Volby
Autor: Jiří Pastyřík
Vloženo: 03.10.2019 23:50:05 (86.49.187.164 client-u164.mk-as.cz)

Nevím na kdy se svolána mimořádná konference, ale měla by si zařadit na program i bod volby a organizační zabezpečení voleb.A dopřesnit následující, pokud jsme jak je uvedeno ve Stanovách §4 ods.1 svaz je budován na demokratických zásadách a § 2 ods. 7 Svaz dodržuje právní normy...
1/ Jaký je rozdíl mezi registrovaným MS a neregistrovaným a zda oba splńují právní normy pro konání voleb .
2/ Zajistit zpětnou informovanost do MS a následně OS o navržených kandidátech aby kdo pojede volit měl názor členstva a ne jen svůj / demokracie/
3/ Aby kandidáti do vrcholových funkcí řekli-předložili předem svůj záměr na směřování svazu.
4/ Vypustil bych klauzuli kde poražený kandidát na předsedu je automaticky členem výboru. Ani USA což je vrchol demokrecie neudělá z poraženého v prezidetských volbách víceprezidenta.
Volby
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 04.10.2019 11:05:28 (2a00:1028:8d19:5d26:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Mimořádná svazová konference již proběhla. Jestli se zabývala otázkou registrace nebo neregistrace místních spolků, uvidíme v zápise. Ten by měl být zveřejněn příští týden. Osobně tomu nevěřím.
Otázku registrace MS řeším s prezidiem již 3 roky. Za celé tři roky prezidium nedokázalo zajistit písemné vyjádření právníků k této otázce. Jediným výsledkem viz. zápis z lednového prezidia 2019 je oznámení, že prezidium se mnou nebude dále komunikovat.
Část korespondence byla zveřejněna i na této diskuzi, celá je to dlouhé čtení.
Po rezignaci prezidenta svazu na svoji funkci jsem poslal mail úřadujícímu viceprezidentovi a tajemníkovi svazu se žádostí o zajištění vyjádření právníků k registraci. Uvidíme, zda bude politická vůle.
Žádost prezidiu jsem poslal 21. září, před konáním mimořádné svazové konference viz. e-mail:

Vážený pane viceprezidente, je mi jasné, že v současné době má Svaz spoustu jiných starostí, které se musí okamžitě řešit a nesnesou odklad.

Přesto Vás žádám dotáhnou do konce písemné vyjádření právníku k otázce registrace místních spolků a jejich pravomocí. Nemusím se zde snad podrobně rozepisovat. Prezidium se tím alespoň podle zápisů podrobně zaobíralo a i Vám jsem některé materiály poslal osobně.

Teď mě snad nikdo nebude podezírat, že si vyřizuji nějaké osobní účty s prezidentem. Moje snaha je mít věci právně v pořádku. Je mi jasné, že pro mnoho spolků by registrace byl problém. Úpravou stanov to lze řešit a spolky se sami rozhodnou. V OS Pardubice by registrace byla vyřešena, nebýt ústně ( písemně na požadavek nikdy)podávaných informaci z prezidia na oblastních konferencích.

Možná stačí požádat některého člena prezidia o zajištění písemného vyjádření, moc času to nezabere, například Judr Pavel Opatrný pro to má nejvyšší odbornou kvalifikaci. Může se stát . že ke stanovisku nebude potřebovat ani vyjádření právníků.

Věříte , že bylo jednáno s právníky a správně interpretováno jejich stanovisko, já ne.

Omlouvám se že zdržuji v této době, ale opravdu moc času to nezabere.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
B. Sedlák, předseda KRK OS Pardubice

Volby
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 04.10.2019 12:37:22 (2a00:1028:96c7:acda:bdad:3b12:5dfe:8034 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-bdad-3b12-5dfe-8034.ipv6.broadband.iol.cz)

Pyne Sedlák, už toho zde bylo napsaáno dost a dost a nejen zde.
Kdo není registrován, tedy právně neexistuje, nemůže vykonávat právní úkony a volby (mimo jiné) mezi ně jistě patří.

Volby
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 04.10.2019 12:38:22 (2a00:1028:96c7:acda:bdad:3b12:5dfe:8034 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-bdad-3b12-5dfe-8034.ipv6.broadband.iol.cz)

Oprava: Pane
Volby
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 04.10.2019 17:53:48 (2a00:1028:8d19:5d26:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Adamík, nám je to jasné, těm co by to mělo být jasné, to jasné není, nebo dělají, že jim je jasné něco jiného. Možná než boha, by se měli ptát právníků. Změna nastane po nějakém prů..ru, kterému jde předejít.
Volby
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 04.10.2019 18:45:56 (2a00:1028:96c7:acda:bdad:3b12:5dfe:8034 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-bdad-3b12-5dfe-8034.ipv6.broadband.iol.cz)

