Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 14.09.2017 15:28:31 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Vážení sportovní přátelé,

i v letošním roce se můžete zúčastnit největšího závodu holoubat v rámci ČR.
Termín startu je předběžně určen na neděli 24.9. se svozem v sobotu 23.9.2017
Vzhledem k vývoji závodů v jednotlivých OS ještě kalkuluji s datem 28.9. svoz a 30.9. start. Tak aby měla holoubata po případných těžších závodech v OS dostatek času na regeneraci.

Propozice budou vyvěšeny na těchto stránkách a taktéž v dalším příspěvku.

Na účast se za organizátory těší

Aleš Truhlář
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 14.09.2017 15:32:19 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

P R O P O Z I C E
"Komerčního závodu holoubat O krále Moravy Cheb 2017"

košování 23.9.2017 start 24.9.2017

1. Pořadatel: Aleš Truhlář
2. Přepravce: OS Hodonín (kapacita 5.000 ks) boxy budou vybaveny čistým papírem.
3. Podmínky nasazování a konstatování dle ustanovení závodního řádu
4. Výpočet závodu: Celkové výsledky, výsledky za pásma Sever, Střed, Jih a Západ
5. Podmínka účasti: Účast otevřená pro všechny chovatele s minimální vzdáleností na holubník 260 km
6. Podklady pro výpočet: Musí být odeslány e-mailem nebo poštou na adresu Truhlář Aleš, Sídliště 1273, 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail:
holubi@tiscali.cz, Na KL uvést přesné souřadnice holubníku ve tvaru např.
49:19:40 / 17:33:30. Souřadnice lze zjistit zde : http://www.postovniholub.cz/souradniceOS.htm

7.Poplatky: Holoubě na 1. místě KL 50,- Kč (sázkový holub) další 15,- Kč / ks . (Tzn. 1. holub na KL 65,- Kč) Zájemci můžou vsadit 50,- Kč libovolně na všechna nasazená holoubata, (sázkoví holubi). Sázkoví holubi musí být na KL listech označeni. Maximálně lze vsadit na 10 holoubat.
V každém pásmu bude vyhodnoceno prvních 5 dolétlých sázkových holoubat dle klíče: 40%, 30%, 20%, 5%, 5%.
Veškeré poplatky za nasazená holoubata (včetně sázek), spolu s kopiemi KL předat v uzavřené obálce řidiči. Na obálce bude uveden počet zasazujících chovatelů a počet holoubat. Např. ZS Holešov 26 chovatelů, 350 holubů.

8. Přihlášky: Zasílat na e-mail: holubi@tiscali.cz. Závazné přihlášky zaslat nejpozději do 19.9.2017, tak aby mohly být vytvořeny jednotlivé svozové uzly.

9. Kontrolní mechanizmy: Hlášení 1. dolétlého holuba do 30 minut po příletu na telefonní číslo: Truhlář Aleš: +420 732 666 110, nejlépe SMS !!!, nebo e-mailem do 30 minut po příletu na e-mail: holubi@tiscali.cz. Nenahlášení holubů znamená automaticky vyřazení holubů z ocenění.
Namátková kontrola nasazování a vyhodnocování jednotlivými koordinátory v některém ze svozových uzlů.

10. Svoz: V každém OS budou vytvořena maximálně 2 svozová místa, kde budou nasazena všechna holoubata. Každé OS si určí ve svém svozovém uzlu chovatele (vedoucího NS), který bude zodpovědný za řádné nasazení holoubat dle ustanovení ZŘ.

11. Kategorie pro vyhodnocení a ocenění
1. místo – 6.000,- Kč + pohár
2. místo – 5.000,- Kč + pohár
3. místo – 3.000,- Kč + pohár
4. místo – 2.000,- Kč + plaketa
5. místo – 1.500,- Kč + plaketa
6. – 10. Místo – 1.000,- Kč + plaketa
V pásmech - 1.-5.místo plaketa + diplom

Ocenění je platné při nasazení 5.000 ks holoubat. Od tohoto počtu bude % kráceno, nebo zvýšeno.

