Zveřejňování zápisů
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 15.04.2019 07:32:17 (2a00:1028:96cd:70ea:5dfd:833e:ebd9:3d76 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-5dfd-833e-ebd9-3d76.ipv6.broadband.iol.cz)

Poradí někdo, za jak dlouho od zasedání vrcholných svazových orgánů se mají zveřejňovat zápisy. Platí to pro všechny? Nebo jsme si všichni rovni a někteří jsou rovnější?
Zveřejňování zápisů
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 15.04.2019 07:58:31 (2a00:1028:96c7:acda:6c32:ec45:652:bb79 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-6c32-ec45-0652-bb79.ipv6.broadband.iol.cz)

Já dělám zápisy ze schůzí MS(ZO) do dvou hodin po skončení schůze s jasnými úkoly, zodpovědnými osobami a termíny. Po konzultaci s předsedou je ihned rozešlu těm co mají mailové adresy, tedy nejpozději za 2 a půl hodiny je mají v PC.
Zveřejňování zápisů
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 15.04.2019 08:11:32 (2a00:1028:96c7:acda:6c32:ec45:652:bb79 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-6c32-ec45-0652-bb79.ipv6.broadband.iol.cz)

Jinak na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď:

STANOVY § 4

7. O jednáních a usneseních orgánů se do 14 dnů vyhotovuje zápis autorizovaný
presidentem nebo předsedou. Zápis musí být zaslán všem účastníkům jednání a dotčeným
osobám.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD § 2 Disciplinární přestupek

1. Disciplinárního přestupku se dopustí člen Svazu, který úmyslně nebo z nedbalosti:
a) poruší stanovy, jednací řád, závodní řád a další interní svazové předpisy
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 17.05.2019 11:42:18 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Dvořák Jaroslav: Pane Adamík jste si jist že na dnešní dobu jsou stanoveny stanovy správně,případně další ustanovení v jednacím řádu atd.Podle mého už mělo být vše překopáno a to v zájmu našich všech chovatelů ale to vše v rámci prezidia. Jednou Pan ing .Novák napsal že se odvíraj nůžky, já jsem s tím zásadně nesouhlasil.Nebot naše soutěže ani v nejmenším nejsou postaveny alespon přibližně vyspělím západním státům kteří to mají oběktyvní a dálkách spravedlivé .(starty).Ale až to u nás spadne do bahna tak se snad něco bude dít.Jaroslav Dvořák.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 17.05.2019 11:46:43 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Jaroslav Dvořák: oprava Ing. Horák.
Zveřejňování zápisů
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 17.05.2019 19:54:22 (2a00:1028:96c7:acda:515:c749:6896:f2c3 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-0515-c749-6896-f2c3.ipv6.broadband.iol.cz)