Jistěže, ale tomu měl předejít jeden občan neoprávněně zvolený jeho neregistrovaným MS (ZO), který ho de jure nesměl ani navrhovat. A patrně protože je právní povědomí v těchto spolcích takové jaké je, tak se prokousal až na pozici nejvyšší. Kde fakticky neměl co dělat. A vlastně ani nedělal.
Volby
Autor: Dvořák Jaroslav
Vloženo: 17.10.2019 11:55:44 (178.77.200.242 178.77.200.242)

Dvořák Jaroslav:Pane Adamík domníváte se že dojde k všeobecným změnám,at je zvolen kdokoli odhaduji že jejich myšlení je rudá kápě dál došlápne.
Volby
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 17.10.2019 14:23:57 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Vážení diskutéři, když se prosadí, že každý MS bude muset mít registraci tak počítejte s tím, že jich hodně zanikne. Jelikož hodně MS nemá žádný majetek.

Náš příklad v loňském roce nám odešli do holubářského nebe 2 aktivní chovatele.
Proto jsme se rozhodli zrušit MS, kdybychom měli registraci tak to stálo cca 2000 Kč. Na což bychom se museli složit.

Nevím, jak by se mohlo udělat, aby MS bez majetku by mohly fungovat dále tak aby byli rovní těm, kteří registraci mají.

Proto podporují návrh pana Pastyříka v bodu 3.
3/ Aby kandidáti do vrcholových funkcí řekli-předložili předem svůj záměr na směřování svazu.
Ještě dodám, že by bylo vhodné kdyby ti co mají v úmyslu kandidovat do vrcholových funkci zveřejnili bod 3/ na diskuzní floru už před zemskými konferencemi. Potom by ubylo řeči: Byl jsem v nevhodnou dobu na nevhodném místě, tak mě ukecali.
Volby
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 17.10.2019 17:59:54 (2a00:1028:8d19:5d26:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Vážený diskutére.
Registrace místního spolku v rejstříku spolků, přeregistrace, výmaz z rejstříku, ověření podpisů na dokladech k registraci je osvobozeno od poplatků. Jediný náklad je poštovné za poslání dokladů k registraci na hlavní spolek, který zajišťuje registraci. Při likvidaci se zveřejňuje likvidace v obchodním věstníku. Nemám ověřeno zda se platí, nebo je také osvobozeno. Nevím za co těch 2000,- Kč.
Nevím co jste rušili, kde nic není ani smrt nebere.

Podle platných svazových dokumentů a zákonů, místní spolek musí být zaregistrován. Jedině změna svazových dokumentů může umožnit existenci spolků bez registrace. Rovnost mezi zaregistrovaným a nezaregistrovaným spolkem nebude, ale může existovat.
Souhlasím s diskuzním příspěvkem ing. Pastyříka v bodě 1-3. V bodě 4 poražený kandidát na předsedu se nestává automaticky členem výboru, ale dalším kandidátem pro volby členů výboru.
Volby
Autor: Václav Hrudka
Vloženo: 17.10.2019 21:06:06 (83.208.42.123 123.42.broadband2.iol.cz)

Zveřejnění v Obchodním věstníku se platí firmě Economia, a.s. a uveřejnění musí být ze zákona 2x. Jedno uveřejnění stojí vč. DPH 1089 Kč. To znamená, že ta sranda stojí 2178Kč. Když toto likvidovaný subjekt absolvuje, obdrží "Potvrzení o zveřejnění" v Obchodním věstníku a tím mám splněnou jednu z nutných podmínek pro výmaz z Veřejného rejstříku.
Volby
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 17.10.2019 21:27:11 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Dost divné? Kdyby se změnily Svazové dokumenty a byla možná existence MS s registrací a MS bez registrace tak ten bez registrace byl méněcenný než ten s registrací.
Volby
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 18.10.2019 07:16:09 (2a00:1028:96c7:acda:9cb8:803c:5805:c76c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-9cb8-803c-5805-c76c.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Dvořák a ostatní. Prezidium promarnilo tříleté funkční období aby něco rozumného v oblasti naší svazové legislativy udělalo, to vám všem musí být asi jasné. Nelze vše svádět jen na prezidenta, protože ostatní členové prezidia umožnili některé chybné kroky a také jistou pasivitu v této oblasti.
Vám nevadí když si čtete zápisy z ŘV a prezidií nebo konferencí, jak tam vaši zástupci hlasují obvykle 100% pro?
Vždy si přitom říkám: nebylo by lepší, rozumnější, kdyby např. ,bez urážky prosím, šli mávat odjezdy vlaků?
Volby
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 18.10.2019 12:36:26 (178.77.200.242 178.77.200.242)

Dvořák Jaroslav :Pane Adamík,ted jste to trefil odjezdy vlaků!.Stále myšlení našich zástupců je mimo mísu jak to vypadá asi se to bohužel nezmění.
Volby
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 26.10.2019 08:58:18 (2a00:1028:96c7:acda:e8ad:d888:1c08:98c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-e8ad-d888-1c08-098c.ipv6.broadband.iol.cz)

