Závodní řád
Autor: Jiří Vik
Vloženo: 02.04.2017 19:29:36 (88.103.192.69 88.103.192.69)

Dobrý den.Zajímalo by mě zda je platný ZŘ ve kterém jsou uvedeny názvy "Základní organizace" (ZO),které vlastně zanikly a nahradily je "Místní spolky" MS.Ty v ZŘ uvedeny nejsou.Děkuji za odpověď.J.Vik MS Náchod
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 02.04.2017 19:52:11 (2a00:1028:96c7:acda:c1fd:9b7e:d623:e967 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-c1fd-9b7e-d623-e967.ipv6.broadband.iol.cz)

Takový Závodní řád je matoucí,v nesouladu se Stanovami naším základním dokumentem o NOZ ani nemluvě. Tudíž podle mne, minimálně v těch paragrafech, ustanoveních, kde se takový text nachází, NEPLATNÝ. Nápravu může zjednat jen Celostátní konference.
Avšak nebylo by namístě tento stav přikládat za vinu novým členům Prezidia.
Závodní řád
Autor: Andrš Vladimir
Vloženo: 04.04.2017 11:28:54 (188.75.177.126 188.75.177.126)

Co to máš za matroš Vildo???
Vypadá to, že nejsi úplný Dežo. Příště podepsat, jinak DOST DOBRÝ..
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 04.04.2017 14:15:23 (2a00:1028:96c7:acda:a1ac:d637:fed0:6a60 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-a1ac-d637-fed0-6a60.ipv6.broadband.iol.cz)

Vilém naráží, oprávněně, na nesmyslný výklad o délce víkendu (možnostech nasazení limitu mistrovských holubů).(viz. Zápis č. 2 z Prezidia). Ten NESMYSL ohledně jejich výkladu závodní víkend = týden!!! Do nebe volající pitomost! Pokud např. dojde z důvodu špatného počasí k posunutí závodu z neděle na pondělí (bude se muset zůstat na místě startu o den déle, nebo ti inteligentnější budou namísto v sobotu košovat v neděli) a další týden je v ZP dvojzávod, tak to znamená kvůli limitům sport družstev, že jeden z těch závodů nebudeme moci letět. O eliminaci závodu uprostřed týdne v daném případě (třeba i s využitím svátečních dnů uprostřed týdne), ani nemluvě. Tak buď ať si chlapci na to nachystají peněženky a chovatelům to osobně v takovém případě uhradí anebo ať se nad sebou zamyslí.
Hned po přečtení předmětného Zápisu jsem se obrátil na předsedu KRK MSS CHPH. Nicméně konstruktivní odpověď dosud nemám.
Pozn.: není to sranda. Občas, tu či jinde, píši s úmyslem rozvířit debatu nebo obveselilt mysl, ale toto není, bohužel, tento případ.
Závodní řád
Autor: Andrš Vladimir
Vloženo: 04.04.2017 19:20:41 (188.75.177.126 188.75.177.126)

Bože, Vy jste MAGOŘI!!!!
Závodní řád
Autor: Pavel Florián
Vloženo: 05.04.2017 17:30:51 (91.232.86.254 ip-91-232-86-254.xlnet.cz)

Kdysi jsem se rozhodl,že už do diskuse nevstoupím ,ale nesmysl který vymyslelo nové presidium a které nás stálo spoustů nervu ačasu mě donutil do ní vstoupit.Vzhledem k tomu,že nesedím denně u počítače,jsem na tento nesmysl s víkendem pondělí až nedělezjistil 26.3.(zápis dán ve známost24.3.).Vzhledem k tomu,že už 13.3.2017 jsem zaslal závodní pláning Novotnému,tak jsem mu okamžitě volal.Měli jsme totiž v plánu 29.4.Chrudim 1,1.5.Chrudim 2,6.5.Praha1,
8.5.Praha2 s počtem mistrů 25/7.Ing.Novotný se jenom zasmál asdělil,že nejsme sami abude kontaktovat p.Filipiho výsledek mi sdělí.Následně volal předseda OS p.Filipimu a dověděl se,že propozice(kde je výslovně uvedeno-vikend SO NE)může presidium kdykoliv změnit.Od p.ing.Novotného jsem se pak dověděl,že musíme závodní plán přepracovat.Změna plánu není takový problém.Problém nastává u chovatelů,jelikož drtivá většina si hlásí na závody a samozřejmě platí počet mistrů.Je obtížné vysvětlit,že to několik let šlo a teď to nejde.Ubudou nám počty holubů a samozřejmě i finance.To už nemluvím o komplikacích,které už naznačil p.Adamík.Poštovní holuby chovám od roku 1962,ale s větším nesmyslem jsem se nesetkal.
Florián-Výcv.referent OS Opava
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 05.04.2017 18:15:07 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Asi tak, ZŘ je ještě z dílny Novotného, změny byly schválené na konferenci. Každá OS měla tam svého zástupce, možná se projevila jejích fundovanost při hlasováni. Výsledek je takový jaký je, sám Filipi nemůže měnit nic. Každý dobře ví, že vrcholný orgán je Konference.
Závodní řád
Autor: Pavel Florián
Vloženo: 05.04.2017 19:22:48 (91.232.86.254 ip-91-232-86-254.xlnet.cz)

Pane Bojko,změny nebyly odsouhlašený na žádné konferenci.Napřed se v tom zorientujte a pak pište.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 05.04.2017 19:32:13 (2a00:1028:96c7:acda:b148:5159:935c:1f6c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b148-5159-935c-1f6c.ipv6.broadband.iol.cz)

Dnes jsem obdržel odpověď od předsedy KRK p. P. Lundáka, která mě neuspokojila, což jsem mu dal také najevo.
Ústřední revizní komise totiž nesplnila v tomto případě paragraf 12 Stanov, neboť se pouze dotázala autorů tohoto nesmyslu a to jen některých, prý hlavně českých, co na to říkají.
Je mi líto, že se takto musím vyjádřit, neboť Pavla Lundáka mám jako chovatele rád, nicméně takový je současný stav. Je už teď na předsedech OS aby zaujali příslušné stanovisko a "nařízení" respektovali nebo naopak. V každém případě pokud se zachovají dle vlastního rozumu, nic, podle mne, neporuší a následně to mohou Prezidiu "vysvětlit" na Celostátní, případně mimořádné konferenci.
Závodní řád
Autor: Pavel Florián
Vloženo: 05.04.2017 19:33:38 (91.232.86.254 ip-91-232-86-254.xlnet.cz)

Právě jsem se díval na Doplňující propozice výkonnostních soutěží,kde je nadále uvedeno vikend sobota,neděle.
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 05.04.2017 20:44:39 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Nechci nikomu nic vnucovat, ale je to výtažek z platného ZŘ.

VSTUPNÍ USTANOVENÍ
Schválením tohoto Závodního řádu konferencí delegátů dne 25. 2. 2017 se ruší v celém rozsahu
doposud platný Závodní řád, včetně veškerých dodatků.
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 05.04.2017 21:10:44 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Propozice
Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky
zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. V jednom víkendu smí OS
pořádat maximálně dva závody. Počet mistrovských holubů v závod maximálně 30, na jeden
víkend (so, ne) 40.
Schváleno Konferencí svazu 25.2.2017

Zápis ze schoze Prezidia 16.3
5/7 Podán výklad bodu 2.4. Propozic výkonnostních soutěží ČR, kdy je jedním víkendem (so, ne) myšlen celý týden, tedy
od pondělí do neděle, tak, aby byly dodrženy počty mistrovských holubů a maximální možný počet závodů. V jednom týdnu
je tedy např. maximálně možné uspořádat závod ve středu s 20 mistrovskými holuby a druhý závod v sobotu opět
s 20 mistrovskými holuby. Odsouhlaseno.
Co bylo na konferenci schváleno to bylo vysvětleno.

