Na Slovenských stránkách běží diskuse.
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 26.11.2018 16:27:53 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Co vy na to?
Možná je lepší být ČECHEM a nekalit vodu. Nebo sedět za bukem abych si nepopálil prsty.

Skúsim aj ja prispieť svojimi nápadmi, myšlienkami a postrehmi do tejto diskusie. Myslím si, že by sme si mali zjednotiť čo vlastne s problematikou dravcov, ktoré spôsobujú škody na našich holuboch chceme dosiahnuť a následne postupovať po jednotlivých krokoch k realizácii stanovených cieľov. Taktiež by sme mali postupovať jednotne a to pod záštitou SZCHPH, kde sa určia zodpovedné osoby na realizáciu konkrétnych cieľov a tiež sa uložia povinnosti jednotlivým funkcionárom základných organizácii pri zisťovaní škôd a pri zhromažďovaní podpisov pod petíciu, ktorá bude zaslaná Ministerstvu životného prostredia SR.

CIELE (príklad):

1. Povolenie odstrelu jastraba lesného (lat. Accipiter gentilis ďalej len „jastrab“) v období od novembra do apríla.
2. Povolenie na celoročný humánny odchyt jastraba v bezprostrednej blízkosti holubníkov (do 50m).
3. Zníženie spoločenskej hodnoty jastraba z 3.220 € stanovenej v prílohe č. 32 k vyhláške MŽP č. 24/2003 Z.z. na sumu 320 €.
4. Zákaz svojvoľného vnášania (vypúšťania) pod hrozbou pokuty umelo odchovaných jedincov jastraba do voľnej prírody bez predchádzajúceho povolenia MŽP.
5. V prípade udelenia povolenia MŽP na vnesenie (vypustenie) umelo odchovaného jedinca jastraba ustanoviť povinnosť zabezpečiť dostatočný počet živočíchov, ktorými sa jastrab živí (napr. 1ks vypustený jastrab=250ks vypustených bažantov, jarabíc alebo prepelíc a pod.) alebo zložiť na účet SZCHPH určitú sumu, ktorá bude slúžiť ako fond na odškodňovanie škôd spôsobených dravcami.

Prvou vecou čo by sme mali ako chovatelia urobiť je zistiť aspoň približnú škodu za jeden kalendárny rok, ktorú spôsobujú jastraby chovateľom poštových holubov. Každá základná organizácia by mala od zväzu obdržať tlačivo alebo si ho môcť stiahnuť priamo zo stránky zväzu, do ktorého funkcionár napíše zoznam všetkých členov ZO a po vzájomnej komunikácii s každým členom ZO napíše počet holubov, ktoré mu boli v kalendárnom roku usmrtené dravcom. Následne takéto tlačivo sa zašle SZCHPH a zväz spočíta celkový počet usmrtených holubov dravcom v rámci celej SR za kalendárny rok. Keďže SZCHPH nedisponuje cenníkom poštových holubov, tak ako český zväz ( http://postovniholub.cz/index.php/cenik-postovnich-holubu.html ), treba použiť pre výpočet celkovej škody spôsobenej dravcami cenník českého zväzu. Povedzme ak je na Slovensku 4.000 chovateľov PH a priemerne dravec každému chovateľovi usmrtí ročne 10 holubov (a to som ešte optimista) spolu to máme 40.000 holubov. Keď cena jedného holuba je 2000Kč čo je približne 77€ tak celková ročná škoda bude vo výške 3 080 000 € !!!

Ďalej musíme zorganizovať petíciu a to preto, aby Ministerstvo životného prostredia s nami viedlo diskusiu a riešilo problém premnožených jastrabov. Opäť by mal byť na stránke zväzu k dispozícii na stiahnutie petičný hárok s tým, že sa uloží povinnosť každej ZO zozbierať konkrétny počet podpisov v závislosti od počtu členov danej ZO (jeden člen zozbiera 25 podpisov). Teda ak je na Slovensku 4.000 chovateľov PH a každý zozbiera 25 podpisov (rodina, poľovníci, priatelia, kolegovia v práci, verejnosť) hneď máme 100.000 podpisov pod petíciou a takto otvoríme rokovania s ministerstvom, keďže v zmysle ustanovenia § 5d zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve: „Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom.“ Na takomto prerokovaní je potrebné predložiť zistenú škodu za jeden kalendárny rok a navrhnúť riešenia problematiky premnožených jastrabov (hore v cieľoch som niekoľko už napísal). Samozrejme v tejto etape je nutné tiež osloviť média a to z dôvodu čo najväčšej informovanosti verejnosti o skutočných počtoch jastrabov v rámci územia SR a spôsobených škodách na poštových holuboch. Aby sa opäť nestalo, že televízia opäť bude metúco uvádzať počty sokola červenohého, ktorý s holubmi ani nemá nič spoločné a vytvorí tak pred verejnosťou falošný obraz o tom, že holubárom ide o to, aby 17 párov vzácneho sokola bolo zredukovaných na ešte menší počet.