Tak to je složitá otázka. Ten kdo, i když s dvouletým spožděním po vstupu NOZ v platnost, zadal tvorbu tzv. nových Stanov našeho hnutí a stejně tak je chaoticky nechal schválit tomu se možná budou líbit, nevím. Ten-Ti, kdo-kteří to nyní vedou budou možná jiného názoru, ale za téměř tři roky kromě několika přehmatů ve snaze něco nějak upravit či opravit (jak kdo zadupal nebo zaloboval - připomíná mi to Lex Babiš) s tím zásadně nepohnul.
Abych řekl pravdu, je to na nových tvářích. Výsledky a nejen v oblasti Stanov asi nejsou zcela uspokojivé i když možná někteří udělali maximum toho co mohou, či jsou schopni. Jak říkala moje maminka: "Není na Světě člověk ten, jenž by se zachoval lidem všem". Takže asi tak.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 20.05.2019 10:51:08 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Jaroslav Dvořák:Víte pane Adamík domnívám se že tady nejde o nějaký vděk ale kam náš systém zpějě .dosti chovatelů v okolí že je to nebaví a stále hovoří o ukončení chovu, nadále prostě se to pomalu rozpadá , takže asi něco není v pořádku takže cesta konference jednotlivých zástupců OS vůbec nikam nevede . Krom toho jsem přesvědčen že kvalita našich holubů je velmi špatná obzvláště přijdeli protivítr silnější pozice tak mají naši holubi velké problémi,troufám si říci.Velmi nám schází objektivita a spravedlnost a to je přeci fakt. Od upuštění dálkových závodu z Francije nám velmi schází tvrdí dálkoví holubi. táké když se na to podíváme oběktivně Ostende zdaleka se nedá aplikovat jako národní závod.Také velmi často z této trati je podpora severozápadní proudění,kvalita? Také investice alespoň pro mne od našich chovatelů je nulová.Když mě to tam zlikvidovala kuna tak jsem se domníval že je u mne konec.Přítel mi přivezl nespočet holoubat,takže opět.Ve středu jedu do němec radši budu investovat eura než ty naše větrové holuby ze severu z jedné přímky.Dvořák Jaroslav.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák.
Vloženo: 21.05.2019 12:07:01 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Dvořák Jaroslav: Ještě něco,zatohoto stavu odkud ty nové tváře přijdou? Snad jedině z Afriky.Ale nějak to dopadne řekl bych spíše že se brzi přiblížíme Rakousku ,pak to snad půjde,možná tak ještě tři nejvíše čtyři roky.Dvořák Jaroslav.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 27.05.2019 12:10:51 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Dvořák Jaroslav: Také sliším že se s moraváky nikdy nedohodnem ,a vzájěmě prý se i napadáme slovně. Co na to po lopatě a česky říci, chlapi neblázněte,doufám že to jsou jenom pomluvi.U nás v Přelouči v zo jě moravák a řekl bych bezvadný chlap. Jarda.Dvořák.
Zveřejňování zápisů
Autor: roslav Dvořák
Vloženo: 27.05.2019 13:28:19 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:Omlouvám se za některé hrubky ale je to srozumitelné. Ale jak jinde napsal pan Adamík je třeba v mnoha směrech našich zástupců nové vzdělané lidi kteří budou schopni razit novelizaci v našem holubaření hlavně se dokáží od totalitního sistému ve všech směrech -stanov závodů a soutěží odpoutat.Dvořák Jaroslav.
Zveřejňování zápisů
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 28.05.2019 10:27:37 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Možná se v Čechách objevuje názor, že se s Moraváky nelze na ničem domluvit. Takové řeči zavánějí nacionalismem a se skutečným stavem věcí nemají rozumný základ.

Je třeba říct na čem se nelze domluvit a kdo s kým se nemůže domluvit. Já, ačkoliv nezávodím, vidím největší problém v současném systému "hektarového" mistrovství. Ale to jsem již psal mnohokrát a ani jeden Čech a ani jeden Moravák nenapsal svůj názor a to nesouhlasný ani souhlasný. Podle pravidel demokracie tedy jak Češi, tak i Moraváci souhlasí. Neznám názor Slezanů, ať jsem přesný.

Je pravdou, že v současnosti je ochota pracovat pro druhé členy spolku na téměř nulové úrovni. Drtivá většina naší základny je ve věku, kdy chtějí mít klid. Vidím to sám na sobě. Nastupující generace je početně nicotná a najít mezi nimi ochotné k práci ve funkci je samozřejmě také nicotná.

Neochotu k práci podporují mnohá nová pravidla, nutno říci ne právě smysluplná. To aby měl takový, k práci ochotný člověk, téměř právnické vzdělání. Registrace spolků, finanční evidence zanedbatelných částek a různé další povinnosti (k čemu asi?) jsou dostatečným motivem k pracovní nechuti. Vezměte si nafouknutou bublinu účtenkové loterie a nabádání spoluobčanů k udavačství ze strany vládnoucí strany. Kdo si dnes vzpomene na nějakou trapnou účtenkovou loterii?