Nemám k tomu co dodat už jsem to naznačil v mým prvním příspěvku.
Závodní řád
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 05.04.2017 21:32:05 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,
považuji tento výklad za velmi nešťastný:

"Podán výklad bodu 2.4. Propozic výkonnostních soutěží ČR, kdy je jedním víkendem (so, ne) myšlen celý týden, tedy
od pondělí do neděle, tak, aby byly dodrženy počty mistrovských holubů a maximální možný počet závodů. V jednom týdnu
je tedy např. maximálně možné uspořádat závod ve středu s 20 mistrovskými holuby a druhý závod v sobotu opět
s 20 mistrovskými holuby."

Celostátní konference odsouhlasila tento bod v původním znění (tedy víkendem se rozumí SO, NE).
Šlo o to, že některé OS chtěly, nebo chtějí uspořádat v jednom týdnu závody 3. Kolem tohoto bodu se vedla poměrně dlouhá diskuze.
Logicky nezačíná víkend pondělím (pro Viléma).
Propozice soutěží řeší jen závodní víkend a v něm může OS pořádat maximálně 2 závody. Jestli pořádá závod i přes týden - to v tomto dokumentu řešeno není a obávám se, že je toto velmi těžko jakkoliv postižitelné.
Prezidiu šlo především o to, aby byly soutěžní podmínky pro všechny stejné (Viz CM 2017) a alespoň v něčem nastavit stejnou laťku pro všechny.

Nic víc za tím nehledejte.

Spíše je to otázka pro ÚRK

Aleš Truhlář
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 05.04.2017 21:35:19 (2a00:1028:96c7:acda:b148:5159:935c:1f6c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b148-5159-935c-1f6c.ipv6.broadband.iol.cz)

Propozice schválil nejvyšší orgán a jsou zcela jednoznačné. Všechno další je zmatečné, neoprávněné a zbytečné.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 06.04.2017 06:51:15 (2a00:1028:96c7:acda:b148:5159:935c:1f6c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b148-5159-935c-1f6c.ipv6.broadband.iol.cz)

Aleši, východisko je jediné. ÚRK ihned doporučí Prezidiu s ohledem na jeho překročení kompetencí a zmatečný předmětný výklad urychlenou revokaci tohoto článku (odstavce) Zápisu č. 2. Prezidium se následně "elektronicky sejde" (snad to všichni umějí) předmětné revokuje a provede o tom Zápis.
Rychlé a jednoduché (tlačí nás čas).
Pokud ani toto někdo nepochopí bude to znamenat, že nezná a nedodržuje Svazové základní dokumenty (v tomto případě ten kdo to vede, tedy prezident) a v takovém případě je s podivem proč někdo do funkcí kandiduje? Předpokládám tedy, že už příště si tuto otázku nebudeme muset pokládat a bude se rozhodovat s rozvahou a odpovídající přípravou na jednání organizačních složek jakéhokoliv org. stupně.
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 06.04.2017 09:07:06 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Konference byla 25.2, závodní plány se odesílaly do 31.3.
Tak nevím kdo je vinen, jestli předsedové OS kteří zvedali ruce aniž by mysleli co to způsobí, nebo President který je vykonavatelem unesení konference. Ti kteří zvedali ruce měli dost času upravit závodní plán, dle toho pro co hlasovali.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 06.04.2017 11:00:04 (2a00:1028:96c7:acda:9c43:e5e:9122:5092 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-9c43-0e5e-9122-5092.ipv6.broadband.iol.cz)

Evidentně tomu nerozumíš, tak už se, prosím, neztrapňuj. Myslím to s Tebou dobře.
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 06.04.2017 11:19:35 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Zato ty jsi genius na vše, jenom se někdy spleteš. Bohužel tak to je.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 06.04.2017 12:12:09 (2a00:1028:96c7:acda:9c43:e5e:9122:5092 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-9c43-0e5e-9122-5092.ipv6.broadband.iol.cz)

Ano, souhlasím, nikdo není neomylný.
Závodní řád
Autor: Andrš Vladimir
Vloženo: 07.04.2017 10:16:18 (188.75.177.126 188.75.177.126)

Opět nezklamal,,VILDA.
Závodní řád
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 07.04.2017 12:52:03 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Vážení sportovní přátelé,
na webových stránkách ČMS CHPH www.postovniholub.cz jsem zveřejnil své vyjádření k aktuálnímu tématu. Bohužel se nám zde diskuze opět zvrtla. Pánové, rozum do hrsti a poštovní holuby do koše.
Všem členům ČMS CHPH přeji úspěšný vstup do závodní sezóny 2017!
Letu zdar
Jan Filipi
Prezident ČMS CHPH
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 07.04.2017 12:59:51 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Děkuji za vysvětleni i pro ty ostatní a snad to pochopí i genius.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 07.04.2017 13:03:32 (2a00:1028:96c7:acda:5d02:167b:7f05:ca3c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-5d02-167b-7f05-ca3c.ipv6.broadband.iol.cz)

Co třeba toto: firma nemá dostatek zakázek. V pondělí přijde šéf do práce zavolá si chlapy a řekne: „Ve vedení jsme se rozhodli, že bez ohledu na to co je církevní, český a mezinárodní standard, že víkend má namísto dvou, sedm dnů. Seberte se a běžte domů, samozřejmě víkend se neplatí, kde vezmete peníze na živobytí je nám jedno. Nazdar!“

Děkujeme, ........
Závodní řád
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 07.04.2017 13:40:48 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Pane Adamíku pěkné přirovnání, avšak opět zavádějící.
Náš svaz naštěstí není žádnou firmou. Nechci se nikoho dotknout, ale pokud by byl, tak bychom se nejspíše s některými zaměstnanci už dávno museli rozloučit ;)
Sezóna se blíží, vypínám "pekelný" stroj (PC) a jdu se věnovat našim svěřencům. Všem přeji úspěšnou sezónu a přívětivější počasí během ní!
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 07.04.2017 14:48:16 (2a00:1028:96c7:acda:b85d:348f:16f2:570a dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b85d-348f-16f2-570a.ipv6.broadband.iol.cz)

