". Dovolím si připomenout, že toto klišé bude zaznívat ze suchých bytečků, ve kterých bude, v mnoha případech i zatopeno. Červen, nečerven ...
VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Ing.Stan.Matuška (registrovaný)
Vloženo: 05.06.2013 07:10:35 (85.93.188.160 ip-85-93-188-160.wscnet.cz)

Uplynulý víkend proběhl zcela v pořádku? Zdá se, že ano. Slunce patrně svítilo, nikde nepršelo a dolety byly vynikající. Žádné změny tratí ani termínů se nekonaly.

Na slovenských diskusních stránkách (i tam se musí registrovat) je k průběhu závodů 35 diskusních vstupů, ale u nás se patrně nic zvláštního neděje. Tím v žádném případě nevyzývám k napadání pořadatelů, ale ke zveřejnění zkušeností.

Nebo je příčinou výše zmíněná registrace? Anonymně lze funkcionářům vynadat do sytosti, ale podepsat se pod svůj názor je přece tak obtížné. Jsou skutečně slovenští chovatelé tak rozdílní od našich? Jsou odvážnější ve zveřejňování svých názorů, stojí si za nimi? Docházím k názoru, že patrně ano.
VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Jurásek Martin (registrovaný)
Vloženo: 05.06.2013 08:06:47 (80.251.252.141 mlekarna.mikroo.uh.cz)

Všiml jsem si, že třeba ohledně minulého víkendu probíhají diskuze, mnohdy i ostřejší, na diskuzních fórech jednotlivých OS. A ono je to asi svým způsobem tak i správně, že si to řeší hlavně ti, kterých se to týká na jejich stránce. Jinak co se týká třeba naší OS UH, tak jsme měli dle plánu letět Rottendorf a Tábor, Rottendorf byl den před nasazováním zrušen, což bylo z mého pohledu vzhledem k předpovědím správné rozhodnutí. Do Tábora se sice jelo, ale holubi byli nakonec staženi do Humpolce, kde byli ve 13.00 h vypuštěni. Výsledky ještě nemáme, ale co vím, tak jedni z prvních holubů na vzdálenosti 165 km byli kolem 15.15 h, procenta budou končit asi kolem 15.50 - 15.55 h (hrubý odhad). S kým jsem mluvil, tak ztráty jsou minimální, ale na druhou stranu někomu chyběli i výborní závodníci. Co si tak v rámci OS během i po závodu telefonujeme, tak zrušení Rottendorfu hodnoceno jednoznačně kladně, k vypuštění Humpolce jsem zaznamenal nějaké výhrady, ale ty budou vždycky. Zodpovědní si určitě své rozhodnutí obhájí (pokud to bude nutné). Dost našich chovatelů využilo tuto trať i jako prolet pro DT holuby a tito vesměs dorazili v pořádku a může se s nimi na první moravskou DT tedy počítat. Jinak my jsme s kolegou nasadili 13 ks ročních (jiné nemáme) a chybí 2 ks, ale tito zatím v sezóně dosud nic lepšího neukázali, takže se nad nimi silně stahují "sekerková mračna". Takže tak u nás z mého pohledu. Letu zdar.
VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Bojko Stanislav (registrovaný)
Vloženo: 05.06.2013 10:35:31 (80.82.146.32 c032.netron.cz)

