Vážené předsednictvo Prezidia
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 06.02.2018 12:01:12 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Vážené předsednictvo Prezidia.
Chtěl bych vysvětlit tyto pasáže ze ZŘ. Bojko Stanislav
Odesláno celému Prezidiu 6.2.

III. MANIPULACE SE ZASAZENÝMI HOLUBY
§ 12 Opatření v zasazovacím středisku.
Spadají do pravomoci vedoucího ZS nebo jím pověřeného zástupce.
2. Skladování zasazených holubů – Doba od nakošování do naložení holubů do přepravního
prostředku nepřesáhne 2 hodiny. Pokud je limit překročen, je nutno zajistit krmení a napájení
holubů. Vedoucí ustanoví pětičlennou komisi a pověří ji dozorem nad boxy se zasazenými
holuby až do příjezdu auta.

Zde je dodržen veterinární předpis, jelikož je to možné kontrolovat!!!

3. Přeprava zasazených holubů do svozových uzlů
Vedoucí ZS ustanoví nejméně dva průvodce s plnou zodpovědností za boxy se závodníky až
do předání ve svozovém uzlu. Boxy musí být pro přepravu zaplombované plombou ZO.
Průvodci nesmí být vůči sobě v žádném příbuzenském vztahu a nesmí být členy jednoho
závodního týmu.
Co je svozový uzel, kde je popsán a kdo za něj odpovídá?

§ 13 Přeprava holubů na závod
Přeprava se řídí ustanoveními ZŘ a pokyny pořadatele závodu.
2. Maximální přepravní kapacita boxu je dána doporučeným minimem půdorysné plochy na
jednoho holuba a doporučenou minimální vnitřní výškou přepravního boxu 23 cm.
Při transportu přes jednu noc činí 300 cm2 /1 holuba (holoubata 280 cm2)
Při transportu přes dvě noci činí 340 cm2/1 holuba.

Doporučené normy neznamenají nic - rovnají toaletnímu papíru !!

d. Pravidelné napájeni a krmeni holubů po celou dobu přepravy, nejméně po 6ti hodinách.
Počet napájení a krmení je určen délkou přepravy na závod a klimatickými podmínkami.
Nikde není napsáno od kdy se počítá uvedených 6 hodin, je to na benevolenci osádky!

Dle mne doprava začíná prvním naložením holubů do auta !! od této doby se má počítat 6 hodin.
“ kdyby normy § 13 a d byly v § znění určitě by byla lehčí práce ŘV a nemuseli psát v zápisech, jak to mají složité a nikdo nechce přepravovat holubi na delší vzdálenosti “

Po prostudování výsledků všech OS, řada MS nedodržuje, počet 5 účastníku u některých závodů !!

II. ČINNOST ZÁVODNÍCH KOMISÍ V ZASAZOVACÍM STŘEDISKU
§ 6 Zasazování holubů.
2. Zahájení zasazování závodu, nebo dvou souběžně zasazovaných závodů je přípustné pouze
za přítomnosti nejméně 5 ti účastníků závodu (závodů) jako fyzických osob, přičemž tento
počet musí být zachován po celou dobu zasazování. Pokyn k zahájení zasazování může dát
pouze vedoucí ZS nebo jeho zástupce, a to v hodinu předem k tomu stanovenou.
Při nedodržení minimálního počtu nasazujících je ZS vyřazeno z příslušného závodu (závodů),
opakování přestupku je důvodem k uzavření ZS.

Kde je popsáno ? Kde a za jakých okolností se chovatelé MS nesplňující § 6. mohou účastnit daného závodů “ může se cokoliv stát nemoc, atd. “ Kdo je kontroluje a pod koho v daném případě spadají.

O tomto problému už píšu na diskusním Fóru Letu zdar od roku 2013 kdy jsem naposled v Holandsku a viděl a slyšel jaké tam mají podmínky pro holubi.
Nejen, že mají elektronický systém propojen s výpočetním střediskem ale ještě musí 1 tři holubi hlásit.
Dále mne inspirovaly a to dlouhodobě výsledky Poláků a to jen ze 14 závodu.
Jezdím často do Polska, kde jsme dost pro smích a to z důvodů naších návrhů na Mezinárodní závod Brusel a pak se z toho vycouvá jako uličníci.
Vážené předsednictvo Prezidia
Autor: Vladimír Andrš
Vloženo: 08.02.2018 08:42:10 (188.75.158.10 188.75.158.10)

Stále dotazy,rady,žádosti, prosby a kritika. To si dovolujete dost!
Vždyť na hranici v Kostnici se dostanete ,,člověče nešťastná".
Vážené předsednictvo Prezidia
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 08.02.2018 11:43:18 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Možná, že pro některé chovatelé kterým to všechno co popisuji a kritizují nevadí, tak jim teto stav vyhovuje.

Já mám zkušenosti jak z 4 letou přepravu holubů, tak jsem sbíral zkušenosti, když jsem byl 2 x po týdnu na návštěvě v Holandsku kde jsem se zajímal, jak o přepravu holubů, tak i o ošetření.
Tam si svých holubů sakra váži. Byl jsem u jednoho chovatele který lítal jen od 600 do 800 km závody. Po diskusi kterou jsme měli tak také jsem se zajímal o výše uvedené ošetření a přepravu. Potom mě sdělil, že mě chtěl dát darem 4 holoubata, ale ať se nezlobím, že do takového bordelu holuby nedá. Je hodně chovatelů kteří jezdi do Belgie a Holandska a jen se těší, že přivezou nějakého holuba a hned se z tím chlubí jaké mají originály. Ale za jakých okolností jejích rodiče získali výsledky je jím šuma fuk. Tady u jiného příspěvku jsem vyzval chovatelé kteří tam byli a píšou také články kde a kdy byli, aby vyvrátili nebo potvrdili mé poznáni. Jak je zde zvykem ticho po pěšině.