Nedomnívám se že jste tak...nebo Kalouskův učeň, viz. Vaše argumentace kde dáváte důraz na podružnou informaci, aniž byste zargumentoval proč 2 = 7, a navíc blafujete chovatelskou veřejnost viz.: "Na základě § 28 odst 2., že má prezidium právo? No to snad ne.
Tento § umožňuje výklad Stanov a dalších předpisů uvedených v § 10 odst.4 písm j) (což jsou: jednací, závodní, disciplinární a výstavní řád).
Ale meritem věci jsou Propozice soutěží a ty jsou zakotveny v § 10 odst. 4 písm.l) a to je v pravomoci výhradně Celostátní konference.
Prezidium tudíž nemá žádné právo jejich výkladu!!!!!!!!!!!!! A už vůbec ne odlišného výkladu !!!!!!
Neočekával bych, že budu muset někoho, kdo si troufne bez znalostí Svazových dokumentů kandidovat na vrcholné funkce. Tak to vážně ne.
A ještě dovětek: někdy se stává, že majitelé vymění vedoucího manažera, ale to už je jiná písnička.
Hezký den přeji.
Závodní řád
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 07.04.2017 18:51:35 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Ve všech diskuzních fórech jde bohužel o stále stejnou písničku, jasně dané téma se během pár příspěvků překroutí na jiné. Nikdo většinou neopustí svou pravdu.
Závodní týden se v ČMS CHPH = 7 a to tak, aby všichni členové měli stejné podmínky. Kdo chce, pochopí, kdo nechce, tomu už asi nic nepomůže. Jak se zdá, tak je to pro některé nežádoucí stav, i přesto, že jsou všechny letové plány OS CHPH pro letošní sezónu v pořádku.
Pokud budeme citovat z nějakých dokumentů, tak vždy, prosím, o uvedení kompletního znění. Ať se v tom všichni vyznají a nikdo není uveden v omyl. Někam se vám ve výčtu ztratilo "a dalších vnitřních předpisů Svazu".
Tedy celé znění § 10 odst. 4 písm. j) je "schvalování jednacího řádu, závodního řádu, disciplinárního řádu, výstavního řádu a dalších vnitřních předpisů Svazu".
Co teď? I mistr tesař se někdy utne? Nebo se dozvíme, že výše zmíněné propozice nejsou předpisem svazu?
Žádní funkcionáři, kromě vedoucích ZS, nejsou ze znalostí dokumentů testováni, tudíž jejich znalost je neměřitelnou.
Bohužel nevím, co budete muset, někde se vám zatoulalo sloveso.
Téma je asi vyčerpáno, nemám již nic, co bych k tomuto tématu dodal a přenechávám místo ostatním diskutujícím, pokud nějací vůbec budou.
Všem přeji pěkný víkend, pokud možno strávený ve společnosti vašich poštovních holubů, závodní sezóna začíná.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 07.04.2017 19:15:53 (2a00:1028:96c7:acda:25a7:bb2:b166:2d4 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-25a7-0bb2-b166-02d4.ipv6.broadband.iol.cz)

Tak začnu od konce: sloveso se mi nezatoulalo, to mne poněkud podceňujete. Sloveso jsem vynechal úmyslně tak jak jsem to dělával na poradách, které jsem vedl. a to proto, aby si tam každý chovatel mohl dosadit to pro něho přijatelnější, přijatelné síly, od třeba toho co jsem měl na mysli já: - vzdělávat - až po, a to už nechám na ostatních.
Co se týká toho rozvinutí textu, číst umím a z citovaného paragrafu Stanov je jasné, že pokud by autoři Stanov sledovali to, co si Vy domýšlíte, tak by bylo ve Stanovách jasně uvedeno že Prezidium vykládá to co je, či by bylo, uvedeno v paragrafu 10 odst. 4 písmena j) a l)! Ale tak tomu NENÍ. Propozice stojí samostatně a jejich tvorbu a schvalování případně úpravu přisuzují Svazové dokumenty VÝHRADNĚ Celostátní konferenci. Natolik číst umím a nejsem určitě sám.
Mi se, patrně na rozdíl od Vás, nejedná "o svou pravdu" ale o pravdu objektivní, pravdu Stanovami danou.
I já mám zájem abychom teoreticky stáli všichni na stejné čáře, nebo se jí alespoň přiblížili, ale k tomu mohou sloužit v předstihu Konferencí schválená pravidla, obdobná jaká jsou v okolních státech a ne to co na poslední chvíli v časové tísni vymyslí orgán, kterému to ani nepřísluší.
Předpokládal jsem, že se zachováte jako chlap a uznáte chybu, ale jak správně říká pan Bojko i "génius" se někdy mýlí. a vidíte to je zrovna tento případ.

Závodní řád
Autor: Andrš Vladimir
Vloženo: 07.04.2017 21:16:02 (188.75.177.126 188.75.177.126)

Tuto diskusi jsem nechal přečíst kamarádovi.Jeho reakce? Jste banda kokotů.Já myslel, že děláš koníčka!!
Parádního koníčka.
Co dodat....
Závodní řád
Autor: Ing. Jiří Kopřiva
Vloženo: 07.04.2017 22:05:51 (188.175.2.158 188-175-2-158.client.rionet.cz)

Nečekám již žádné závratné řešení. Celou věc jsem si prodiskutoval s panem prezidentem osobně. Co s tím výkladem způsobili je také jasné. Co chybí je sebereflexe. Šlápnout vedle může každý. Ale když se zvedna vlna nesouhlasu, je třeba se zamyslet. Víkend (so, ne) nebude nikdy období celého týdne od pondělí do neděle včetně i kdyby to vážené prezidium odhlasovalo třeba stokrát. Vše ostatní je nepodstatné.
I přesto přeji všem hodně úspěchů s našimi miláčky.
Závodní řád
Autor: Beran Josef
Vloženo: 08.04.2017 06:09:49 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Někdo zde napsal, "nejsme firma" a jiný mluví jen o koníčkovi. Ano chov a závody PH jsou především koníčkem a relaxací pro chovatele, ale NOZ udělal ze spolků a to i Místních spolků jakési firmy, které podléhají všem zákonům. A protože jen velmi málo chovatelů se zajímá o legislativu, pak vrcholný orgán rozhoduje, tak jak rozhoduje. je tomu i u jiných spolků velmi podobně. A věřte, až si mnozí uvědomí, že např. i MS se musí řídit zákonem o účetnictví a za každý rok budou muset předkládat do veřejného registru své účetní uzávěrky, i když jsou třeba typu nula od nuly pošla...Nevím, jak se s tím mnozí "poperou".
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 10.04.2017 09:13:35 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Na teto diskusi, čpi zhrzenost lidi kteří nemohou skousnout, že je Presidentem mladý kluk. I když se snažil jen o vysvětleni usneseni prezidia, hned mu je vyčítáno, že mu chybí sebereflexe. Také mě zaráží, že člen prezidia navrhuje řešení přes ÚRK, údajně také měl jinou volbu.
Většinou zklamaných pisatelů je ze Severní Moravy, taková, dá se říct malichernost je rozčiluje. Nikoho z nich jsem zatím neslyšel nebo nečetl, žádný příspěvek jak zlepšit přepravu holubů, zatím to je asi tak u dlouhých trati : vždy začíná ta OS která to má nejdál a jejích holubi jsou nejdéle v kamionu, přes to vlak nejede " demokratické rozhodnuti " Také se to velice projevuje u nasazených holubů. Uvedu jen závod Ostende a teď Knoke
V roce 2006 nasadilo 282 chov. 1148 holubů v roce 2015 174 chov. 733 hol. a v roce 2016 jen 129 chov a 550 hol. To nikoho nepálí, jen se vyhlašují mistři.Možná by pomohlo už dávno mnou navrhované, dokumentováni ošetření holubů během přepravy a také starty, video kamerou. Dále na Moravě vznikly pásma která nemají nikde právní oporu, to také nikoho nepálí. V loňskem roce startér Severu odstartoval katastrofálně závod Chomutov, to také nikoho nepálí a nikomu nechybí sebereflexe. Bohužel u nás někdo řekne když se bojíš špatného počasí tak nedávej své holuby ale zaplať cos nahlásil, Už mě nemusí nikdo radit už se tak chovám. Já už dávám na závody holuby jen pro svou radost, zbytek je mi u ..... Bohužel nesnáším typy kteří si myslí, že jen oni mají pravdu aniž by sami měli nějakou praxi z přepravou holubů a startu.