Letošní sezona má dle mne dvě příčiny , dlouhá zima bez sluníčka ,tudíž holubi nejsou v patřičné formě. Za další kolikrát přecpané boxy, v tom chladu dělají své. Holubi v přecpaném boxu mají trochu navlhlé peří a trochu deště udělá své. Holub musí vydat daleko víc síly aby se vůbec dostál domů. V diskusi byli kolikrát zmíněni Poláci jakých dosahují výsledků . Možná by se chtělo poučit a dát do Závodního řádu to co mají Poláci a to dle FCI. Dávám k nahlédnutí výňatek o přepravě ,jak v Polščině tak překlad na Gogle překladači.
8. Powierzchnia podłogi przypadającej na jednego gołębia obowiązująca przy lotach do 400 km – wynosi 300 cm2 a przy lotach powyżej 400 kilometrów - 340 cm2.
Za przestrzeganie wyżej opisanych zasad odpowiedzialny jest organizator lotu.
W przypadku stwierdzenia rażących przekroczeń dopuszczalnego limitu gołębi w klatkach transportowych jednostka nadrzędna związku ma obowiązek skierowania do właściwej Komisji Dyscyplinarnej pozew oskarżenie – przeciwko Prezesowi i Wiceprezesowi do spraw Lotowych jednostki organizującej lot. Za rażące naruszenie limitu uważa się przekroczenie ponad 10 %.

8. Podlahová plocha na jednoho holuba v platnost, jakmile létající do 400 km - je 300 cm2 a během letů nad 400 km - 340 cm2.
Dodržování výše uvedených pravidel odpovídá organizátor let.
V případě, že do očí bijící překračuje povolený limit holubů v klecích přepravní hlavní jednotka má tedy odkaz na příslušnou disciplinární komisí soud obžaloby - proti prezidenta a viceprezidenta pro jednotce, která organizuje letu Lot.Flagrantním porušením limitu musí být překročena více než 10%.
Možná by chtělo trochu ,rozumné diskuse na toto téma.
VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Ing.Stan.Matuška (registrovaný)
Vloženo: 05.06.2013 11:15:32 (85.93.188.160 ip-85-93-188-160.wscnet.cz)

Naše oblast Uničov závod Louny i Kirschberg přeložila z neděle na pondělí 3.6.2013.

Kirschberg zařazený do Královského mistrovství střední Moravy byl nakonec změněn na severněji položený Eisenach. Start v 11:00 hodin do dobrého počasí. Holoubci však u nás narazili do počasí zcela opačného. Procenta skončí první den, někdo zaletěl dobře, někdo hůře, dosažené rychlosti poměrně vysoké.

Louny byly nakonec zkráceny na Mochov se startem ve 14:30 hodin. V tomto případě si moc počasí vybírat nešlo. Přesto holoubci dorazili relativně dobře, jsou letos na deště asi již zvyklí.

Jak změnu termínu a vypuštění hodnotit? Závody se uskutečnily, body jsou rozděleny, ale někteří holubi, tím mám na mysli dobré holuby, se však díky nepříliš vhodnému počasí i ztratili. Je na zhodnocení samotných chovatelů, zda získané body stojí za případnou ztrátu dobrých holubů.
Pokud ano, pak bylo vše v pořádku.
VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Beran Josef (registrovaný)
Vloženo: 06.06.2013 07:17:33 (109.80.49.191 191.49.broadband17.iol.cz)

Možná trochu polemiky by si zasluhoval termín dobří holubi. Každý chovatel PH ví, že skoro každý dobrý závodník končí na poli cti a slávy, tedy na závodech. Těch skutečně vynikajích jedinců, kteří jsou včas zastaveni pro chovné účely, je malé procento. Každý rovněž si vyzkoušel, že i mnohokrát špičkově umístěný holub se ztratí, v následující sezóně, třeba hned z krátkého závodu s optimálními podmínkymi, kdy doletí domů téměř vše. Rozhodně ztráta osvědčeného a spolehlivého závodníka mrzí více než začínajícího ročáka, ale takovouto ztrátu bych nutně nespojoval s vhodným, či nevhodným vypuštěním. Navíc se domnívám, že startovací komise každé OS má jasně dáno členskou základnou manntinely. V některé OS chtějí, aby na startu i v předpokládaném doletovém koridoru, bylo naprosto perfektní počasí, jinde vybírají tvrdší holuby a tak jim stačí, když v místě startu je příznivo a na trase pak mohou být i srážky. To vše je na domluvě a rozhodnutí, které pak musí do praxe uvést startovací komise. Tyto skutečnosti pak ví každý chovatel před nasazováním a podle toho si vybere závodní tým pro daný závod a nebo se nezúčastní. Toto je jeho právo a také povinnost ke svým svěřencům a měl by jen sledovat, zda starovací komise dodržela mantinely a pokud ne, pak neplnění takovéto povinností může nahlásit a dle ZŘ, by mělo být řešeno. Jinak v dobách, kdy se holubi vozili vlakem a nebyl internet, bylo v mnoha sezónách více a vítězů si chovatelé dost považovali.
VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Ing.Stan.Matuška (registrovaný)
Vloženo: 06.06.2013 09:10:58 (85.93.188.160 ip-85-93-188-160.wscnet.cz)