12. „JACKPOT“

„JACKPOT“ – je novinkou pro rok 2017 a svým způsobem kopíruje soutěž o nejlepšího ročního holuba z národního závodu Knokke.
Chovatel může vsadit pouze na jedno vybrané holoubě:

Poplatek: 300,- Kč
Vítěz bere vše !!!

Tato soutěž je dobrovolná a není podmínkou účasti


Hlavní koordinátor: Truhlář Aleš, 732 666 110, holubi@tiscali.cz


Vyhodnocení proběhne v důstojném prostředí (Mutěnice) za účasti předních chovatelů Moravy, spojené s mini dražbou od špičkových chovatelů a prodejem produktů ECOTEAM MATUŠKA.

Bohaté občerstvení samozřejmostí.

V případě velmi nepříznivé předpovědi počasí si pořadatel vyhrazuje právo závod zrušit.

Garanti závodu: Aleš Truhlář, Stanislav Matuška

Komerční závod holoubat Cheb podporují:
Ecoteam Matuška, Olympia Mácha, E-shop pro všechny
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 14.09.2017 18:53:50 (2a00:1028:96cd:8dc2:9dee:69a6:bee5:7439 dynamic-2a00-1028-96cd-8dc2-9dee-69a6-bee5-7439.ipv6.broadband.iol.cz)

Oprava textu. Dle vývoje a počasí kalkulujeme s termínem nasazení 28.9.a startem 29.9.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 20.09.2017 10:08:19 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,

vzhledem k předpovědi počasí a taky k tomu, že ve většině OS proběhnou ještě tento víkend závody holoubat posunuje se
Komerční závod holoubat "O Krále Moravy" na 29.9.2017 se svozem 28.9.2017

Aleš Truhlář
hlavní koordinátor závodu
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 20.09.2017 21:54:51 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Termín nahlášení holoubat: na e-mail: holubi@tiscali.cz
nejpozději do

!!! 26.9.2017 !!!

Aleš Truhlář
hlavní koordinátor závodu

Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 25.09.2017 08:12:36 (2a00:1028:96c7:acda:b148:5159:935c:1f6c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b148-5159-935c-1f6c.ipv6.broadband.iol.cz)

1) V Propozicích je už druhý rok uvedena povinnost účasti chovatelů s minimální vzdáleností 260 km na holubník. Očekávám že se nebude opakovat situace z loňského roku kdy do výsledků byli zařazení chovatelé se vzdáleností kratší. Jinak si takové Propozice...
2) Opakovaně je zanedbáván Propozicemi i minulou praxí systém kontrol, což by zejména v závodě kdy se nehraje jen o nějaké body býti nemělo.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Milan Mazuch
Vloženo: 25.09.2017 09:31:33 (89.190.57.145 89-190-57-145.cust.selfnet.cz)

Tak pane koordinátor a makejte na tom,už se těšíme na závod,nám co zůstalo poměrně dost holoubat,díky dobře zvládnuté orgnizaci letošních závodů.Věřte,že i my jsme museli s termíny "kličkovat",ale vždy se našlo správné rozhodnutí.
Z grand OS Hodoním
M.M.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 25.09.2017 17:26:29 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,

pro kolegu p.Adamíka: v loňském roce došlo ke změně vypouštěcího místa z Chebu na Krajkovou. Propozice závodu jsou udělány na vzdálenost Cheb - Pomezí. To je důvod proč to někteří chovatelé, konkrétně se jednalo o chovatele z okolí Žďáru nad Sázavou, kteří to z Chebu Pomezí mají přes 260 km.
Co se týká kontrol, snažím se minimalizovat různé převážení holubů do svozových uzlů, drtivá většina ne-li všechny holoubata jsou košována přímo ve svozových uzlech. V každém z nich je zodpovědná osoba, která odpovídá za řádné zasazení holubů dle ustanovení ZŘ.

Dnes večer zveřejním nahlášené počty holubů k dnešnímu dni.