Tak bych mohl pokračovat. Když už se někdo ochotný najde, tak se vděku nedočká, ale to je stará známá věc. "Blbá nálada" je zkrátka zase tady a nyní citelně ovlivňuje činnost v zájmových spolcích a to nejen u nás, holubářů. V žádném případě bych problém nezjednodušoval na to, že se Češi nedomluví s Moraváky. Máme zde daleko větší problém. Aby se vůbec někdo domluvil s někým a je jedno, kde tito jedinci budou bydlet.

Zveřejňování zápisů
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 28.05.2019 11:06:37 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ahoj, Stando. Děkují za výborný příspěvek. V první řadě je na vině, pse Udo demokracie v naších Stanovách. Kdo navrhne něco rozumného a lepšího pro holuby, tak mu to neschválí ti kterým tento stav vyhovuje.
Viz zápis z 30.11.2018, ČS CHPH.
Václav Hrudka přednesl návrh na úpravu textu § 13, odstavec 2, Závodního řádu ČMS CHPH. Po diskusi k této úpravě bylo hlasováním rozhodnuto, že návrh nebyl přijat.
Zveřejňování zápisů
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 28.05.2019 13:39:44 (2a00:1028:96c7:acda:80ea:6421:9baf:1057 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-80ea-6421-9baf-1057.ipv6.broadband.iol.cz)

K citovanému § ZŘ odst. 2 jen tolik. Tento paragraf týkající se přepravních podmínek na závody PH byl předmětem diskuze a delšího zvažování již při tvorbě ZŘ v roce 2002. Navrhoval jsem dát ustanovení "na tvrdo" s tolerancí prvních 5 let, tak aby se oblasti mohly připravit neboť část jich nesplňvala světlost (23 cm světlé výšky) závodních boxů.Neprošlo to. Přitom už tehdy zastaralé kabiny bylo třeba vyměnit či rekonstruovat a nejen z titulu tohoto ustanovení. Dnes po 17 letech jsme u minima OS tam kde jsme a protiargument, který by v rámci námitky uvedl skutečný počet kabin, které toto nesplňují není a nebyl na konferenci nikde uveden! A přitom Závodní řád v části přepravy by měl být přepracován komplexně, a to s jasně stavenými podmínkami přepravy, napájení, krmení, povinné doby čekání před vlastním startem atd. atd., Doba se změnila a není možno tuto část ZŘ mít ve stylu "kdyby babička měla kuličky byla by dědeček..."
Je to i v zájmu toho, aby bylo možno dát do smlouvy o půjčkách jednoznačná technická ustanovení která MUSÍ Z TITULU SVAZOVÉ PŮJČKY, NA POŘÍZENÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY, tato splňovat jinak půjčka nebude udělena.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 03.06.2019 15:23:32 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Jaroslav Dvořák:Vyslechl jsem si názor jednoho chovatele který vlastní známou testovací stanici v Čechách,jeho názor na super maratonské tratě se mi zdá velmi zcestný ,dle něho jde o vlastně o středotratové holubi,kteří absolvují jeden den 400km a druhý den zbytek.Podle mého jde o holí nesmisl.Nebot maratonská trat podle mého nejkradší vzdálenost je 850 až 1.250 i o něco víše,na takových tratích musí být zajištěna velmi kvalitní přeprava,také se spravedlivím startem a předpokladem v dané ryclosti holubů.Je přeci jasné že při vzdálenosti1.250 holubi při raním startu nedosáhnou první den domova a to ikdybi jim foukalo do zad.Samozřejmě by to byli tratě velmi po pravdě národní!!!!.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 03.06.2019 15:27:17 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Dvořák Jaroslav: Oprava 800 až 1.250.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 04.06.2019 13:09:42 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Dvořák Jaroslav :Bohužel naši stále razantně ubývající chovatelé nechtějí a ani naši zástupci nestojí o pravdivé a vyjádření společných závodů včetně soutěží jak zemského tak českomoravského svazu.Od převratu stále tápeme a nedokážeme si alespoň částečně vzít vzor od stoletých tradic našich západních sousedů. Také od středních tratí vytvořit závody do srpu aby si nemohli stěžovat jižní nebo severní chovatelé,nebo také že oblítavají Prahu což ser mi zdá neskutečné.
Zveřejňování zápisů
Autor: Zdeněk Němeček
Vloženo: 04.06.2019 14:22:50 (109.164.68.178 109.164.68.178)

