Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 20.07.2019 23:49:18 (2a00:1028:96c7:acda:8d3a:b56b:9c03:ff02 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-8d3a-b56b-9c03-ff02.ipv6.broadband.iol.cz)

Dle informací se konalo dne 02.07. 2019 Mimořádné zasedání Prezidia ČMS CHPH. Mimořádné zasedání znamená, že se něco mimořádného děje či událo. Proto o to více se zájmem jsem očekával zveřejnění zápisu z tohoto jednání, a kde nic tu nic. S ohledem na to, že jsme hnutí a navíc příspěvková organizace dovoluji si upozornit na jistou povinnost ve vazbě na Zákon o přístupu k informacím. Když už tedy. Nebo nám něco tajíte např., ve smyslu stavu příprav EV, schváleného rozpočtu za jehož dodržení ponese někdo odpovědnost, za stav smluv s dodavateli, či ve vazbě na roční rozpočet a 5%ní klauzuli. Fakt nerozumím tomu proč členská platící základna není informována a kdo to "zařídil"? Co Vy na to pane Ing. Hlaváčku?
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Beran Josef
Vloženo: 21.07.2019 08:55:37 (213.220.238.62 ip-213-220-238-62.net.upcbroadband.cz)

Bohužel, ČMS CHPH je spolek a proto se řídí svými stanovami. V nich v §4 odst.7, je uvedeno, kdy a komu zápis je určen. Povinnost zveřejnění informací se nemusí na spolky vytahovat v plném rozsahu. S jak je známo, tak i státní instituce se ne vždy chtějí tímto zákonným ustanovením řídit, bez soudního verdiktu. Nestudoval jsem zmíněné stanovy podrobně ale jejich možná změna je dána zákonem a stanovami...
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 21.07.2019 09:04:00 (2a00:1028:96c7:acda:582c:ac1b:27b7:455b dynamic-2a00-1028-96c7-acda-582c-ac1b-27b7-455b.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Beran, pokud odpovídáte pouze mi, tak ta citace byla zbytečná, protože, ač je to k nevíře, příslušná ustanovení znám. Vycházím z toho, že předchozí Zápisy z Prezidia či Celostání konference zveřejňovány byly tudíž by měl býti, zejména když je z mimořádného jednání, zveřejněn i tento. Samozřejmě nečiní mi problém se s předmětnou otázkou obrátit i na MV ČR, ale zatím nechci abych možná vzbudil nějakou iniciativu, zejména když nevím přesně jaký obsah či citace v Zápise jsou či nejsou. Doufám, že si rozumíme.
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 21.07.2019 13:43:09 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Zveřejněním zápisu není potřeba se domýšlet o čem se jednalo, nebo se zbytečně ptát. Nic špatného se snad neprojednávalo, nebo ano? Ing Hlaváček v tom může být nevinně, třeba nemá zápis schválen od prezidenta ČMS CHPH.
O činnosti ve Svazu se někdy více dočteme jinde, např:
zápis číslo 3/2019 z jednání ÚVV ČSCH- bod 5- Židenice
zápis číslo 5/2019 z jednání ÚVV ČSCH- usnesení
Nemáme na uvedené adrese sídlo hlavního spolku?
BS
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 21.07.2019 18:29:52 (2a00:1028:96c7:acda:64a5:2326:a306:7ce2 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-64a5-2326-a306-7ce2.ipv6.broadband.iol.cz)

Ještě bych dodal, pokud by se např. jednalo, teď spekuluji, o finacování Svazu apod. tak dotčenou osobou je KAŽDÝ ČLEN SVAZU. Takže asi zápis rozesílají na všechny domácí adresy všech členů Svazu, že by to bylo levnější? Nicméně v nejbližších dnech budeme netrpělivě vyhlížet doručovatelky ČP.
Možná některým příjde i tolik slibovaný rozšířený IZ CHPH.
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 23.07.2019 11:45:09 (2a00:1028:96cd:70ea:78fc:5b27:8599:416f dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-78fc-5b27-8599-416f.ipv6.broadband.iol.cz)