S pozdravem
AT

Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 25.09.2017 18:58:05 (2a00:1028:96c7:acda:480d:83da:f587:f9da dynamic-2a00-1028-96c7-acda-480d-83da-f587-f9da.ipv6.broadband.iol.cz)

Děkuji za vyjádření, vše je jasné.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 25.09.2017 21:22:39 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý večer, momentálně je závazně přihlášen tento počet holoubat:

OS Zlín - 40 ks
OS Haná - Dřevohostice + Hoštice - 165 ks
OS Hodonín - Mutěnice + Rakvice + Kyjov - 785 ks
Pásmo Sever - F.-M.+ Hodslavice - 301 ks
OS UH - Havřice - 140 ks
OS Vysočina - Žďár + Kralice - 350 ks
OZ Senica - Mutěnice - 40 ks

Tj.celkem 1.821 holoubat. Aby se závod uskutečnil je potřeba 2.000 ks.

Věřím, že do zítřejšího odpoledne se tento počet naplní. Počasí by mělo být dobré a snad i vše ostatní klapne.

Příjemný večer přeje
Aleš Truhlář
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 26.09.2017 21:34:28 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý večer

k dnešnímu dni je přihlášeno 2.597 holoubat. Svozový plán je právě doděláván a bude zveřejněn na těchto stránkách a rozeslán odpovědným osobám do svozových uzlů nejpozději během zítřejšího dne.

SU jsou následující:
Frýdek - Místek
Hodslavice
Dřevohostice
Holešov
Hoštice
Tuřany
Kralice nad Oslavou
Žďár nad Sázavou

Bylnice
Havřice
Mutěnice
Rakvice

Počasí by mělo být ideální, věřím že se vše vydaří. Všem, kteří se i přes nelehký průběh závodní sezony holoubat rozhodli svoje svěřence na tento vyjímečný závod nasadit a udržet tak TRADICI patří velký respekt a dík.

Aleš Truhlář
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: matuška stanislav
Vloženo: 27.09.2017 05:28:31 (85.93.161.170 gw.starhill.org)

Všem účastníkům držím palce a jsem potěšen z toho, že i po letošní těžké holouběcí sezóně se podařilo shromáždit potřebné množství mladých nadějí. Pěkné počasí jim bude odměnou a pěknou tečkou letošního roku.

Stanislav Matuška
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 27.09.2017 20:30:13 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Svoz 1.část

Frýdek - Místek 14:30 15:00
Hodslavice 15:40 16:00
Dřevohostice 17:00 17:20
Holešov 17:45 18:00
Hoštice 18:40 19:00
Tuřany 19:40 20:00
Kralice nad Oslavou 21:00 21:20
Žďár nad Sázavou 22:15 22:30


Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 27.09.2017 20:39:19 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Svoz 2.část

Bylnice 14:00 14:30
Havřice 15:25 15:45
Holíč 16:45 17:00
Mutěnice 17:30 18:00
Rakvice 18:30 19:00
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 29.09.2017 07:54:26 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,

v Chebu je momentálně mlha, start bude proveden podle aktuální situace.

Aleš Truhlář
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 29.09.2017 08:51:34 (2a00:1028:96c7:acda:993d:f4fa:41a2:f029 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-993d-f4fa-41a2-f029.ipv6.broadband.iol.cz)

Video bude? Zejména napájení by mne zajímalo,už včera byl totiž předpoklad že to v Chebu, v té díře Pomezí, nepůjde včas pustiti, snad nejsem jediný. A co garanti? V čem spočívala včera a dnes jejich činnost?
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 29.09.2017 09:13:14 (2a00:1028:96c7:acda:993d:f4fa:41a2:f029 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-993d-f4fa-41a2-f029.ipv6.broadband.iol.cz)

Nebylo by vhodnější to stáhnout o kousek blíž, nejlépe k Bochovu a pustit to?
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 29.09.2017 09:17:05 (2a00:1028:96cd:8dc2:5047:bfc8:b0b5:37d3 dynamic-2a00-1028-96cd-8dc2-5047-bfc8-b0b5-37d3.ipv6.broadband.iol.cz)

Dobrý den. Právě prejizdime do Krajkové. V Karlových Varech a okolí je bohužel mlha taky.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Svoboda Jan
Vloženo: 29.09.2017 10:24:40 (90.181.103.234 234.103.broadband14.iol.cz)