Nelze než s Vámi, pane Berane, souhlasit. Kdyby ovšem bylo v praxi činěno vše tak, jak popisujete. Pokud jste zmínil předem stanovené mantinely, bylo by vše v naprostém pořádku, muselo by se však mezi nimi pohybovat.

Existují totiž oblasti, ve kterých "startovací komise" již zlikvidovaly značné počty holubů, v jedné došlo dokonce téměř k inzultaci "startéra", chtělo by se říct mordýře. Že si ho základna nemusí příště do této funkce volit? Samozřejmě, že nemusí. Členové jsou však později na schůzích mlčenliví a mohlo by se říct: "Dobře jim tak! Mají takové funkcionáře, jaké si zaslouží."

V OS Uničov se můžeme pochlubit tím, že starty byly vždy pečlivě promýšleny a holubi se neztráceli zbytečně. V minulém víkendu však nastala skutečně krizová situace a komunikace začala pod tlakem skřípat. Závod Moravy Střed se nejprve zrušil, pak se o den přesunul a nakonec i změnil. Při nasazování na krátký závod se změna termínu nasazování dostala k chovatelům tak pozdě, že se tito již museli vracet zpět domů s holuby v koších. Zbytečná cesta, zbytečně motivovaní holubi, zbytečně a špatně nakrmení holubi atd.. Ztracený den, zbytečné finanční náklady. Zkrátka řada nepříjemností, které mohly mít vliv na úspěšný dolet přeloženého, takto pozdě odloženého závodu.

Jak jsem již předeslal. Oba závody nakonec holubi zvládli vcelku úspěšně. Katastrofa se nekonala, něco se ztratilo, body jsou rozděleny...
VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Bojko Stanislav (registrovaný)
Vloženo: 06.06.2013 13:48:30 (80.82.146.32 c032.netron.cz)

Závody jsou úspěšné nebo ne z mnoha pohledu. Někomu stačí ,že dolétly procenta , zbytek mu až tak nevadí, jelikož má dost náhrady.Jinému záleží na každém holubovi jelikož má malý stav.
Proto je kolikrát ,těžké se dohodnout. V našem Závodním řadě nejsou pevně stanovené mantinely,proto jsou různé dohady ,co kdyby a jak. Každý chovatel nemá možnost se rozhodovat dle internetu aby se mohl rozhodnout dát nebo ne. Členská základna ubývá, když to půjde tak dál, tak sbohem šáteček.
VRTOCHY LETOŠNÍ SEZÓNY
Autor: Ing. Horák Zdeněk (registrovaný)
Vloženo: 07.06.2013 19:51:36 (90.176.213.136 136.213.broadband9.iol.cz)

Morava střed nám uspořádala 1. zahraniční závod. Pro většinu chovatelů pogrom, ale když už to někteří holubi absolvovali, výpočtáři jednotlivých OS výsledky spočítali, tak se společné výsledky zadrhli na nějakém šoukalovi, který si usurpil zveřejnování na svazové stránce, nyní nekoná.
Za týden, co za týden, po neděli nás už bude zajímat celomoravský Cheb a Eisenach si již nikdo nevspomene.
Myslím si, že máme člověka operativnějšího, pracovitějšího,odbornějšího, kterého ovšem mezi sebe tito samozvanci nepustí!
Konec poštovního holubářství pod tímto vedením vidím velmi brzy!!!

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.