Kdo kontroluje plnění úkolů členů prezidia z jejich zasedání? Je někdo určen například tajemník svazu. Nebo prezidium spoléhá na kontrolu ÚRK, která to má provádět podle stanov. Nebo spoléhá na kontrolu členskou základnou.
Prezident Svazu měl uloženo navrhnout /nemělo být napsat / dopis do 7.7. MS CHPH na zahájení disciplinárního řízení s M Javůrkem.
Škodu způsobenou Svazu ve výši 33167, Kč - nejrychlejší řešení, škodu uhradí člen prezidia, který nepostupoval s péčí řádného hospodáře. Peníze si na M. Javůrkovi vymůže sám. M. Javůrek může tvrdit, že jednal v dobré víře a bez naší dokladovosti máme smůlu.
Úroveň obchodního jednání je k pousmání. Kopie vystavených objednávek jsou určitě archivovány u tajemníka Svazu.
Co jsme si zaseli, to sklízíme. Nebylo by lepší změnit osevní postup a zasít jinou plodinu?
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Milos Javurek
Vloženo: 26.07.2019 07:51:53 (89.24.42.139 89-24-42-139.nat.epc.tmcz.cz)

Chtěl bych se vyjádřit k zápisu schůze Prezidia ze dne 2.7.2019

Začal bych tím, že má podnikatelská činnost je mimo jiné v oboru reklamy, propagace a tiskovin. Část produkce zajišťujeme vlastní výrobou a část subdodavatelsky. Tiskárna Knopp byla plánována jako naš partner při tisku velkonákladových a knihařských tiskovin. V rámci spolupráce byla i domluvená VO cena, tedy nižší cena oproti MO (!!!) a
celá spolupráce byla na základě oboustranného obchodování. Nutno podotknout, že tuto cenu by ČMS sám o sobě nedostal. Každopádně provize zahrnuje ostatní práce a vícenáklady k tomu spojené, dohodnutí, nový design, odvoz roztřízených karet dle OS a MS do Brna a část k J. Filipimu atd. Věřte, že práce s tím spojené nebylo málo.

Omluvit bych se ČMS měl a to za to, že byl vůbec zatažen do sporu mezi mnou a p. Knoppem (majitelem tiskárny). Zakázka z tisku karet nebyla mnou uhrazena, protože došlo k popření objednávky ze strany p. Knoppa a tudíž jsem platbu do vyřešení situace pozdžel.
P. Knoppovi jsem říkal o prodloužení splatnosti FP, nicméně to uřčitě nebylo s odůvodněním, že by svaz neměl peníze... Dochází zde k dezinformacím a tak prosím o zachování chladných hlav.
Mohu-li to shrnout, ČMS za karty zaplatil a také je obdržel. Veškeré další spory jsou výhradně mezi mnou a další stranou.

Chtěl bych se tedy ČMS svazu tímto velice omluvit za vzniklé problémy a nepříjemné komunikace. Jako kompenzaci nabízím vytvoření loga pro EV 2020 včetně všech korektur, práv a pod. Tzn. čas a náklady, které jsem věnoval tomuto logu jsou nabídnuty jako omluva.

Závěrem bych chtěl říct, že mě velice mrzí, když Prezident oficiálně prohlásí, že nebyla cena předem projednána. Jako důkaz zasílám jednu z e-mail. komunikací, která to vyvrací. Chci také podotknout, že na základě těchto výsledků nevidím jediný důvod, proč bych měl na účet svazu vracet provizi také s tím, že s přípravou časopisu IZ jsem trávil mnoho hodin, které mi po přečtení zápisu nikdo nenahradí, stejně jako náklady s tím spojené. Nejsem předplatitelem IZ a tak nevím, jaký je stav u tiskárny, které byla zakázka dodatečně podána, každopádně zasílám kalkulovanou cenu výtisku za kus VČETNĚ logitiky až do schránek předplatitelů:


From: Miloš Javůrek [mailto:info@easyreklama.cz]
Sent: Wednesday, February 06, 2019 11:25 AM
To: 'filipiteam@seznam.cz'
Subject: kalkulace kartičekAhoj,


posílám cenu kartičky:
rozměr 75x50mm
barva 4/0 + číslování
papír KM 170g
náklad 252.000 ks
balení dle rozdělovníku

cena 88.200,-Kč bez DPH (0,35Kč / ks)

pokud by jste je objednali do konce týdne, abychom na mě v pondělí mohli najet, tak by byla cena po slevě 80.000,-Kč bez DPH.

Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 26.07.2019 08:41:44 (2a00:1028:96cd:70ea:8d19:199:5680:a5fa dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-8d19-0199-5680-a5fa.ipv6.broadband.iol.cz)

Otázky:
- na koho byla napsána objednávka
- kde se vzala přesná cena ve výši 96813,kč
- kdo převzal peníze, nebo kam byly poslány
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 26.07.2019 11:45:24 (2a00:1028:96c7:acda:59d7:e76e:29c6:dcc5 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-59d7-e76e-29c6-dcc5.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Sedlák, asi jste zapomněl na úplný začátek1) kdy a jak bylo vypsáno výběrové řízení (podmínky, termíny, limitní cena)?
Máme písemný souhlas FCI, že na Průkazu o vlastnictví PH nemusí být její logo když na kroužcích je? Není jedno či druhé, za této situace, bezcenné?
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 01.08.2019 12:02:53 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Adamík,museli bychom začít objednáním rodových kroužků a proč nebyli objednány s kartičkami jako vždy / chyba objednávky/. Proč nebyli kartičky objednány mnohem dříve, bez časového stresu. Postup zadávací dokumentace, podmínky, vyhodnocení a ostatní jsem shrnul do jedné věty " úroveň obchodního jednání k pousmání", dalo se napsat zkušenost k nezaplacení.
Nyní je důležitější nepřijít o peníze. Za nějaký čas někdo bude tvrdit, o žádnou škodu nejde, vždyť to není ani 10,-Kč na člena.
Jediné doklady jsou objednávka / lze zjistit od koho, co, jak, kolik, za kolik, kdy, kam, jak / a příkaz k úhradě / od koho, kam, proč, kolik, za co, na základě čeho/.
Určitě se kontrolou zabývá již ÚRK, její předseda se zasedání prezídia účastnil. Závěry snad zveřejní. Členskou základnu to určitě zajímá.
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 01.08.2019 13:28:12 (2a00:1028:96c7:acda:497e:3775:b08c:8861 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-497e-3775-b08c-8861.ipv6.broadband.iol.cz)

Nemyslím si, že je nutné objednávat Průkazy o vlastnictví PH u stejného dodavatele či výrobce jako je ten co vyrábí či dodává rodové krooužky. A pochybuji, že tomu tak bylo (viz. přihlouplé tvrzení o jejich plavání v moři). Za mé éry v prezidiu se vždy Průkazy objednávaly u tuzemské tiskárny. Nejprve na základě nabídek někde tuším u Ostravy a následně za lepších podmínek v Brně. Je jasné, pokud už někdo vyrobí matrici tak opakované objednávky plní snadněji, rychleji a dle dohody i levněji. Je to vždy o obchodním jednání a o tom vás jistě nemusím poučovat. Já osobně jsem v obchodní sféře pracoval na různých pozicích cca 42 let, takže zkušeností i zážitků i ocenění mám jistě dost. A to jak před převratem, tak i po něm.
2) nejsem si jistý že ÚRK něco vyšetří, pokud vůbec vyšetřuje, více by mohlo vyšetřit disciplinární řízení s oběma aktéry a nejvíce možná podání na jiné orgány, ale to jistě členové prezidia dobře vědí, neboť teoreticky mohou být sami v ...
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 06.08.2019 08:51:48 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Stav po měsíci od zasedání prezidia na konci minulého týdne!!
Tiskárna za vytištěné a dodané průkazy k vlastnictví rodového kroužku nemá stále zaplaceno. Neměl by někdo z prezidia být tiskárně nápomocen? Tiskárna podala na nezaplacení od M. Javůrka za dodání průkazů žalobu k soudu. Možná někdo z prezidia bude na soudní jednaní jako svědek
pozván. Někdy se ze svědka při jednání stává spolupachatel.
Neměli bychom tiskárně poslat omluvný dopis- obchodního partnera ( prostředníka ) jsme si domluvili sami. V písemné omluvě potvrdit, že průkazy jsme obdrželi v požadované kvalitě a čase.
Nebo nám nezaplacení průkazů nevadí? Některým určitě ano.
Místní spolek M. Javůrka dosud neobdržel dopis od prezidia k zahájení disciplinárního řízení, uloženo na zasedání prezidia. Řešit člena M Javůrka by mělo asi prezidium. MS v této kauze nebyl v žádném případě účasten.
BS
Zápis z mimořádného zasedání Prezidia
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 06.08.2019 10:12:03 (2a00:1028:96c7:acda:30a6:7e1a:8d05:b054 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-30a6-7e1a-8d05-b054.ipv6.broadband.iol.cz)

No v kvalitě? Bez znaku FCI??
Nejednali náhodou objednávající a prostředník ve shodě? Jak je možné, že disciplinární řízení má být vedeno jen proti p. Javůrkovi? Mi to připadá býti podivným a nelogickým.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.