Ano chápu Vaši možnou únavu s ohledem na hodinu uvedení všech tří Vašich se vyskytujících příspěvků.
Volby
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 26.10.2019 17:54:16 (2a00:1028:8d19:5d26:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Od člena prezidia bych očekával pro členy místních spolků informaci přesnou, konkrétní, ne informaci, která je minimálně zavádějící, nebo dokonce záměrně zkreslená.
Místní spolky žádných 2178,-Kč při likvidaci neplatí.
Spolky bez podnikatelské činnosti při likvidaci inzerát v Obchodním věstníku nezveřejňují. Zveřejnění likvidace místního spolu provádí rejstříkový soud na základě požadavku hlavního spolku bezplatně.
Ta sranda nic nestojí. Je zadarmo!!!
Členové prezidia, nebo alespoň někteří, by měli mít informace přesné.
Ale jinak pane Hrudka, byl jste první, který navrhl zahájit s prezidentem svazu disciplinární řízení. Někteří členové prezidia nenašli ani odvahu hlasovat pro.
Volby
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 26.10.2019 18:45:20 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Je vidět Vám ten návrh pana Hrudky je sympatický. Zamyslel jste se vůbec nad tím, jak celé prezidium pracovalo? Kdyby prezidium pracovalo jak má tak k tomu nemohlo dojit, jelikož je to práce kolektivní, pokud jeden odbočí tak ostatními má být korigován. V žádném zápise není zmínka, že je problém až 22.7 letos. Je to bohužel divné, ale je to tak.
Volby
Autor: Váňa
Vloženo: 26.10.2019 22:13:20 (178.77.200.241 nat-p13.jirivana.net)

Šedá je teorie, zelený strom života.

Vlasta Váňa
Volby
Autor: Václav Hrudka
Vloženo: 28.10.2019 10:35:00 (83.208.42.123 123.42.broadband2.iol.cz)

Pane Sedláku,zveřejněním o vstupu pobočného spolku do likvidace neznamená, že je pobočný spolek vymazán z veřejného rejstříku. Informaci o vstupu do likvidace skutečně na základě písmenosti hlavního spolku zaznamenává rejstříkový soud bezplatně(osvobozeno od správního poplatku). Pak následuje likvidace, která má řadu nutných kroků, které popisuje NOZ v §§ 187- 209. Jedním z nich je právě uveřejnění v Obchodním věstníku. Nikde jsem se nedočetl, že pobočné spolky jsou této povinnosti zbaveny.
Po všech těchto krocích podává hlavní spolek návrh na výmaz pobočného spolku z veřejného rejstříku. Ten je zase osvobozen od správního poplatku. Schválí-li rejstříkový soud tento návrh, pak je pobočný spolek vymazán z veřejného rejstříku.Toto vše se týká likvidace.
Další možnost je sloučení s jiným pobočným spolkem, tzv. fúzování. To je ale jiná kapitola.
Jinak, co se týče našich místních spolků a nutnosti jejich registrace, je na to odpověď AK Mgr. Aleny Hájkové na internetu z 28.5.2018. Řekl bych, že v tomto duchu zpracovali právníci spolupracující s ČMSCHPH naše stanovy.
Václav Hrudka
Volby
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 28.10.2019 11:20:21 (85.70.87.73 73.87.broadband3.iol.cz)

Pane Hrudka, není nic jednoduššího než vyslat zástupce prezidia na rejstříkový soud a získat informace. Čerpat některé znalosti na internetu je dobrá věc, ale nemusí být aktuální. Právníci dokážou poradit za peníze vždy, někdy i nepřesně.
Volby
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 28.10.2019 19:44:18 (2a00:1028:96c7:acda:bd4c:58f5:96c4:a973 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-bd4c-58f5-96c4-a973.ipv6.broadband.iol.cz)

Nápodobně!
P. S. nespoléhám na to že Vám to "docvakne".
Volby
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 28.10.2019 20:30:51 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Jak je vidět z diskuzních příspěvku stav je takový jaký zde diskutující předvádějí. Pro většinou jsou volby šuma fuk. Hlavně, že zde něco napíši. Pan Pastyřík má výborný příspěvek, ale nikdo mimo mne ho v tom nepodpořil. Poukazovat na druhé je bezstarostné, ale ukázat nebo napsat něco v tomto smyslu jako pan Pastyřík je na síly zdejších diskutéru.
Pardon, mimo p Adamíka.
Volby
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 29.10.2019 08:45:33 (2a00:1028:8d19:5d26:1d05:83e0:65c9:a636 dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-1d05-83e0-65c9-a636.ipv6.broadband.iol.cz)

Vážení přátelé, už je nám dost roků, snad nám jde o věc, ne o EGO.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.