S úctou Bojko Stanislav.


Závodní řád
Autor: Ing. Jiří Kopřiva
Vloženo: 10.04.2017 23:58:41 (188.175.2.158 188-175-2-158.client.rionet.cz)

Nedá se nic dělat, ale musím reagovat. Pane Bojko nemám problém s tím, že presidentem je "mladý kluk" i když vzhledem k mému věku bych to tak vidět mohl. Je jen dobře, že mladí nastupují na naše místa. Ale naprosto nesouhlasím s tím, že tento nesmyslný "výklad" přinutil řadu OS po celé Moravě, ale i v Čechách ke změně závodních plánů, které odsouhlasily jejich konference, navíc v souladu s propozicemi schválenými celostátní konferencí. A to není malichernost. To není možné ponechat bez reakce. Pokud by se to stalo normou, nemusíme nic v OS projednávat. Stačí počkat až nám pan president vyloží, jak máme věci chápat. Co se týče přepravy holubů na zahraniční závody, to je velké téma, ale chtělo by to založit jinou diskusi. Jirka Kopřiva
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.04.2017 08:13:01 (2a00:1028:96c7:acda:589a:9340:71d1:843b dynamic-2a00-1028-96c7-acda-589a-9340-71d1-843b.ipv6.broadband.iol.cz)

Nezralé jablko se dostalo na vysoký strom, nic víc a nic míň mi z výsledků aktivit, po volbách, nevyplývá. Zkrátka někdy je to tak, jindy zase jinak.
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 11.04.2017 09:20:38 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Kopřiva, mě nezbývá než potvrdit to co jsem napsal v předešlém příspěvku. Je to pravdivé a nikoho se nevyzývá k sebereflexi.
Možná, se Vám nelíbí, co zopakoval president na tomto diskusním fóru. Kdyby na presidiu to neodsouhlasili tak jak to je v zápise, tak nevím co by dělaly OS které měly naplánované závody i během týdne. Mohlo by se letět jen
( So , Ne ) a v týdnu nic.

Stačí přečíst zápis s konference tak prezidia.


PROPOZICE VÝKONNOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
2.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. V jednom víkendu smí OS pořádat maximálně dva závody. Počet mistrovských holubů v závod maximálně 30, na jeden víkend (so, ne)

Z á p i s č. 02/2017
ze schůze Prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 16. 3. 2017 v Hotelu Černý kůň v Humpolci. Přítomni: Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Josef, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, Skrbek Marek, Špilar Václav, Truhlář Aleš, Uherek Miroslav, Ing. Hlaváček Jiří

5/7 Podán výklad bodu 2.4. Propozic výkonnostních soutěží ČR, kdy je jedním víkendem (so, ne) myšlen celý týden, tedy od pondělí do neděle, tak, aby byly dodrženy počty mistrovských holubů a maximální možný počet závodů. V jednom týdnu je tedy např. maximálně možné uspořádat závod ve středu s 20 mistrovskými holuby a druhý závod v sobotu opět s 20 mistrovskými holuby. Odsouhlaseno. 5/8

Myslím, že každý sadař když chce poznat chuť jablka, tak ho musí nechat dozrát a netrhat dřív než je jeho čas.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.04.2017 11:53:53 (2a00:1028:96c7:acda:589a:9340:71d1:843b dynamic-2a00-1028-96c7-acda-589a-9340-71d1-843b.ipv6.broadband.iol.cz)

Jak říkávala, už bohužel dlouho nežijící, moje babička: "Svatá prostoto!"
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 11.04.2017 12:04:36 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Od tebe to sedí.
Závodní řád
Autor: Ing. Jiří Kopřiva
Vloženo: 11.04.2017 20:54:02 (188.175.2.158 188-175-2-158.client.rionet.cz)

Nikdy bych si nepomyslel jak malé povědomí mají někteří chovatelé PH o výrazu "víkend". Je to šikovná otázka do soutěžního pořadu "Nikdo není dokonalý". Že si někteří pletou výraz "víkend" s výrazem "týden" a ještě na tomto přesvědčení lpí, to mne dorazilo. Tak pro ty, kteří netuší co víkend je, také jeden výklad. Tentokrát odborný.
WikipediE
Výraz víkend (z anglického week – týden, end – konec, tedy konec týdne) obvykle označuje dva poslední dny v týdnu – sobotu a neděli. Někdy se do termínu víkend zahrnuje i páteční odpoledne.
Tímto tedy odpadá jakákoliv diskuse o pondělí, středě a možná i jiných dnech.
Už k tomu nemám co dodat.

Jirka Kopřiva
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 11.04.2017 21:58:12 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Děkuji pane Kopřiva. Jenže na konferenci byl použít a schválen víkend , So, Ne. Na prezidiu to změnili na týden k vůli zmíněným ZP. Tak proto je dá se říct ten cirkus kolem toho. No když tomu přisuzujete takový význam tak klobouk dolů. To zaslouží opravdu sebereflexi prezidia. Když jde o naše holuby, stráveny volný čas, v neposlední řadě také nějaké finance, to není třeba k zlepšení, volat po sebereflexi, nebo odstoupeni. Už jsem zmínil jak to vypadá.
Pro ty co nemyji možnost mít větší počet holubů, je dopředu odzvoněno, celým systémem závodu. Myslím, že Němci a Poláci mohou závisti blednout, jak to máme jednoduché .

Bojko Stanislav
Závodní řád
Autor: Martin Suchánek
Vloženo: 12.04.2017 13:03:18 (46.174.153.0 0.153.174.46.mjanik.net)

už jsem to jednou psal v jiném přizvěku chovejte rybky akvarijni ty můžete krmit i 6krát v tydnu
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 12.04.2017 15:35:53 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Díky Martine za radu. Tak jsem si trochu prohlédl Tvé úspěchy v holubářčině , mimo mistra OS nic moc. Tak nevím co si mám myslet. Ale určitě to, že nemáš žádné zkušenosti jen tak děláš ze sebe trochu chytrého, možná namyšleného, to tím co se Ti povedlo. Kdybys měl trochu zkušenosti tak dobře víš, že Mistr OS ve světě, bez špičkových holubů na Národní úrovni, není nic. Kdybych byl alespoň o 20let mladší a měl ty zkušenosti co mám teď určitě bych dal na Tvou radu a rybičky bych choval. Jinak Ti přeji abys dosáhl alespoň takových výsledků co já. Pro chovatel obětoval tolik volného času a to díky mé manželce.
Závodní řád
Autor: Martin Suchánek
Vloženo: 12.04.2017 21:08:06 (46.174.153.0 0.153.174.46.mjanik.net)

zajimávé nikoho jsem nejmenoval ale potrefená husa se ozvala jak se říka chytrého budu zesebe dělat až nasadím holubi o vÝkendu v ponděli po sobotě
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 12.04.2017 22:14:30 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

To máš hodně krátkou paměť. Ve tvém věku, je to na pováženou.
Závodní řád
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 13.04.2017 11:35:52 (212.20.76.232 mt-kladruby-svod.ipnet.cz)