Mali by sme sa zamerať iba na jastraba jednak preto, že tie sú premnožené najviac a odhaduje sa, že na území SR hniezdi 1.600 až 1.800 párov a zimuje 3.000 až 5.000 párov ( zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Jastrab_ve%C4%BEk%C3%BD ) a taktiež preto, že nemôžeme chcieť všetko naraz, ale myslím, že pri jastraboch by sme vedeli sa niekam pohnúť a to z dôvodu, že užitočnosť tohto dravca je prakticky nulová -spôsobuje škody holubárom, poľovníkom, drobným hospodárom a loví aj také druhy vtákov, ktoré sa živia škodlivým hmyzom, čím chránia lesy a teda škodlivosť jastraba výrazne presahuje jeho užitočnosť.
Verím, že budeme jednotní v tejto veci a každý jeden člen vyvinie čo najväčšie úsilie, veď ide o problém, ktorý sa bezprostredne týka všetkých chovateľov PH. Nezostaňme ľahostajní, lebo roky takejto ľahostajnosti nás priviedli až do štádia, kde chovateľ, keď vypustí svoje holuby na prelet, tak do niekoľkých minút nasleduje niekoľko útokov aj viacerých jastrabov naraz a to je dôvodom, že mnoho chovateľov vešia tento krásny koníček na klinec.
Na Slovenských stránkách běží diskuse.
Autor: M.Florian
Vloženo: 27.11.2018 18:29:34 (85.163.99.11 85.163.99.11)

Co na toto téma, pánové zdatní v právu p. Adamík a p Sedlák.Bylo by dobré v tomto problému pomoci radou,jak ochránit majetek v osobním vlastnictví a to chov poštovních holubů, neustále víc a víc napadaný pernatými dravci.Florian M.
Na Slovenských stránkách běží diskuse.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 28.11.2018 07:50:47 (2a00:1028:96c7:acda:b4bb:6268:2696:be92 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b4bb-6268-2696-be92.ipv6.broadband.iol.cz)

Toto by měl řešit ten kdo byl k tomu zvolen. Já nejsem statutárním orgánem ČMS CHPH,z.s. a nejsem tedy oprávněn jednat se státními organizacemi. Ostatně návod jak a s kým je uveden ve výše uvedeném příspěvku ze slov, DF. Přečtěte si ho, prosím, ještě jednou.
Na Slovenských stránkách běží diskuse.
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 28.11.2018 09:16:31 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Nikdy jsem neřekl, že jsem zdatný v právních věcech. Některé ale pochopí i méně chápající. Na Slovenských stránkách si přečtěte dané téma celé. Myslím, že platí i u nás. Řešit tento problém musí ti , co se k tomu zavázali i na těchto stránkách a mají k tomu koule. Proto jsme je snad volili?
Na Slovenských stránkách běží diskuse.
Autor: M.Florian
Vloženo: 28.11.2018 13:12:10 (85.163.99.11 85.163.99.11)

Nedokážu posoudit jestli právo na Slovensku je stejné jako v čechách.Číst umím,ale asi nejvíce mě zaujala věta p. Bojka"Možná je lepší být Čechem a nekalit vodu.Nebo sedět za bukem,abych si nepopálil prsty"a radši krytizovat to, kde se ty prsty nedají moc popálit.M.F.
Na Slovenských stránkách běží diskuse.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 28.11.2018 13:36:34 (2a00:1028:96c7:acda:3509:ef3f:9aac:4cdd dynamic-2a00-1028-96c7-acda-3509-ef3f-9aac-4cdd.ipv6.broadband.iol.cz)

Tak proč jste nejmenoval někoho jiného nebo organizační složku našeho Svazu, případně členy Svazu, právníky. Byl byste se možná dočkal jiných odpovědí, které by Vám ladily. Číst umí snad většina lidí, to jistě, něco jiného je, jak naznačujete, chápat. Některé věci je si třeba přečíst několikrát a snažit se je pochopit. Já to tak alespoň dělám.
Na Slovenských stránkách běží diskuse.
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 28.11.2018 15:15:56 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Asi tak. Naše Stanovy a Jednací řád je postaven na demokratickém principu a to ze zdola. Před zveřejněném příspěvku Slovenského diskusního Fóra,jsem chtěl navrhnout
něco takového projednat, na blížících se konferencích.
Zvolil jsem postup, takový jen proto, že snad někdo navrhne,to projednat na " konferencích ". Tím dát pokyn vrcholným organum se s tým zabývat.
Mé očekáváni se splnilo, do puntíku.
Proto ty dva citáty, jsou uvedené a sedí jak, dětský zadek na nočníku.
Na Slovenských stránkách běží diskuse.
Autor: váňa
Vloženo: 28.11.2018 18:17:46 (81.92.155.46 81.92.155.46)

Konferencemi, peticemi atp. nic nezmůžete. Možná se jen zviditelníte. Ale k čemu? Není lepší být tím Čechem, ale s těmi koulemi, o kterých píše Bohouš, a počkat si za tím "bukem" až přiletí? :-)

vv

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.