V Toužimi je v tuto dobu stále mlha, včera tu byla celý den tak nvím nevím...
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Josef Bastl
Vloženo: 29.09.2017 10:30:54 (109.235.1.207 customer1-207.airweb.cz)

V Klatovech se to teď trhá a začíná svítit sluníčko. Není to úplně na trase ale třeba..
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Jiří Kroupa
Vloženo: 29.09.2017 12:01:12 (178.255.168.121 nat-121.starnet.cz)

Jidřichův Hradec,jasno,ale dost svěží V až JV vítr.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 29.09.2017 12:16:05 (217.197.156.50 nigs50.nwt.cz)

Start 11:50. Aleš Truhlář toho času na urazovce v nemocnici.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 29.09.2017 14:22:15 (37.48.2.47 37-48-2-47.tmcz.cz)

Vážení účastníci závodu,
Aleš Truhlář se stále nachází v nemocnici, proto 1. dolétlého holuba hlaste do 30 minut po příletu
na telefonní číslo: Filipi Jan: +420731131830 (nejlépe SMS)
nebo do 30 minut na e-mail: filipiteam@seznam.cz
Viz on-line výsledky (dle hlášení):
http://www.pigeon-auction.cz/online_vysledky/mss_chph/index.php?zavod_id=20172213
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Jaroslav Haisler
Vloženo: 29.09.2017 15:26:46 (213.235.140.16 host-213-235-140-16.ip.topnet.cz)

Velice těžký závod vzhledem k silnému protivětru, tipuji rychlost prvních holoubat jen kolem 1050m/min. Letu zdar H.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 29.09.2017 17:32:37 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Od 18:00 hod. hlašte 1. dolétlého holuba do 30 minut po příletu na telefonní číslo: Truhlář Aleš: +420732666110 (nejlépe SMS), nebo do 30 minut na e-mail: holubi@tiscali.cz.
Letu zdar
Jan Filipi
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Zdeněk Němeček
Vloženo: 30.09.2017 08:29:16 (109.164.68.178 109.164.68.178)

Ajak to vypadá o Krále Morayy? Kde jsou nějaké výsledky? Díky.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Josef Bastl
Vloženo: 30.09.2017 11:46:52 (109.235.1.207 customer1-207.airweb.cz)

Mají to kluci trochu skoro tajné...??

http://www.pigeon-auction.cz/online_vysledky/mss_chph/index.php?zavod_id=20172213
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 30.09.2017 21:40:40 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

http://www.pigeon-auction.cz/online_vysledky/mss_chph/index.php?zavod_id=20172213
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Milan Mazuch
Vloženo: 01.10.2017 11:54:04 (89.190.57.145 89-190-57-145.cust.selfnet.cz)

Zdravím všechny příznivce závodu "O krále Moravy"
Předně chci popřát všem vítězům tohoto závodu,který nám prověřil kvalitu letošního odchovu.
Všichni zůčastnění znají průběh,který nebyl lehký jak pro pořadatele,tak pro holuby,ale ve mém okolí se nenašel nikdo z účastníků s negativní reakci,ba naopak,těšili se z toho,že jim to absolutní většina zvládla a spokojení z toho,že svoji kvalitu na holubníku mají.
Musím se zde zmínit ještě o jedné,pro většinu z nás,vyjímečné víře o kvalitě svých holoubat a to,když Olympia Mácha dal na tento nádstavbový závod své nejlepší holuby a ten nejlepší v ČR v kat."F" 2017 17-0153-240 získal celkově 2 cenu na vzdálenost 412 km.
Klobouk dolů Víto,není co dodat!
M.M.
Komerční závod holoubat "O krále Moravy" Cheb 2017
Autor: Aleš Truhlář
Vloženo: 02.10.2017 16:04:05 (77.48.31.1 rtbph1.raabnet.net)

Dobrý den,

průběžné výsledky můžete sledovat zde: http://www.paseka-truhlar.borec.cz/cheb.htm

Vyhodnocení se uskuteční 21.10.2017 v Mutěnicích na tradičním místě Sklepy Jarošek. Pozvánka bude vyvěšena na stránkách Ecoteam Matuška

Aleš Truhlář

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.