Pane Bojko,to chce klid.Hodně chovatelů to nechápe. Jak správně píšete mistr os či jiné soutěže neznamená vůbec ale vůbec nic jestliže to není podpořeno apsolutně špičkovími dolety v daných kategoriích a ještě v co největší konkurenci.
Jinak dle mého holubi kteří nejsou schopni zaletět špici mají cenu tak 20Kč do polévky.To musí platit i u nás!
Závodní řád
Autor: Andrš Vladimir
Vloženo: 13.04.2017 13:13:59 (188.75.177.126 188.75.177.126)

Na jakou částku se oceníte Vy? Schválně, to mě zajímá....
Závodní řád
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 13.04.2017 13:31:34 (212.20.76.232 mt-kladruby-svod.ipnet.cz)

Ani se mě pane Andrš vám nechce odpovídat,jentak mimochodem já téměř neholubařím ale ne s důvodu ekonomických ale jiných.,Také nevím kam z vaším dotazem směřujete tuším v tom něco nekalého.
Závodní řád
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 13.04.2017 20:20:02 (212.20.76.232 mt-kladruby-svod.ipnet.cz)

Jinak ještě Pane Andrš v konkurenci která se mi nabídla v té době na mém minulém bydlišti jsem v létech 2.004v Os Peruti 2.005 v Os Polabí 2.006 2.007.Také něco V českém maratonu jsem na svém holubníku měl vítězní neb špičkoví vdovci a věřte kdyby tomu bylo v dnešní době budou u mě neprodejní.
Závodní řád
Autor: Ing. Jiří Kopřiva
Vloženo: 13.04.2017 22:52:45 (188.175.2.158 188-175-2-158.client.rionet.cz)

Docela jsem se pobavil kam se diskuse o víkendu zatoulala. Kdo má holuby na kšeft musí honit koeficienty, kdo je má pro radost jako já, raduje se z jejich vitality a když i špičkově zaletí je radost dvojnásobná. A prachy nejsou v životě to podstatné. Čím je člověk starší, tím víc o tom ví.
Jirka Kopřiva
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 14.04.2017 07:54:09 (2a00:1028:96c7:acda:3077:f655:39f8:9822 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-3077-f655-39f8-9822.ipv6.broadband.iol.cz)

Pokud tedy v podobném duchu tak takto:

"Nejlepší je nic nedělat, protože ono se to posere samo!"
Závodní řád
Autor: matuška stanislav
Vloženo: 14.04.2017 08:12:50 (85.93.161.170 gw.starhill.org)

Nedá mně a musím reagovat na příspěvky chronicky anonymního pana VILÉMA, který mně ironicky děkuje za mazání jeho příspěvků.

Nemusel by jste mně, pane Viléme, za nic děkovat, kdyby jste dodržoval základní pravidlo této diskuse. Tímto pravidlem je docela jednoduchý požadavek - podepsat se.

Připojuji doslovný text "děkovného" příspěvku pana Viléma:

Děkuji,
že jste moje příspěvky vymazali(Stando), už teď jsem se bál .....že studenská hálenká ta je tuze tenká" . . je sprostá písnička, ale jen pro tebe a spolutvůrce - bližší košile nežli kabát !!!
P.S. ...už tě trápit vole nebudu

Kromě onoho poděkování však ničemu jinému z výše uvedeného chaotického textu nerozumím. Nerozumím proto, že samozřejmě nepatřím mezi žádné spolutvůrce ničeho o čem se zde diskutuje, nejsem v žádném výboru a aktivně nezávodím. Nemám tedy sebemenší důvod něco z "vyšších" důvodů mazat. Ostatně jsem to nedělal v žádné době.

Přesto nebudu svůj kometář končit vulgarismem, jako to udělal pan Vilém. Právě naopak! Přeji ti, Viléme (příjmením Schwarz, Black nebo ...) do Klimkovic u Ostravy krásné prožití svátků velikonočních a v pondělí pak bohatou pomlázku. Hlavně to nepřežeň s konzumací posilňujících nápojů.

Letu Zdar!

Závodní řád
Autor: Miloš Javůrek
Vloženo: 15.04.2017 10:27:43 (93.99.65.79 93.99.65.79)

...a je po diskuzi... :-))))))
Závodní řád
Autor: Beran Josef
Vloženo: 15.04.2017 12:07:12 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Začátek diskuse: "Dobrý den.Zajímalo by mě zda je platný ZŘ ve kterém jsou uvedeny názvy "Základní organizace" (ZO),které vlastně zanikly a nahradily je "Místní spolky" MS.Ty v ZŘ uvedeny nejsou.Děkuji za odpověď.J.Vik MS Náchod "
Maslím si, že na tuto otázku nedostatl Jirka Vik odpověď. Stanovy každého zapsaného spolku jsou dokumentem větší právní síly, než ZŘ a podle toho ZŘ je neplatný. Diskuse o tom, kdo a jak může vykládat, či nevykládat zda víkend jsou 2 dny, nebo 7??? Jak psal p. Adamík, jde o precizování dokumentů, které může schvalovat nejvyšší orgán spolku z.s. takže přeji všem, aby se vydařila závodní sezóna a nedošlo na řešení sporně (špatně) precizovaných statí ZŘ(zda je vůbec platný pro MS??) a jejich výkladů....
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 15.04.2017 13:56:02 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Já jsem poukázal na, toto téma, 5.4. Byli tam všichni zástupci OS.

10. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.
Prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný přednesl návrhy na změny bodu 8 odst. 3
Jednacího řádu, bodu III. odst. 2 Výstavního řádu a § 17 odst. 1 a 2 Závodního
řádu.
Hlasování: Jednací řád – pro 87 hlasů. Schváleno.
Výstavní řád – pro 87 hlasů. Schváleno.
Závodní řád – pro 83 hlasů, proti 4 hlasy. Schváleno.

Schválením tohoto Závodního řádu konferencí delegátů dne 25. 2. 2017 se ruší v celém rozsahu
doposud platný Závodní řád, včetně veškerých dodatků.

Bohužel je to tak, nového presidenta se volilo u bod 11.
Za toto všechno dá se říct, že odpovídal bývalý president.

Ale kritika se snesla na nového, je to dost nepochopitelné. Dle mne, mělo staré Prezidium připravit změny na úrovni které mají být. Včetně úpravy veškerých dokumentu, které přednesl starý president ke schváleni a nejen části.Jak jsem psal: ukázala se fundovanost účastníku. konference.
Kritizovat nové prezidium, bude možné až po nové Konferenci, v případě nějakého pochybení. Doufám, že ti co nejsou spokojeni, budou tlačit na své zástupce aby zastávat názory mateřských OS, a ne koukali, jak kdo hlasuje, aniž by věděl o čem je řeč.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 15.04.2017 13:57:11 (2a00:1028:96c7:acda:687b:8c20:48ef:9bb1 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-687b-8c20-48ef-9bb1.ipv6.broadband.iol.cz)

Každý případný spor vedený ve výše uvedeném, má Statutární zástupce a Prezidium předem prohraný - můj názor. Jak jsem mohl vyčíst z vašeho příspěvku, pane Beran, jste patrně stejného názoru. Nebo se mýlím?
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 15.04.2017 15:26:27 (2a00:1028:96c7:acda:687b:8c20:48ef:9bb1 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-687b-8c20-48ef-9bb1.ipv6.broadband.iol.cz)

Takže jen pro srovnání, třeba jen pro (kdo s kým, o čem a za co):

"Staré prezidium":

Ing. J. Novotný; Ing. V. Blažek; ING. J. JAKUBEC; V. HRUDKA; P. LUNDÁK; J. FILIPI; RSDr. Z. Uherek; Ing. V. Švec; MVDr. M. Polášek; A. TRUHLÁŘ; M. SKRBEK.