Jsem hrozně rád,že znám p.Dvořáka,že se jmenuje Tomáš a ne Jarda!!!!!
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 05.06.2019 11:38:37 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Dvořák Jaroslav :Asi jsem také rád že vás neznám i když jsem znal jednoho Němečka, asi z okolí Kurovic byl jsem tam tehdá s panem Vánou na návštěvě měl velmi dobré holubi na Ostende.Také mi připadal jako velmi dobrý člověk.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 06.06.2019 12:04:09 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Jaroslav Dvořák.:Ještě s námi byl ing.Josef Dlabač.Jinak již zesnulí,bohužel .Byl to i můj vzácný přítel a kamarád.Už ho sliším z holubářského nebe děte do pr.Také všeobecně.
Zveřejňování zápisů
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 12.06.2019 10:26:59 (2a00:1028:96c7:acda:6c9f:8d48:3243:c38c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-6c9f-8d48-3243-c38c.ipv6.broadband.iol.cz)

V souvislosti s nástupem vysokých teplot a souběžným svozem holubů na SDT se opět po roce ptám: 1) jaké jsou kapacity zásobníků na vodu přepravců dlouhých tratí?; 2)
kdy naposled byly tyto zásobníky a rozvody vody desinfikovány a čím?; 3)je případné doplňování vody z cizích zdrojů po cestě nebo na místě startu smluvně zajištěno?
Snad se to funkcionářům, kteří občas myslí i na poštovní holuby již podařilo zjistit. Odpověď očekávám okamžitě vždyť jste na to měli dost času a jistě i uplatnili ve výběrovém řízení přepravců. Napsal bych to na Svazové diskuzní fórum, ale když i funkcionáři Prezidia píší raději zde, tak proč je nenapodobit?


Zveřejňování zápisů
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 12.06.2019 11:30:28 (2a00:1028:96cd:70ea:1990:12c5:4999:cca0 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-1990-12c5-4999-cca0.ipv6.broadband.iol.cz)

Psát zde má jednu výhodu. Pokud píšeš věcně a slušně nikdo to nevymaže. V diskuzi na ČMS CHPH by brzy zveřejnily pravidla jako na Slovensku." Čo patrí a nepatrí do diskuzného fora SZ CHPH". V současných teplotách je voda a počet holubů v koších asi to nejdůležitější.
Zveřejňování zápisů
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 14.06.2019 22:13:15 (188.75.152.65 65-152-75-188-static.jon.cz)

Dvořák Jaroslav:Dle mého ipři košování v zo by měli být zasunuté napáječky s vodou.Dále záleží jaké máme důvěryhodné přepravce kteří během cesty dodrží určené napojení.(většinou jde o nechovatele.)Během minulého týdne mně do holubníku zalezli již 4 holubice,,je zajímavé že byli bez čipu nebo gumy.Dvě ročky už odlétli(zo Holice)další dve se ještě zdržují černá SK. a tmavka 099 dvouleté.Co myslíte jdou po vodě.Bez žrádla vydrží den i dva,ale bez vody těžko.
Zveřejňování zápisů
Autor: Robert Carda
Vloženo: 27.06.2019 17:40:40 (78.80.24.249 78-80-24-249.nat.epc.tmcz.cz)

Pane Adamík, nečekáte zázraky? Vždyť současné prezidium v čele s panem Filipim není schopno ani vydat časopis! Je konec června a ještě nevyšlo ani jedno číslo a dle zápisu z konference by mělo být čísel 6. Pokud jsou soudní,tak by měli vrátit chovatelům peníze. Současné vedení,to je jedna velká ostuda. A vy po nich chcete takové komplikované věci.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.