Pane Andrš, myslíte, že nemám pravdu, že je vše v pořádku. Pokud se to trochu nezmění k lepšímu tak za chvíli budeme se uznávat "možná jen v Česku " pro zbytek světa budeme jen periferii.
Vaše vyjádřeni, beru jako recesi, nebo se mýlím ?

Ukázkou jsou Poláci ze 14 závodu, dokážou porazit všechny
až na výjimky.
Vážené předsednictvo Prezidia
Autor: Peter Turek
Vloženo: 09.02.2018 02:11:55 (213.81.131.60 bip-static-60.213-81-131.telecom.sk)

Čo vám vadí na príspevkoch pána Bojka?To,že chce aby veci fungovali tak,ako fungovať majú?
Vážené předsednictvo Prezidia
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 28.03.2018 20:51:50 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Zveřejňují vyjádřeni Prezidia, na výše uvedené dotazy.
Odpověď mě byla zaslána v fotografické PDF formě, tudíž jsem to musel překopírovat do Wordu. Hlavně, že je je něco užitečného, jak pro holuby tak, pro MS.
Myslím, že funkcionáři kteří připravují svozové plány, nebudou muset přesvědčovat přepravce, jak a kdy mají ošetřovat pečovat o holuby během transportu na závod.
Trochu mě mrzí, že se nebral potaz § 13 ost. 2. Snad se k tomu také nějak naše vedení dopracuje.
Originál odpovědi mám pečlivě uložen.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů The Czech National Racing Pigeon Association Vančurova 54, 615 00 Brno Česká republika
Úřední hodiny / Visitors' hours: pátek (Fr) 16-18 hod
Pan Stanislav Bojko Konská 393 739 61 Třinec
Váš dopis zn. / ze dne / Your ret / letter of: Naše zn. / č.j. / Our ref. / letter of Vyřizuje / From: V Brně, dne / Brno, date: ČMS/18/03 Jan Filipi 23.03.2018
Věc / Subject: Žádost o vysvětlení pasáží ZŘ ČMS CHPH
Vážený pane Bojko, Prezídium ČMS CHPH 6. února 2018 obdrželo Vaši žádost o vysvětlení některých pasáží ZŘ ČMS CHPH a touto žádostí se členové prezídia zabývali na schůzi dne 13. března 2018. Vzhledem k tornu, že Vaše žádost většinově obsahuje nesouhlasná stanoviska k některým bodům ZŘ ČMS CHPH, popřípadě Vaše představy jaké by mělo být znění ZŘ ČMS CHPH, budeme reagovat pouze na konkrétní dotazy.

1) Svozový uzel je ustálený termín pro místo překládky holubů z více zasazovacích středisek při zemských závodech, popřípadě kooperačních závodech. Svozovým uzlem je zpravidla některé zasazovací středisko v rámci oblastního spolku zúčastňujícího se daného závodu. Tudíž zde platí pravidla citovaná v § 4, § 5 a dalších Závodního řádu ČMS CHPH tak, jak v každém jiném zasazovacím středisku.

2) Bod d), odstavce 3), § 13 ZŘ ČMS CHPH hovoří zcela jasně, že přepravce zodpovídá za pravidelné napájení a krmení holubů po celou dobu přepravy... z textu po celou dobu přepravy jednoznačně vyplývá, že je to doba od naložení prvního holuba do vypuštění holubů.

3) V případě, že v konkrétním zasazovacím středisku nejsou splněny podmínky citované v § 6, odst. 2 ZŘ ČMS CHPH, nemohou se chovatelé v tomto středisku zúčastnit zasazování na konkrétní závod. Žádné ustanovení ZŘ ČMS CHPH však těmto chovatelům nebrání zúčastnit se daného závodu v jiném zasazovacím středisku v rámci oblastního spolku (kde jsou podmínky § 6, odst. 2 ZŘ ČMS CHPH splněny). Pochopitelně v tomto zasazovacím středisku musí tito chovatelé respektovat ustanovení § 4, § 5 a dalších ZŘ ČMS CHPH.

Vaše citace typu „doporučené normy neznamenají nic - rovnají toaletnímu papíru" ponecháváme bez komentáře.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů je založen na demokratických principech a vnitrosvazové demokracii. Pokud tedy cítíte potřebu změnit obsah základních svazových dokumentů (což z textu Vaší písemnosti vyplývá) a pokud získáte pro své návrhy podporu členské základny, je možné takové změny naprosto demokraticky uskutečnit v souladu se zněním článku 15 Jednacího řádu ČMS CHPH. Letu zdar
ČeskoTT17■777:-tý-rsxra.z-
chovatelů ošt vn■ch h•lubů Vančurov (F _615.0 Česka republika Jan Filipi prezident ČMS CHPH

Vážené předsednictvo Prezidia
Autor: Vilém Černý
Vloženo: 12.04.2018 02:54:53 (193.179.212.11 193.179.212.11)

Letu zdar,
nepsal bych, kdybych se nedíval v této pozdní době na ČT2 a Proces 50 - tých let - dnes to není aktuální, ale furt se to vrací ( po moravsku ). Ptám se co to je ta členská základna - co změnit v obsahu základních svazových ustanovení, aby vliv peněz nezvítězil nad penězi vlivem .
Líbí se mi citace předchozího článku pana Bojka ale furt to jsou jen slova !!! Schází obsah - naplnění Bojko citace -"bojkovat" jsou blízko "vysrať na ně !Podstata všeho je naplňování obsahu slov činy a to z textu představitelé našeho svazu nedělají a obejít zákony - může být to co právě funguje !
Dobré né na názor
Vilém

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.