Nové prezidium:

J. FILIPI; ING. J. JAKUBEC; V. HRUDKA; J. Bastl; JUDr. P. Opatrný; V. Špilar; Ing. R. Randják; D. Bortlová; M. Uherek; A TRUHLÁŘ; M. SKRBEK.

"Stará ÚRK":

O. Svoboda; V. Kratochvíl; MUDr. J. Náhoda; L. BECHA; F. ZEMAN.

Nová ÚRK:

P. LUNDÁK; P. Echtner; I. Voneš; L. BECHA; F. ZEMAN.Závodní řád
Autor: Beran Josef
Vloženo: 16.04.2017 05:47:51 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Citace: Každý případný spor vedený ve výše uvedeném, má Statutární zástupce a Prezidium předem prohraný - můj názor. Jak jsem mohl vyčíst z vašeho příspěvku, pane Beran, jste patrně stejného názoru. Nebo se mýlím?

Ano, nechtěl bych být v "kůži" těch, co budou muset rozhodovat ve sporných případech....
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 16.04.2017 11:04:02 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Váženi diskutující. Stanovy byly schváleny 15.4.2015, jsou necelé 2 roky " Platné ". Nevím proč až teď ta diskuse, když se za svazové dokumenty dle zápisu zaplatilo skoro 200 tisíc. U starých dokumentu jsem si nechal udělat právní rozbor, Stanovy a Jednací řád byly v některých pasážích dá se říct proti sobě. U nových se sice hraje se slovíčky ale nemohu posoudit právní náhled. Můj známy který je právníkem, tem má názor : Co schválí hlavní orgán, což je svazová Konference a nepříčí se to se Stanovami, tak pře to nejede vlak. Možná se mýlí, já to posoudit nedokážu.

Pokud je to tak jak píšete, tak sem s tím. Alespoň názorově, přeci pořádek a dodržováni základních norem je základ u vzájemných vztahů.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 16.04.2017 11:59:42 (2a00:1028:96c7:acda:b148:5159:935c:1f6c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b148-5159-935c-1f6c.ipv6.broadband.iol.cz)seznam témat nové téma
Je to v pořádku?
Autor: Flieger Jaroslav
Vloženo: 22.03.2015 22:53:15 (89.187.195.17 net-12-17.jaw.cz)

Vážení přátelé, v současné době dostávají předsedové OS maily zhruba v tomto znění: Vážení předsedové OS,
v příloze vám zasíláme formulář rozšířené evidence členů, jehož vypracování a následná rozšířená evidence členů svazu byla projednána na svazové konferenci.
Věnujte prosím řádnému vyplnění potřebnou pozornost a vyhotovený soupis členů prosím zašlete v elektronické podobě zpět tajemníkovi svazu.
Termín: 20.4.2015
Ing. Jaroslav Novotný
Nehledě k tomu, že v zápisu a usnesení z konference o tomto není ani zmínka, je vyžadováno jméno,příjmení,ZO,ulice a číslo,PSČ,město,telefon,mail,datum narození a souřadnice. Nejsem právně vzdělán, ale je to v pořádku podle Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb. Myslím, že tyto údaje se mohou zpracovávat pouze se souhlasem subjektů.Už vidím, jak se na to budou tvářit. Páni předsedové, toto jste odhlasovali? Díky za vyjádření. JardaF
Je to v pořádku?
Autor: Z.Teichl
Vloženo: 23.03.2015 07:16:42 (82.99.182.50 50-182-99-82.static.tkrnet.cz)

Ještě bych doplnil rodné číslo a výši důchodu.
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 23.03.2015 08:07:53 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

A co sexuální orientace? To tam nestojí ....?
Je to v pořádku?
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 23.03.2015 08:18:25 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Je to dost podivné se zápisem. V minulé době když jsem byl ve funkcích jak za minulého režimu tak i po, tak zápis musel obsahovat vše co se projednalo. A to jak pozitiva tak negativa
a zdůvodnění. Dnes to vypadá tak, že prezidium něco navrhne, přítomni delegáti to schválí ale už nikoho nezajímá co bude v zápise. Kdysi po konferenci se přečetlo usnesení a to muselo sedět se zápisem.
Je to v pořádku?
Autor: Peroutka Jan
Vloženo: 23.03.2015 12:16:11 (109.81.208.168 168.208.broadband18.iol.cz)

Myslím si, že jsme dostatečně zaregistrováni v ZO a příslušném OS.
Jen by nám chodilo více nabídek, od šmejdů a jim podobným.
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 23.03.2015 13:39:22 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

A nyní trochu vážněji: Prezidium potřebuje a už dávno mělo věkovou strukturu a geografické rozložení členské základny mít, aby moho reálně plánovat vývoj členské základny a s tím spojené reálné možnosti ekonomické, sportovní a další.
Za tím účelem je potřeba vytvořit Věkovou pyramidu ze které lze, mimo jiné také odhadnout, jak dlouho ještě členská základna bude schopna např. stávající organizační moloch uživit, zda má smysl do něčeho rozumně investovat či nikoliv (a co potom s penězi na účtech a inventářem?) nebo raději chovatelům ulevit např. v neplacení členských příspěvků, či rozumnými dotacemi do těch nejdražších závodů atp. Není to nic složitého přičemž je třeba mít také na paměti, že průměrná délka života mužů v ČR je cca 73,5 až 74 let, s tím že ne každý umře v "plné síle".
Rozsah požadovaných údajů je bezpodmínečně nutné co nejvíce zúžit - omezit, získaná data detailně nezveřejňovat a vzít osobní zodpovědnost úzkého počtu funkcionářů za jejich možné zneužití, na základě dodatku Stanov a prohlášení!
V takovém rozsahu jak je výše uváděno je to naprosto nepřijatelné a nelze podle mne také nikoho donutit aby takováta data bez záruk o nemožnosti jejich zneužití poskytl anebo vůbec poskytl.
Patrně zase někdo, jak se lidově říká: "Střelil kozla".
Já vím, že myšlení bolí, ale někdy je skutečně nutné tuto bolest i překonat.
Je to v pořádku?
Autor: Ján Bučo
Vloženo: 24.03.2015 07:53:28 (195.146.142.147 stip-static-147.195-146-142.telecom.sk)

Dobré ráno,
U nás v OZ sa tieto údaje každoročne dávajú pri evidencii už niekoľko rokov a za ostatné dva roky udávame aj číslo parcely na ktorej stojí holubník a zatiaľ nebadám o nič väčší nátlak "šmejdov" alebo niečo podobné. Naše údaje sú dostupné na milión miestach a keď si niekto chce niečo o nás vyšpárať nájde to ľahšie ako by sme si mysleli.
Letu Zdar!
Jano Bučo, Stráňavy, OZ Žilina
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 24.03.2015 10:07:37 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

No nic moc proti tomu, snad jen tolik, že Zákony by se měly dodržovat. A kdo je nechce dodržovat, jeho problém, následky si ponese sám.
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 31.03.2015 15:54:20 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Tak co páni předsedové OS, už svoláváte mimořádné konference Oblastních sdružení k prodiskutování pracovního materiálu inovovaných Svazových dokumentů k získání podkladů k jejich oponentuře, doplnění atp.? Abyste mohli získat mandát k jednání až dostanete legální, platnou, pozvánku na Mimořádnou konferenci ČMS CHPH (komu není jasná tato poslední věta, tomu si dovoluji zdvořile připomenout jistý svazový dokument v němž je stanoveno KDO a za jakých podmínek takovouto konferenci svolává, či může svolat. Rozhodně by to mělo být uvedeno v záhlaví pozvánky a neměl by ji svolávat smluvní zaměstnanec Svazu).
Je to v pořádku?
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 31.03.2015 20:44:34 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,
žádnou mimořádnou konferenci nesvolávám a ani nevím proč bych měl.
Změna stanov již byla schválena na konferenci 21.2.2015 viz bod 11 zápisu.
V tomto případě se nejedná až tak o změnu stanov jako o jejich úpravu tak,aby korespondovaly s novým zněním Občanského zákoníku.
Tuto úpravu připravila právní kancelář, která se touto problematikou zabývá a zná příslušné zákony. O žádných jiných změnách či jejich tématech nevím. Chcete snad připomínkovat tyto v zákoníku ?
Moje zkušenost z jiné oblasti je úplně stejná. Změnu stanov společenství vlastníků rovněž připravil právník - šel jsem to jen podepsat.
Tolik vysvětlení jak ho vidím já.
Je to v pořádku?
Autor: Milan Heglas ml.
Vloženo: 31.03.2015 21:00:19 (37.221.242.255 ip-37-221-242-255.cust.tlapnet.cz)

Dobrý večer,
Aldo a to tam jedeš hlasovat za sebe nebo za svou OS? :-)
Je to v pořádku?
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 31.03.2015 21:46:10 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Ahoj Milane, za svou OS. Mám snad hlasovat proti ? Proti novele Občanského zákoníku ? Jak jsem psal výše - o jiných změnách nevím a ani pro jiné změny, které nebyly předem projednány na zemských konferencích, nebo s členskou základnou hlasovat nebudu. Pro novelizaci stanov související s OZ však ano. Chápeme se ?
Je to v pořádku?
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 31.03.2015 23:51:07 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Ahoj Aleši,
a četl jsi vůbec nové stanovy?

Také samozřejmě zdravím všechny čtenáře (především chovatele PH) diskuzních příspěvků na těchto stránkách...

Sám jsem byl šokován požadavkem na březnové české konferenci žádnou mimořádnou konferenci nesvolávat a stanovy ihned schválit, a to aniž by byly alespoň "někým" překontrolovány či přečteny...

A tak dále a tak podobně.........
Závodní řád
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 16.04.2017 13:46:17 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Asi tak, zde uvedená minulá diskuse vyvrcholila tím, že by se muselo hlasovat proti novému Občanskému zákoníku. Tím to dá se říct skončilo. Skoro 2 roky se mlčelo a teď se poukazuje na nějaký problém, pokud se tak děje, tak dotyční by měl alespoň názorově ukázat v čem je problém. Zde s diskuse vyplynulo, že " není platný ZŘ ". Dle mého jsou tímto výrokem uvedení chovatelé do rozpaků, jelikož většina, tak jako já, nemá právní vzděláni. Bez právního vzděláni i po přečteni nového Občanského zákonu v pasážích týkajících se " Spolku a různých sdružení ", těžko kdo může poukázat na nesrovnalosti, pokud to neumí zdůvodnit.
Jak jsem psal, pokud umí někdo nesoulad zdůvodnit,tak by tak měl učinit. Tím trvat na nápravě Stanov.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 16.04.2017 16:38:10 (2a00:1028:96c7:acda:b148:5159:935c:1f6c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b148-5159-935c-1f6c.ipv6.broadband.iol.cz)

Jak vyvrcholila?... tím, že by se muselo, to byl názor jednoho diskutujícícho, stébla se chytajícího, nic víc nic míň.
Závodní řád
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 16.04.2017 18:09:10 (2a00:1028:96c7:acda:b148:5159:935c:1f6c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b148-5159-935c-1f6c.ipv6.broadband.iol.cz)

Autor: Jan Filipi
Vloženo: 31.03.2015 23:51:07 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Ahoj Aleši,
a četl jsi vůbec nové stanovy?

Také samozřejmě zdravím všechny čtenáře (především chovatele PH) diskuzních příspěvků na těchto stránkách...

Sám jsem byl šokován požadavkem na březnové české konferenci žádnou mimořádnou konferenci nesvolávat a stanovy ihned schválit, a to aniž by byly alespoň "někým" překontrolovány či přečteny...
Aleši, ty by jsi podepsal nějakou smlouvu, aniž by jsi ji viděl? Pochybuji...
Já jediný jsem na únorové schůzi Prezídia uvedl tři "chyby" (nesrovnalosti) v prvním návrhu nových stanov (v zápise bohužel nebylo uvedeno, ale na to jsme si už "zvykli"), a jak je vidět nešlo o poslední. Četl někdo po tebou uvedené právní kanceláři text? Jak je vidět ze zaslaných připomínek (v e-mailu mám dvě), tak asi moc ne a nebo je to stávajícím funkcionářům jedno? Já to tak nevidím, jde o budoucnost holubaření v ČR nebo mám raději napsat v Čechách a na Moravě?
Bohužel nejasnosti, překlepy apod. jsou i v nových stanovách... Nevím, jak byla právní kancelář z našich peněz ohodnocena, ale asi si s našimi Stanovami moc práce nedala (a to nemluvím o změnách, na které narážíš, ty musejí projít tzv. "dlouhým" kolečkem)...

A to jak "na rychlo" byla svolána původně avizovaná "letní" mimořádná konference také vůbec nerozumím (jde o záměr?), bohužel s tím nejsem oficiálně seznámen (ale takových věcí je bohužel více).
Ale možná vám na Moravě začíná léto mnohem dříve ;o) V našich zeměpisných polohách budou mít někteří chovatelé v dubnu před domem i sníh, ale budeme jistě všichni vděčni, když se počasí vyřádí v dubnu, než v květnu...

Letu zdar
Jan Filipi

PS: Toto téma bylo rozprouděno na téma evidence chovatelů a možná to bylo zapříčiněné mou osobou, kdy jsem byl zhrozen stávající evidencí členů ČMS CHPH (natož v OS či ZO), nehledě na to, že i dle stávajících Stanov máme vydávat členské průkazy, proto jsem připravil alespoň jejich elektronickou formu (v dnešní době podle mě dostačující), která bude neveřejná...
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 01.04.2015 06:50:36 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Tak já jsem, patrně na rozdíl od Tebe, četl NOZ následné dva roky po jeho podepsání tehdejším prezidentem ČR prof. V. Klausem a také jsem poukazoval na nutnost přípravy nových Stanov a návazných dokumentů našeho Spolku. Reakcí bylo (jak obvyklé): "Ty vždycky něco máš" nebo "Ty s tím naděláš". Až následně začaly ke mně lítat dotazy typu: "Nechtějí nám dát slíbenou dotaci" apod. "jak na problémy s registrací ZO?", tak se úplně zbytečně částečně opožděně "daly věci do pohybu". Vždy je lépe problémům předcházet, být přípraven, než je hasit.
K té "novele" je zde několik věcných i formálních chyb a také vynechaných (chyba nebo záměr?) paragrafů např.: právní subjektivita organizací (spolků) v rámci naší hierarchie. No asi aby se to trochu vyrovnalo např.: paragraf 22 je tam dvakrát - špatné číslování? Odkaz v textu na jiný paragraf - kde ho najdu? Jsem slepý? Neumím číst? A tak bych mohl pokračovat.
Nesvolávej tedy nic a hlavně: PŘÍŠTĚ (NAPOVÍM: 2016) UŽ PROSÍM NIKAM NEKANDIDUJ. Zklamal jsi mne a jak vidím ohlasy zde a také v soukromé poště, nejen mne. Předem děkuji.
Je to v pořádku?
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 01.04.2015 07:43:18 (88.81.90.5 host5.nwt.cz)

Dobrý den,

já nejsem právník a jsem si vědom toho, že Stanovy jako celek jistě nemají jen jedno "hluché" místo. Těch věcí, které se dají vysvětlit několika způsoby je více.
Nevím, zda-li by v tomto případě mimořádná konference něco vyřešila.
Ano Honzo máš pravdu, termín i mně osobně nemile překvapil, ale nic jiného v tom nehledám.
Co se týká změny Stanov (v soukromém sektoru, Společenství vlastníků), tyto nachystal a přepracoval právník v souladu s novým OZ. Nemám mu věřit ?
Pane Adamík, vím že dnes je registrováno u Ústavního soudu několik stížností na současnou podobu OZ a že patrně ještě dojde k několika novelizacím.
Pokud jde jen o úpravu názvů a nemění se podstata v našich stanovách....
K té vaší poslední větě snad jen to, že se známe několik let a jsme spolu v jednom OS. Vy jste byl také jedním z důvodů proč jsem vůbec někam kandidoval, ale pokud v roce 2016 členská základna řekne NE, nebudu s tím mít problém. Já dělám co umím, pokud to nestačí doufám že v sobě najdu dostatek sebereflexe. Co se týká soukromě pošty a telefonátů mám opačné (kladné) ohlasy na své působení ve funkcích. Asi máme každý "jiný" okruh fanoušků :-)
Je to v pořádku?
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 01.04.2015 11:00:57 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Nevím proč se zase prosazuje aby ŘV nebyly právními subjekty. Tyto ŘV bez právní odpovědnosti dělají Berlinskou zeď mezi chovateli z toho plyne " nevraživost a různá nedorozumění ".
Kdyby bylo jen Prezidium a žádný mezičlánek tak by to určitě pomohlo OS na dělicí čáře mezi Českou a Moravskou stranou k lepší spolupráci a kooperaci. O ušetřených finančních nákladech ani nemluvím. Funkcionáři kteří z daným kvapíkem
nesouhlasí měli by mimořádnou konferenci ignorovat. Pozvánka na tuto konferenci je i tak neplatná. Pozn. Když Němci se dohodli rozdělující zeď zbourat tak by to pro tak malou zemi neměl být problém.
Je to v pořádku?
Autor: Beran J.
Vloženo: 01.04.2015 18:34:29 (109.80.49.191 191.49.broadband17.iol.cz)

Vážení, nic nového pod sluncem. Je vidět, že chovatelé PH oddělením od ČSCH moc nezískali a mají stejné problémy, jako chovatelé v ČSCH. I zde se řeší nové stanovy. Bohužel to co přišlo k diskusi z Prahy, míchá do sebe požadavky NOZ a vnitřních předpisů ČSCH. Proto jsem navrhl stanovy jednoduché a vše ostatní řešit ve vnitřních předpisech a to po zkušenosti s již schválenými stanovami a zapsanými ve spolkovém rejstříku, pro jinou chovatelskou zábavu. Pokud chcete, mrkněte na http://www.cschnachod.estranky.cz/clanky/aktualne/pripominkove-rizeni-k-navrhu-stanov-csch.html. Přeji chovatelům PH, aby se podařilo příjmout funkční stanovy na mnoho let dopředu.
Je to v pořádku?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 02.04.2015 08:07:20 (90.177.235.54 54.235.broadband10.iol.cz)

Dobrý den pane Beran. Zatím jsem "přežvýkal" jenom jednou a to nestačí. Ale z těch prvních poznatků je jasné, že problematika je podobná, i když naše, s ohledem naší monodbornosti, jednodušší. Filozofie Vašeho zatím osobního návrhu, který věřím, že Vaše okresní organizace po některých upřesněních přijme, by měla být stejná jako filozofie naše.
Jedno je však markantní a sice to, že v ČSCH byly osloveny Okresy a ZO cca 4 měsíce dopředu a mohly se tak prodiskutovat a následně precizovat Připomínky v rámci delšího připomínkového řízení. Je tedy zřejmé, že na návrhu bylo pracováno v průběhu roku 2014. K jednotlivým bodům, které bych snad považoval jako nutné k upřesnění se zde vyjadřovat nebudu, ani mi to nepřísluší a Váš termín už stejně vypršel. Takže hodně zdaru!
Je to v pořádku?
Autor: Beran J.
Vloženo: 02.04.2015 15:00:53 (109.80.49.191 191.49.broadband17.iol.cz)

Ano, v ČSCH byla odstartována diskuse začátkem roku tak, aby nové stanovy mohla příjmout valná hromada na konci roku 2015. Určitě u PH jde o jednodušší záležitost, neboť sdružují se pouze chovatelé PH, ale pouze jednodušími by se měly stát vnitřní předpisy. NOZ zákoník uvádí pouze několik záležitostí, které musí být ve stanovách. Na vše ostatní je prostor ve vnitřních předpisech. U chovatelů PH jde zejména o ZŘ a vnitřní strukturu, tedy OS, ZO - to jsou podle NOZ pobočné spolky, které může zřizovat a rušit hlavní spolek a tím je??? Je si třeba probrat co potřebují člonové pro svůj koníček a vše ostatní minimalizovat, zvláště pak náklady na správu spolku, nyní ČMSCHPH.
Je to v pořádku?
Autor: Milan Heglas ml.
Vloženo: 08.04.2015 20:24:58 (37.221.242.255 ip-37-221-242-255.cust.tlapnet.cz)

Vzhledem k tomu, že 15.4. je ta mimořádná svazová konference, tak je zatím klid po pěšině...Nikde v zápisech jsem se nedočetl, že by byl splněn článek z § 11 Stanov ČMSCHPH :"Mimořádnou Svazovou konferenci delegátů ČMS CHPH svolává Prezídium z vlastního podnětu, nebo pokud o to požádá alespoň jedna třetina z celkového počtu OS. Mimořádná konference musí být svolána do 2 měsíců od podání podnětu." Tak nevím, jestli to nebudou vyhozené peníze...Co na to řekne KRK?
Je to v pořádku?
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 15.04.2015 11:26:01 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Zápis z mimořádné "dnešní konference " pokud se uskuteční by měl obsahovat jmenný seznam delegátu kteří ten ( paskvil ) pokud se nedá do pořádku, ODHLASOVALI !
Je to v pořádku?
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 16.04.2015 14:15:21 (78.157.167.138 78-157-167-138.silesnet.net)

Vyňatek ze zápisu konference Svazu. 21.2.2115

Svazová konference ukládá prezidiu:
- trvá úkol z minulé konference jednat o pronájmu kanceláře a sídla svazu
- pracovat na sjednocení základních svazových dokumentů s novým Občanským zákoníkem a včas dát nové
návrhy těchto dokumentů k projednání.
Sice není napsáno komu k projednáni, ale také není žádné datum do kdy se to musí projednat. Takže jestli se konference konala je neplatná.


Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.